ŠVP učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na bicí nástroje

Transkript

ŠVP učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na bicí nástroje
ŠVP
učební osnovy vyučovacího předmětu
Hra na bicí nástroje
Přípravné studium
1. ročník
Žák:






popíše bicí nástroje v ZUŠ
popíše zásady držení těla u nástroje
ovládá jednoduché rytmické hry na tělo (tleskání, dupání, luskání apod.)
popíše a ovládá zásady držení paliček na malý buben a melodické bicí nástroje
zahraje nebo vytleská jednoduchý rytmus
zahraje jednoduchou lidovou písničku na libovolný melodický bicí nástroj
2. ročník
Žák:






popíše bicí nástroje v ZUŠ
popíše zásady držení těla u nástroje
ovládá kombinace jednoduchých rytmických her na tělo (tleskání, dupání, luskání apod.)
popíše a ovládá zásady držení paliček na malý buben a melodické bicí nástroje
zahraje nebo vytleská kombinace jednoduchých rytmů
zahraje lidovou písničku na libovolný melodický bicí nástroj
Základní studium 1. stupně
1. ročník
Žák:
Obecné





rozumí pojmům rytmus a takt (metrum)
při hře používá noty a pauzy čtvrťových a osminových hodnot
orientuje se a hraje ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
při hře je uvolněný a přirozeně dýchá
používá metronom
Malý buben





popíše zásady a zaujme správné držení těla u nástroje
je obeznámen s bodem vyvážení paliček a umí s ním pracovat
ovládá základní střídavé úhozy zápěstím v pomalém tempu
ovládá hru patternů složených ze čtvrťových a osminových not
popíše a ovládá zásady držení paliček a základní techniky hry (německé) na malý buben
Melodické bicí nástroje (xylofon, zvonkohra)





popíše zásady a zaujme správné držení těla u nástroje
popíše a ovládá zásady držení paliček a základní techniky hry na melodické bicí nástroje
zahraje různé lidové písničky na libovolný melodický bicí nástroj a umí rozlišit jejich charakter
má přehled o nástrojích této skupiny používaných v ZUŠ a umí tyto nástroje pojmenovat a popsat
má informativní přehled o nejrozšířenějších nástrojích této skupiny
Perkuse (bicí nástroje „world music“)


má přehled o nástrojích této skupiny používaných v ZUŠ a umí tyto nástroje pojmenovat a popsat
má informativní přehled o nejrozšířenějších nástrojích této skupiny
Bicí souprava


umí pojmenovat jednotlivé části bicí soupravy
orientuje se a rozpozná základní značky speciální notace pro bicí soupravu (hi-hat, malý buben, velký
buben, činel...) a jejich rozmístění v notové osnově
Ostatní

ovládá kombinace jednoduchých rytmických her na tělo (tleskání, dupání, luskání apod.)
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
Obecné






na elementární úrovni chápe možnosti nezávislosti končetin
chápe jednotlivé stupně rytmické stupnice až po sextolu
používá metronom
zná rozdělení bicích nástrojů a disponuje základními znalostmi o jejich vývoji
ovládá hru v dynamické škále p – f s použitím všech agogických prvků
při hře je uvolněný a přirozeně dýchá
Malý buben






je schopen jednoduchými střídavými údery zahrát rozličné rytmické kombinace s použitím not a pomlk
půlových, čtvrťových, osminových a šestnáctinových hodnot
zahraje základní typy rudimentů a s pomocí znalostí jednoduchých a dvojitých odskakovaných úderů je
schopen v pomalém tempu zahrát základní roll rudimenty – např. 5 – stroke roll
je schopen zahrát jednoduchý příraz od pravé i levé ruky
je schopen zahrát v pomalém tempu dvojitý příraz střídavými i dvojitými údery
ovládá hru paradidlů v pomalém tempu
interpretuje etudy a sólové skladby s použitím výše uvedených technických prvků
Bicí souprava



zvládá hru osminových a šestnáctinových doprovodných rytmů s použitím breaků v daném taktu,
včetně správného frázování
zahraje jednoduchá koordinační cvičení
na elementární úrovni zvládá aplikaci paradidlů s potřebným frázováním do doprovodného rytmu nebo
breaku
Melodické bicí nástroje (xylofon, zvonkohra)





ovládá zásady správného držení těla u nástroje
ovládá zásady držení paliček a základní techniky hry na melodické bicí nástroje, včetně jejich specifik
zahraje jednoduché, krátké etudy
zahraje stupnice dur / moll
zahraje jednoduchou sólovou skladbu
Perkuse (bicí nástroje „world music“)


ovládá základní prvky technik hry na nejpoužívanější nástroje této skupiny
ovládá základní doprovody a je schopen je použít v komorním obsazení nebo souboru nástrojů
Ostatní

zvládá kombinace rozličných rytmických her na tělo i v případné kombinaci a použitím jiných
netradičních nástrojů

Podobné dokumenty

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

HRA NA BICÍ NÁSTROJE listu a zapojuje se do souborů nejrůznějších obsazení. Cílem je poskytnout mu rozhled v daném směru, do kterého se žák profiluje, umožnit mu seberealizaci prostřednictvím sólového vystoupení, nebo ...

Více

BIG DRUM BONANZA 2013 Letos jsem se již

BIG DRUM BONANZA 2013 Letos jsem se již A nakonec Virgil Donati, který to opět vzal nejzodpovědněji . Přinesl stoh papírů, pro většinu studentů plný nehratelných cvičení . Jen málo z nás bylo schopných alespoň pochopit pointu cvičení. So...

Více

21. 5. 2003 Sukova síň Rudolfinum Praha

21. 5. 2003 Sukova síň Rudolfinum Praha Skladatelské sdružení KONVERGENCE jsme založili na jaře 2002. Náplní naší činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace, ať už jde přímo o díla členů anebo zajímavé kompozice mladých au...

Více

Uživatelský manuál - c

Uživatelský manuál - c Řiďte se těmito instrukcemi Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte nástroj blízko vody. Čistěte suchým hadříkem. Nebraňte větrání příslušnými otvory. Instalujte přístroj po...

Více

Yamaha PSR-S670

Yamaha PSR-S670 DJ styly jsou novým konceptem pro živé hraní nabízejícím kolekci naprogramovaných akordických postupů. Díky tomu máte obě ruce volné pro hraní melodické linky, používání ovladačů, nebo dokonce k za...

Více

dinox vms - ABBAS, a.s.

dinox vms - ABBAS, a.s. OSTRAVA / Slévárenská 16, 709 00 Ostrava / T +420 596 611 984 / F +420 596 612 059 / M +420 602 777 222 / [email protected]

Více

Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké

Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké apollónská x dionýská hudba kitharodie, aulodie x kitharistika, auletika řecký instrumentář, notace, hudební památky antické divadlo a jeho průběh, významní představitelé a jejich díla naposlouchat...

Více