TP-6B-2015-04-13

Transkript

TP-6B-2015-04-13
 PLÁN NA TÝDEN OD 13. 4. 2015 DO 17. 4. 2015 Sudý týden Informace pro žáky a rodiče: ​
TŘÍDA VI.B Tento týden se koná pedagogická rada, po ní dostanou žáci do ŽK vytištěné čtvrtletní hodnocení (zároveň uvidíte čtvrtletní známky i v elektronické ŽK). Prosíme o Váš podpis. Pokud s Vámi chce vyučující mluvit, máte v poznámkách uvedenu žádost o konzultace. Na webové stránce najdete přehled konzultačních hodin jednotlivých učitelů, dojednejte si prosím termín mailem. Konzultace si samozřejmě můžete dohodnout, i pokud je vyučující nežádá. Někteří vyučující budou tentokrát testovat on­linové zapisování na konzultace, klíč a instrukce dostanete mailem od třídního učitele. Konzultační týden začíná v pondělí 27.4. Český jazyk Matematika a informatika Anglický jazyk Přírodopis Dějepis Zeměpis Fyzika Výchovy a volitelné předměty Opakování ­ základní skladebná dvojice ­ ​
prověrka​
(podle zadání domácích úkolů), přívlastek shodný, neshodný, několikanásobný, diktát Sloh: Drobné slohové útvary M​
­ aritmetika opakování počítání s desetinnými čísly, převody jednotek dom. úkol na po 20.4. PS 155/ 43,44, 45 geometrie ­ kvádr a krychle ­ zobrazení ve volném rovnoběžném promítání, stěnová a tělesová úhlopříčka I​
­ Počítačová grafika Maj​
­ UNIT 5/A ­ maps. otázky typu: How high is this mountain? další díl nepravidelných sloves. DÚ na pon 20.4.: 1.Slovíčka 5A + přídavna jména, která dostanou žáci ve škole (nalepit do ŠS) ­​
testík 2.Cvičit nepravidelná slovesa z obou listů 3.uč. str. 57/6 ­ oprav věty podle článku a napiš je do ŠS (nezapomeň vynechat 2­3 řádky pod minulým cv., označit úkol HW, 57/6 a napsat datum anglicky) 4.BONUS: poslechni si v iTřídě písničku Ri​
­ 5.lekce: My country + North and south stupňování přídavných jmen uč.str. 57­59, AB str. 44­47 DÚ: slovíčka 5B na čtvrtek 16.4. básnička Little Miss Muffet na pondělí 20.4. PROJEKT na čtvrtek 16.4. Klepítkatci: stavba těla, rozdělení, zástupci Starověký Řím, zadání projektů opakování počasí a podnebí ​
Test 16.4. ​
klimadiagram v rúzných podnebných pásech, pasáty a monzuny, extrémy počasí ­ uzavření učiva o atmosféře Hustota, hmotnost, objem HV ​
­ Řecko, Ŕím; hudební nástroj OV​
­ demokracie NJ​
­ zopakování slovní zásoby lekce 3, opakování časování sloves ­ za domácí úkol si vyzkoušejte 3 online cvičení ze stránky ​
www.schubert­verlag.de​
, Online Aufgaben Begegnungen A1, Kapitel 1 (např. http://www.schubert­verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_verbauswahl1.htm) ICTr ­ ​
3D grafika Dom​
– Míša řezy (nebo výprava na kopřivy…)