zde - Ekostep

Transkript

zde - Ekostep
Exkurze na 3 pasivní stavby
z toho 2 objekty jsou ve výstavbě (dřevostavba + zděný z vápenopískových cihel) a 1
objekt je dokončený (zděný z vápenopískových cihel)
Náplň exkurze:
-
představení objektu projektantem,
předání informačních dokumentů (popis a základní výkresy k objektu),
kompletní prohlídka stavby zvenku i zevnitř s komentářem,
zajímavé zkušenosti a postřehy z výstavby,
názor investora (zkušenosti z provozu, komfort, skutečné náklady na provoz, apod.),
prostor pro dotazy a jejich zodpovězení.
Doba trvání (časový plán):
Celkem 4 h:
60 minut - prohlídka objektu č. 1 v Ratměřicích,
30 minut - společný přesun (20 km) vlastními prostředky do Benešova,
60 minut - prohlídka objektu č. 2 v Benešově,
30 minut - společný přesun (25 km) vlastními prostředky do Strančic,
60 minut - prohlídka objektu č. 3 ve Strančicích.
Spolujízda při společných přesunech:
Někteří možná nebudou disponovat auty a někteří naopak pojedou autem sami a mohli by
nabídnout spolujízdu. Sdělte mi prosím, zda budete potřebovat zorganizovat převoz anebo
zda naopak ho budete schopni nabídnout a pro kolik osob. Následně vzájemnou dohodu
zprostředkuji.
Termín:
Úterý 14.01.2014 nebo sobota 25.01.2014 vždy od 9.00 h do 13.00 h
Pokud bude dostatek zájemců na oba termíny, uskuteční se oba. Pokud ne, tak se
uskuteční pouze jeden z termínů, a to ten, na který bude přihlášeno více osob.
Kontakt:
Pavel Minář, tel. 773 470 230, email [email protected]
Cena:
400,-Kč vč. DPH
Cena nezahrnuje dopravu mezi objekty (zajišťují si účastníci sami).
Platbu je nutné z organizačních důvodů uhradit předem. Po přihlášení obdržíte mailem fakturu,
originál faktury bude předán na exkurzi.
Přihlášky:
Posílejte emailem na adresu [email protected]. V přihlášce uveďte Vaše celé jméno, adresu a
kontaktní údaje.
strana 1 z 2
Krátké představení objektů:
dům č. 1 - RD Ratměřice (architekt: Akad. Arch. Aleš Brotánek) – objekt ve výstavbě
Jednopodlažní dům se sedlovou střechou,
s oddělenou vytápěnou a nevytápěnou částí.
Měrná potřeba tepla na vytápění 25
kWh/(m2.rok) dle PHPP. Dřevostavba, systém
crawl space (provětrávaná mezera pod
domem), hliněné omítky z místních zdrojů,
zděné vnitřní příčky, tepelné izolace: stěny sláma 380 mm + foukaná celulóza 120 mm,
střecha - foukaná celulóza 400 mm, podlaha foukaná celulóza 440 mm, okna dřevěná se
skrytým rámem od firmy VAŠÍČEK
s trojsklem. Vytápění teplovodní (otopná
tělesa), zdroje tepla: krb s teplovodním
výměníkem, fotovoltaické kolektory, elektrická
topná tělesa v akumulační nádobě. Větrání je
řízené s rekuperací tepla – kaskádový systém. Zajímavost: používání přírodních materiálů při výstavbě.
dům č. 2 - RD Benešov – objekt v provozu od 2012
Dvoupodlažní zděný dům se sedlovou
střechou, nepodsklepený, s oddělenou
vytápěnou a nevytápěnou částí. Měrná
potřeba tepla na vytápění 18 kWh/(m2.rok) dle
PENB. Zdivo z vápenopískových cihel tl. 175
mm + 300 mm EPS šedý, střecha 520 mm
foukaná celulóza, podlaha 500 mm pěnoskla
(obrácená skladba), okna dřevěná –
SLAVONA SC92 s trojsklem s Uw=0,7
W/(m2.K). Vytápění kombinace teplovodního
(otopná tělesa + temperace betonové
základové desky) + teplovzdušného, zdroje
tepla: krb s teplovodním výměníkem, termické
solární kolektory, elektrická topná tělesa
v akumulační nádobě. Větrání je řízené
s rekuperací tepla. Zajímavost: v domě je v praxi velmi nízká potřeba tepla na vytápění.
dům č. 3 - RD Strančice (architekt: Ing. Arch. Tomáš Havlíček) – objekt ve výstavbě
Jednopodlažní zděný dům s plochou
střechou, nepodsklepený. Měrná potřeba
tepla na vytápění 18 kWh/(m2.rok) dle
metodiky NZÚ 2013. Zdivo VPC tl. 175 mm +
320 mm EPS šedý, střecha 570 mm foukaná
celulóza, podlaha 250 mm EPS, okna
dřevěná – SLAVONA SC92 s trojsklem
s Uw=0,7 W/(m2.K). Vytápění: elektrické
podlahové + elektrické otopné těleso v
koupelně, krbová vložka bez teplovodního
výměníku. Ohřev teplé vody: 200 l bojler
s ohřevem pomocí fotovoltaických kolektorů
(8 ks) + elektrické topné těleso v koupelně.
Větrání je řízené s rekuperací tepla –
kaskádový systém. Zajímavost: v domě je
použit levný systém vytápění a ohřevu TV.
strana 2 z 2