Kytlická - plán výuky - květen

Transkript

Kytlická - plán výuky - květen
Kytlická - plán výuky - květen
4.5. - Lekce - Zvířata na farmě
 rychlé opakování minulého měsíce - tedy měsíce v roce a části těla
 písničky - The Months Chant + Hokey Pokey Shake
 s obrázky se učíme zvířátka na farmě duck (dak) - kachna, mouse (maus) - myš, chicken (čikn) - kuře, pig (pik) - prase,
goat (gout) - koza, sheep (šíp) - ovce, horse (hors), cow (kau) - kráva, rooster (růstr) kohout
 učíme se zvuky, které tato zvířata dělají a zpíváme písničku
- The animals on the farm
11.5 - Lekce - Mystery box (kouzelná krabice)
 opakujeme zvířátka i písničku z minulé lekce
 učíme se novou písničku - Mystery box
 hrajeme si s tajemnou krabicí, ve které skřítek spolu se mnou :) schoval
obrázky z celého roku.
 já vytahuji postupně obrázky a děti hádají slovíčka
16.5. - Lekce - Mystery box II.
 rozdělujeme se na skupinky a hádáme slovíčka
 děti za bodíky hádají slovíčka různých skupin, které jsme se v průběhu roku
učily - zvířata, měsíce v roce, tvary, části lidského těla, počasí, předložky atd.
 Hrajeme pohybové hry po upevnění
25.5. - Lekce - Základní otázky v AJ
 opakování:
What is your name? (jaké je tvoje jméno?) - My name is…. (moje jméno je…)
How are you? (Jak se máš) - I am good/great/tired/ hungry… Mám se dobře /
skvěle, jsem unavený/ hladový atd.
 učíme se novou otázku - How old are you? (Jak jsi starý? Kolik ti je let?
 učíme se odpovídat: I am four. (jsou mi čtyři). I am five. (je mi pět) apod.
30.5 - Lekce - Základní otázky - upevnění
 opakujeme základní otázky z předchozí hodiny
 upevňujeme pomocí her
 zpíváme písničku
6.6 - Mystery box
 opakování celého roku - náhodně vytažené obrázky spojujeme s dalšími
obrázky, které jsme se k tomuto tématu učily.
 závěrečná hra a rozloučení

Podobné dokumenty

BIG BUGS 1

BIG BUGS 1 Výslovnost je zjednodušena pro potřeby žáků 1. stupně. V případě zájmu o přesnou výslovnost navštivte macmillandictionary.com Podtržené slabiky nesou přízvuk (větší důraz, než první slabika). ɜː = ...

Více

26.1. 2015 Přivítání s dětmi Opakování slovíček z minula

26.1. 2015 Přivítání s dětmi Opakování slovíček z minula Opakování slovíček z minula (tomato, potato, carrot, beans, onion, biscuits) Nová slovíčka: Nádobí (bowl, plate, glass, spoon) Pohádka o Gogovi a nádobí Hra na poplety Velké děti - navíc slovíčka: ...

Více

Výroční zpráva za rok 2014 - Mateřské centrum Permoníček Jílové u

Výroční zpráva za rok 2014 - Mateřské centrum Permoníček Jílové u Klubíčko (pouze 2. pololetí) -odpolední program pro děti v herně, tvoření, zpívání a hraní Hravé tvoření a Tvořiví šikulové- Pro děti od 2,5 let. Hodina začíná čtením tematické pohádky či básničkou...

Více

MC Permoníček

MC Permoníček 09.00-12.00 MINIŠKOLIČKA III (děti 3-5let) Hokey Pokey English I - ANGLIČTINA 14.30-15.00 hravou formou (děti 2,5-4roky) NOVÉ Hokey Pokey English II 15.15-15.45 ANGLIČTINA hravou formou (děti 57let...

Více

Výroční zpráva za rok 2013 - Mateřské centrum Permoníček Jílové u

Výroční zpráva za rok 2013 - Mateřské centrum Permoníček Jílové u Návštěvnost je vyjádřena součtem absolutního počtu rodin (jejich návštěv) v jednotlivých lekcích kursů. Pokud tedy jedna rodina navštívila více lekcí stejného kursu nebo několika kursů, vyskytuje s...

Více

leden 2010

leden 2010 Program na týden 11.- 15.1. Pondělí

Více

TP-6C-2014-09-15

TP-6C-2014-09-15 Vstup do Elektronické ŽK najdete na webu školy (Menu: Žákovská knížka), pokud se vyskytnou problémy,  kontaktujte správce na [email protected]­chlupa.cz  

Více

TP-6B-2014-09-15

TP-6B-2014-09-15 Matematika a  M ­ aritmetika ­ počítání s přirozenými čísly dú na po 22.9. PS 9/15, 16 a 10/16 b  informatika  geometrie ­ jednoduché geometrické konstrukce, čtverec a obdélník, jejich obvody a obs...

Více