V roce 2006 byla na základě aktivity projektu Institutu trhu práce

Komentáře

Transkript

V roce 2006 byla na základě aktivity projektu Institutu trhu práce
Organizace školního roku 2016/2017
na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
zimní studijní období a 1. pololetí
Srpen
o 29.08.-31.08.2016
o 30.08.2016, 09:00 h
o 30.08.2016, 14:00 h
Přípravný týden školního roku 2016/2017
Zápis do 1. ročníku VOŠ – denní forma
Zápis do 1. ročníku VOŠ – dálková forma
Září
o 01.09.2016
o 01.–07.09.2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zahájení výuky na SŠ – denní forma
Písemná část opravných maturitních zkoušek
na spádové škole (Hotelová škola, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková organizace)
05.09.2016, 14:20 h
Zahájení výuky na SOŠ – dálková forma, 5. ročník
06.09.2016, 09:00 h
Zápis do 2. ročníku VOŠ – denní forma
06.09.2016, 13:00 h
Zápis do 2. ročníku VOŠ – dálková forma
07.09.2016
Podání přihlášky k MP pro maturitní termín JARO 2017
07.09.2016, 09:00 h
Zápis do 3. ročníku VOŠ – denní forma
07.09.2016, 13:00 h
Zápis do 3. ročníku VOŠ – dálková forma
08.09.2016, 13:00 h
Zápis do 4. ročníku VOŠ – dálková forma
09.09.2016
Uzávěrka závazných přihlášek k absolutoriu –
podzimní termín
12.09.2016, 08:00 h
Zahájení výuky na VOŠ – denní forma
12.09.2016, 08:00 h
Ústní část opravných mat. zkoušek na SOU (MS)
13.09.2016, 14:20 h
Zahájení výuky na VOŠ – dálková forma, 3. a 4. ročník
13.09.2016, 08:00 h
Ústní část opravných mat. zkoušek na SOU (AT)
14.09.2016, 14:20 h
Zahájení výuky na VOŠ – dálková forma, 1. a 2. ročník
14.09.2016, 08:00 h
Ústní část opravných maturitních zkoušek na SOŠ
16.09.2016, 08:00 h
Písemná část opravných ZZ na SOU
19.-20.09.2016, 06:00 h Praktická část opravných ZZ na SOU
22.09.2016, 08:00 h
Komisionální opravná zkouška z TED (L) na SOU
27.09.2016, 08:00 h
Ústní část opravných ZZ na SOU
28.09.2016
Státní svátek - Den české státnosti
Říjen
o
o
o
o
o
03.10.2016
15.10.2016
17.10.2016
26. a 27.10.2016
28.10.2016
Absolutoria – podzimní termín
Platba školného za zimní studijní období - 2.-4. r. VOŠ
Platba příspěvku do nadačního fondu Škola
Podzimní prázdniny
Státní svátek - Den vzniku samostatného
československého státu
Listopad
o 15.11.2016
o 17.11.2016
o 21.11.2016
o 22.11.2016
Čtvrtletní porada o prospěchu a chování na SŠ
Třídní schůzky na SŠ (od 16:00 hodin)
Rada rodičů žáků SŠ (od 17:00 hodin)
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
Podání přihlášek k MZ pro termín JARO 2017
Den otevřených dveří ( 9.00 – 18.00)
Prosinec
o 01. 12. 2016
o 23. 12. 2016
Uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce
Vánoční prázdniny - začátek
Leden
o 01.01.2017
o
o
o
o
o
o
o
o
02.01.2017
03.01.2017
09.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
31.01.2017
27.01.2017
Nový rok, Státní svátek - Den obnovy samostatného
českého státu
Vánoční prázdniny - konec
První vyučovací den po vánočních prázdninách
Zahájení zkouškového období na VOŠ
Uzavření pololetní klasifikace na SOŠ
Uzavření pololetní klasifikace na SOU
Klasifikační porada za 1. pololetí na SŠ
Ukončení prvního pololetí na SŠ – předání vysvědčení
Ukončení zkouškového období na VOŠ
Únor
o 03.02.2017
Pololetní prázdniny
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22.11.2016 (09:00–18:00 h)
08.02.2017 (13:00–18:00 h)
PŘEHLÍDKA TECHNICKÝCH PROFESÍ
TERMÍNY ZATÍM NEJSOU STANOVENY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
15.11.2016, 16:00 h
11.04.2017, 16:00 h

Podobné dokumenty