14 – Iridis duha

Transkript

14 – Iridis duha
IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 14
IRIDIS „DUHA“
PRINCIP:
Barevné indikátory jsou látky, které mění svoji barvu v závislosti na pH. Tuto skupinu
indikátorů nazýváme acidobazické indikátory. Jsou to obyčejně
slabé organické kyseliny
(fenolftalein) nebo zásady (methylová oranž), které mají v disociovaném stavu jinou barvu než
v nedisociovaném.
Změna pH roztoku způsobuje změnu disociačního stupně indikátoru. Např. molekuly
fenolftaleinu jsou bezbarvé, ionty červené.
CHEMIKÁLIE:
hydroxid sodný, kyselina sírová, glycerol, ethanol, voda, fenolftalein, thymolftalein,
p-nitrofenol.
POMŮCKY:
sada odměrných válců (kádinky), odměrná baňka (1 dm3), zkumavky, analytické váhy
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ:
Roztok A: 250 cm3 H2SO4 (c = 0,05 mol/dm3) smíchejte s 250 cm3 95 % ethanolu.
Roztok B: 10 cm3 H2SO4 (c = 1, 8 mol/dm3) smíchejte s 20 cm3 glycerolu.
Roztok C: 0,48 g NaOH rozpusťte ve vodě a zřeďte na objem 1 dm3.
Roztok D: 0,8 g NaOH rozpusťte ve vodě a doplňte na objem 1 dm3.
INDIKÁTORY:
Barevné změny uskutečníte smícháním indikátorů podle tabulky 1 (čísla v tabulce jsou násobky
jednotkových objemů příslušných indikátorů:
IN VESTIC E D O R OZ VOJE
VZ DĚLÁVÁNÍ
Barva
fenolftalein
thymolftalein
fialová
5
5
modrá
10
zelená
5
p-nitrofenol
žlutá
5
10
oranžová
0,5
15
červená
8
2
Tabulka č.1
POSTUP:
Před demonstrací dáme podle tabulky několik kapek indikátorů do sady zkumavek (válců).
Zkumavky seřadíme do stojanu v pořadí barev duhy od červené po fialovou. Zkumavky
naplňíme asi do 1/3 roztokem A a přidáme pár kapek roztoku C.
Při demonstraci přidáváme k roztokům roztok D v takovém množství, aby se roztoky začaly
zbarvovat. Pak přidáme několik kapek roztoku B a roztoky se začnou odbarvovat. K
opětovnému zabarvení roztoku do barev duhy přidáme roztok D.
ZÁVĚR:
Vzniká škála barev duhy vlivem acido-bazických indikátorů v závislosti na pH.
LITERATURA:
[1] Bína J., Dillinger M.: Malá encyklopedie chemie, SNTL Praha, 1976, s. 278
VIDEONÁVOD:
http://youtu.be/5cTZvVnRkfI?list=PLr0I4N3GXUFHMueghv6As-uc5i2zpCWVH

Podobné dokumenty

LABORATORNÍ PRÁCE Č. 19 MĚDĚNÝ CHAMELEON

LABORATORNÍ PRÁCE Č. 19 MĚDĚNÝ CHAMELEON vody. Ve druhé kádince rozpustíme v 10 ml vody jednu rovnou lžíci síranu měďnatého. Do třetí kádinky odpipetujeme 10 ml peroxidu vodíku a 40 ml vody. Do varné baňky odpipetujeme 15 ml roztoku vinan...

Více

Smlouva o nájmu Kärcher Puzzi 100 s příslušenstvím

Smlouva o nájmu Kärcher Puzzi 100 s příslušenstvím VII. Práva a povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze pro práce, pro které je určen a podle instrukcí, které obdržel ve formě videonávodu, s jehož obsahem se předem sezn...

Více

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý Co je to pH? Hodnota pH určuje zda je sledovaný vzorek kyselý a nebo zásaditý a to podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE 5. Generátor kouře Světelný indikátor 6. Bisquette Advance Tlačítko 7. Horní Klapka s madlem (není zobrazeno) 8. Dveře 9. Teploměr 10. Regulace tepla 11. Ukazatel tepla 12. Zapínání Generátoru On /...

Více

OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE MANGANU

OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE MANGANU Navážíme 5 g manganistanu draselného a v třecí misce jej důkladně rozetřeme. Takto připravený manganistan draselný zabalíme do jedné vrstvy papírového kapesníku. Do železné misky dáme 2 ml glycerol...

Více

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY

KOORDINAČNÍ SLOUČENINY ÚKOL Č. 2: PŘÍPRAVA KOORDINAČNÍCH SLOUČENIN ŽELEZA, MĚDI A

Více

PRECIPITATION REACTIONS

PRECIPITATION REACTIONS Solutions of anions SO42-, CrO42-, PO43-, CO32-, Cl-, I-, BaCl2 (c=0,25mol/l), AgNO3 (c= 0,1mol/l)

Více