POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011

Transkript

POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012
Zajímavé studie Energeticky efektivních domů se skládanou střechou,
atraktivní architektura realizovaných staveb.
V soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012, jejíž vítězové byli 1.
února 2012 v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeni, se ve 13. ročníku architektonické
soutěže, vyhlášené na téma „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“
ucházelo o ocenění 53 architektonických studií. V 7. ročníku přehlídkové soutěže „Cihla
v 21. století“ bylo přihlášeno 30 staveb.
O Hlavní cenu Porotherm dům 2011 ve výši 75.000,- Kč se v soutěži architektonických
studií Energeticky efektivní dům se skládanou střechou podělily rovným dílem, bez
rozlišení pořadí, soutěžní studie Bc. Pavla Steuera (Vsetín) a Bc. Ondřeje Stehlíka (Brno)
a soutěžní studie Ing. arch. Libora Kaplana (Brno).
Bc. Pavel Steuer, Bc. Ondřej Stehlík nabídli klasický typ venkovského rodinného domu se
šikmou, klidnou střechou a fasádou z režného zdiva. Kryté stání pro auto mezi domem a ulici
je připojeno lehce působící stříškou.
Dispozice domu je velkorysá. Obytný prostor je otevřen přes dvě podlaží až do šikmého
podhledu střechy. Přízemí je děleno na společnou obytnou a společenskou část
s kuchyňskou linkou a přímým výstupem na jednu z teras do zahrady a na soukromou část
rodičů. V patře jsou pokoje dětí s hygienickým zázemím. Relaxační galerie (s knihovnou),
otevřená do obývacího prostoru obě podlaží spojuje. Pro klasickou rodinu pohodlné,
standardně komfortní bydlení.
Studie Ing. arch. Libora Kaplana představuje jednoduchý, klasický rodinný dům se šikmou
střechou, se stěnami z režného zdiva. Výrazné rámy kolem výstupů do exteriéru (kolem
skleněných stěn s dveřmi na terasu), které mají svou odezvu i v řešení propojení stavby
s přístřeškem pro auto, dům originálně ozvláštňují.
Navržená dispozice je úsporná, přehledná, dělená do dvou podlaží. Přízemí je rodinně
společenské, patro, s přízemím spojené zatočeným schodištěm s obloukovitě uspořádanými
rameny, soukromě obytné, se třemi ložnicemi a koupelnou.
Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50.000,- Kč získali
Ing. arch. Jan Hořejší a Ing. arch. Vít Podráský (Praha).
Studie představuje jednoduchý dům z režného zdiva, s nízkým sklonem střechy, s velkými
skleněnými stěnami v přízemí a minimalizovaným počtem okenních otvorů. K domu je volně
připojen přístřešek pro auta.
Dispozice je dělena do dvou úrovní. V přízemí je otevřený obytný společenský prostor
s kuchyní, v patře, které je soukromé, jsou tři ložnice, z toho jedna předpokládaná jako
rodičovská.
Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,- Kč získal Martin
Bělkovský (Brno). Nabídl jednoduchý dům s možností etapovité výstavby. V přízemí se
společenskou částí, v patře se dvěma ložnicemi, koupelnou a samostatným WC. Schodiště
do patra je vedeno z obytného prostoru zalomené, bez podesty, se šikmými stupni.
V druhé fázi výstavby lze dostavět v přízemí kolmé křídlo se samostatným komfortním
druhým bytem (nejen pro prarodiče).
Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30.000,- Kč si ze soutěže
odnášejí Ing. arch. Martin Franěk a Ing. Roman Brzoň (Humpolec).
Návrh domu z režného zdiva je založen na jednoduchém půdorysu a ozvláštněn tvarováním
střechy s úhlopříčně vedeným hřebenem.
Dispozice je velmi úsporná, přízemí je společné a rodičů, prostory v patře jsou určeny
převážně dětem.
V soutěži realizovaných staveb, 7. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže
Cihla v 21. Století porota udělila Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2012 ve výši
100 000,- Kč rovným dílem, bez rozlišení pořadí Rodinnému domu v Popovičkách a
Usedlosti u kapličky na Písecku.
Autorem Rodinného domu v Popovičkách je Ing. arch. Ján Stempel.
Cihla je u tohoto jednoduchého domu se sedlovou střechou s minimem okenních a dveřních
otvorů, nejen konstrukčním, ale zároveň i atraktivním výtvarným prvkem.
Dispozice domu je jednoduchá, přehledná, očividně navrhovaná v souladu s potřebami a
požadavky investora. Hlavní obytný prostor, jenž je v centru dvoupodlažní s otevřeným
průhledem ke střešním oknům, je až nečekaně velký a světlý. Interiér je propojen se
zahradou prostřednictvím zasunuté terasy, která stírá rozdíl mezi tím, co je venku a co je
uvnitř.
Autorkou Usedlosti u kapličky je Ing. arch. Renata Rubešová
Rodinný dům byl postaven na místě původních vesnických domků. Jeho vnější výraz
klasickými střechami a okny citlivě reaguje na tradici místa. Je klasicky jihočeský a přitom
zřetelně soudobý.
Obytná stavba v půdorysu nepravidelného T, má dispozici dělenou na technické,
společenské a rodinné prostory s možností vytváření i samostatných bytových jednotek když
to proměny uspořádání rodiny budou vyžadovat. Hlavní společenský prostor, obývací pokoj a
navazující jídelna s přímým východem na terasu, je umístěn do samostatného křídla,
vysunutého do zahrady. Význam podtrhuje jeho otevření až do krovu s malou skleněnou
galerií.
O kvalitách obou domů, oceněných titulem Dům roku 2012 svědčí i získání dalších ocenění.
Rodinný dům v Popovičkách Ing. arch. Jána Stempela byl oceněn Zvláštní cenou CSI a
programu POROTHERM DŮM Wienerberger ve výši 40 000,- Kč.
Usedlost u kapličky Ing. arch. Renaty Rubešové byla oceněna Zvláštní cenou
Vydavatelství JAGA Media ve výši 30 000,- Kč.
Cenu ČKAIT ve výši 25 000,- Kč, vypsanou letos poprvé, kterou ČKAIT chce udělovat
stavbyvedoucímu za provedení stavby, získala Poliklinika Kostelní v Ostravě. Autory jsou
Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek, stavbyvedoucím byl Ing. Martin
Záloha.
Přestavba historizujícího domu z počátku 20. století a dostavba nové části na sousední volné
parcele, měla vytvořit nový celek s novou funkcí. Polikliniku místního typu, s domáckou
atmosférou a přitom v soudobém výrazu moderní zdravotnické péče.
Starý dům má pečlivě zrekonstruovanou eklektickou fasádu, vnitřek je proměněn v souladu a
s potřebami nové funkce. Nová část, v níž je cihla použita jako druhý rozhodující konstrukční
materiál, je výrazně odlišná. Zcela hladká, minimalistická v přísném členění vysokých oken a
hladkých stěn. Díky pečlivě dodržovaným proporcím ve vztahu k původnímu objektu vznikl, i
při tak razantní rozdílnosti pojetí, příjemně harmonický celek. Vnitřní uspořádání je, na rozdíl
od exteriéru, jednotné, přehledné a velkorysé v komunikačních prostorech.
Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000,- Kč udělil generální
ředitel pan Josef Kotek Rodinnému domu v Droždíně, jehož autory jsou Ing. Robert
Bravenec a Ing, arch. Jan Polách. Je to příjemný dům s jednoduchou, přehlednou,
logickou dispozicí s praktickým prostorovým členěním. Propojení obytného prostoru
s terasami a zahradou dotváří vysoký obytný komfort, stejně jako oddělení společného a
soukromého prostoru do jednotlivých podlaží. Vnější výraz domu je velmi přívětivý.
K jednoduchému bílému kvádru „základní“ obytné stavby jsou přičleňovány nižší objekty s
odlišnými povrchy fasád. Sklo, kámen, červeně omítnutá hmota garáže. Dobré bydlení…
Zvláštním uznáním za efektivní a kvalitní využití cihlového systému POROTHERM ve
výstavbě obytných souborů ocenila, mimo soutěž, společnosti Wienerberger
developerskou společnost EKOSPOL a.s., při příležitosti presentace Bytového areálu
Viladomy Uhříněves v soutěži.
Soubor sedmi nízkopodlažních a středněpodlažních domů vytváří uzavřenou skupinu
s výrazem dostatečně univerzálním k tomu, aby se dal použít s jednoduchými úpravami pro
obecné prostředí nevelkého sídla. Dispozice bytů jsou většinou jednoduché a přehledné. To,
že v době dokončení měly všechny byty své nájemníky, svědčí o tom, že dobré byty si své
obyvatele vždy rychle najdou.
Cílem soutěže je snaha společnost Wienerberger trvale podněcovat tvorbu inspirativních
projekčních návrhů pro kvalitní bydlení a zároveň prezentovat invenční využití možnosti
cihlového systému POROTHERM. Především jeho energetickou úspornost, technickou a
materiálovou kvalitu a cenovou výhodnost jak z hlediska výstavby, tak i následného užívání,
provozu a údržby.
Architektonické studie i stavby, které byly oceněny, jsou dokladem možností a především
předností, které kompletní cihlový systém POROTHERM pro moderní architekturu a kvalitní
stavby poskytuje.
Odbornou porotu vedla Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch.
Daniela Grabmüllerová, MBA, PhD., Ing. arch. Alexandr Kroha, Doc. Ing. arch. Iva Poslušná,
PhD., Ing. Petr Veleba, členy – náhradníky poroty Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. a Ing.
Ladislav Brett.
Záštitu nad soutěží převzali ministr pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu ČR,
partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora architektů a Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery vydavatelství Business Media CZ a
JAGA MEDIA a časopis Stavebnictví.
PhDr. Václav Chaloupecký,
sekretář soutěže