ZŠ Rudňany

Transkript

ZŠ Rudňany
ZOZNAM KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE
Prírastkové
číslo
1064b
1064i
M1682a
M1682m
M1550d
M1682ch
1841
2284
2281
2274
2279
M1064e
M1064h
M1064f
1882
1878
1889
1692
1882
1881
1003b
1880
1883
1890
991
1891
1879
1885
1884
1167
Rok
vydania
1974
1974
1975
1975
1982
1985
1982
1985
1987
1987
1987
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1982
1982
1973
1982
1982
1982
1971
1982
1982
1982
1982
1975
Vydavateľstvo
Autor
Názov
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
BA-Mladé letá
Mladé letá
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Hana Zelinová
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Krista Bendová
1170
1975
Mladé letá
Krista Bendová
1172
1975
Mladé letá
Krista Bendová
1174
1975
Mladé letá
Krista Bendová
1176
1975
Mladé letá
Krista Bendová
1686
1980
Mladé letá
Krista Bendová
1175
1975
Mladé letá
Krista Bendová
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jakubko
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Jano
Bola raz jedna
trieda
Boa raz jedna
trieda
Bola raz jedna
trieda
Bola raz jedna
tried
Bola raz jedna
trieda
Bola raz jedna
trieda
Bola raz jedna
trieda
1168
1975
Mladé letá
Krista Bendová
884
1970
Mladé letá
Krista Bendová
1192
1192
1975
1975
Mladé letá
Mladé letá
Krista Bendová
Vincent Šikula
1193
1975
Mladé letá
Vincent Šikula
1197
1975
Mladé letá
Vincent Šikula
1705
1983
Mladé letá
Vincent Šikula
2436
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2259
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2258
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2255
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2267
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2260
1987
BA-Mladé letá
Jozef čapek
2261
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2266
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2264
1987
BA-Mladé letá
Jozef Čapek
2249
1975
BA-Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2529
1978
BA-Mladé letá
2522
1978
BA-Mladé letá
2516
1978
BA-Mladé letá
1767
1975
BA-Mladé letá
1765
1975
BA-Mladé letá
2341
1988
Mladé letá
2327
1988
Mladé letá
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Bola raz jedna
trieda
Bola raz jedna
trieda
Bola raz j. trieda
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Kedˇpôjdeš
horou
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
O psíčkovi
a mačičke
Keď pôjdeš
horou
Do školy
Do školy
Do školy
Do školy
Do školy
Už ho vezú
Už ho vezú
2331
1988
Mladé letá
2326
1988
Mladé letá
2334
1988
Mladé letá
2337
1988
Mladé letá
2329
1988
Mladé letá
2330
1988
Mladé letá
2328
1988
Mladé letá
2325
1988
Mladé letá
1552
1980
Mladé letá
1440
1449
1441
1436
1438
1443
1442
1452
2690
2683
2688
2695
2691
2698
2693
2694
2692
2699
2684
1192h
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Pdjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Ľudmila
Podjavorinská
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Martin Kukučín
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Mária Ďuríčková
Vincent Šikula
1192g
1976
Mladé letá
Vincent Šikula
1510
1504
991b
1506
1140
1006a
1145
198O
1980
1971
1980
1975
1972
1972
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ
Božena Němcová
Božena Němcová
Božena Němcová
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Už ho vezú
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Rysavá jalovica
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Danka a Janka
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Prázdniny so
strýcom
Rafaelom
Čenkovej deti
Čenkovej deti
Čenkovej deti
Čenkovej deti
Babička
Babička
Babička
1140
1006h
1143
1140
1006e
1808
1972
1972
1972
1972
1972
1982
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Božena Němcová
Božena Němcová
Božena Němcová
Božena Němcová
Božena Němcová
Ľudo Ondrejov
2339
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2445
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1814
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1816
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1812
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2447
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1803
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2450
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
2448
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1804
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1815
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1806
1975
Mladé letá
Ľudo Ondrejov
1319
1979
Mladé letá
Ľubomír Feldek
1117
1620
1598
1618
1315
1315i
1315a
1315j
1315b
1317b
1732
1974
1973
1980
1980
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1976
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
Mladé letá
1736
1976
Mladé letá
1735
1976
Mladé letá
Mária Haštová
Mária Jančová
Mária Jančová
Mária Jančová
Elena Čepčeková
Elena Čepčeková
Elena Čepčeková
Elena Čepčeková
Elena Čepčeková
Mary Nortonová
Eleonóra
Bergerová
Eleonóra
Bergerová
Eleonóra
Bergerová
Babička
Babička
Babička
Babička
Babička
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Keď pôjdeš
horou
Veselý album
zvierat
Kamarát Cézar
Braček a sestra
Braček a sestra
Braček a sestra
Kiki a Miki
Kiki a Miki
Kiki a Miki
Kiki a Miki
Kiki Miki
Čarodejná metla
Myška a jej
chyžka
Myška a jej
chyžka
Myška a jej
chyžka
1737
1976
Mladé letá
831
747
829
819
695
659
696
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
V Rudňanoch 31.5.2016
Členovia vyraďovacej komisie
Mgr. Iveta Šomšáková
Mgr.Mariana Ogurčáková
Mgr.Štefánia Melegová
Eleonóra
Bergerová
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Samo Chalupka
Myška a jej
chyžka
Mor ho
Mor ho
Mor ho
Mor ho
Mor ho
Mor ho
Mor ho

Podobné dokumenty

2003 - SAV

2003 - SAV 1 – 5), Dvořák 1960 (3 sn.), Michalko & Plesník 1982 (1 sn.), Jurko 1965 (sn. 1 – 4), Kadlečíková 1974 (tab. 1, sn. 7, 21, 28, 31), Kontrišová 1980 (1 sn.), Michalko 1980 (1 sn.), Fajmonová 1970 (t...

Více

zde

zde  Kdo žije šťastně na Rusi

Více