obchodní název: adresa: právní forma subjektu: zastoupená: zápis v

Transkript

obchodní název: adresa: právní forma subjektu: zastoupená: zápis v
obchodní název:
adresa:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4/č. p. 47, 48, Praha 1, PSČ 116 39
právní forma subjektu:
zastoupená:
Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách v platném znění
prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr., děkanem fakulty
zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
do obchodního rejstříku se nezapisuje
00216208
CZ00216208
bankovní spojení:
č. účtu:
KB, a.s., Praha 1, Spálená 51
85236011/0100 (kód banky 0100)
telefon:
www adresa:
221 900 111
www.pedf.cuni.cz
další pracoviště:
telefon:
Brandýs nad Labem, Královická č. p. 915, PSČ 250 01
221 900 111
fax: 326 903 075