GSM2 modul - Technický list

Transkript

GSM2 modul - Technický list
ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.
GSM 2 modul Czechphone
Relé A
Relé A
Relé B
Relé B
Vstup A
Vstup B
-
D
+
GSM 2 modul je určen pro systém iDům (inteligentní dům) Czechphone a
pro jeho podsystém Melody (systém domácích telefonů a zvonkového tabla
Czechphone). Modul umožňuje přenos audio hovoru a SMS zpráv přes
GSM síť v pásmech 900/1800MHz pro systém iDům a zajišťuje audio
komunikaci a zabezpečení pro systém Melody. Používá se standardní mini
SIM karta pro GSM o rozměrech 15 x 25 mm. Dodává se v provedení na DIN
lištu o rozměrech DIN4M.
A
Popis svorkovnice GSM modulu
Popis
Napájení GND (-)
Audio linka
Digitální linka
Napájení 15V DC
Vstup B (log0 = 0VDC, log1 = 5-15VDC)
Vstup A (log0 = 0VDC, log1 = 5-15VDC)
Relé B - kontakt COM
Relé B - kontakt NO
Relé A - kontakt COM
Relé A - kontakt NO
Blokové schéma zapojení
GMS modul připojte na sběrnici iDům (+,D,A,-)
instalace Melody systému nebo systému iDům.
Pro připojení použijte kabel UTP nebo JYSTY.
GSM Modul
GSM 2 modul se připojuje na sběrnici iDům (+, D, A, -). Osahuje konektor
SMA (50 Ohm) pro připojení externí antény pro příjem signálu GSM.
Standardně dodávaná anténa (všesměrová se ziskem 2.5dB) má délku
přívodního kabelu 2.5m. Při použití vlastní antény je nutné použít anténu pro
pásmo GSM 900/1800MHz, s konektorem SMA a impedancí 50 Ohm.
UPOZORNĚNÍ: Pro správnou funkci GSM modulu umístěte anténu do
místa, kde není zastíněný ani zarušený GSM signál.
Modul obsahuje 2 nezávislé relé, které lze ovládat pomocí SMS nebo
voláním a 2 nezávislé vstupy (logická 0 = 0VDC, logická 1 = 5-15V DC), které
lze použít obecně pro hlídání (při narušení hlídaného objektu dojde k poslání
SMS a volání na uvedené GSM číslo).
+ D A -
sběrnice iDům
Indikace stavu
Funkce GSM modulu je indikována 6ti LED diodami (pořadí diod zleva do
prava: D9, D8, D7, D6, D1, D2), viz následující tabulka:
LED
UPOZORNĚNÍ: V paměti GSM modulu je nastaven výchozí PIN pro SIM
kartu 1234. Před vsunutím SIM karty do modulu zadejte v konfigurátoru
iDům vlastní 4-8místný PIN vaší SIM karty.








Volání na libovolné číslo v GSM
Příjem hovoru z definovaných čísel (až 255)
Odeslání SMS na libovolné číslo GSM
Příjem SMS z definovaných čísel (až 255)
Vysílání informace o alarmu (není nutné řídící PC)
Vyvolání okamžitého alarmu (není nutné řídící PC)
Zapnutí / Vypnutí řídícího PC iDům
Oznamování o výpadku napájení (vyžaduje záložní zdroj iDům)
D9
(bílá)
D8
(červená)
D7
(žlutá)












Volání ze zařízení (telefonu, tabla) na jedno až tři GSM čísla definované
pro dané zařízení podle jeho ID (čísla v systému iDům/Melody)
Volání z GSM čísla na první ID (číslo v systému iDům/Melody) uvedené v
seznamu telefonních čísel GSM (viz konfigurátor iDům)
Přesměrování volání na GSM pokud nedojde k vyzvednutí domácího tel.
Možnost provolby pomocí DTMF pro povolené číslo při volání z GSM
Při spojení se zařízením pomocí DTMF lze posílat stisk tlačítek,tzn. volat
na „libovolné” (omezení provolby na min/max) zařízení v systému,
spínat ovládací spínač OS3, spínat zámek, bránu u tabla (musí být
nastaveno v akcích tabla), apodob.
Odeslání SMS alarmu od daného zařízení na více GSM čísel uvedených
v seznamu (až 255) a/nebo volání alarmu na GSM číslo
Synchronizace času
Uložení PINu v paměti mikropočítače
Uložení doby hovoru a počet SMS z jednotlivých ID do paměti EEPROM
Protokolování událostí (hovory,SMS,vstupy,výstupy) do EEPROM
Možnost sledování vstupů (změna vyvolá volání nebo zaslání SMS)
Možnosti spínání dvou nezávislých relé pomocí SMS nebo voláním
A další...
Poznámka: Pro konfiguraci GSM modulu můžete použít zařízení USB
konfigurátor iDům v1, v2 a PC s programem konfigurátor iDům V3.3 a
novější. GSM modul lze také pomocí SMS příkazů konfigurovat, více viz
manuály: Konfigurace pomocí konfigurátorem iDům a Obecný popis a
konfigurace pomocí SMS.
Aktivní komunikace mezi GSM a sítí /
mobilním tel. (probíhá přenos AT příkazu)
Svítí
Probíhá hovor s mobilním telefonem
Zhasnutá
Svítí
D1 (zelená)
D2 (modrá)
Není aktivován alarm ze vstupů / telefonů
Alarm ze vstupů / telefonů je aktivován
Zhasnutá
Svítí
D6 (zelená)
Popis
Klidový stav komunikace s GSM
Bliká
Není přístup na SIM kartu / neplatný PIN
Přístup k SIM kartě úspněšný
Zhasnutá
Funkce v systému Melody (domácí telefony a zvonkové tabla)

Stav
Zhasnutá
Základní funkce GSM modulu
Funkce v systému iDům (inteligentní dům)
V případě potřeby zapojte vstupy A, B, Relé A, B.
GSM čip je vypnutý / nekomunikuje s µPC
Bliká
GSM čip se zapíná / vypíná
Svítí
GSM čip je zapnutý a komunikuje s µPC
Zhasnutá
GSM modul je vypnutý
Svítí
GSM modul je zapnutý
Zhasnutá
Bliká
GSM modul není přihlášen v síti operátora
GSM modul je přihlášen v síti operátora
Technické údaje
Provozní napětí:
15V DC (stejnosměrné)
Odběr (v klidu/hovor):
30mA / 70mA (bez relé) při 15V DC
Výstupy:
2x spínací relé (max 0.5A/120VAC, 1A/24VDC)
čas sepnutí: trvale, impulz: 0.1s - 25.5s (vých. 3s)
Vstupy:
2 nezávislé vstupy; 0VDC (log0), 5-15VDC (log1)
Konektor antény GSM:
SMA 50Ohm
Anténa GSM (dodávaná): všesměrová, zisk: 2.5dB, délka kabelu: 2.5m
Provozní teplota, vlhkost: 5°C až +40°C, 45% až 80%
Provozní prostředí:
bez výparů, kyselin, prachu a vodních par
Rozměry modulu (bez
konektoru SMA):
90 mm x 67 mm x 64 mm (Š x V x H)

Podobné dokumenty

GSM modul Czechphone.cdr

GSM modul Czechphone.cdr pro jeho podsystém Melody (systém domácích telefonů a zvonkového tabla Czechphone). Modul umožňuje přenos audio hovoru a SMS zpráv přes GSM síť v pásmech 900/1800MHz pro systém iDům a zajišťuje aud...

Více

DPS Tablo Melody

DPS Tablo Melody Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2. Maximální odpor smyčky napájecích vodičů nesmí přesáhnout 4 Ohm! Při použití el. zámku s vyšším odběrem než 500mA je nutné dimenzovat vodiče pro napájení tabla!

Více

USB Experimentální deska rozhraní

USB Experimentální deska rozhraní Analogové vstupy A1 a A2 mají standardní rozsah 0 ~ +5Vdc. Pro externí použití odstraňte propojky na SK2 a SK3. Vnitřní zdroj 5V slouží pouze pro zkušební účely. Je-li vstupní napětí příliš malé, m...

Více

Melody Lite systém manuál komplet

Melody Lite systém manuál komplet napájení „+, -” a může být max 4 Ohm u videotelefonu a 8 Ohm u audiotelefonu!

Více

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 - NÍZKÁ SPOTŘEBA elektrické energie v klidovém stavu, - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (volitelný) na čip/kartu, - LED PODSVĚTLENÍ - celoplošné podsvětlení jmenovek, - DESIGN - tabla nabízíme v designu Genova i...

Více

systém DUO plus+

systém DUO plus+ 6a. Montáž + rozměry tabla řady GENOVA do zdi......................................................................................str. 12 6b. Montáž + rozměry tabla řady GENOVA na zeď................

Více

tlačítkový dvoudrát 2 tl.-1,11,21,31.... úč. Czechphone, Verona 2011

tlačítkový dvoudrát 2 tl.-1,11,21,31.... úč. Czechphone, Verona 2011 instalace. Pro správnou funkci systému doporuèujeme používat kabel JY(ST)Y.

Více

Konfigurátor iDům

Konfigurátor iDům sepne obraz z interní kamery v table (pokud ji obsahuje) bez komunikace – slouží pro tzv. skryté prohlížení. Dané ID musí být jedinečné v celém systému! Priorita – Zařízení s vyšší prioritou v syst...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor schéma è.9 (náhrada za zdroj NM 021704A+NM 991792) systém 16 do 250 tlaèítek (telefonù) ,vyzvánìní na elektrické zvonky +9V,-9V ... napájení komunikace + podsvícení modulu el.vrátného +10V, ... nap...

Více