rodina

Transkript

rodina
Anglická gramatika
slovní zásoba ‐ rodina
VOCABULARY ‐ A FAMILY
Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS.
pro: Anglický jazyk, 4.,6. třída
2014
ZDROJE:
Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika
BETÁKOVÁ L., DVOŘÁKOVÁ K., Angličtina 6 ­ 9: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus
FAMILY MEMBERS
přehled jednotlivých rodinných příslušníků - slovíčka
aunt
teta
grandfather
děda
boyfriend
přítel, kluk
grandchildren
vnoučata
brother
bratr, brácha
grandmother
babička
daughter
dcera
grandparents
prarodiče
family
rodina
grandson
vnuk
father
otec, táta
greatgrandparents
praprarodiče
girlfriend
přítelkyně
husband
manžel
granddaughter
vnučka
children
děti
mother
matka, máma
niece
neteř
parents
rodiče
nephew
synovec
relatives
příbuzní
cousin
bratranec/
sestřenice
siblings
sourozenci
widow
vdova
sister
sestra
widower
vdovec
son
syn
orphan
sirotek
uncle
strýc, strejda
stepfather
nevlastní otec
wife
manželka, žena
stepmother
nevlastní matka
mother-in-law
tchýně
stepdaughter
nevlastní dcera
father-in-law
tchán
stepson
nevlastní syn
sister-in-law
švagrová
stepsister
nevlastní sestra
brother-in-law
švagr
stepbrother
nevlastní bratr
( )
extendet family - široká rodina
nuclear family - úplná rodina
single parent family - jeden rodič
step family - nevlastní rodina
engagement - zasnoubení
wedding - svatba
marriage - manželství
divorce - rozvod
Draw this family tree in your Portfolio
RELATIVES
MY FAMILY TREE
children
son
daughter
nephew
niece
synovec
neteř
cousin
cousin
son
brother
daughter
siblings
sister
me
parents
uncle
aunt
father
mother
grandparents
grandfather grandmother
great-grandparents
(Za domácí úkol si vytvoř vlastní rodinný strom.)
(pro kontr
Write who is who.
olu klikni n
a kytičku)
1) a sister of one of your parents - she is my ______________
2) a boy who has the same parents as you - he is your__________
3) a girl who has the same parents as you - she is my__________
4) a group of people who are related to each other, are__________
5) the father of one of your parents - he is my _____________
6) a woman who is married - she is a
_______________
7) a male child, a boy - he is
_______________
8) a female child, a girl - she is
_______________
1) a sister of one of your parents is
AUNT
_______________
back
a boy who has the same
parents as you - he is your
BROTHER
_______________
back
a girl who has the same
parents as you - she is my
SISTER
_______________
back
a group of people who are related to
each other, are
FAMILY
/ RELATIVES
________________________
back
the father of one of your parents
- he is my
GRANDFATHER
__________________
back
a woman who is married - she is a
WIFE
_______________
back
a male child, a boy - he is
SON
_______________
back
a female child, a girl - she is
DAUGHTER
_______________
back

Podobné dokumenty

Vy_22_inovace_aja2_03_6a - ZŠ Příbor, Jičínská 486

Vy_22_inovace_aja2_03_6a - ZŠ Příbor, Jičínská 486 Žáci mají k dispozici tabulku, ve které jsou vyplněny názvy členů rodiny v

Více

CESTOVÁNÍ RODINA SPOLEČNOST

CESTOVÁNÍ RODINA SPOLEČNOST Means of transport Weather / Season of the year People (clothes, appearance) Activities Atmosphere Other Vybrat si jeden obrázek ze dvou (ten, který se mi bude lépe popisovat) Popsat jednotlivé bod...

Více

základní zájmena (os., pod., přiv.)

základní zájmena (os., pod., přiv.) (osobní, přivlastňovací) PRONOUNS (personal,possesive) Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3., 6. třída

Více