STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Transkript

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
VÁŠ DOPIS Č. j.:
ZE DNE:
NAŠE Č. j.:
MMH/34449/2016
POČET LISTŮ DOPISU:
VYŘIZUJE:
TEL:
FAX:
E-MAIL:
Chlebková
596 803 281
596 803 350
[email protected]
DATUM:
19. 4. 2016
Oznámení o záměru města
Odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje
záměr města vypůjčit
část pozemku parc.č. 193, ostatní plocha o výměře 67 m2, k.ú. Havířov - město, za účelem
užívání předzahrádky pro restauraci Caffe Vergnano Na ul. Na Nábřeží v Havířově – Městě
Tímto vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Havířova je výše
uvedený záměr zveřejněn. Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a předložit své nabídky na
odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, Havířov – Město a to
ode dne vyvěšení záměru do doby rozhodnutí ve věci výpůjčky.
Otisk úředního razítka
JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Příloha – snímek katastrální mapy
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Statutární město Havířov
MMH/34449/2016
Příloha
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn

Podobné dokumenty

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele pošto...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Více

Nápojový lístek - A

Nápojový lístek - A (jahoda, pomeranč, smetana, grenadina)

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému zá...

Více

1l/0,5l 95,-/60,- Kč Coca-Cola, Coca

1l/0,5l 95,-/60,- Kč Coca-Cola, Coca Mattoni perlivá /Aquila neperlivá Mattoni perlivá /Aquila neperlivá

Více

ZDE

ZDE NĚCO SLANÉHO NA ZUB viz.etiketa viz.etiketa viz.etiketa

Více