luxomatic - BEG Brück Electronic GmbH

Komentáře

Transkript

luxomatic - BEG Brück Electronic GmbH
B.E.G.
luxomatIC
 www.beg-luxomat.com 
Svítidla a soumrakové
spínače
Legenda
Dálková ovládání
Tři kroky ke správnému výběru zařízení
Výstup 1 pro kontrolu osvětlení
Soumrakové spínače
1-10V
DALI
Stmívatelný výstup 1-10 V
DALI spojení
1. Použití
Funkce stmívání
Radar
LED
Kategorie na straně jsou sezařeny
podle použití a místa aplikace
Radarová / HF technologie
LED technologie
Úsporná svítidla
Halogenová svítidla
Pulsní funkce
Omezení snímané zóny krycími clonkami
Spodní snímání
Plug-in montáž
Montáž na vnější roh
Vyšší krytí IP, vhodné pro venkovní montáž
Specifikace technických dat a
snímací zóny
Produkty jsou uspořádány dle
typového označení
®
Nastavení času
G.
B.E.
Rozměry
B.E.G.
| LU
lní
utrá
bílé
LED

trál
N-L
FL2

svě e
Speci nější
ac
Hz

vní
ktiv instal
/60
hla
ch
efe
ní
0°
, 50
na
osá
kov
0 V~
ru 23 třech
tidel
ven
-24
nit
ve
h sví
zábě
žem
mě
lšíc
čné
Úhel
lně
zi kří
í da
oto

jen
chů
libovo vztidlo
230°
Sví
připo
lze
m při
ozi

čas
s kor
x. 20 ny
žnost
ča
Ma né zó
Mo lo
íku

spína ho hlin
I/
sníma
svítid
ov ý
Třída
0 mm
ě lité uby
např.
rak
4/
um
kov i šro
ch,
V 25
x
So
tla
IP4
plo
0

h
s z elovým
.
Š 22
íku,
velkýc tě, atd
0x
Korpu mi oc
hlin

ací: vání
viš
L 19
+40°C litého z vysoce
dorný
aplik nitoro parko
ého
do
ě
dy mo
°C
kov oben , odoln
nebo
-20
Příkla í pro
z tla vyr
py

tor hybu onátu
áln
ram
Ide dací
Reflek tor po lykarb
po
naklá
detek ího ření
litn
kva UV zá
i
-Mini
vůč
RC
, IR!
aA
. 66 !
IR-RC
tříd
ká
d
60
í: Str
etic
dio
jen . 59,
Energ
zapo í: Str
h LED
y
ata
án
onnýc )
ém ovlád
výk í bílá žárovk
Sch
lkové
oce utráln LED
é
e
vys
Dá
60 lm (ne van
Zdroj
nto
en
2100 namo
geh
en
lder
em
geh
Me
trvale n 26 W
kříž
í)
lder
zum
rze
t
Me
o
que
Chů zum
tak
ětlen
Příko
přím utz
tal
osv = 1 μ-Kon
ze
1
em
sch
fron
Chů iech
ϕ
ktor
ola
ntr
dete
cos = 0,5
erkr
2
Unt
(ko
Pod
W, cos ϕ
uls
l1
Imp
2300 VA,
Kaná
0
und
115
Min.
16
s15
m
2,50
Lux
20 00
2-
TA
Á DA
NICK
TECH
110
od
di
eu
TU
LED
DUK
ologií
O PRO
s techn
RMACE
-LED
FL3N
reflektor
gie
MATIC
LUXO úsporu ener
instalace
LED pro
pro
venkovní
né pro
reflektorů
 Vhod
ologie
ost
us
iální techn lnou účinn
hliník
 Spec
ší světe
vě litého y
ivněj
efekt
šroub
us z tlako
stní korp mi ocelovými
 Robu
orný
é
zivzd
otočn
koro
álně
atd.
lo je vertik
oviště,
 Svítid
, park
ací:
ady aplik dacích ramp
 Příkl
tlení naklá
Osvě
INFO
N-LED
y
diod
ní
N
D
LE

DATA
NICKÁ
TECH
230 V~
IP44
±10 %
/ Třída
D132
Ne
I/
x B 125
x V 218
mm
C
do +40°
u
hliník
vě litého
Z tlako
A
třída
etická
Energ
-20°C
Zdroje
bílá
LED diod
nných
ce výko
bílá)
30 vyso (neutrální
žárovky
lm
né LED
1050
ntova
namo
trvale
n 14 W
Příko
Distribuce
bílá
ná
čer
!
Sché
mata
jení: Str.
zapo
66!
190
22
ětlen
Dis
0
trib
uce
í
osv
4m
6m
16 m
218
132
lo
ní čís
Výrob
6
9262
7
9262
Y
KTOR
REFLE
E27
ika
125
STVÍ

né
je nut šť)
oží
at zvlá
(Zb
edn
obj
0
-23
N-LED
0
l)
-23
tiona
N-LED í (op
stv
šen
RC
® IRPříslu
T
-Mini
MA
RC
® IRLUXO
T
MA
optika
LUXO
vá
tylo
Rozp
Typ
FL2

PŘÍSLUŠE
Rozpt
ylová
Patice G24q-2
FL2
NÉ)
(VOLITEL
číslo
Výrobní
2
9270
3
9270
optika
Typ
FL3N
Barva
černá
-LED
38004
bílá
čirá +
-LED
FL3N
opál
onal)
(opti
šenství
Příslu
Rozp
optika
tylová
LED svítidlo
Energeticky úsporné svítidlo
Světelný zdroj
RoHS
lová
pty
opt
Roz
0
00
92
0
09
92
3
00
38
ini
C
IR-R
34
2
C-M
IR-R
né
je nut šť)
oží
at zvlá
(Zb
edn
obj
í je nutné )
(Zbož
nat zvlášť
objed
G24q-2
LITEL
(VO
UŠEN
PŘÍSL
Patice E27
Patice 2G7
)
NÉ
132
NSTVÍ
2G7
2
1
osvětlení
70
černá
LED
OVNÍ
VENK
Materiál stínítka
LED
!
Y
KTOR
RY
LEKTO ST
NO
LED REF
14 W IE, BEZPEČ
ERG
RU EN
ÚSPO
IC FL3
AT
XOM
Okolní teplota
Materiál
®
PRO
MAT
LUXO
lé
bí
REFLE
U
|L
T
MFOR
A KO
OVNÍ
VENK
TIC
MA
XO y
Stupeň krytí třída I
0°
Hodnota jasu
Stupeň krytí třída II
T
MA
XO
LU
U
HYB RT
PO MFO
REM KO
EKTO ST A
TU
UK
DET NO
0s
LED
-23
PROD
R S ZPEČ
LED
EO
N-LED u a
AC
EKTO , BE
hyb
RM
or FL2
ekt em po ie
REFL ERGIE
INFO
refl
tor
D
erg
TIC
tek
LE
MA ým de oru en orů pro pro
né
W RU EN
úsp
ekt
LUXOrovan

refl
Vhod
26
pro
O
gie nnost
integ ologií
30
ÚSP
úči
hnolo
techn
í tec telnou
ED-2
PRO
áln
m
Rozsah (přibl.) v m
3. Technická data
20
Spínací kapacita
2. Funkce
23
Snímaná zóna
250
Napětí
né
je nut šť)
oží
at zvlá
(Zb
edn
obj
Barva
ná
čer
bílá
á
šed
á
šed
ál
čir
op
á+
37
B.E.G. – společnost s VÍCE než 30 letou tradicí
úspora energie, bezpečí a pohodlí
B.E.G.
LUX
Obsah Vnitřní svítidla ............................................................................................................... 6 - 13
Vnitřní svítidla s HF technologií
8-9
10 - 12
Radar
Venkovní svítidla .......................................................................................................... 13 - 30
Zahradní svítidla s detektory pohybu
15
Nástěnná svítidla s detektory pohybu
16 - 18
Dekorativní stínítka nástěnných svítidel
20 - 22
Systém nástěnných svítidel
23 - 24
Systém nástěnných svítidel s detektory pohybu
25 - 29
Vnitřní svítidla
Vnitřní svítidla
Venkovní reflektory ...................................................................................................... 31 - 43
LED reflektory
34 - 35
LED
LED reflektory s detektory pohybu
36 - 37
LED
Úsporné reflektory
38 - 39
Halogenové reflektory
40 - 41
Halogenové reflektory s detektory pohybu
41 - 43
Venkovní svítidla
Systém nástěnných svítidel s detektory pohybu a dekorativními LED pásky30
Soumrakové spínače / Konstantní regulace osvětlení ....................................................... 44 - 53
Soumrakové spínače pro povrchovou instalaci
46 - 50
Soumrakové spínače pro DIN lišty52
Konstantní regulace světla pro uchycení na zářivku T5/T8 53
Dálková ovládání ........................................................................................................ 54 - 63
RC-AL2056
IR-LC-plus / IR-LC-Mini
57 - 58
IR-RC / IR-RC-Mini
59 - 60
1-10V
Venkovní světlomety
Soumrakové spínače pro instalaci do svítidel51
IR-CdS-T61
Venkovní svítidla a reflektory
65 - 66
Soumrakové spínače67
Přehled produktů ..........................................................................................................68 - 69
dálková ovládání
Schémata zapojení ....................................................................................................... 64 - 67
Schémata zapojení
IR-CdS-FP63
Soumrakové spínače/
Konstantní regulace osvětlení
IR-CdS62
1975
B.E.G. Brück Electronic GmbH
B.E.G. - společnost s více než 35 letou tradicí
4
1975
Založení společosti B.E.G.
Začali jsme s výrobou nouzového osvětlení a pokračovali později s
výrobou pro skupiny dodavatelů, systémy nouzového osvětlení.
1986
Od té doby jsme v naší společnosti vyrobili několik generací detektorů pohybu, společně s rozvojem dalších skupin výrobků, jako jsou
VIDEOLUX® a ECOLIGHT.
2006
Díky stálému cíli “přímého spojení” jsou prodeje od 1.6.2006
řešeny přímo.
Nyní máme pobočky přímo v Německu, Francii, Velké Británii,
České republice a Belgii.
Od tohoto roku je společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH
certifikována podle ISO 9001:2000.
Základní kámen pro nové působení je logistické centrum a spojení
výrobního a vývojového oddělení v Lindlaru, které vyhovuje dnešním
požadavkům.
2007
Uvedení nové budovy. B.E.G. i nadále zaznamenává vynikající
pověst v celém Německu i na mezinárodním trhu.
Také vytváří zastoupení v mnoha zemích po celém světě.
2009
B.E.G. Brück Elektronic GmbH úspěšně obnovuje svou certifikaci ISO
9001:2008.
2010
Certifikace ISO 14001: 2004 za péči o životní prostředí
2011
Nově pobočky v Maďarsku a Itálii.
2012
Nové pobočky v Dánsku a Španělsku.
B.E.G. – společnost s více než 30 letou tradicí
ÚSPORA ENERGIE, BEZPEČÍ A POHODLÍ
B.E.G.
LUX
... náš vysoký standard kvality
Zaměstnanci B.E.G. jsou hrdí na to, být schopni poskytovat zákazníkům produkty, které se pyšní inovativní technologií a
nezpochybnitelným stupněm zpracování a moderní konstrukcí při zachování ekonomické výhodnosti – produkty, které
pozitivně porovnávají s jinými předními výrobci.
Spokojenost zákazníků z principu
Kvalita pro nás začíná již během vývoje produktu. Je pro nás důležité, že produkty splňují požadavky našich zákazníků
a předčí i jejich očekávání.
Kvalita se systémem
Naše společnost B.E.G. je certifikována podle ISO 9001:2008 (řízení kvality) a ISO 14001:2004
(řízení životního prostředí).
To znamená, že celá společnost B.E.G. pracuje na základě standardizovaného systému managementu jakosti. Nejvyšší metou je spokojenost našich
zákazníků.
Naši zaměstnanci se neustále snaží o zajištění tohoto vysokého standardu
kvality a odstranění veškerých potenciálnich zdrojů chyb.
Užitečnost, spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita (EMC) a bezpečnost je zajištěna, díky naší spolupráci s nezávislými zkušebními ústavy.
Nezklameme vás
Aplikujeme stejně vysoký standard kvality, který klademe na naše výrobky, také na podporu pro naše zákazníky
po zakoupení. B.E.G. poskytuje rozsáhlý poprodejní servis k dosažení tohoto cíle.
Obdržíte kompetentní podporu od našich vyškolených pracovníků, na otázky týkající se objednávek, servisu
a záruky. Naši zástupci vám pomohou při plánování projektu a poskytnou aktuální informace o výrobcích B.E.G.
Vzniknou-li technické otázky, naši kvalifikovaní technici jsou vždy k dispozici na telefonu nebo je-li to nezbytné,
na místě. V naší společnosti provádíme veškeré případné opravy rychle a profesionálně.
V rekordním čase a perfektním stavu ve Vaší firmě
Přísným výběrem našich logistických partnerů, jsme zajistili, že zboží které jste si objednali dorazí v co nejkratší
době, včas a v nezávadném stavu.
ISO 14001
5
B.E.G.
Vnitřní svítidla pro stylové osvětlení
LUXOMAT ®
Vnitřní svítidla
Detekce nezávislá na teplotě - LUXOMATIC
vnitřní svítidla s HF technologií

HF technologie: reaguje nezávisle
na teplotě na nejmenší pohyby
Anwendungsbeispiele
FlureHotelzimmer
Chodby
Schulen,
Lagerhallen
Besprechungs-
räume
Haly
Schodiště
Sklady
Toalety
Solarium
Inovativní
Kindergärtenvnitřní svítidla s vysokofrekvenční
technologií
Svítidla s vysokofrekvenčním pohybovým detektorem představují inovaci v oblasti detekce pohybu. Tato technologie pracuje na frekvenci 5.8
GHz a umožňuje zaznamenat jakýkoliv pohyb
ve velmi krátkém čase. Tato automatická svítidla
jsou zvláště vhodná pro aplikace, které nemají
přímou viditelnost, protože je možné pohyb zaznamenávat i přes zeď.
6
Sklepy
Index
Díky integrovanému pohybovému detektoru
B.E.G. si radarová svítidla ponechala v seriích
HF-L1 a HF-L12 jejich originální design. Tato
stropní a nástěnná svítidla mohou být nainstalována tak rychle, jako běžná svítidla.
Větší energetická účinnost! 
Vnitřní svítidla
Vnitřní svítidla s HF
technologií
Strana
8
10
Radar
Vnitřní svítidla pro stylové osvětlení
B.E.G.
LUX
Vnitřní svítidla
Výrobní číslo
Strana
Sklo
L7
94451
8
–
L8
94446
8
L11
94448
9
Polykarbonát Akrylátové sklo HF technologie
Snímání
pohybu
Dosah
Úhel snímání

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–








Ø 16 m
360°
Ø 16 m
360°
Ø 16 m
360°
Ø 16 m
360°
HF-L7
94450
10
–

–
HF-L8
94445
10
–
–
HF-L11
94447
11
–
–


HF-L1
94440
12

–
–
Vnitřní svítidla
Přehled vnitřního osvětlení
HF svítidlo s 13W úsporným zdrojem místo
svítidla bez detektoru s žárovkou 60W
Režim/zdroj
Spotřeba v kWh/ rok
13 W
úsporný
zdroj s DP
3,25 kWh
6O W
zdroj
bez DP
120 kWh
Snížení emisí CO2
116,75 kWh
58kg*
Počet stromů nutných pro
snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
Úspora
x 3**
0,65€
24€
23,35€
*0,5 kg CO2 s průměrem energetického mixu pro výrobu 1 kWh
**1 strom absorbuje přibližně 20 kg CO2 / rok
Bez DP (detektor pohybu) = trvalé světlo ( odhadovaná doba sepnutí je přibližně 8h z 24h)
S DP = osvětlení v případě pohybu ( součet všech dob sepnutí je přibližně 1h z 24h)
7
B.E.G.
Vnitřní svítidla pro stylové osvětlení
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC L7 a L8

Technická data
Vnitřní svítidla
230 V AC ±10 %
IP40 / Třída I /
Ø 300 x V 110 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
L7 vyrobeno z polykarbonátu
L8 vyrobeno z akrylátového skla
300
260
300
Zdroje
E27
Max. 60W- bežné zdroje nebo
úsporné zdroje E27
Informace o produktu
„„Nástěnná
a stropní svítidla pro stylové
prostředí
„„Akrylátové
sklo je vhodné pro všechny standardní aplikace.
„„Polykarbonát
je vhodný pro prostory, kde je
nutná větší odolnost proti nárazům
„„Ideální
doplněk HF-L7 a HF-L8
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy,
toalety
110
Typ
Barva
Výrobní číslo
L7 (polykarbonát)
bílá
94451
L8 (akrylátové sklo)
bílá
94446
Příslušenství (volitelné)
8
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Vnitřní svítidla pro stylové osvětlení
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC L11
Technická data
230 V AC ±10 %
IP40 / Třída I /
Ø 375 x V 125 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Z akrylátového skla
Informace o produktu
„„Nástěnná
a stropní svítidla pro stylové
prostředí
„„Ideální
doplněk HF-L11
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy,
toalety
Vnitřní svítidla

375
375
330
Zdroje
E27
Max. 2x 60W – běžné zdroje
nebo úsporné zdroje E27
125
Typ
Barva
Výrobní číslo
L11 (akrylátové sklo)
bílá
94448
Příslušenství (volitelné)
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
9
B.E.G.
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ S vysokofrekvenčním DETEKTOREM PRO ÚSPORU ENERGIE
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC HF-L7 a -L8
F
ým H
rovan ohybu
g
e
t
n
p
Si
torem
detek

Radar
Technická data
Informace o produktu
„„Nástěnná
a stropní svítidla s integrovaným
vysokofrekvenčním detektorem pohybu pro
skryté spínání
Vnitřní svítidla
230 V AC ±10 %
360°
„„Bez
max. Ø 0,4 - 16 m
úhel 360° nebo 180° v závislosti na
tom, zda je instalován na stěnu nebo strop
IP40 / Třída I /
„„Rozsah,
soumraková hodnota a čas mohou
být nastaveny potenciometrem
Ø 300 x V 110 mm
„„HF
technologie: 5,8GHz – reaguje na
nejmenší pohyb, nezávisle na teplotě
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
„„Extrémně
L8 vyrobeno z akrylátového skla
300
260
300
L7 vyrobeno z polykarbonátu
E27
max. 60 W úsporné zdroje E27
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
„„Akrylátové
sklo je vhodné pro všechny standardní aplikace.
polykarbonátu v oblastech, kde
vzrostla nutnost odolnosti proti nárazu (např.
školy, veřejné budovy).
Modul 1200 W, cosϕ = 1
„„Světelný
5 s - 15 Min.
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy,
toalety
2 - 2000 Lux
Radar
krátká doba aktivace
pouze v případě potřeby
„„Využití
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
Nástěnná instalace (výška instalace 2.20m)
„„Světlo
svítidlo
Zdroje
110
vypínače
„„Detekční
5,8 GHz, <10 mW, ISM skupina
Tato svítidla používají přibližně stejný
0,2 m
8m
Stropní instalace (výška instalace 2.50m)
frekvenční rozsah, který se používá
pro W-LAN (5GHz). Při instalaci čidla
je vysílací výkon menší než 10mW,
což je přibližně 100 krát méně než
vysílací výkon mobilního telefonu (GSM)
nebo mikrovlné trouby. Možnost rušení
plyne z principu využití prostředků,
doporučujeme, aby byla vhodnost aplikace ověřena předem.
HF technologie: možnost snímání přes zdi
Více informací o našich HF pohybových
detektorech najdete v katalogu: Pohybové
a přítomnostní detektory
Schémata zapojení: Str. 80!
16 m 0,4
m
��
��
Přímo a křížem
ck
nergeti
bulka e ot
ta
:
7
a
dn
an
Viz. str mentálních ho
on
a envir
ých
Rozsah závisí na velikosti a rychlosti pohybu
předmětu
Typ
Barva
Výrobní číslo
HF-L7 (polykarbonát)
bílá
94450
HF-L8 (akrylátové sklo)
bílá
94445
Příslušenství (volitelné)
10
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ S vysokofrekvenční DETEKTOREM PRO ÚSPORU ENERGIE
| LUXOMATIC HF-L11

Radar
Technická data
Informace o produktu
„„Nástěnná
a stropní svítidla s integrovaným
vysokofrekvenčním detektorem pohybu pro
skryté spínání
230 V AC ±10 %
360°
„„Bez
max. Ø 0,4 - 16 m
úhel 360° nebo 180° v závislosti
na tom, zda je instalován na stěně nebo na
stropě
Ø 375 x H 125 mm
„„Rozsah,
soumraková hodnota a čas mohou
být nastaveny potenciometrem
„„HF
technologie: 5.8 GHz- reaguje na
sebemenší pohyb nezávisle na teplotě
Vyrobeno z akrylátového skla
375
375
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
330
vypínače
„„Detekční
IP40 / Třída I /
„„Extrémě
Zdroje
125
E27
LUX
Vnitřní svítidla
F
ým H
rovan ohybu
g
e
t
n
p
Si
torem
detek
B.E.G.
„„Svítí
max. 2x 23 W
úsporné zdroje E27
krátká doba odezvy
pouze v případě potřeby
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Světelný
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy,
toalety
Modul 1200 W, cosϕ = 1
Nástěnná instalace (výška instalace 2.20m)
5 s - 15 Min.
2 - 2000 Lux
Radar
5,8 GHz, <10 mW, ISM skupina
Tato svítidla používají přibližně stejný
0,2 m
8m
Stropní instalace (výška instalace 2.50m)
frekvenční rozsah, který se používá
pro W-LAN (5GHz). Při instalaci čidla
je vysílací výkon menší než 10mW,
což je přibližně 100 krát méně než
vysílací výkon mobilního telefonu (GSM)
nebo mikrovlné trouby. Možnost rušení
plyne z principu využití prostředků,
doporučujeme, aby byla vhodnost aplikace ověřena předem.
HF technologie: možnost snímání přes zdi
Více informací o našich HF pohybových
detektorech najdete v katalogu: Pohybové
a přítomnostní detektory
Schémata zapojení: Str. 80!
m
16 m 0,4
��
��
Přímo a křížem
ýc
rgetick
lka ene
u
b
ta
:
dn ot
an a 7
Viz. str mentálních ho
on
ir
v
n
e
a
h
Rozsah závisí na velikosti a rychlosti pohybu
předmětu
Typ
Barva
Výrobní číslo
HF-L11 (akrylátové sklo)
bílá
94447
Příslušenství (volitelné)
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
11
B.E.G.
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ S Vysokofrekvenční DETEKTOREM PRO ÚSPORU ENERGIE
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC HF-L1

Radar
Technická data
230 V AC ±10 %
Vnitřní svítidla
Radar
F
ým H
rovan ohybu
g
e
t
n
p
Si
torem
detek
360°
max. Ø 0,4 - 16 m
IP20 / Třída II /
Ø 275 x H 85 mm
Z matného skla
275
235
275
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
„„Nástěnná
a stropní svítidla s integrovaným
vysokofrekvenčním detektorem pohybu pro
skryté spínání
„„Bez
E27
Max. 60 W – Běžné zdroje nebo
úsporné zdroje E27
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
vypínače
„„Detekční
úhel 360° nebo 180° v závislosti na
tom, zda je instalován na stěně nebo na stropě
„„Rozsah,
soumraková hodnota a čas mohou
být nastaveny potenciometrem
„„HF
technologie: 5.8 GHz- reaguje na
sebemenší pohyb nezávisle na teplotě
„„Extrémě
„„Svítí
Zdroje
85
Informace o produktu
krátká doba odezvy
pouze v případě potřeby
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy,
toalety
Modul 1200 W, cosϕ = 1
5 s - 15 Min.
Nástěnná instalace (výška instalace 2.20m)
2 - 2000 Lux
Radar
5,8 GHz, <10 mW, ISM skupina
Tato svítidla používají přibližně stejný
frekvenční rozsah, který se používá
pro W-LAN (5GHz). Při instalaci čidla
je vysílací výkon menší než 10mW,
což je přibližně 100 krát méně než
vysílací výkon mobilního telefonu (GSM)
nebo mikrovlné trouby. Možnost rušení
plyne z principu využití prostředků,
doporučujeme, aby byla vhodnost aplikace ověřena předem.
HF technologie: možnost snímání přes zdi
0,2 m
8m
Stropní instalace (výška instalace 2.50m)
Více informací o našich HF pohybových
detektorech najdete v katalogu: Pohybové
a přítomnostní detektory
Schémata zapojení: Str. 80!
16 m 0,4
m
��
��
kých
ergetic
ulka en t
b
ta
:
7
dno
an a
Viz. str mentálních ho
on
ir
v
n
e
a
Přímo a křížem
Rozsah závisí na velikosti a rychlosti pohybu
předmětu.
Typ
Barva
Výrobní číslo
HF-L1
bílá
94440
Příslušenství (volitelné)
Těsnící kroužek IP54
12
bílá
37849
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Venkovní svítidla DLE VAŠICH PŘEDSTAV
B.E.G.
LUX
Venkovní svítidla
Pro stylové venkovní osvětlení – svítidla LUXOMATIC

Vstupy do domů
Garáže
Svítidla B.E.G. LUXOMATIC jsou vybavena detektorem pohybu a hodí se pro stylové venkovní
osvětlení. 12 různých stínítek ze skla lze kombinovat s různými podstavci a tím lze vytvořit
několik kompletních řad svítidel.
Všechna automatická svítidla B.E.G. LUXOMATIC
byla optimalizována pro jednoduchou a časově
nenáročnou instalaci.
Venkovní schodiště
Systém svítidel pro budovy a
úsporu energie
Pasáže
Osvětlení čísla domu
Díky technologii integrovaného detektoru pohybu lze výrobky AL20-280 a ACL-B-360-DE-CO
jednoduše nastavovat a ovládat pomocí dálkového ovládání.
Pro zlepšování energetické účinnosti! 
Index
Terasy
Strana
Zahradní svítidla s
detektorem pohybu
15
Nástěnná svítidla s
detektory pohybu
16 - 18
Dekorativní stínítka
nástěnných svítidel
20 - 22
Systém nástěnných
svítidel
23 - 24
Systém nástěnných
svítidel s detektory
pohybu
29 -28
Systém náštěnných
svítidel s detektory
pohybu a dekorativními LED pásky
30
LED
13
B.E.G.
LUXOMAT ®
Venkovní svítidla DLE VAŠICH PŘEDSTAV
Přehled venkovních svítidel
Venkovní svítidla
Venkovní svítidla
Výrobní číslo
Strana
Systémová
svítidla
Nástěnná Instalace do Dekorativní
instalace vnějšího rohu
svítidla
Snímání
pohybu
Dálkové
ovládání
Rozsah Úhel snímání
MD10
31426 – 370
31427 – 590
31428 – 750
15
–
–
–
–

–
6m
90°
AL1-130
91400 – bílá
91401 – hnědá
91402 – černá
16
–

–
–

–
9m
130°
AL4-130
80410 – bílá
80420 – černá
17
–

–
–

–
9m
130°
AL21
91731 – stříbrná
18
–

–
–


12 m
180°
AL2-RC-plus 280
92383 – bílá
92393 – černá
20



–


10 m
280°
AL20-E27
91710 – bílá
91730 – černá
23



–
–
–
–
–
AL2-RC-plus
10640 – bílá
10641 – černá
24



–
–
–
–
–
ALC-B-360
91301 – bílá
91321 – černá
25



–


10 m
120°
AL2-RC-plus 130
92381 – bílá
92391 – černá
26



–


10 m
130°
AL2-RC-plus 230
92382 – bílá
92392 – černá
92047 – stříbrná
27



–


10 m
230°
AL20-280-BM
91700 – bílá
91720 – černá
91740 – stříbrná
28



–


10 m
280°
AL20-280/BM-LED
91705 – bílá
91725 – černá
91745 – stříbrná
29






10 m
280°
ALC-B-360 DECO
91351 – bílá
91352 – černá
30






10 m
120°
 Příslušenství
14
ZAHRADNÍ svítidla s detektorem pohybu
pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC MD10
Technická data
Informace o produktu
MD10 s neutrálním designem
detektoru pohybu a soumrakového spínače
ve třech různých velikostech
„„LUXOMAT®
230 V AC ±10 %
90°
max. 6 m
370
590
750
soumraková hodnota
„„Nastavitelný
rozsah od 1 až 6m
IP44 / Třída II /
„„Nepřímé
370 Ø 105 x V 370 mm
590 Ø 105 x V 590 mm
750 Ø 105 x V 750 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
„„Světelný
Max. 60 W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
osvětlení – neoslňující
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Zahrady, venkovní prostory budov, parkovací
plochy, atd.
Zdroje
E27
„„Nastavitelná
!
Schémata zapojení: str. 65!
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
Venkovní svítidla

frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
60 W, cosϕ = 1
4 s - 10 Min.
Ø 215
2 - 2000 Lux
1m
2
370
6m
90°
370
1
Ø105
Ø148
Ø 215
750
750
590
590
750
Ø 215
Ø105
Ø148
Ø105
Ø148
Typ
Barva
Výrobní číslo
MD10-370
černá
31426
MD10-590
černá
31427
MD10-750
černá
31428
černá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
94103
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Příslušenství (volitelné)
Náhradní stínítko
15
B.E.G.
LUXOMAT
Nástěnná svítidla s detektorem pohybu
úsporu energie, bezpečnost a komfort
®
pro
| LUXOMATIC AL1

Technická data
Informace o produktu
„„Univerzální
svítidlo LUXOMATIC AL1 se
130° detektorem pohybu a soumrakovým
spínačem
230 V AC ±10 %
130°
Max. 9 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
„„Možnost
IP44 / Třída II /
„„Ovládací
prvky pro nastavení času a soumrakového spínače se nachází za odnímatelnou ochrannou mřížkou
D 95 x Š 110 x V 315 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Venkovní svítidla
bílá
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Detektor
pohybu nelze otáčet
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
Zdroje
E27
hnědá
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
černá
1000 W, cosϕ = 1
50 45
110
Max. 60 W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
1,80 m
Unterkriechschutz
4 s - 10 Min.
315
2
9m
3m
130°
90
215
2 - 2000 Lux
1
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL1 130
bílá
91400
AL1 130
hnědá
91401
AL1 130
černá
91402
Příslušenství (volitelné)
16
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Nástěnná svítidla s detektorem pohybu
pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC AL4

Technická data
Informace o produktu
„„Univerzální
230 V AC ±10 %
130°
Max. 9 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
IP44 / Třída II /
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Zdroje
Max. 60 W - E27 zdroj
E27
60
145
příslušenství je k dispozici sada samolepících čísel
připojení dalších svítidel bez
detektorů pohybu, které jsou spínány nebo
regulovány hlavním svítidlem
„„Ovládací
prvky pro nastavení času a soumrakového spínače se nachází za odnímatelnou ochrannou mřížkou
„„Detektor
pohybu nelze otáčet
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
jako svítidla na stěnu, strop nebo na nasvícení čísla domu
Program 1 (kontrola světla)
černá
„„Jako
„„Možnost
D 103 x Š 145 x V 277 mm
bílá
svítidlo AL4 se 130° detektorem pohybu a soumrakovým spínačem a
variomatickou funkcí stmívání pro osvětlení
čísla domu
Venkovní svítidla
kou
matic ní
o
i
r
a
Sv
ívá
í stm
funkc
120 W, cosϕ = 1
43
4 s - 10 Min.
277
1
2
!
Schémata zapojení: str. 65!
Soumrakový spínač aktivuje při setmění auto-
maticky svítidlo AL4-130°, u kterého je možné
individuálně nastavit hodnotu výkonu od 10 %
do 60 %.
Svítidla se přepnou na 100% výkonu, když
jsou snímany osoby nebo automobily. Když
osoba opustí snímané pole nebo se zastaví,
AL4-130 se přepne zpět na nastavenou hodnotu stmívání po uplynutí nastaveného času
aktivace. Což znamená, že číslo může
být vždy čitelné.
67
210
2 - 2000 Lux
quer
zum
Melder gehen
Chůže
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
1,80 m
Sada čísel
3m
130°
2
9m
1
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL4 130
bílá
80410
AL4 130
černá
80420
Příslušenství (volitelné)
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Sada čísel (2 x 1 - 9)
–
80421
17
B.E.G.
LUXOMAT
Nástěnná svítidla s detektorem pohybu
úsporu energie, bezpečnost a komfort
®
pro
| LUXOMATIC AL21
el
oc
zová
Nere

Technická data
Informace o produktu
„„Dálkově
ovládané automatické svítidlo
LUXOMATIC AL21 se 180° detektorem pohybu
230 V AC ±10 %
180°
„„180°-
„„Možnost
IP44 / Třída I /
„„Nastavení
lze provést manuálně potenciometrem nebo pomocí infračerveného dálkového
ovládání LUXOMAT® RC-AL20
Venkovní svítidla
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Korpus z nerezu, stínítko z pravého
skla
„„Pravé
„„Světelný
213
143
224
instalace
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
vchod, garáže, terasy, balkóny, vchodové
brány, atd.
Zdroje
E27
36
sklo
„„Nástěnná
RC-AL20, IR-RC-Mini
110
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
D 182 x Š 224 x V 356 mm
36
pod detektorem
Max. 12 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
Max. 60 W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
500 VA, cosϕ = 0,5
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
Dálkové ovládání: str. 56, 60!
15 s - 16 Min.
10 - 2000 Lux
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
1,80 m
2

12
m
20 m
4m2m
180°
1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
RC-AL20
IR-RC-Mini
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL21
stříbrná
91731
LUXOMAT® RC-AL20
šedá
92033
LUXOMAT® IR-RC-Mini
šedá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
92090
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Příslušenství (volitelné)
18
Přehled svítidel

SG stínítka
E27
AL20-E27 SLU
Paris černá / bílá
E27
AL20-280/BM SLU
Kristal
AL20-280/BM-LED-SLU
Oslo
E27
LED
LUX
Venkovní svítidla
 SLU podstavce svítidel
B.E.G.
Brüssel černá / bílá
E27
E27
LED
ALC-B-360 SLU
Nürnberg
ALC-B-360 DECO SLU
Stuttgart
Frankfurt
E27
AL2-RC-plus SLU
Hamburg
E27
AL2-RC-plus 130 SLU
Essen
E27
AL2-RC-plus 230 SLU
Vienna
19
B.E.G.
Dekorativní STÍNÍTKA pro systém nástěnných svítidel
LUXOMAT ®

B.E.G. Systém stínítek – Typ KR/kristal - průhledná
Ø 215 x V 220 mm
Základna Ø 82 mm
Venkovní svítidla
Křištál- stínítko svítidla

Křištál- stínítko svítidla
Černá
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
B.E.G. Systém STÍNÍTEK – Typ DN/ Brüssel - bílá
Ø 215 x V 215 mm
Základna Ø 90 mm
Bílá
20
„„Volně
B.E.G. Systém STÍNÍTEK – Typ DN/Brüssel - černá
Ø 215 x V 215 mm
Základna Ø 90 mm

kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU série.
B.E.G. Systém stínítek – Typ BB/OSLO - průhledná
Ø 215 x V 220 mm
Základna Ø 82 mm

„„Volně
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
Typ
Barva
Výrobní číslo
SG KR/Kristal - průhledná
průhledná
94100
SG BB/Oslo - průhledná
průhledná
94101
SG DN/Brüssel - průhledná/bílá
průhledná/bílá
94102
SG DN/Brüssel - průhledná/černá
průhledná/černá
94103
Dekorativní STÍNÍTKA pro systém nástěnných svítidel
B.E.G. Systém Stínítek – Typ Nürnberg - průhledná/černá
Ø 220 x V 220 mm
Základna Ø 90 mm
Matný difusor

Křišťál, černý, matný difusor
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
B.E.G. Systém Stínítek – Typ Frankfurt - průhledná/černá
Ø 200 x V 210 mm
Základna Ø 90 mm
Křišťál - černá

„„Volně
B.E.G. Systém Stínítek – Typ Stuttgart - průhledná/černá
Ø 235 x V 220 mm
Základna Ø 90 mm

LUX
Venkovní svítidla

B.E.G.
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU, ALC-B
SLU a AL20 SLU.
B.E.G. Systém Stínítek – Typ Hamburg - matný/ průhledná
Ø 215 x V 220 mm
Základna Ø 90 mm
Křišťál
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL20, nepasuje pro ALC-B
SLU a AL2-RC-plus SLU!
Typ
Barva
Výrobní číslo
SG Nürnberg - průhledná/černá
průhledná/černá
94104
SG Stuttgart - průhledná/černá
průhledná/černá
94105
SG Frankfurt - průhledná/černá
průhledná/černá
94106
SG Hamburg - matný/průhledná
matný/průhledná
94108
21
B.E.G.
Dekorativní STÍNÍTKA pro systém nástěnných svítidel
LUXOMAT ®

B.E.G. Systém stínítek – Typ Essen - matný/ vzhled nerezové oceli
Ø 242 x V 200 mm
Základna Ø 90 mm
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL20, nepasuje pro ALC-B
SLU a AL2-RC-plus SLU!
Venkovní svítidla
Křišťál, vzhled nerezové oceli

B.E.G. Systém stínidel – Typ Paris - černá
Ø 215 x V 245 mm
Základna Ø 82 mm
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL20, nepasuje pro ALC-B
SLU a AL2-RC-plus SLU!
Křišťál, černá

B.E.G. Systém stínidel – Typ LT/ PARIS - bílá
Ø 215 x V 245 mm
Základna Ø 82 mm
Křišťál, bílá

„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL20, nepasuje pro ALC-B
SLU a AL2-RC-plus SLU!
B.E.G. Systém stínítek – Typ OP/ VIENNA bílá
Ø 200 x V 210 mm
Základna Ø 82 mm
Opal - lesklý
22
„„Volně
„„Volně
kombinovatelné se základními svítidly
série LUXOMATIC AL20, nepasuje pro ALC-B
SLU a AL2-RC-plus SLU!
Typ
Barva
Výrobní číslo
SG Essen - matný/nerez efekt
matný/nerez efekt
94110
SG LT/Paris - průhledná/bílá
průhledná/bílá
94111
SG LT/Paris - průhledná/černá
průhledná/černá
94112
SG Vienna- bílá
bílá
94113
Systém nástěnných svítidel
pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC AL20-E27
Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída II /
D 221 x Š 112 x V 75 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
Černá se stínítkem Stuttgart
Zdroje
E27
Max. 100 W – konvenční zdroj
nebo E27 energii úsporné zdroje
 Systém stínítek (viz strana 20)
Informace o produktu
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC AL20E27 SLU - bez detektoru pohybu pro úsporné zdroje nebo zdroje E27
„„Vhodné
využití s automatickými svítidly
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
„„Instalace
na stěny nebo vnější rohy
„„Speciální
základna pro vnější rohovou
instalaci k dispozici jako příslušenství
„„Snadná
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vchody, garáže, terasy, balkóny, vchodové
brány, atd.
Venkovní svítidla

74,7
bílá
221
112

Příslušenství (VOLITELNÉ)
AL20-ES rohová základna pro vnější rohovou instalaci
bílá
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL20-E27 SLU
bílá
91710
AL20-E27 SLU
černá
91730
AL20-ES vnější roh
bílá
92425
AL20-ES vnější roh
černá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
92418
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Příslušenství (volitelné)
23
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu
® úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G. LUXOMAT
Pro
| LUXOMATIC AL2-RC-plus

Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída II /
D 182 x Š 102 x V 175 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
Venkovní svítidla
Černá se skleněným stínítkem Brüssel
Zdroje
E27
Max. 100W - běžné zdroje
nebo úsporné zdroje E27
Informace o produktu
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC AL20E27 SLU - bez detektoru pohybu pro úsporné zdroje nebo zdroje E27
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
„„Stěny
vnitřní a vnější rohová instalace
„„Snadná
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vchody, garáže, terasy, balkóny, vchodové
brány, atd.
 Systém stínítek (viz strana 20)
34 34 34
70
102
41
102

201
68 37
bílá
80
26
50
26
Příslušenství (VOLITELNÉ)
AL2-RC-plus-ES rohová základna pro
vnější a vnitřní rohy
bílá
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL2-RC-plus SLU (bez detektoru pohybu)
bílá
10640
AL2-RC-plus SLU (bez detektoru pohybu)
černá
10641
AL2-RC-plus vnější roh
bílá
92373
AL2-RC-plus vnější roh
černá
Příslušenství (volitelné)
24
92414
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC ALC-B-360
Technická data
Informace o produktu
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC ALCB-360 SLU s pohybovým detektorem a
soumrakovým spínačem, vhodný pro běžné
zdroje
230 V AC ±10 %
120°
Max. 10 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
IP44 / Třída II /
„„Vertikální
rozsah detekce 360° a horizontální rozsah detekce 120°
D 185 x Š 107 x V 147mm
„„Instalace
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
Černá se stínítkem Oslo
„„Snadná
bílá
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Světelný
Zdroje
E27
na stěny nebo vnější rohy
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vchody, garáže, terasy, balkóny, vchodové
brány, atd.
Max. 100W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
4 s - 10 Min.
28
10
53
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
1,80 m
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
10
2
120°
8m
10 6 4 m
m m
41
 Systém stínítek (viz strana 20)
22 45
52
95
144
TOP
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
2 - 2000 Lux
ALC-K-360 černá
Speciální nabídka
ALC-K-360 bílá
Speciální nabídka

Venkovní svítidla

1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
ALC-ES rohová základna pro vnější
rohovou instalaci
ALC- K náhradní stínítko
bílá
průhledná
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
ALC-B-360 SLU s detektorem pohybu
bílá
91301
ALC-B-360 SLU s detektorem pohybu
černá
91321
ALC-K-360 Speciální nabídka
bílá
91306
ALC-K-360 Speciální nabídka
černá
91326
bílá
91305
Příslušenství (volitelné)
ALC-ES vnější roh
ALC-ES vnější roh
černá
91325
průhledná
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
94115
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Náhradní sklo pro ALC-K
25
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu
® úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G. LUXOMAT
Pro
| LUXOMATIC AL2-RC-plus 130

Technická data
Informace o produktu
„„Dálkově
ovladatelný systémový podstavec
LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU
230 V AC ±10 %
130°
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
Max. 10 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
„„Vyzkoušená
a ověřená technologie detektoru pohybu RC plus, se 130° úhlem záběru
IP44 / Třída II /
„„360°
ochrana proti podchodu, lze aktivovat
nebo deaktivovat pomocí dálkového ovládání LUXOMAT® IR-RC
D 182 x Š 102 x V 175 mm
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
Venkovní svítidla
Bílá se stínítkem Hamburk
„„Nástěnná
„„Snadná
„„Trvalé
osvětlení ON a OFF lze kdykoliv aktivovat pomocí mini dálkového ovládání
LUXOMAT® IR-RC-Mini
IR-RC, IR-RC-Mini
Zdroje
černá
34 34 34
201
102
26
80
50
připojení externích svítidel
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
monitorování celého domu, vstupních prostor, garáže, vstupní brány
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
15 s - 16 min. nebo Impuls
26
Dálkové ovládání: str. 59, 60!
2 - 2000 Lux
Typy instalace
Nástěnná instalace
 Systém stínítek (viz strana 20)
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
1,80 m
Unterkriechschutz
Pod detektorem
Vnější rohová
instalace
130°
Vnitřní rohová
instalace
2
20 m

1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-RC
IR-RC-Mini
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
AL2-RC-plus-ES rohová základna
pro vnější rohovou instalaci
bílá
RC odrušovací člen
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL2-RC-plus 130 SLU
bílá
92381
AL2-RC-plus 130 SLU
černá
92391
LUXOMAT® IR-RC
šedá
92000
LUXOMAT IR-RC-Mini
šedá
92090
AL2-RC-plus vnější roh
bílá
92373
Příslušenství (volitelné)
®
26
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
4m
m 6m
70
102
41
Max. 100 W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
„„Možnost
10
68 37
E27
vnitřní a vnější rohová instalace
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
AL2-RC-plus vnější roh
černá
92414
RC odrušovací člen
bílá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
10880
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC AL2-RC-plus 230
Technická data
Informace o produktu
„„Dálkově
ovladatelný systémový podstavec
LUXOMATIC AL2-RC-plus SLU
230 V AC ±10 %
230°
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
Max. 10 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
„„Vyzkoušená
a ověřená technologie detektoru pohybu RC plus, se 230° úhlem záběru
IP44 / Třída II /
Nerezový vzhled se stínítkem Hamburg
D 182 x Š 102 x V 175 mm
„„360°
ochrana proti podchodu, lze aktivovat
nebo deaktivovat pomocí dálkového ovládání LUXOMAT® IR-RC.
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
„„Nástěnné
„„Snadná
„„Trvalé
osvětlení ON a OFF lze kdykoliv aktivovat s mini dálkovým ovládáním LUXOMAT®
IR- RC Mini
IR-RC, IR-RC-Mini
bílá
Zdroje
černá
34 34 34
201
68 37
E27
70
102
41
102
26
80
50
vnitřní a vnější rohová instalace
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
Max. 100W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
„„Možnost
připojení externích svítidel
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
Venkovní svítidla

„„Příklady
aplikací:
monitorování celého domu, vstupních prostor, garáže, vstupní brány
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
15 s - 16 Min. nebo Impuls
26
2 - 2000 Lux
Typy instalace
 Systém stínítek (viz strana 20)
Nástěnná instalace
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
Dálkové ovládání: str. 59, 60!
Vnější rohová
instalace
1
2
1,80 m
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
Vnitřní rohová instalace

230°
20 m
Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-RC
IR-RC-Mini
AL2-RC-plus-ES rohová základna
pro vnější rohovou instalaci
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
bílá
Typ
černá
10
4m
m 6m
2
1
RC odrušovací člen
stříbrná
Barva
Výrobní číslo
AL2-RC-plus 230 SLU
bílá
92382
AL2-RC-plus 230 SLU
černá
92392
AL2-RC-plus 230 SLU
stříbrná
92047
LUXOMAT® IR-RC
šedá
92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini
šedá
92090
AL2-RC-plus vnější roh
bílá
92373
AL2-RC-plus vnější roh
černá
92414
AL2-RC-plus vnější roh
stříbrná
92048
RC odrušovací člen
bílá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
10880
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Příslušenství (volitelné)
27
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu
® úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G. LUXOMAT
Pro
| LUXOMATIC AL20-280-BM

Technická data
Informace o produktu
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC AL20280/MB SLU s pohybovým detektorem a
soumrakovým spínačem s 280° detekčním
rozsahem, vhodný pro klasické zdroje a
úsporné zdroje s paticí E27
230 V AC ±10 %
280°
Max. 10 m při chůzi křížem
snímáné zóny (tangenciálně)
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítkem – viz níže!
IP44 / Třída II /
Venkovní svítidla
Černá se stínítkem London
D 221 x Š 112 x V 75 mm
„„Nastavení
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
„„Instalace
RC-AL20, IR-RC-Mini
„„Možnost
lze provést ručně pomocí
potenciometrů a pomocí dálkového ovládání
LUXOMAT® RC- AL20
instalace pomocného PLUG-IN
podstavce
stříbrná
E27
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vchody, garáže, terasy, balkóny, vchodové
brány, atd.
Max. 100 W – běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
75
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
Zdroje
bílá
na stěny nebo vnější rohy
„„Snadná
1000 W, cosϕ = 1
221
112
Schémata zapojení: str. 65, 66!
15 s - 16 Min.
10 - 2000 Lux
!
 Systém stínítek (viz strana 20)
Dálkové ovládání: str. 56, 60!
1
2
1,80 m
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křízem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
2

10
m
2
6m m
280°
20 m
1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
RC-AL20
IR-RC-Mini
AL20-ES rohová základna pro vnější rohovou instalace
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
bílá
Typ
černá
stříbrná
Barva
Výrobní číslo
AL20-280/BM SLU s detektorem pohybu
bílá
91700
AL20-280/BM SLU s detektorem pohybu
černá
91720
AL20-280/BM SLU s detektorem pohybu
stříbrná
91740
šedá
92033
Příslušenství (volitelné)
LUXOMAT® RC-AL20
LUXOMAT IR-RC-Mini
šedá
92090
AL20-ES vnější roh
bílá
92425
AL20-ES vnější roh
černá
92418
AL20-ES vnější roh
stříbrná
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
92426
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
®
28
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu a LED páskem
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC AL20-280/BM-LED
Technická data
Informace o produktu
„„Integrovaný
LED pásek pro dekorativní
osvětlení budovy, aktivuje se pomocí dálkového ovládání
230 V AC ±10 %
280°
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC AL2RC-plus SLU s pohybovým detektorem a
soumrakovým spínačem s 280° detekčním
rozsahem, vhodný pro klasické zdroje a
úsporné zdroje s E27
Max. 10 m při chůzi křížem
snímané zóny (tangenciálně)
IP44 / Třída II /
D 221 x Š 112 x V 75 mm
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
stříbrná se stínítkem Essen
„„Nastavení
lze provést ručně pomocí
potenciometrů a pomocí dálkového ovládání
LUXOMAT® RC-AL20
„„Instalace
RC-AL20, IR-RC-Mini
na stěny nebo vnější rohy
„„Včetně
speciální základny pro rohovou
instalaci
Zdroje
černá
E27
75
bílá
221
112
Max. 100 W - běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Sekundární svítidlo
4 ks LED / 1W
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vstupy, garáže, terasy, balkóny, vstupní
brány atd.
1000 W, cosϕ = 1
 Systém stínítek (viz strana 20)
„„Snadná
15 s - 16 Min.
10 - 2000 Lux
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
1
2
1,80 m
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
Dálkové ovládání: str. 56, 60!
Příslušenství (VOLITELNÉ)
RC-AL20
IR-RC-Mini
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
m
10
280°
20 m
2
6m m
2

Venkovní svítidla

1
AL20-ES rohová základna pro vnější rohovou instalaci
bílá
černá
stříbrná
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL20-280/BM-LED SLU s detektorem pohybu a dekorativním LED páskem
bílá
91705
AL20-280/BM-LED SLU s detektorem pohybu a dekorativním LED páskem
černá
91725
AL20-280/BM-LED SLU s detektorem pohybu a dekorativním LED páskem
stříbrná
91745
LUXOMAT® RC-AL20
šedá
92033
LUXOMAT® IR-RC-Mini
šedá
92090
AL20-ES vnější roh
bílá
92425
AL20-ES vnější roh
černá
92418
Příslušenství (volitelné)
AL20-ES vnější roh
stříbrná
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
92426
38158
38157
29
Systém nástěnných svítidel s detektorem pohybu a LED páskem
® úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G. LUXOMAT
Pro
| LUXOMATIC ALC-B-360 DECO

Technická data
Informace o produktu
„„Dekorativní
230 V AC ±10 %
120°
„„Systémový
podstavec LUXOMATIC AL2-RCplus SLU s pohybovým čidlem a soumrakovým spínačem, vhodný pro běžné zdroje
Max. 10 m při chůzi křížem
snímáné zóny (tangenciálně)
„„Volně
kombinovatelné s 12 různými SG
systémy stínítek – viz níže!
IP44 / Třída II /
D185 x Š 107 x V 147mm
„„Dálkově
-10° C do +40°C
/
-20° C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polykarbonátu a odolné proti
UV-záření
černá se stínítkem Oslo
Venkovní svítidla
LED
rozsah detekce 360° a horizontální
rozsah detekce 120°
„„Instalace
„„Snadná
41
28
10
53
22 45
52
95
144
TOP
10
na stěny nebo vnější rohy
instalace pomocí PLUG-IN podstavce
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Světelný
Zdroje
E27
řízené pomocí LUXOMAT® IR-LC-mini
„„Vertikální
IR-LC-Mini
bílá
LED pásek spínatelný dálkovým
ovládáním
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Vstupy, garáže, terasy, balkóny, vstupní
brány, atd.
Primární svítidlo
Max. 100 W - běžný zdroj nebo
úsporné zdroje E27
Sekundární svítidlo
4 LEDky / 1 W
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
!
Schémata zapojení: str. 65, 66!
Dálkové ovládání: str. 58!
4 s - 10 Min.
2 - 2000 Lux
1
2
 Systém stínítek (viz strana 20)
1,80 m
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
Pod detektorem
2
8m

10 6 4 m
m m
120°
1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-LC-Mini
ALC-ES rohová základna pro vnější rohovou instalaci
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
bílá
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
ALC-B-360 DECO-SLU s detektorem pohybu a dekorativním LED páskem
bílá
91351
ALC-B-360 DECO-SLU s detektorem pohybu a dekorativním LED páskem
černá
91352
LUXOMAT® IR-LC-Mini
šedá
92093
ALC-ES vnější roh
bílá
91305
ALC-ES vnější roh
černá
Energeticky úsporný zdroj E27-15W (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A
91325
38158
Světelný zdoj LED E27-10W / E27 (nahrazuje běžné 60W zdroje), Energetická třída A+
38157
Příslušenství (volitelné)
30
Venkovní reflektory pro OPTIMÁLNÍ osvětlení budov
B.E.G.
LUX

Domovní vstupy
Garáže
Úspora energie svícením
Možná změna klimatu vede k hledání energetických úspor v nových typech osvětlovacích soustav. B.E.G. dodává řadu LED reflektorů a energeticky úsporných svítidel pro různé potřeby.
Kromě úspor energie jsou tyto výrobky na vysoké funkční úrovni, jednoduché instalaci a moderního designu.
Zahrady
Venkovní REFLEKTORY
Reflektory LUXOMATIC s příjemnou barvou světla
LED reflektory pro efektivní osvětlení
Výlohy
Nakládací rampy
Index
Parkoviště
Strana
Zejména nové LED reflektory B.E.G. s integrovanými detektory pohybu a moderní LED technologií, pomáhají snížit spotřebu energie a
tím představují investici do budoucnosti našeho
životního prostředí.
LED reflektory
34 - 35
LED reflektory s
detektory pohybu
36 - 37
Úspora energie s ohledem na budoucnost! 
Úsporné reflektory
38 - 39
Halogenové
reflektory
Halogenové reflektory s detektory
pohybu
LED
LED
40
41 - 43
31
B.E.G.
Venkovní reflektory Pro osvětlení budov
LUXOMAT ®
Energeticky a ekologicky efektivní 500W halogenové reflektory
Energeticky úsporné halogeny FL2N-LED místo 150W
Režim/zdroj
60 LED
Spotřeba v kWh / rok na
250 pracovních dnů
52 kWh
150 W halogenový zdroj
300 kWh
Snížení emisí CO2
Úspora
276 kWh
138 kg*
Dodatečné stromy
pomáhající snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 7**
4,80 €
60 €
55,20 €
Venkovní REFLEKTORY
Energeticky a ekologicky efektivní 150 W halogenové reflektory
Režim/zdroj
150 W halogenový zdroj
Spotřeba v kWh/ rok
S
detektorem
pohybu
Bez detektoru
pohybu
55 kWh
438 kWh
Snížení emisí CO2
Úspora
383 kWh
192 kg*
Dodatečné stromy
pomáhající snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 10**
11 €
87,60 €
76,60 €
Spotřeba v kWh/ rok
500 W halogenový zdroj
S
detektorem
pohybu
Bez detektoru pohybu
183 kWh
1460 kWh
Úspora
1278 kWh
Snížení emisí CO2
639 kg*
Dodatečné stromy pomáhající snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 32**
36,60 €
292 €
255,60 €
Energeticky a ekologicky efektivní Ecolight 26
Režim/zdroj
Spotřeba v kWh / rok na
250 pracovních dnů
Energeticky
úsporný zdroj
24 W
76 kWh
Běžná žárovka
150 W
Úspora
438 kWh
362 kWh
Snížení emisí CO2
181kg*
Zusätzlich verfügbare
Bäume für CO2 Abbau
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 9**
15,20 €
87,60 €
72,42 €
*0,5 kg CO2 s průměrem energetického mixu pro výrobu 1 kWh
Bez DP (detektor pohybu) = trvalé světlo ( odhadovaná doba pro aktivaci je přibližně 8h až 24h)
**1 strom absorbuje přibližně 20 kg CO2 / rok
S DP = světlo pouze když je snímán pohyb ( součet všech dob aktivací je přibližně 1h až 24h)
24W – 500W energeticky a ekologicky efektivní halogenové reflektory
Režim/zdroj
Energeticky
úsporný zdroj
24 W
Spotřeba v kWh / rok na
250 pracovních dnů
70 kWh
500 W halogenový zdroj
Úspora
1460 kWh
1390 kWh
Snížení emisí CO2
695 kg*
Dodatečné stromy
pomáhající snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 35**
14 €
292 €
*0,5 kg CO2 s průměrem energetického mixu pro výrobu 1 kWh
**1 strom absorbuje přibližně 20 kg CO2 / rok
32
Režim/zdroj
278 €
Energeticky a ekologicky efektivní Ecolight 24 W – 150 W
Režim/zdroj
Spotřeba v kWh / rok na
250 pracovních dnů
Energeticky
úsporný zdroj
24 W
70 kWh
150 W halogenový zdroj
Úspora
438 kWh
368 kWh
Snížení emisí CO2
184 kg*
Dodatečné stromy
pomáhající snížení CO2
Cena za rok za
0,20€/kWh
x 9**
14 €
87,60 €
73,60 €
Venkovní reflektory pro osvětlení budov
B.E.G.
LUX
Venkovní svítidla
Výrobní číslo
Strana
Nástěnná
instalace
Nástěnný
držák
Detektor
pohybu
Dálkové
ovládání
Rozsah
Úhel
snímání
FL3N-LED
92703 – bílá
92702 – černá
34

–
–
–
–
–
FL2N-LED
92599 – bílá
92598 – černá
35

–
–
–
–
–
FL3N-LED-130
92629 – bílá
92628 – černá
36

–

–
10 m
130°
FL2N-LED-230
92627 – bílá
92626 – černá
37

–


16 m
230°
Ecolight 26-W
22005 – bílá
22000 – černá
38

–
–
–
–
–
Ecolight 26-WA
22045 – bílá
22040 – černá
39
–

–
–
–
–
FL 150
92352 – bílá
92353 – černá
40

–
–
–
–
–
FL 500
92351 – bílá
92350 – černá
40

–
–
–
–
–
FLC 150-140
91811 – bílá
91831 – černá
41

–


12 m
140°
FLC 150-200
91801 – bílá
91831 – černá
41

–


12 m
200°
FLC 500-140
91812 – bílá
91832 – černá
41

–


12 m
140°
FLC 500-200
91802 – bílá
91822 – černá
41

–


12 m
200°
AL5-RC-plus next
92401 – bílá
92400 – černá
42

–


20 m
130°, 230°
nebo 280°
AL5-LC
92405 – bílá
92403 – černá
43

–


16 m
280°
 Příslušenství
Venkovní REFLEKTORY
PŘEHLED VENKOVNÍCH REFLEKTORŮ
33
B.E.G.
LUXOMAT
®
Pro
14 W LED reflektory
úsporu energie, bezpečnost a komfort
| LUXOMATIC FL3N-LED
bílé
rální
Neut
iody
LED d

LED
Technická data
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
IP44 / Třída I /
reflektor FL3N-LED s technologií
LED pro úsporu energie
„„LUXOMATIC
„„Vhodné
pro venkovní instalace
D132 x B 125 x V 218 mm
„„Speciální
-20°C do +40°C
„„Robustní
Z tlakově litého hliníku
Energetická třída A
bílá
Informace o produktu
technologie reflektorů pro
efektivnější světelnou účinnost
korpus z tlakově litého hliníku s
korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Svítidlo
je vertikálně otočné
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení nakládacích ramp, parkoviště, atd.
Zdroje
30 vysoce výkonných LED diod
1050 lm (neutrální bílá)
trvale instalovaný LED zdroj
Příkon 14 W
černá
!
Schémata zapojení: str. 66!
Distribuce osvětlení
70
Venkovní REFLEKTORY
LED
132
218
132

125
Příslušenství (VOLITELNÉ)
Rozptylová optika
(Optiku je nutné
objednat zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
FL3N-LED
černá
92702
FL3N-LED
bílá
92703
čirá + opál
38004
Příslušenství (volitelné)
Rozptylová optika
34
26 W LED reflektory
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
| LUXOMATIC FL2N-LED
lé LED
lní bí
diody

rá
Neut
LUX
LED
Technická data
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
IP44 / Třída I /
Informace o produktu
reflektor FL2N-LED s technologií
LED pro úsporu energie
„„LUXOMATIC
„„Vhodné
pro venkovní instalace
L 190 x B 220 x H 250 mm
„„Speciální
-20°C do +40°C
„„Svítidlo
Z tlakově litého hliníku
Energetická třída A
bílá
Zdroje součástí
60 vysoce výkonných LED diod
2100 lm (neutrální bílá)
trvale instalovaný LED zdroj
Příkon 26 W
černá
B.E.G.
technologie reflektorů pro
efektivnější světelnou účinnost
otočné ve třech osách
„„Korpus
z tlakově litého hliníku s korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení nakládacích ramp, parkoviště, atd.
!
Schémata zapojení: str. 66!
Distribuce osvětlení
220

Venkovní REFLEKTORY
250
LED
190
Příslušenství (VOLITELNÉ)
Rozptylová optika
(Optiku je nutné
objednat zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
FL2N-LED
černá
92598
FL2N-LED
bílá
92599
čirá + opál
38003
Příslušenství (volitelné)
Rozptylová optika
35
B.E.G.
LUXOMAT
14 W LED reflektor s detektorem pohybu
úsporu energie, bezpečnost a komfort
®
Pro
| LUXOMATIC FL3N-LED-130
lé LED
lní bí
diody

rá
Neut
Technická data
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
130°
Informace o produktu
reflektor FL3N-LED-130 s
integrovaným detektorem pohybu a LED
technologií pro úsporu energie
„„LUXOMATIC
Max. 10 m při chůzi křížem
snímané zóny
„„Vhodné
IP44 / Třída I /
„„Svítidlo
D 136 x Š 125 x V 218 mm
bílá
LED
„„Úhel
pro venkovní instalace
záběru 130°
vertikálně otočné
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
-20°C do +40°C
„„Soumrakový
Reflektor z tlakově litého hliníku,
detektor pohybu vyroben z vysoce
kvalitního polykarbonátu, odolného
vůči UV záření
„„Korpus
Energetická třída A
spínač a čas lze libovolně měnit
z tlakově litého hliníku s korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro sledování úzkých prostor nebo
vstupní hal
Zdroje součástí
30 vysoce výkonných LED diod
1050 lm (neutrální bílá)
trvale instalovaný LED zdroj
černá
70
Příkon 14 W
Venkovní REFLEKTORY
LED
132
218
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
500 VA, cosϕ = 0,5
30 s - 30 Min.
132
125
2 - 2000 Lux
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
2,00 m
Distribuce osvětlení
2
5m
m
10

1
°
0
3
1
Příslušenství (VOLITELNÉ)
Rozptylová optika
(Optiku je nutné
objednat zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
FL3N-LED-130
černá
92628
FL3N-LED-130
bílá
92629
čirá + opál
38004
Příslušenství (volitelné)
Rozptylová optika
36
26 W LED reflektor s detektorem pohybu
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
| LUXOMATIC FL2N-LED-230
Neut
iody
LED d

LED
Technická data
Informace o produktu
reflektor FL2N-LED-230 s
integrovaným detektorem pohybu a LED
technologií pro úsporu energie
„„LUXOMATIC
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
230°
Max. 16 m při chůzi křížem
snímané zóny
„„Speciální
technologie reflektorů pro
efektivnější světelnou účinnost. Vhodné pro
venkovní instalace
IP44 / Třída I /
„„Úhel
D 190 x Š 220 x V 250 mm
„„Soumrakový
spínač a čas lze libovolně měnit
„„Korpus
z tlakově litého hliníku s korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro monitorování velkých ploch, např.
nakládací rampy nebo parkoviště, atd.
Energetická třída A
Zdroje
250
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
IR-RC, IR-RC-Mini
220
otočné ve třech osách
„„Možnost
Reflektor z tlakově litého hliníku,
detektor pohybu vyroben z vysoce
kvalitního polykarbonátu, odolného
vůči UV záření
černá
záběru 230°
„„Svítidlo
-20°C do +40°C
bílá
60 vysoce výkonných LED diod
2100 lm (neutrální bílá)
trvale instalovaný LED zdroj
Příkon 26 W
LED
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1
1150 VA, cosϕ = 0,5
190
15 s - 16 Min. a Impuls
2 - 2000 Lux
LUX
!
Schémata zapojení: str. 66!
Dálkové ovládání: str. 59, 60!
1
2
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Venkovní REFLEKTORY
bílé
rální
B.E.G.
Unterkriechschutz
Pod detektorem
Distribuce osvětlení
2,50 m
2
4m m
6
16
m

1
230°
20 m
Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-RC
IR-RC-Mini
Rozptylová optika
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Optiku je nutné
objednat zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
FL2N-LED-230
černá
92626
FL2N-LED-230
bílá
92627
LUXOMAT® IR-RC
šedá
92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini
šedá
92090
Rozptylová optika
čirá + opál
38003
Příslušenství (volitelné)
37
B.E.G.
Energeticky úsporné reflektory
LUXOMAT
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
®
| LUXOMATIC Ecolight 26-W

Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída II /
D 100 x Š 220 x V 305 mm
-15°C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Zdroje
26-W bílá
26-W PL26W / G24q-3
Světelný tok 1.800 lm
Informace o produktu
Reflektory Ecolight 26 W pro
instalaci na stěnu
„„LUXOMATIC
„„Přibl.
o 80 % nižší spotřeba energie při
použití úsporné zdroje 18 W ve srovnání s
100 W běžným zdrojem
„„Energeticky
úsporné zdroje vydrží déle: cca
12.000 hodin ve srovnání s klasickými zdroji
(cca 1000 hodin) = velmi nízké náklady na
údržbu
„„Velmi
nízké vnitřní ztráty díky elektronickým
předřadníkům
„„Velmi
vysoký světelný výkon díky speciálnímu
reflektoru
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení budov, reklam
Venkovní REFLEKTORY
26-W černá
80
45
305
165
220
140
Distribuce osvětlení Ecolight 26 W

Příslušenství (optional)
100
Ecolight 26-W
23
55
22
Montážní podstavec
ea e n e rg
: tabulk ích hodnot
2
3
a
n
ln
a
Viz. str environmentá
a
tických
38
Typ
Barva
Výrobní číslo
Ecolight 26-W
černá
22000
Ecolight 26-W
bílá
22005
Energeticky úsporné reflektory
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC Ecolight 26-WA

Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída I /
D 100 x Š 220 x V 1050 mm
-15°C do +40°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Zdroje
PL26W / G24q-3
Světelný tok 1.800 lm
26-WA černá
Informace o produktu
Reflektory Ecolight 26 W pro
instalaci na stěnu
„„LUXOMATIC
„„Přibl.
o 80 % nižší spotřeba energie při
použití úsporné zdroje 18W ve srovnání s
100 W běžným zdrojem
„„Energeticky
úsporné zdroje vydrží déle: cca
12.000 hodin ve srovnání s klasickými zdroji
(cca 1000 hodin) = velmi nízké náklady na
údržbu
„„Velmi
nízké vnitřní ztráty díky elektronickým
předřadníkům
„„Velmi
vysoký světelný výnos díky speciálnímu reflektoru
„„Světelný
zdroj není součástí dodávky
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení budov, reklam
Venkovní REFLEKTORY
26-WA bílá
1050
45
165
80
Příslušenství (optional)
Distribuce osvětlení Ecolight 26 W
55

220
100
Ecolight 26-WA
23
55
22
Montážní podstavec
n e rg e bulka e h hodnot
ta
:
2
3
lníc
an a
Viz. str environmentá
a
h
c
ý
k
c
ti
Typ
Barva
Výrobní číslo
Ecolight 26-WA
černá
22040
Ecolight 26-WA
bílá
22045
39
B.E.G.
Halogenové reflektory
energie, bezpečnost a komfort
LUXOMAT
Pro ®úsporu
| LUXOMATIC FL 150 a FL 500

Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída I /
FL 150
D 145 x Š 124 x V 135 mm
FL 500
D 160 x Š 184 x V 175 mm
-20°C do +40°C
Informace o produktu
Halogenové svítidlo FL 150
nebo FL 500W
„„LUXOMATIC
„„Vhodné
pro venkovní instalace
„„Robustní
korpus z tlakově litého hliníku s
korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Příklady
aplikací:
osvětlení nakládacích ramp, parkovišť, atd
Z tlakově litého hliníku
150 černá
Světelné zdroje
FL 150
R7s (78 mm) max. 120 W
150 bílá
Fluorescentní zdroj
500 bílá
500 černá
124
105
135
Venkovní REFLEKTORY
FL 500
7s (118 mm) max. 400 W
R
97
145
FL 150
130
175
184
145
160
FL 500
rg e lka ene
2: tabu lních hodnot
3
a
n
a
Viz. str environmentá
a
tických
Typ
Barva
Výrobní číslo
Halogenový reflektor FL 150
bílá
92352
Halogenový reflektor FL 150
černá
92353
Halogenový reflektor FL 500
bílá
92351
Halogenový reflektor FL 500
černá
92350
bílá
33316
Příslušenství (volitelný)
Energeticky úsporný zdroj 24 W-R7s (118 mm)
40
Halogenové reflektory s detektorem pohybu
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC FLC 150 a FLC 500

Technická data
Informace o produktu
FLC 150 a FLC 500 halogenové
reflektory s integrovaným detektorem pohybu
a soumrakovým spínačem
„„LUXOMATIC
230 V AC ±10 %
140° oder 200°
FLC 150 - černá
Max. 12 m při chůzi křížem
snímané zóny
„„Vhodné
IP44 / Třída I /
„„Soumrakový
FLC 150
D 145 x Š 124 x V 195 mm
„„Korpus
FLC 500
D 160 x Š 184 x V 242 mm
„„Příklady
„„úhel
pro venkovní instalace
záběru 140° nebo 200°
spínač a čas lze libovolně měnit
z tlakově litého hliníku s korozivzdornými ocelovými šrouby
aplikací:
Ideální pro osvětlení velkých ploch, např.:
nakládacích ramp, parkovišť, atd.
-20°C do +40°C
Reflektor z tlakově litého hliníku,
detektor pohybu vyroben z vysoce
kvalitního polykarbonátu, odolného
vůču UV záření
FLC 150 - bílá
Fluorescentní zdroj
!
Schémata zapojení: str. 65!
Světelné zdroje
FLC 150
R7s (78 mm) max. 120 W
FLC 500 - bílá
FLC 500 - černá
124
Venkovní REFLEKTORY
FLC 500
R7s (118 mm) max. 400 W
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
4 s - 10 Min.
105
118
2 - 2000 Lux
1
2
77
2,50 m
97
145
184
130
quer
zum
Melder gehen
Chůze
křížem
frontal
Melder gehen
Chůze zum
přímo
Unterkriechschutz
2,50 m
FLC 150
2
10 m
4m
4m
m
1
200°
1
67
10 m
12
175
2
12
m
140°
145
e rg e t
ulka en
32: tab tálních hodno
a
n
a
tr
n
e
m
Viz. s
n
o
a envir
tických
160
FLC 500
Typ
Barva
Výrobní číslo
FLC-150-140
bílá
91811
FLC-150-140
černá
91831
FLC-150-200
bílá
91801
FLC-150-200
černá
91821
FLC-500-140
bílá
91812
FLC-500-140
černá
91832
FLC-500-200
bílá
91802
FLC-500-200
černá
91822
bílá
33316
Příslušenství (volitelný)
Energeticky úsporný zdroj 24 W-R7s (118 mm)
41
Halogenové reflektory s detektorem pohybu
® úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G. LUXOMAT
Pro
| LUXOMATIC AL5-RC-plus next
Technická data

Informace o produktu
AL5-RC-plus next halogenový
reflektor s adaptérem pro detektor pohybu
LUXOMAT® RC-plus next s 130, 230 nebo
280° detekčním rozsahem a CdS-T-SM
„„LUXOMATIC
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída I /
D 160 x Š 184 x V 290 mm
„„Vhodné
-20°C do +40°C
korpus z tlakově litého hliníku s
korozivzdornými ocelovými šrouby
Z tlakově litého hliníku
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
Světelné zdroje
bílá
pro venkovní instalace
„„Robustní
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení nakládacích ramp, parkovišť, atd.
R7s (118 mm) max. 400 W
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
Údaje závisí na použitém příslušenství
černá
Fluorescentní zdroj
184
Detektor pohybu a reflektor je nutno
130
!
objednat zvlášť!
Podívejte se prosím na katalog pobyhových
115
Venkovní REFLEKTORY
175
a přítomnostních detektorů Viz.: detektory
pohybu LUXOMAT® RC-plus next s detekčním
dosahem 130°, 230° nebo 280°
Schémata zapojení: str. 65, 66!
Dálkové ovládání: str. 59, 60!
160
145

Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-RC
IR-CdS-T
IR-RC-Mini
RC-plus next
CdS-T-SM
k
ergetic
ulka en
b
ta
:
2
dn ot
an a 3
Viz. str mentálních ho
n
o
ir
v
n
ae
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
bílá
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL5-RC-plus next
bílá
92401
AL5-RC-plus next
černá
92400
bílá
97001
RC-plus next 130
černá
97021
RC-plus next 230
bílá
97002
RC-plus next 230
černá
97022
RC-plus next 280
bílá
97003
RC-plus next 280
černá
97023
CdS-T-AP
bílá
92367
LUXOMAT® IR-RC
šedá
92000
LUXOMAT IR-RC-Mini
šedá
92090
LUXOMAT® IR-CdS-T
šedá
92368
bílá
33316
Příslušenství pro AL5-RC-plus next
RC-plus next 130
Příslušenství (volitelné)
®
Energeticky úsporný zdroj 24 W-R7s (118 mm)
42
ých
Halogenové reflektory s detektorem pohybu
Pro úsporu energie, bezpečnost a komfort
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC AL5-LC 500

Technická data
230 V AC ±10 %
IP44 / Třída I /
D 160 x Š 184 x V 277mm
-20°C do +40°C
Z tlakově litého hliníku
Světelné zdroje
bílá
R7s (118 mm) max. 400 W
Informace o produktu
AL5-RC-plus next halogenový
reflektor s adaptérem pro detektor pohybu
LUXOMAT® LC-plus 280°
„„LUXOMATIC
„„Vhodné
pro venkovní instalace
„„Robustní
korpus z tlakově litého hliníku s
korozivzdornými ocelovými šrouby
„„Možnost
připojení dalších svítidel na hlavní
svítidlo
„„Příklady
aplikací:
Osvětlení nakládacích ramp atd.
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
Údaje závisí na použitém příslušenství
Detektor pohybu a reflektor je nutno
Fluorescentní zdroj
objednat zvlášť!
Podívejte se prosím na katalog pobyhových a
130
přítomnostních detektorů Viz.: detektory pohybu
LUXOMAT® LC-plus s detekčním rozsahem 280°
Schémata zapojení: str. 65, 66!
Dálkové ovládání: str. 57, 58!
102
175
184
145

!
160
Venkovní REFLEKTORY
černá
Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-LC-plus
IR-LC-Mini
LC-plus-280
rg e lka ene
2: tabu lních hodnot
3
a
n
a
Viz. str environmentá
a
tických
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
(Ovladač je nutné
objednat zvlášť)
bílá
černá
Typ
Barva
Výrobní číslo
AL5-LC
bílá
92405
AL5-LC
černá
92403
LC-plus 280
bílá
91008
LC-plus 280
černá
91028
LUXOMAT® IR-LC-Mini
šedá
92093
LUXOMAT® IR-LC-plus
šedá
92095
bílá
33316
Příslušenství pro AL5-LC 500
Příslušenství (volitelné)
Energeticky úsporný zdroj 24 W-R7s (118 mm)
43
B.E.G.
Soumrakové spínače pro automatické spínání osvětlení
LUXOMAT ®
Úspora energie závislá na spínání soumrakovým spínačem
Pohodlné osvětlení s integrovanou
automatickou funkcí
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení

Vstupy
Garáže
Automatické spínání svítidel
Soumrakové spínače jsou tou pravou volbou pro
ty místa, kde svítidla musí být automaticky zapnuta nebo vypnuta na konci nebo na začátku dne.
Soumrakové spínače měří okolní světelné podmínky a zapnou svítidla v závislosti na předem
nastavené hodnotě soumraku. Obecně platí,
že svítidla není potřeba v určitých částech dne
spínat. Produkty B.E.G. fungují v závislosti na
soumraku, aby mohly šetřit energii.
44
Venkovní schodiště
Bezpečnost
B.E.G. dodává soumrakové spínače pro tento typ montáže: pro DIN lišty, pro montáž do
svítidel a pro montáž na stěnu nebo stropní instalace, stejně jako dálkově ovládané produkty.
Svítidla pro úsporuu energie! 
Schodiště
Index
Parkoviště
Strana
Soumrakové spínače
pro povrchovou instalaci
a stropní instalaci
46 - 50
Soumrakové spínače
pro instalaci do svítidel
51
Soumrakové spínače
pro lišty DIN
52
Konstantní regulace
světla s uchycením na
zářivku T5/T8
53
Soumrakové spínače pro automatické spínání osvětlení
B.E.G.
LUX
Soumrakové
spínače
Výrobní číslo
Strana
Povrchová
montáž
92367
46

–
92562
47

92563
47
–
CdS-DIM-FC
92589
48
–
CdS-SM
92369
49

–

CdS-FC
92249
50

CdS-R
92365
51
–
–
–
–
–
–
–
–
CdS-T-SM
CdS-DALI/
DSI-SM
CdS-DALI/
DSI-FC
TS-DD
92681
52
MiniClip LR1
92320
53
Instalace do Dodatečná
stropu
montáž
Instalace
přístroje
DIN lišta
Dálkové
ovládání
Spínací
kapacita
Časové
zpoždění
–
–
–

2300 W
–
–
–
–
–
–
2300 W
–

–
–
–
–
2300 W
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2300 W
3000 W





–
–
–
–
–

–
–

–
–
2300 W

2000 W
–
–
–
1000 W
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
PŘEHLED SOUMRAKOVÝCH SPÍNAČŮ A Konstatní regulace osvětlení
45
B.E.G.
Soumrakové spínače pro povrchovou instalaci
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC CdS-T-SM

Technická data
Informace o produktu
230 V AC ±10 %
IP54 / Třída II /
D 69x Š 65x V 52 mm
-25°C do +50°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
IR-CdS-T
Funkce úspory energie: Světlo vypnuto“
S flexibilním nastavením (jen s IR-CdS-T)
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1
1150 VA, cosϕ = 0,5
57
24
řízený soumrakový spínač
LUXOMATIC CdS-T-SM s integrovanými
spínacími hodinami
„„Lze
dálkově ovládat pomocí dálkového
ovladače LUXOMAT® IR-CdS-T - více funkcí
„„Energeticky
úsporná doba může být
naprogramována integrovanými spínacími
hodinami pomocí tlačítek ovladače
„„Zadání
aktuální hodnoty osvětlení stisknutím
tlačítka na ovladači
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro vstupní brány, schodiště, haly, a
všude tam, kde je nutné stálé osvětlení
2 - 300 Lux
!
Schémata zapojení: str. 67!
65
23
„„Dálkově
28
20
Dálkové ovládání: str. 61!
L
N
Funkce spínacích hodin
L'
01:00 hod.*
TOP
06:00 hod.*
Zapnuto
Vypnuto
17
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
5

45
7
* nastavitelné
tma
světlo
Příslušenství
IR-CdS-T
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-T-AP
bílá
92367
šedá
92368
Příslušenství (volitelný)
LUXOMAT® IR-CdS-T
46
Soumrakové spínače pro povrchovou a vestavnou instalaci
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC CdS-DALI/DSI-SM/FC

Technická data
230 V AC ±10 %
SM = IP54 FC = IP20 / Třída II /
SM Ø 98 x V 36 mm
FC Ø 80 x V 75 mm
-25°C do +50°C
SM
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
IR-CdS-DALI
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1
1150 VA, cosϕ = 0,5 µ-Kontakt
Zpoždění zapnutí a vypnutí:
1 - 30 Min.
FC
Informace o produktu
„„Dálkově
řízený soumrakový spínač
LUXOMATIC CdS-DALI/DSI s přidaným
DALI/DSI rozhraním
„„Povrchová
a vestavná verze
„„DALI-
výstup: Digitální sběrnice bez polarity
pro max. 50 předřadníků (pouze broadcast)
IR-CdS mimo jiné reguluje světla
na požadovanou hodnotu jasu, odečte
aktuální hodnotu osvětlení stisknutím tlačítka
nebo nastavuje dobu zpoždění
„„LUXOMAT®
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro vstupní brány, schodiště, haly, a
všude, kde je nutné stálé svícení
SM
48
10 - 2000 Lux
DALI výstup:
102
68
DALI
max. 50 EVG
102
64
75
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
8
FC
Dálkové ovládání: str. 62!
8
80
!
Schémata zapojení: str. 67!

Příslušenství
IR-CdS
Drátěný koš
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-DALI/DSI-SM
bílá
92563
CdS-DALI/DSI-FC
bílá
92562
LUXOMAT® IR-CdS (vč. držáku na stěnu)
šedá
92577
Drátěný koš BSK
bílá
92199
Podstavec SM IP54
bílá
92161
Příslušenství (volitelný)
47
B.E.G.
Soumrakové spínače pro vestavnou instalaci
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC CdS-DIM-FC

Technická data
230 V AC ±10 %
IP20 / Třída II /
FC Ø 79 x V 76 mm
-25°C do +50°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
IR-CdS
FC
64
74
8
FC
8
80
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1
1150 VA, cosϕ = 0,5
Zpoždění zapnutí a vypnutí:
1 - 30 Min.
10 - 2000 Lux
1-10V
1-10 VDC, max. 50 EVG
„„Soumrakový
spínač LUXOMATIC CdS-DIM-FC
pro vestavnou instalaci
„„Snadný
a cenově efektivní způsob, jak realizovat konstantní regulaci světla
„„1
dim výstup s 1-10 VDC rozhraním pro
ovládání elektronických předřadníků
IR-CdS mimo jiné reguluje světla
na požadovanou hodnotu jasu, odečte
aktuální hodnotu osvětlení stisknutím tlačítka
nebo nastavuje dobu zpoždění
„„LUXOMAT®
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro vstupní prostory, schodiště, a
všude, kde je nutné stálého svícení
!
Schémata zapojení: str. 67!
Dálkové ovládání: str. 62!
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
68 mm
Informace o produktu

Příslušenství
IR-CdS
Drátěný koš
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-DIM-FC
bílá
92589
LUXOMAT® IR-CdS (vč. držáku na stěnu)
šedá
92577
Drátěný koš BSK
bílá
92199
Příslušenství (volitelné)
48
Soumrakové spínače pro povrchovou instalaci
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC CdS-SM

Technická data
230 V AC ±10 %
IP54 / Třída II /
D 42 x Š 80 x V 96 mm
Informace o produktu
„„Soumrakový
spínač LUXOMATIC CdS-SM
pro automatické spínání svítidel
„„Hodnota
osvětlení a zpoždění zapnutí/
vypnutí lze nastavit zvenku pomocí
potenciometrů
-25°C do +50°C
„„Signalizační
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
„„Zpoždění
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2300 W, cosϕ = 1
1150 VA, cosϕ = 0,5
Zpoždění zapnutí a vypnutí:
1 - 120 s
2 - 2000 Lux
LED při nastavení
zapnutí a vypnutí pomocí funkce
sebe nastavení vypínací hodnoty osvětlení
„„Integrovaná
automatická funkce
(10Lux/40s zapnutí/120s vypnutí)
„„Dvoukabelový
„„Velká
„„Nástěnná
„„Klip
přívod zespoda
svorkovnice
a stožárová instalace
pro uzavření pouzdra
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro vstupní brány, schodiště, haly, a
všude, kde je nutné stálé osvětlení
Dvoukabelový přívod
!
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
Schémata zapojení: str. 67!
Základna pro stožárovou instalaci (součástí)
42
96
80
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-SM
bílá
92369
49
B.E.G.
Soumrakové spínače pro Vestavnou instalaci
LUXOMAT ®
| LUXOMATIC CdS-FC

Technická data
230 V AC ±10 %
IP20 / Třída II /
Ø 80 x 74 mm
-25°C do +50°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Informace o produktu
„„Dálkově
řízený soumrakový spínač
LUXOMATIC CdS-FC pro vestavnou instalaci
„„Nastavitelné
zpoždění vypnutí se samoučící
vypínací a soumrakovou hodnotou
„„Extra
plochá provedení - pouze 6mm vysoká
„„Příklady
aplikací:
ideální pro vstupní prostory, schodiště,
kanceláře a vzdělávací zařízení
IR-CdS-FP
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
2000 W, cosϕ = 1
1000 VA, cosϕ = 0,5
64
Zpoždění vypnutí:
5 s - 30 Min.
!
Schémata zapojení: str. 67!
Dálkové ovládání: str. 63!
10 - 2000 Lux
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
8
74
8
80

Příslušenství (VOLITELNÉ)
IR-CdS-FP
(Ovladač je nutné
objednát zvlášť)
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-FC
bílá
92249
šedá
92396
Příslušenství (volitelný)
LUXOMAT® IR-CdS-FP
50
Soumrakové spínače pro instalaci do svítidel
B.E.G.
LUX
| LUXOMATIC CdS-R

Technická data
230 V AC ±10 %
„„Soumrakový
Pouzdro IP20 / II /
Senzor IP54 / II /
„„Pro
D 61 x Š 23 x V 38 mm
spínač LUXOMATIC CdS-R se
spínacím relé
dodatečnou montáž ve venkovních svítidlech a pro použití v boxech
„„Malé
rozměry
-25°C do +50°C
„„Plynule
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
„„Kabel
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
1000 W, cosϕ = 1
350 VA, cosϕ = 0,4
Zpoždění zapnutí a vypnutí:
10 - 15 s
23
Informace o produktu
nastavitelná hodnota soumraku
mezi fotosenzorem a elektronickou
jednotkou je kolem 15cm dlouhý a může být
prodloužen na maximálně 1,50 m
„„Příklady
aplikací:
Ideální pro vstupní brány, schodiště, haly, a
všude, kde je nutné stálého svícení
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
38
2 - 300 Lux
Typ
Barva
Výrobní číslo
CdS-R
bílá
92365
51
B.E.G.
LUXOMAT ®
Soumrakové Spínače pro DIN lišty
| LUXOMATIC TS-DD

Technická data
230 V AC ±10 %
„„Soumrakový
Světelný senzor:
IP54 / Třída II /
„„Elektronická
Soumrakový spínač:
D 64 x Š 17,5 x V 90 mm
Světelný senzor:
D 63 x Š 38 x V 58 mm
Světelný senzor:
-35°C do +50°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
17,5
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
zdroj
1000 W, cosϕ = 1
55
45
90
=
Kompenzované úsporné zářivky
600 W
=
5
Informace o produktu
Halogenová svítidla
450 W
spínač LUXOMATIC TS-DD pro
DIN lišty
součástka pro instalaci oddělené
pro pohodlné nastavení z rozvaděče
„„Oddělené
soumrakové čidlo na omítku nebo
pod omítku
„„Vypne
se zhruba při 1,3 násobku hodnoty
zapnutí
„„Dioda
se při nastavování požadované
hodnoty rozsvítí tehdy, kdy se hodnoty
luxů rovnají momentální intenzitě denního
světla, bez ohledu na zpoždění přibližně 20
sekund.
„„Příklady
aplikací:
ideální pro vstupní brány, schodiště, haly, a
všude, kde je nutné stálé svícení
Zpoždění zapnutí:
ca. 8 s
Zpoždění vypnutí:
ca. 40 s
!
Schémata zapojení: str. 66!
1 - 100 Lux / 50 - 1000 Lux
45
Soumrakový spínač
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
63
58
52
Světelný senzor
38
Typ
Barva
Výrobní číslo
TS-DD
bílá
92681
Konstantní regulace osvětlení pro instalaci na zdroje T5/T8
| LUXOMATIC MiniClip LR1
8
5aT
T
droje
Pro z

Technická data
140°
IP20 / II /
Ø 30,5 x D 72 mm (včetně klipu)
Pro instalaci na zdroje T8
0°C do +50°C
Vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu a odolné proti UV-záření
Kanál 1 (kontrola osvětlení)
T5
1-10V
1-10 VDC, max. 50 EVG’s
Informace o produktu
„„Světelný
senzor LUXOMATIC MiniClip LR1 s
měřením smíšeného světla pro stálou regulací světla, pro zářivkové trubice T5 a T8
„„Poskytuje
stejnosměrný proud v rozmezí
přibližně 1 až 10 VDC úměrně měřenému
monochromatickému záření, které se
používá k řízení elektronických předřadníků.
„„Kontinuální
stmívání se používá k implementaci konstantní regulace svítidel v místnosti,
které se přizpůsobí množství denního světla.
„„Světelná
hodnota, která bude konstantně
udržována v místnosti, může být nastavena
otáčením rýhovaného snímacího kroužku.
„„Příklady
aplikací:
Kanceláře, konferenční místnosti, chodby,
vzdělávací zařízení
56
16
16
49
24
10 - 2000 Lux
30,5
24,5
LUX
1-10V
230 V AC ±10 %
30,5
24,5
B.E.G.
25
T8
!
140°
360°
Může být připojeno až 50 elektronických
předřadníků
Pokud je úbytek denního světla, podíl umělého
světla se zvyšuje. Pokud se množství světla opět
zvýší, podíl umělého světla se znovu sníží.
To pomáhá dosáhnout značných úspor energie
až 50 %.
Soumrakové spínače/
konstantní regulace osvětlení
1-10V
Typ
Barva
Výrobní číslo
Mini-Clip LR1
bílá
92320
53
B.E.G.
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
LUXOMAT ®
Dálkové ovládání LUXOMAT®
... nastavení pohybových a
přítomnostních detektorů bez nutnosti žebříku
Dálkové ovládání
… Dálkové ovládání pro jednoduché a pohodlné nastavení pohybových a přítomnostních
detektorů
RC-AL20
Strana
56
… Rozsáhlé funkce detektoru pohybu
mohou být kdykoliv individuálně
přizpůsobeny dle požadavků bez nutnosti
žebříky
IR-LC-plus,
IR-LC-Mini
57 - 58
IR-RC, IR-RC-Mini
59 - 60
… Nepřerušované světlo s funkcí ON /OFF také
znamená, že další spínače svítidel nemusí
být instalovány
IR-CdS-T
61
IR-CdS
62
IR-CdS-FP
63
… Včetně baterií a držáku na stěnu
… Rozsah: zataženo cca. 5-6 m, slunný 2-3 m
54
Index
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
B.E.G.
LUX
PŘEHLED DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL A SOUMRAKOVÝCH SPÍNAČŮ
AL2-RC- AL20- ALC-BVýrobní
LT130AL20FLC-280- FL2N- AL5-RCCdSStrana
AL21
plus 130/ 280-BM- 360-DEAL5-LC
číslo
MD6
280-BM
LED
LED-230 plus next
T-SM
230/280
LED
CO
RC-AL20
92033
56



92095
57
–
–
–
–
–

IR-LC-plus
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
IR-LCMini
92093
58
–
–
–
–
–


–
–

–
–
–
–
IR-RC
92000
59
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–
–
IR-RCMini
92090
60
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–



–
–
IR-CdS-T
92368
61
IR-CdS
92577
62
IR-CdS-FP
92396
63

Dálkové ovládání pro venkovní a halogenová svítidla

Dálkové ovládání pro soumrakové spínače
–
–
–
–
CdSFC
CdSCdSDALI/
DIM
DSI-1C
Dálkové ovládání
Dálkové
ovládání
55
B.E.G.
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
LUXOMAT ®
| LUXOMAT ® RC-AL20

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® RC-AL20
umožňuje všechna nastavení pohodlně ze
země, bez nutnosti žebříku. Vhodné pro
použití s venkovními svítidly LUXOMATIC
AL20-280-BM, AL20-280-BM-LED und AL21
„„Různé
programy umožňují detektoru pohyb,
aby mohl být upraven v každém okamžiku a
při jakékoliv potřebě uživatele
D 80 x Š 60 x V 8 mm
„„K
dispozici jsou další volitelné funkce RCAL20, jako je automatické čtení současné
soumrakové hodnoty nebo užitečné 2s
testovací funkce.
„„Svítidla
je možné zapnout tlačítka nebo vypnout kdykoli, pouhým stisknutím ovladače. To
znamená, že není nutné instalovat dodatečný
vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19mm).
80
„„Detektor
8

60
Funkce
Předvolená světelná hodnota
- Denní provoz
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje
ochranu před dětmi a další manipulací se svtídly po nastavení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 100Lux = začátek úsvitu
Automatické snímání a ukládání
aktuální intenzity osvětlení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 25Lux = pokročilé svítání
Party program
- Spínače osvětlení se sepnou nebo
vypnou na 12 hodin impulsní
funkce
Předvolená světelná hodnota
- Provoz v noci
Dálkové ovládání
15
sec
do
16
min
Funkce alarmu
- Blikáním připojeného světla při
snímání pohybu
Alarm
LED
+
Typ
LUXOMAT RC-AL20
®
56
8 předvolených časování
od 15sek. do 16min.
S
-
RESET
Co
TE ST
RC-AL20
Reset
- Reset všech nastavení
Komfortní funkce
- Automatické zapnutí při setmění
Testovací provoz
- Lze otestovat dosah senzoru, který
v tomto režimu spíná nezávisle na
okolní intenzitě světla
LED-Tlačítko
- Aktivuje a deaktivuje LED pro
testovací chůzi
Světlo VYP.
- Následně 2 vteřiny bez detekce
pohybu: slouží na odchod z
detekční zóny
Elektronické řízení citlivosti
- Zvýšení a snížení citlivosti
detektoru
Dekorativní osvětlení
- Sepnutí dekorativní svítidla ON/
OFF
Barva
Výrobní číslo
šedá
92033
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
B.E.G.
LUX
| LUXOMAT ® IR-LC-plus

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
D 80 x Š 60 x V 8 mm
!
Dálkové ovládání LUXOMAT® IR-LC-plus
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® IR-LC-plus
umožňuje nastavení všech parametrů, které
mají být provedeny pohodlně ze země bez
potřeby žebříku. Je také vhodný pro venkovní
svítidla LUXOMATIC AL21 a také pro venkovní
reflektory LUXOMATIC FLC-280-LED a AL5-LC
„„Velký
výběr programů usnadňuje
přizpůsobení detektoru pohybu dle individuálních přání.
„„Další
funkce jako je automatické snímání
současné hodnoty světla nebo užitečné 2sek.
test funkce pomocí IR-LC-plus.
je možné použít také pro LED reflektory
FLC-280-LED a automatická svítidla!
„„Svítidla
je možné zapnout nebo vypnout kdykoli, pouhým stisknutím tlačítka. To znamená,
že není nutné instalovat dodatečný vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19 mm).
80
„„Detektor
8
Funkce
Předvolená světelná hodnota
- Denní provoz
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje
ochranu před dětmi a další manipulací se svtídly po nastavení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 100Lux = začátek úsvitu
Automatické snímání a ukládání
aktuální intenzity osvětlení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 25Lux = pokročilé svítání
Party program
- Konstantní světlo po dobu
12 hodin nebo světla VYP
Předvolená světelná hodnota
- Provoz v noci
15
sec
do
16
min
Funkce alarmu
- Blikáním připojeného světla při
snímání pohybu
Alarm
LED
+
Typ
LUXOMAT IR-LC-plus
®
8 předvolených časování
od 15sek. do 16min.
S
-
RESET
Co
TE ST
Reset
- Reset všech nastavení
Komfortní funkce
- Automatické zapnutí při setmění
Testovací provoz
- Lze otestovat dosah senzoru, který
v tomto režimu spíná nezávisle na
okolní intenzitě světla
LED-Tlačítko
- Aktivuje a deaktivuje LED pro
testovací chůzi
Impulsní funkce
- Posílá krátký impuls kolem 1s, např.
k aktivaci dveřního gongu.
Elektronické řízení citlivosti
- Zvýšení a snížení citlivosti
detektoru
Světlo VYP.
- Následně 2 vteřiny bez detekce
pohybu: slouží na odchod z
detekční zóny
Barva
Výrobní číslo
šedá
92095
Dálkové ovládání

60
57
B.E.G.
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
LUXOMAT ®
| LUXOMAT ® IR-LC-Mini

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
D 57 x Š 35 x V 7 mm
!
Dálkové ovládání LUXOMAT® IR-LC Mini
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® IR-LC Mini pro
koncové uživatele, je vhodné pro LUXOMATIC
AL21 a ALC-B-360-DECO venkovní svítidla a
LUXOMATIC FLC-280-LED a AL5-LC venkovní
reflektory.
„„Trvalé
osvětlení může být zapnuté nebo vypnuté kdykoliv, bez použití žebříku. Proto není
nutné instalovat dodatečný vypínač.
„„Přijaté
infračervené signály jsou potvrzovány
blikáním LED a sepnutím relé.
může být také použito k detektoru pohybu
LC-plus 280!
IR-LCmini
57
PARTY
7
PARTY
PARTY program
- Jedno stisknutí – sepne svítidlo na
dobu 12 hodin nezávisle na okolním
jasu a pohybu;
- Opětovným stisknutím se změní
LUXOMAT ® LC-plus 280 mezi
12 hodin OFF a 12 hodin ON (např.
světlo až do příštího večera).
COMFORT
COMFORT program
- Automatické sepnutí trvalého světla
na 60 minut, když nastavená hodnota
soumraku není dosažena - simuluje
přítomnost!
TE ST
Typ
LUXOMAT IR-LC-Mini
®
58
35
Funkce
Dálkové ovládání

TE ST
COMFORT
RESET
Funkce Reset
- Zastaví party program a okamžitě se
přepne do pohotovostního režimu.
Tato funkce slouží během sebetestrovací
fáze k vypnutí trvalého osvětlení
LUXOMAT ® LC-plus 280.
Funkce „Vypnuto“
Okamžitě přepne do pohotovostního modu.
Tato funkce k vypnutí trvalého osvětlení
během sebetestovací fáze LUXOMAT ®
LC-plus 280.
Testovací funkce
- Např. pro kontrolu oblasti detekce
- ideální pro testování definovaného
pole snímání
Barva
Výrobní číslo
šedá
92093
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
B.E.G.
LUX
| LUXOMAT ® IR-RC

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
„„Dálkové
D 80 x Š 60 x V 8 mm
„„Velký
!
Dálkové ovládání LUXOMAT® IR-RC může
být také použito pro detektory pohybu
RC-plus next 130/230/280 a RC-plus230ZW 230VAC!
ovládání LUXOMAT® IR-RC umožňuje
nastavení všech parametrů, které mají být
provedeny, pohodlně ze země bez nutnosti
použití žebříku. Je vhondý pro použití s venkovními svítidly LUXOMATIC AL2-RC-plus venkovní svítidla a LUXOMATIC FL2N-LED-230,
AL5-RC-plus next venkovní reflektory.
výběr programů usnadňuje přizpůsobení
detektoru pohybu dle individuálních přání.
„„Další
funkce jako je automatické snímání
současné hodnoty světla nebo užitečné 2
sek. test. funkce pomocí IR-RC.
„„Svítidla
je možné zapnout nebo vypnout kdykoli, pouhým stisknutím tlačítka. To znamená,
že není nutné instalovat dodatečný vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19 mm).
80
„„Detektor
8
Funkce
Předvolená světelná hodnota
- Denní provoz
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje
ochranu před dětmi a další manipulací se svtídly po nastavení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 100Lux = začátek úsvitu
Automatické snímání a ukládání
aktuální intenzity osvětlení
Předvolená světelná hodnota
- cca. 25Lux = pokročilé svítání
Party program
- Konstantní světlo po dobu
12 hodin nebo světla VYP
Předvolená světelná hodnota
- Provoz v noci
15
sec
do
16
min
Funkce alarmu
- Blikáním připojeného světla při
snímání pohybu
Alarm
LED
PIR
+
Typ
LUXOMAT IR-RC
®
8 předvolených časování
od 15sek. do 16min.
S
-
RESET
Co
TE ST
Reset
- Reset všech nastavení
Komfortní funkce
- Automatické zapnutí při setmění
Testovací provoz
- Lze otestovat dosah senzoru, který
v tomto režimu spíná nezávisle na
okolní intenzitě světla
LED-Tlačítko
- Aktivuje a deaktivuje LED pro
testovací chůzi
Impulsní funkce
- Posílá krátký impuls kolem 1s, např.
k aktivaci dveřního gongu.
Zapnutí a vypnutí 360° spodního
snímání
Světlo VYP.
- Následně 2 vteřiny bez detekce
pohybu: slouží na odchod z
detekční zóny
Dálkové ovládání

60
Elektronické řízení citlivosti
- Zvýšení a snížení citlivosti
detektoru
Barva
Výrobní číslo
šedá
92000
59
B.E.G.
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
LUXOMAT ®
| LUXOMAT ® IR-RC-Mini

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® IR-LC Mini pro
koncové uživatele, je vhodný pro venkovní
svítidla LUXOMATIC AL2-RC-plus, AL20280-BM(LED) a AL21 a venkovní reflektory
LUXOMATIC FL2-LED-230 a AL5- RC-plus next.
„„Trvalé
osvětlení může být zapnuté nebo vypnuté kdykoliv, bez použití těžkopádných žebříků.
Proto není nutné instalovat dodatečný vypínač.
D 57 x Š 35 x V 7 mm
!
„„Stisknutím
Dálkové ovládání LUXOMAT® IR-RC může
57
být také použito pro detektory pohybu
RC-plus next 130/230/280 a RC-plus230ZW 230VAC
tlačítka „party“ - osvětlení se sepne
na dobu 12 hodin. Stisknutím tlačítka dvakrát,
vypnete osvětlení až do dalšího večera.
7

7
35
Funkce
Party program
- Stisknutím tlačítka „Party“ se přepne osvětlení ZAP na 12 hodin.
- Stisknutím tlačítka dvakrát přepnete osvětletní VYP až do dalšího večera.
Dálkové ovládání
RESET
Typ
LUXOMAT IR-RC-Mini
®
60
Reset
- Reset všech nastavení
Barva
Výrobní číslo
šedá
92090
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
B.E.G.
LUX
| LUXOMAT ® IR-CdS-T

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
D 80 x Š 60 x V 8 mm
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® IR-CdS-T umožňuje nastavení všech parametrů, které mají být
provedeny, pohodlně ze země bez nutnosti
použití těžkopádného žebříku. Je vhodný pro
soumrakový spínač LUXOMATIC CdS-T-SM.
„„Velký
výběr programů usnadňuje přizpůsobení
detektoru pohybu dle individuálních přání.
„„Další
funkcí je automatické čtení aktuální
hodnoty denního světla.
„„Světla
je možné zapnout nebo vypnout
kdykoli, pouhým stisknutím tlačítka. To
znamená, že není nutné instalovat dodatečný
vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19 mm).
80
„„Detektor
8
Funkce
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje
ochranu před dětmi a další manipulací se svtídly po nastavení
Automatická funkce čtění
- Tlačítko pro uložení aktuální
světelné hodnoty jako hodnoty
ZAP a VYP
Časovač s kalendářem
- Správné datum a čas je již nastaven při výrobě
Stálá ochrana proti neoprávněným
zásahům
- Stálá inhibice detektoru, funkční
je pouze funkce dálkového
ovládání ZAP a VYP.
Nastavení času pro světla „ZAP“
Opravy léto / zima - oprava letního a zimního času je aktivována
při výrobě
Nastavení času pro světla „VYP“
RESET
Reset
- Reset všech nastavení
250
Lux
200
Lux
150
Lux
100
Lux
50
Lux
20
Lux
2
Lux
CAL.
Typ
LUXOMAT IR-CdS-T
®
7 předvolených světelných hodnot
pro spínání při určené hodnotě
jasu
- od 20 do 1000 Lux
Doba aktivace kalibrační funkce
Zapnutí a vypnutí svítidla - Nezávisle na okolním jasu a období
úspory energie
F
Dálkové ovládání

60
Aktivace nucené odstávky
1:00-06:00
Barva
Výrobní číslo
šedá
92368
61
B.E.G.
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
LUXOMAT ®
| LUXOMAT ® IR-CdS

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
D 80 x Š 60 x V 8 mm
„„Dálkové
ovládání LUXOMAT® IR-CdS-FP
umožňuje všechna nastavení detektoru pohybu,
které mají být provedeny pohodlně ze země
bez nutnosti žebříku. Je vhodný pro soumrakové
spínače LUXOMATIC CdS-DALI/DSI.
„„Velký
výběr programů usnadňuje přizpůsobení
detektoru pohybu dle individuálních přání.
„„Další
funkcí je automatické čtení aktuální
hodnoty denního světla.
„„Svítidla
je možné zapnout nebo vypnout
kdykoli, pouhým stisknutím tlačítka. To
znamená, že není nutné instalovat dodatečný
vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19 mm).
80
„„Detektor
8

60
Funkce
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje ochranu před dětmi a další manipulací se
svtídly po nastavení
+–
Dálkové ovládání
do
OFF
LED
Typ
LUXOMAT IR-CdS-DALI
®
62
Stálá ochrana proti neoprávněným
zásahům
- Stálá inhibice detektoru, funkční je
pouze funkce dálkového ovládání
ZAP a VYP.
Hodnota osvětlení pro konstantní
regulaci světla
+ / –malé kroky
+ / – velké kroky
časové zpoždění světla
- 1min až 30 min
Stálé osvětlení manuálním spínačem
do
Automatické snímání a ukládání
aktuální intenzity osvětlení
přepínání mezi DSI- a DALIprogramem
RESET
Reset
- Reset všech nastavení
běh času s manuálním spínačem
Spínání času ON/OFF manuálně
LED-Tlačítko
- Aktivuje a deaktivuje LED pro
testovací chůzi
Funkce 100 h
- Pro prvních 100 zúčastněných svítí
svítidlo na 100 %
Barva
Výrobní číslo
šedá
92577
Dálkové ovládání pro pohodlné Nastavení pohybových detektorů
B.E.G.
LUX
| LUXOMAT ® IR-CdS-FP

Technická data
Informace o produktu
L ithium CR2032 3 V (součástí balení)
závislé na světelných podmínkách
zataženo nebo tmavé prostředí:
5 až 6 m;
slunečno:
2 až 3 m
D 80 x Š 60 x V 8 mm
„„Použití
dálkové ovládání LUXOMAT® IR-CdS-FP
umožňuje všechna nastavení čidla pohybu,
které mají být provedeny, pohodlně ze země
bez nutnosti žebříku. Je vhodný pro využití
se soumrakovým spínačem LUXOMATIC
CdS-FC.
„„Velký
výběr programů usnadňuje
přizpůsobení detektoru pohybu dle individuálních přání.
„„Svítidla
je možné zapnout nebo vypnout
kdykoli, pouhým stisknutím tlačítka. To
znamená, že není nutné instalovat dodatečný
vypínač.
je dodáván s praktickým držákem
na stěnu (rozměry, cca: 63 x 29 x 19 mm).
80
„„Detektor
8
Funkce
Odemknutí a zamknutí programovacího režimu - také poskytuje
ochranu před dětmi a další manipulací se svtídly po nastavení
RESET
Stálá ochrana proti neoprávněným
zásahům
- Stálá inhibice detektoru, funkční je
pouze funkce dálkového ovládání
ZAP a VYP.
16 přednastavených hodnot jasu
pro zapnutí hodnoty osvětlení
- 20 do 2000 Lux
��
���
��
���
zpoždění vypnutí
- 15 s až 30 Min.
Reset
- Reset všech nastavení
+
Stanovení prahu přepnutí na dosažení cílové kalkulační hodnoty
Dálkové ovládání

60
Automatické snímání a ukládání
aktuální intenzity osvětlení
Typ
LUXOMAT IR-CdS-FP
®
Barva
Výrobní číslo
šedá
92396
63
Schémata zapojení svítidel a soumrakových spínačů
B.E.G. LUXOMAT ®
LUXOMAT® schémata pro elektrikáře a projektanty
Schémata zapojení
Top produkty B.E.G. – Rychlá a jednoduchá
instalace
Kvalita B.E.G. je mnohem více než jen perfektní
fungování a atraktivní design. Výrobky B.E.G.
jsou charakteristické svou jednoduchou instalací,
údržbou a širokou škálou využití. B.E.G. klade
velké nároky na kvalitu a pohodlí svých výrobků
- požadavky, které již začínají s instalací.
64
Index
Vývojáři firmy B.E.G. zajistili, aby instalace
vyžadovaly vždy minimální usilí. Různé spínací
verze jsou možné. A je samozřejmé, že
příslušné požadavky vyžadované německými a
evropskými standardy jsou vždy splněny.
Venkovní svítidla a
reflektory
Soumrakové spínače
Strana
65 - 66
67
Schémata zapojení pro venkovní svítidla a Halogenová svítidla
B.E.G.
LUX
Standardní zapojení 1-kanálového detektoru pohybu
L
N
Schémata zapojení pro:
• HF-L1
HF-L1
HF-L7
• MD10
HF-L8
• FLC150
• FLC500
MD10
LT130
Ecolight Automatic
FLC150
FLC500
N
L
Übersicht
Standardní zapojení 1-kanálového detektoru pohybu s externím vypínačem
L
N
AL20-CdS
ALC-ELU/D
Schémata zapojení pro:
• HF-L7
• HF-L8
• HF-L11
AL20-280-BM
S1
AL20-280-BM-LED
ALC-B-360
ALC-B-360-DECO
AL2-RC-plus-130/230/280
FLC-280-LED
FL2-LED-230
N
L
L´
C1
AL5-RC-plus next
AL5-LC
AL1
AL4
Übersicht
•
•
•
•
•
•
•
•
AL1
AL4
AL21
AL20-280-BM
AL20-280-BM-LED
ALC-B-360
ALC-B-360-DECO
AL2-RC-plus-130/230
•
•
•
•
FL2N-LED-230
FL3N-LED-130
AL5-RC-plus next
AL5-LC
S1 = spínač pro trvalé svícení
Schémata zapojení
E1
65
B.E.G.
Schémata zapojení pro venkovní svítidla a Halogenová svítidla
LUXOMAT ®
Standardní zapojení 1-kanálového detektoru pohybu s tlačítkem NC
L
N
Schémata zapojení pro:
• AL1
• AL21
• AL20-280-BM
• AL20-280-BM-LED
• ALC-B-360
• ALC-B-360-DECO
• AL2-RC-plus-130/230/280
AL20-280-BM
AL20-280-BM-LED
ALC-B-360
ALC-B-360-DECO
T1 E1
AL2-RC-plus-130/230/280
FLC-280-LED
FL2-LED-230
•
•
•
•
AL5-RC-plus next
AL5-LC
N
L
AL1
L´
C1
FL2N-LED-230
FL3N-LED-130
AL5-RC-plus next
AL5-LC
T1 = NC tlačítko
Manuální spínání také možné (stiskněte tlačítko
otevřít asi na 2s). Potenciometr nesmí být
nastaven na „Test“ a „slunce“, jinak nastavený
čas a zabezpečovací hodnoty budou ztraceny,
pokud je tlačítko stisknuto tímto způsobem.
Übersicht
Standardní zapojení 1-kanálového detektoru pohybu
Schémata zapojení pro:
• AL1
AL20-CdS
• AL21
ALC-ELU/D
• AL20-CdS
AL20-280-BM
• AL20-280-BM
• AL20-280-BM-LED
AL20-280-BM-LED
• ALC-B-360
ALC-B-360
• ALC-B-360-DECO
ALC-B-360-DECO
• AL2-RC-plus-130/230/280
L
N
E1
AL2-RC-plus-130/230/280
FLC-280-LED
• FL2N-LED-230
• FL3N-LED-130
FL2-LED-230
N
L
L´
C1
N
L
• AL5-RC-plus next
• AL5-LC
AL5-RC-plus next
L´
C1
AL5-LC
AL1
• Max. 5 paralelně
max. 5 paralell
Übersicht
Standardní zapojení 1-kanálového soumrakového spínače
Schémata zapojení pro:
• TS-DD
L
N
Schémata zapojení
E1
66
max 100m 1,5mm²
5
1
2
4
6
Lux
3
Schémata zapojení pro Soumrakové spínače
B.E.G.
LUX
Standardní zapojení 1-kanálového soumrakového spínače
Schémata zapojení pro:
• CdS-SM
• CdS-T-SM
• CdS-FC
L
N
S1 = spínač pro trvalé osvětlení
E1
N
L
S1
L´
C1
Übersicht
Standardní zapojení soumrakového spínače s výstupem 1-10 V
Schémata zapojení pro:
• CdS-DIM
L
N
L
N
+
-
N
L
L‘
+
E1
1-10V BE
–
Standardní zapojení 1-kanálového soumrakového spínače s výstupem DALI
Schémata zapojení pro:
• CdS-DALI/DSI
L
N
N
L
L‘
+
DA1
–
E1
DALI/DSI
Schémata zapojení
L
N
DA
DA
67
Seznam produktů
®
B.E.G.
B.E.G. LUXOMAT ®
Prod.
68
Popis
Skupina
výrobků
Strana
Prod.
Popis
Skupina
výrobků
Strana
10640
AL2-RC-plus-SLU, bílá
(bez detektoru pohybu)
2
24
92047
AL2-RC-plus 230 SLU,
s detektorem pohybu
2
27
10641
AL2-RC-plus-SLU, černá
(bez detektoru pohybu)
2
24
92048
AL2-RC-plus rohová základna,
s detektorem pohybu
6
27
10880
RC-odrušovací člen
6
26
92090
IR-RC-Mini
9
60
22040
EL18-WA, černá
4
39
92093
IR-LC-Mini
9
58
22045
EL18-WA, bílá
4
39
92095
IR-LC-plus
9
57
31426
MD10-370
2
15
92249
CdS-FC
10
50
31427
MD10-590
2
15
92320
MiniClip LR1
10
53
31428
MD10-750
2
15
92350
Halogenový reflektor 500 W, černá
3
40
37849
Těsnící kroužek IP54 pro HF-L1
6
12
92351
Halogenový reflektor 500 W, bílá
3
40
38003
Rozptylová optika FL2N
6
35
92352
Halogenový reflektor 150 W, bílá
3
40
38004
Rozptylová optika FL3N
6
34
92353
Halogenový reflektor 150 W, černá
3
40
38157
LED svítidlo E27
6
12
92365
CdS-R
10
51
38158
Energeticky úsporné svítidlo E27
6
12
92367
CdS-T-SM
10
46
80410
AL4 130, bílá
2
17
92368
IR-CdS-T
9
61
80420
AL4 130, černá
2
17
92369
CdS-SM
10
49
80421
Sada čísel (2 x 0-9)
6
17
92373
AL2-RC-plus rohová základna, bílá
6
24
91301
ALC-B-360-SLU, bílá
2
25
92381
AL2-RC-plus 130 SLU, bílá
2
26
91305
ALC-ES rohová základna, bílá
6
25
92382
AL2-RC-plus 230 SLU, bílá
2
27
91306
ALC-K-360, bílá
2
25
92391
AL2-RC-plus 130 SLU, černá
2
26
91321
ALC-B-360-SLU, černá
2
25
92392
AL2-RC-plus 230 SLU, černá
2
27
91325
ALC-ES rohová základna, černá
6
25
92396
IR-CdS-FP
9
63
91326
ALC-K-360, černá
2
25
92400
AL5-RC-plus next, černá
3
42
91351
ALC-B-360 DECO SLU, bílá
2
30
92401
AL5-RC-plus next, bílá
3
42
91352
ALC-B-360 DECO SLU, černá
2
30
92403
AL5-LC, černá
3
43
91400
AL1-130, bílá
2
16
92405
AL5-LC, bílá
3
43
92414
AL2-RC-plus rohová základna,černá
6
24
91401
AL1-130, hnědá
2
16
91402
AL1-130, černá
2
16
92418
AL20-ES rohová základna, černá
6
23
91700
AL20-280/BM SLU, bílá
2
28
92425
AL20-ES rohová základna, bílá
6
23
91705
AL20-280/BM-LED SLU, černá
2
29
92598
FL2N-LED, černá
3
35
91710
AL20-E27 SLU, bílá
2
23
92599
FL2N-LED, bílá
3
35
91720
AL20-280/BM SLU, černá
2
28
92626
FL2N-LED-230, černá
3
37
91725
AL20-280/BM-LED SLU, černá
2
29
92627
FL2N-LED-230, bílá
3
37
91730
AL20-E27 SLU, černá
2
23
92628
FL3N-LED-130, černá
3
36
91731
AL21
2
18
92629
FL3N-LED-130, bílá
3
36
91740
AL20-280/BM SLU,
s detektorem pohybu
2
28
92702
FL3N-LED, černá
3
34
92703
FL3N-LED, bílá
3
34
91745
AL20-280/BM-LED SLU,
s detektorem pohybu
2
29
92562
Cds-DALI/DSI-SM
10
47
91801
FLC-150-200, bílá
3
41
92563
Cds-DALI/DSI-FC
10
47
91802
FLC-500-200, bílá
3
41
92577
IR-CdS
9
62
92589
CdS-DIM
10
48
91811
FLC-150-140, bílá
3
41
92681
TS-DD
10
52
91812
FLC-500-140, bílá
3
41
94100
SG KR/Kristall, průhledné
11
20
91821
FLC-150-200, černá
3
41
94101
SG BB/Oslo, průhledné
11
20
91822
FLC-500-200, černá
3
41
94102
SG DN/Brüssel, průhledné/bílá
11
20
91831
FLC-150-140, černá
3
41
94103
SG DN/Brüssel, průhledné/černá
11
20
91832
FLC-500-140, černá
3
41
94104
SG Nürnberg, průhledné/černá
11
21
92000
IR-RC
9
59
94105
SG Stuttgart, průhledné/černá
11
21
92033
RC-AL20
9
56
94108
SG Hamburg, matný/průhledná
11
21
Seznam produktů
Prod.
Popis
Skupina
výrobků
B.E.G.
LUX
Strana
94110
SG Essen, matt/nerez efekt
11
22
94111
SG LT/Paris-průhledné, bílá
11
22
94112
SG LT/Paris-průhledné, černá
11
22
94113
SG OP/Wien, bílá
11
22
94115
Náhradní sklo pro ALC-K
11
25
94440
HF-L1
17
12
94445
HF-L8
17
10
94446
L8
29
8
94447
HF-L11
17
11
94448
L11
29
9
94450
HF-L7
17
10
94451
L7
29
8
69
B.E.G.
70
LUXOMAT ®
POznámky
POznámky
B.E.G.
LUX
Obrázky zobrazující typy výrobků, velikost a barvy v tomto katalogu nejsou závazné. Změny produktů
v zájmu vylepšení technologie a designu, chyby vyhrazeny.
71
B.E.G.
B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 4  CZ-160 00 Praha 6
Tel: +420 233 323 089
Fax: +420 272 048 494
E-mail: [email protected]
Internet: www.beg-luxomat.com
Detektory pohybu a přítomnosti
KNX/DALI
SMARTHOME
LFL 7902 – 140514–1
B.E.G. Brück Electronic GmbH
Schlosserstr. 30  D-51789 Lindlar
Tel:+49 (0) 2266.90 121-0
Fax: +49 (0) 2266.90 121-50
E-Mail: [email protected]
Internet: www.beg-luxomat.com

Podobné dokumenty

LUXOMATIC® Radarové svítidlo

LUXOMATIC® Radarové svítidlo • Zatížení kontaktu: 1200 W, µ-Contact, max. 5 elektronických předřadníků • Světelný zdroj: HF-L7/L8: max. 23 W E27 HF-L11: max. 2x 23 W E27 • Spotřeba VF-vysílače:  5,8 GHz, < 10 mW • Dete...

Více

Katalog KNX

Katalog KNX Chůze křížem: Chůze přímo:

Více

61-0-0250 Montážní předpis

61-0-0250 Montážní předpis 5) Při výměně těsnění je nutno použít na stejné místo těsnění stejné tloušťky. Při výměně pístů, ojnic, klikového hřídele nebo bloku je nutné znovu změřit doběhy pístů a přiřadit těsnění dle tabulk...

Více

B.E.G. LUXOMAT® RADAR

B.E.G. LUXOMAT® RADAR Erfassungswinkel: 360°, bzw. 160°

Více

armádní použití

armádní použití mezi ochranou a pohodlím. Naším cílem je vyjít vstříc vašim potřebám za pomoci vynikajícího vedení, odborných znalostí, kvalitních výrobků a služeb. Díky celosvětové síti technologických a výrobníc...

Více