Průmyslové a bariérové systémy

Transkript

Průmyslové a bariérové systémy
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
www.pbs-rotava.cz
Historie
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
PBS - Průmyslové a bariérové systémy
Firma Průmyslové bariérové systémy, s. r. o. v Rotavě (dále jen PBS s. r. o. Rotava) byla založena v roce 1999 jako
dceřiná společnost firmy Industriebarrieren und Brandschutztechnik GmbH (IBS) se sídlem v Thierhauptenu
poblíž Mnichova v SRN. Hlavní výrobní náplní firmy je produkce mobilních protipovodňových bariérových
systémů s přepravními a skladovacími prvky. Díly protipovodňových zábran jsou vyráběny z voděodolných
materiálů, převážně z nerezové oceli a slitin hliníku. Tento patentovaný mobilní protipovodňový systém má
výborné těsnící schopnosti a je velice flexibilní. V oblasti výroby a výstavby protipovodňových zábran je firma
PBS opravdu kvalifikovanou firmou, velké projekty provádí v Rakousku, Německu, Anglii, Nizozemí, USA, atd.
Vznik firmy PBS s. r. o. Rotava se datuje rokem 1999. Firma začíná vyrábět v pronajatých prostorách fi. ROTAS
Rotava s počtem 6 zaměstnanců své první zakázky, které se specializují pouze na protipovodňové systémy. V průběhu roku 2000 se zvýšil počet zaměstnanců firmy na 10. V roce 2002 byl proveden nákup nových
pozemků do vlastnictví PBS s. r. o. Rotava. V roce 2003 byla zkolaudována hala č. 1, ve které byly prováděny
pouze zámečnické práce, a dále pak hala č. 2, která se využívala výhradně pro obrábění. V průběhu roku 2004
z důvodu lepšího využití strojů firma PBS s. r. o. Rotava rozšiřuje své výrobní specializace a z výroby
protipovodňových systémů začíná postupně najíždět i na zakázkovou výrobu. V té se firma PBS zaměřuje na
svařování hliníku, železa i nerezu v různých velikostech svařenců a na jejich následné strojní opracování. Firma
také disponuje vlastním pálicím CNC strojem vybaveným plasmou a autogenním hořákem. Opční smlouvou
uzavřenou na konci roku 2004 byla firma PBS pověřena stavbou všech mobilních zábran na území města
Kolína nad Rýnem v SRN. Pro město Kolín nad Rýnem vyvinula firma PBS protipovodňový ochranný systém,
který odpovídá specifickým projekčním požadavkům – nová generace nosníků je vysoce výkonná a zároveň
optimalizovaná na nízkou váhu. Za účasti zástupců investorů byly u všech nosných prvků provedeny testy na
zatíženost, lámavost a deformaci. Nezávislý odborník provedl testy u všech staticky rozhodujících prvků.
Všechny zkoušené prvky testům vyhověly. Mobilní systém v Kolíně nad Rýnem se celkem skládá z 3.300
nosníků a kotevních desek a 35.000 hradidel umístěných na 1.750 dopravních paletách. Takového počtu kusů je
možné dosáhnout – obzvlášť s ohledem na dodržení dodacích termínů – pouze prostřednictvím průmyslové
výroby. Pro takovou výrobu má PBS s. r. o. Rotava k dispozici náležitou výrobní kapacitu. Zároveň u sériové
výroby zaručuje vysokou preciznost zpracování a stabilnost požadované kvality vyrobených dílů. Mobilní
systém PBS v Kolíně nad Rýnem je výškově od 0,3 do 4,2 metru a je v celkové délce 9.500 metrů. Všechny
konstrukční detaily relevantní pro montáž tisíců jednotlivých prvků jsou optimalizovány – od techniky ukotvení
až po techniku skladování a přepravy. Rok 2005 je pro firmu významný zejména tím, že byly postaveny haly č.
3, 4, 5, a byla vybudována administrativní budova se zázemím pro zaměstnance. Byl proveden nákup pálícího
CNS stroje, který je určen pro přesné dělení plechů. Firma se nadále rozrůstá i do počtu zaměstnanců a v roce
2007 jejich počet čítá již 70. V létě roku 2002 způsobila povodeň na řece Labi v Ústí nad Labem ohromné
škody. Následkem těchto škod se Povodí Labe s. p. a Magistrát města Ústí nad Labem rozhodly zvýšit
protipovodňovou ochranu pravého břehu Labe Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem. Z několika různých
variant si zúčastnění vybrali kombinovanou těsnící zděnou hráz s mobilní protipovodňovou stěnou. Tato mobilní
protipovodňová ochrana byla Magistrátem Ústí nad Labem vyhlášena jako samostatná veřejná zakázka „Protipovodňové opatření města Ústí nad Labem“. V témže roce byla ve výběrovém řízení vybrána s nejlepší
nabídkou firma PBS s. r. o. Rotava. Tato protipovodňová stěna vyrobená v PBS s. r. o. Rotava byla dostavěna v roce 2009. Stěna je dlouhá 990 metrů a její výška se pohybuje od 0,30 do 2,40 metrů. Pro růst firmy je dalším
milníkem rok 2010, ve kterém byly v areálu firmy zahájeny práce na největší hale – hala č. 6 – o velikosti 20 x 100
metrů, jejímž vybudováním se plánovalo odlehčit hale č. 1. Na podzim roku 2010 firma PBS s. r. o. Rotava
úspěšně dokončila výstavbu skleněné protipovodňové stěny v Děčíně. V roce 2011 byla dostavěna a zkolaudována hala č. 6 a započala zde výroba. Na počátku roku 2012 je stav zaměstnanců již na počtu 100. Je
plánováno zakoupení dalších pozemků od fi. ROTAS Rotava, aby mohlo v budoucnu dojít k dalšímu rozšíření
firmy PBS s. r. o. Rotava. V současné době firma dodává mobilní protipovodňové prvky do Lovosic, Bohušovic
nad Ohří, Terezína, Mělníka, Bechyně, Blatné, Píšťan, Sokolova, Královského Poříčí atd. Firma PBS pak dále
vyrábí samostatné funkční zařízení pro nakládání a vykládání námořních kontejnerů ve variantách délky CFM
20’, 40’ nebo 45’ (angl. stop).
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
Referenční listina
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
Reference - mobilní protipovodňové stěny - Česká republika
projekt
rok
objednatel
povodí
max. výška
plocha
[m]
[m2]
Beroun
2013
Navimor-Invest S.A., Praha
Vltava
1,60
200
Český Krumlov
2013
Zvánovec a.s., České Budějovice
Vltava
2,60
110
Bechyně
2012
Zvánovec a.s., České Budějovice
Vltava
1,80
250
Terezín
2012
Porr a.s., Praha
Ohře
2,40
440
Mělník
2012
AZ Sanace a.s., Ústi nad Labem
Labe
3,0
1.000
Bohušovice
2011
PSVS a.s., Praha
Ohře
3,0
1.000
Lovosice
2010
Metrostav a.s., Praha
Labe
5,0
2.000
Děčín
2010
AZ Sanace a.s., Ústi nad Labem
Labe
2,10
330
Ústí nad Labem
2008
Magistrát města Ústi nad Labem
Labe
2,4
1.850
Reference - mobilní protipovodňové stěny - zahraničí
projekt
velikost projektu
rok
stát
Köln
2008
Německo
14000
255 000 000,00 Kč
Weißenkirchen
2010
Rakousko
6300
84 660 000,00 Kč
Spitz
2012
Rakousko
5030
70 393 744,50 Kč
Grein
2011
Rakousko
2630
50 640 577,50 Kč
Mauthausen
2010
Rakousko
3300
42 704 187,00 Kč
Givet
2010
Francie
2870
38 326 882,50 Kč
Koblenz
2012
Německo
2000
25 984 500,00 Kč
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
[m2]
Kč bez DPH
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
Soustružení
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
Heyligenstaedt - soustruh CNC
Technické parametry
• max. průměr vřetene 62 mm
• max. točný průměr 300 mm
• max. délka 1500 mm
• luneta
Spinner
Technické parametry
• max. průměr vřetene 60 mm
• max. točný průměr 250 mm
• max. délka 400 mm
SU-50
Technické parametry
• max. průměr vřetene 62 mm
• max. točný průměr 400 mm
• max. délka 1600 mm
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
Frézování
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
Wotan 130 horizontální vyvrtávačka
TOS 100 horizontální vyvrtávačka
Strojtos NC
Technické parametry
Technické parametry
Technické parametry
• x = 5350
• y = 1860
• z = 1540
• x = 1630
• y = 1140
• z = 1260
• x = 1300
• y = 600
• z = 800
• Pinola: W = 860
• otočný stůl 2200 x 2200
• digitální odměřování
Strojtos - malý CNC
Strojtos CNC
Technické parametry
• x = 500
• y = 300
• z = 320
• řídící jednotka Heidenhain 426
Anayak VH 2200 CNC
• otočný stůl
• digitální odměřování
• otočná hlava
Correa 130 CNC
Technické parametry
Technické parametry
• x = 1000
• y = 650
• z = 550
• x = 4000
• y = 1100
• z = 1200
• řídící jednotka Heidenhain 426
• automatická otáčivá hlava
• řídící jednotka Heidenhain 426
Kvalitní nástroje pro CNC stroje
Technické parametry
• x = 2000
• y = 925
• z = 780
• s manuální otáčivou hlavou
• řídící jednotka Heidenhain 426
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
Příprava materiálů
Prostřihovací nůžky Mubea
Vrtačka
Technické parametry
Technické parametry
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
Pálicí stroj CNC
Technické parametry
• tyčovina průměr 50 mm
• pásovina šíře 220 mm
• x = 4000
• hranol průměr 45 mm
• výměnná děrovací hlava
• y = 2100
Rovnací lis
Ohraňovací lis
• min-max tl. materiálu 1,5 - 600 mm
• řezací agregát plazma + autogen
• materiály - nerez, hliník, ocel
Strojní pila Metallcraft
Technické parametry
Technické parametry
Technické parametry
• šířka 2 m
• délka 4 m
• řezný průměr do 600 mm
• výška 1,8 m
• tl. materiálu do 12 mm
• délka pojezdné tratě 16 m
Portálové jeřáby
Technické parametry
• 3 portálové jeřáby o nosnosti 6,3 t
• max nosnost 12 t
Plochy skladů
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
Svařování
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
Certifikáty
Svařování hliníku
Svařování oceli
• Svařování metodou MIG, MAG, WIG
Firma PBS s.r.o. je držitelem velkého
svářečského průkazu a má kvalitní
proškolený personál úředních svářečů pod
vedením svářecího inženýra (EWI, EWS).
V případě potřeby je schopná zajistit
veškeré nedestruktivní zkoušky hotových
svárů.
Svařování nerez
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz
PRŮMYSLOVÉ BARIÉROVÉ
SYSTÉMY ROTAVA
VYUŽITÍ NAŠICH PROJEKTŮ PROTIPOVODŇOVÉ
OCHRANY V EVROPĚ A CELOSVĚTOVĚ
P B S s.r.o. Průmyslové a bariérové systémy
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
[email protected]
www.pbs-rotava.cz

Podobné dokumenty

Nábídka na převod obráběcího stroje

Nábídka na převod obráběcího stroje Ing. Vítězslav Martykán ředitel školy

Více

Přehled produktů

Přehled produktů Se svou více než 60-ti letou firemní tradicí a více než 25-ti letými zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby příslušenství k CNC-obráběcím strojům je firma BENZ jedním z vedoucích systémových partner...

Více

Těžké obráběcí stroje - Společnost pro obráběcí stroje

Těžké obráběcí stroje - Společnost pro obráběcí stroje s doplněním hlavních parametrů - od prosté prodlužovací hlavy s převodem, 1 osé NC kývací hlavy až po speciální hlavy, co do tvaru i použití. Firma SCHIESS MOWEG představila stánek s modelem těžkéh...

Více

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou nový katalog společnosti STROJFERR s.r.o., která vznikla v roce 1997 jako ryze česká společnost. Svou činností a výrobním programem navazuje na dlo...

Více

Celý text

Celý text utěsnit například pytly s pískem) – čím je tedy hladina vyšší, tím je bariéra více přitlačená k podloží, které může být i nezpevněné. Nevýhodou je jejich prostorová náročnost, nelze je použít napří...

Více

frézovací stroje - PBS Technics sro

frézovací stroje - PBS Technics sro đƫdigitální odměřování

Více