Medailony autorů:

Transkript

Medailony autorů:
Medailony autorů:
PhDr. Helena Bretfeldová vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně a pracuje jako hudební dramaturgyně a publicistka. Pro
Radio Proglas připravuje pravidelné Folklorní okénko, píše pro řadu médií,
spolupracuje s hudebním vydavatelstvím Indies Records.
Kontakt: [email protected]
Ing. Petr Dorůžka absolvoval ČVUT, obor zvuková technika, od roku
2002 přednáší světové hudební kultury na Fakultě humanitních studií UK,
pro Český rozhlas připravuje pravidelný pořad Hudba na pomezí, publikuje
příspěvky v českém i mezinárodním hudebním tisku. Od roku 1992 je
členem rozhlasového panelu World Music Charts Europe, roku 2007 byl
jmenován členem odborné poroty hudebního veletrhu WOMEX.
Kontakt: [email protected]
Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. vystudoval estetiku a literární vědu na
Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v současnosti
přednáší na Katedře estetiky a Katedře etnológie a kultúrnej antropológie. Je
autorem četných scénických folklorních programů pro festivaly na Slovensku
i v zahraničí. Věnuje se též scenáristické tvorbě. Od roku 2010 je ředitelem
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislavě.
Kontakt: [email protected]
Irén Lovász, Ph.D. je maďarská etnografka a zpěvačka. V letech 1986–1995
pracovala jako etnomuzikoložka v Maďarském etnografickém muzeu a vedle
toho přednášela na univerzitě kulturní antropologii. Od roku 2010 působí
na Univerzitě Károli Gáspára v Budapešti. Od 80. let patřila jako zpěvačka
k tzv. hnutí táncház. Realizovala sólové projekty, spolupracovala s různými
skupinami (nejznámější je Makám) a hudebníky. Žánrově se věnuje lidovým
písním, staré hudbě a současným proudům ve world music.
Kontakt: [email protected]
Jiří Moravčík je hudební publicista na volné noze věnující se world music
a tradiční hudbě. Vedle spolupráce s hudebními periodiky (UNI, Harmonie,)
publikoval také v časopisech Reflex či Respekt a v denním tisku. Připravuje
a sám uvádí pořady na stanici Český rozhlas Vltava a v Českém rozhlase
Ostrava.
Kontakt: [email protected]
161
PhDr. Aleš Opekar, CSc., je absolventem oboru čeština – hudební
výchova na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako
muzikolog Ústavu pro hudební vědu zaměřený na teorii a historii populární
hudby. Přednáší o populární hudbě a world music na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, řídí projekt Popmuseum a pracuje jako
hudební dramaturg Českého rozhlasu Vltava v Praze.
Kontakt: [email protected]
Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. vystudovala etnologii na brněnské
Filozofické fakultě. Po absolvování interní vědecké aspirantury zde od roku
1992 působí v Ústavu evropské etnologie. Kromě historiografie a teorie
etnologie se zaměřuje především na studium folkloru a folklorismu.
Kontakt: [email protected]
RNDr. Jiří Plocek vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU (dříve UJEP)
v Brně, pracoval několik let ve výzkumu. Kromě toho působil několik
let jako profesionální hudebník a hudební vydavatel (GNOSIS BRNO)
zaměřený na moravskou lidovou hudbu. V současné době pracuje jako
rozhlasový redaktor v Českém rozhlase Brno, je činný též jako publicista
a šéfredaktor Kulturních novin.
Kontakt: [email protected]
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D., učí na Katedře anglického jazyka a literatury
Pedagogické fakulty MU v Brně. Specializuje na literaturu anglicky mluvících
zemí, včetně ústní lidové slovesnosti, nabízí také výběrový předmět Lidová
a etnická hudba anglicky mluvících zemí. Dvě desetiletí spolupracovala
s Českým rozhlasem Brno, od roku 2014 má pravidelný hudební pořad na
Rádiu Čas/Brněnsko.
Kontakt: [email protected]
Mgr. Stanislav Riečičiar absolvoval estetiku na Filozofické fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě. V současnosti je postgraduální
studentem, zároveň se profesionálně věnuje grafickému designu.
Kontakt: [email protected]
PhDr. Jan Sobotka absolvoval FF UK obor knihovnictví a vědecké
informace, působí v Národní knihovně (ORST, staré mapy). Od roku 1990
publikuje v zahraničních hudebních periodikách a denících; spolupracoval
s několika rozhlasovými stanicemi. Věnuje se především historii revivalu
lidové hudby. Aktivně provozuje tradiční blues a blízké žánry.
Kontakt: [email protected]
162
Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc., působí v Ústavu hudební vědy
Masarykovy univerzity v Brně. Jako muzikolog se věnuje hudební analýze,
kritické ediční činnosti při vydávání díla L. Janáčka. Současně píše o hudbě
20. století a o českých reakcích na Novou hudbu 50.–70. let, zabývá se též
hudebním manýrismem, zejména dobou a dílem C. Monteverdiho.
Kontakt: [email protected]
Mgr. Milan Tesař je vedoucím hudební redakce Radia Proglas. Jako
hudební publicista spolupracuje s dalšími médii (časopisy FOLK,
Harmonie, Katolický týdeník, MF Dnes, Česká televize). Věnuje se
především tzv. menšinovým hudebním žánrům: folku, jazzu, blues, world
music a alternativní hudbě.
Kontakt: [email protected]
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D., působí na katedře antropologie
Západočeské univerzity. Zabývá se hudebním životem západočeského
regionu. Více než dvacet let je stálou přispěvatelkou kulturní rubriky
Plzeňského deníku. V současné době též přispívá do časopisu Plž (Plzeňský
literární život).
Kontakt: [email protected]
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., vystudovala hudební vědu a etnologii na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1994 působí
v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i, pracoviště Brno. Zabývá se zejména
výzkumem a zpřístupňováním folklorních pramenů, folklorismem,
etnokulturními tradicemi v současné společnosti a etnickými stereotypy.
Kontakt: [email protected]
163

Podobné dokumenty

OD LIDOVÉ HUDBY K WORLD MUSIC: VYUŽITÍ MAĎARSKÝCH

OD LIDOVÉ HUDBY K WORLD MUSIC: VYUŽITÍ MAĎARSKÝCH mluvních projevů a zvuků. Od začátku 90. let prosazuji myšlenku, že je potřeba zabývat se performativní účinkem maďarských lidových modliteb a dalších folklorních projevů lidové víry, jako jsou zař...

Více

Zápis a usnesení

Zápis a usnesení Informace ředitele školy včetně diskuse 4.1 počty žáků: k 30.9.2015 - 794 žáků (578 Mo+ 216 Bí) zastavení poklesu stavu žáků aktuálně 29 tříd s průměrnou naplněností 28,36 žáka

Více

Zápis a usnesení z III. zasedání školské rady

Zápis a usnesení z III. zasedání školské rady Informace ředitele školy včetně diskuse 4.1 počty žáků: k 30.9.2015 - 794 žáků (578 Mo+ 216 Bí) zastavení poklesu stavu žáků aktuálně 29 tříd s průměrnou naplněností 28,36 žáka

Více

Bulletin SEAH 16/2007

Bulletin SEAH 16/2007 která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady. INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax...

Více

CZECH MUSIC CROSSROADS: PREZENTACE A UPLATNĚNÍ

CZECH MUSIC CROSSROADS: PREZENTACE A UPLATNĚNÍ důvod se jí věnovat. Velmi úspěšní Poláci, Maďaři nebo Ukrajinci ale dokazují, jak se rockoví našinci ve své neinformovanosti mýlí. K tomu hudebník a  skladatel a  výrazná osobnost brněnské altern...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Zahraniční rock & pop etc. na tuzemských pódiích od Rolling Stones na Strahově 1990 k Rolling Stones na Strahově 1995 Přehlídka splněných snů slovem i obrazem. katalog k výstavě Popmusea, konané v ...

Více

A3-pro muzea_tisk

A3-pro muzea_tisk 22 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum Svatomikulášská městská zvonice | The Town belfry by St. Nicholas’ church

Více