Informace o výrobku

Komentáře

Transkript

Informace o výrobku
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Informace o výrobku
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Tlačítko spouště
Tlačítko nahrávání (videa)
Tlačítko Nahoru (přiblížení) (c)
Tlačítko Dolů (oddálení) (d)
Tlačítko MENU/OK
Vypínač
Port USB
Slot pro kartu
8: Konektor výstupu A/V
9: Kontrolka LED
10: Spínač pro Vypnutí /
Zapnutí LCD displeje
11: Spínač vyjmutí karty
CF
12: Hledáček
13: LCD displej
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
Zaostřování
Objektiv
Mikrofon
Zrcadlo vlastního portrétu
Kryt baterií
Úchyt pro stativ
Reproduktor
Háček pro řemínek
Obsah
Vložení baterií............................................................................................................................................. 2
Fotografování / Nahrávání filmů ................................................................................................................. 2
Přehrávání na kemeře / televizi .................................................................................................................. 4
Instalace ovladačů / softwaru k počítači ..................................................................................................... 5
Připojení kamery (Režim disku) .................................................................................................................. 6
Přehrávání na počítači................................................................................................................................ 7
Připojení kamery (Režim živého vysílání / webkamery).............................................................................. 9
Odpojení kamery ........................................................................................................................................ 9
Změna nastavení ...................................................................................................................................... 10
Vložení / vyjmutí paměťové karty.............................................................................................................. 12
Tabulka odkazů chyb................................................................................................................................ 13
1
CZ
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Vložení baterií
a)
a)
b)
c)
b)
1
Otevřete kryt baterií (18).
Vložte baterie.
Zavřete kryt baterií.
Doporučujeme: používejte dobíjitelné baterie
Ni-MH (www.trust.com/battery-chargers).
c)
Fotografování / Nahrávání filmů
Zapnutí kamery: Otevřete LCD panel.
Šetření baterií: vypněte LCD displej, dívejte se
přes hledáček.
1
Vypnutí / Zapnutí: rovněž možné s tlačítkem
MENU/OK. Podržte 3 vteřiny.
Nastavení objektivu.
Makro
2
Normál
ní
Video nahrávání
30 - 40 cm
40 cm - ∞
Kroky 3, 4, 5
Kroky 4, 6
Fotografování
Spuštění nahrávání: Stiskněte Video (2)
(Nahrávání).
3
Neblokujte objektiv (15).
2
DV-3400V POWERCAM VIDEO
4
Přiblížení (3) nebo oddálení (4).
5
Zastavení nahrávání: Stiskněte Video (Nahrávání).
SNÍMEK:
6
Stiskněte spoušť (1).
Nahrávání zvuku
Zapnutí kamery.
1
Stiskněte MENU/OK (5)
CZ
Vyberte “Record Audio”.
Použijte tlačítko c nebo d.
2
Spuštění nahrávání: stiskněte tlačítko MENU/OK
Zastavení nahrávání: stiskněte tlačítko MENU/OK
3
Nezakrývejte mikrofon. (16)
3
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Přehrávání na kemeře / televizi
Zapnutí kamery..
Stiskněte tlačítko MENU/OK.
1
Vyberte “PLAYBACK”.
Vstup do režimu Přehrávání: Stiskněte tlačítko
MENU/OK.
Vyberte Zvuk / Video / Obrázek: Použijte tlačítko c
nebo d
Zobrazení na celou obrazovku: stiskněte tlačítko
MENU/OK
Spuštění přehrávání zvukového / video souboru:
stiskněte tlačítko MENU/OK
2
Opuštění režimu Přehrávání: stiskněte Video
(Nahrávání)
Obrázek
Projíždění obrázků:
d
3
Video
soubor
Zvukový
soubor
Použijte tlačítko c nebo
Ovládání hlasitosti: Pro zvýšení / snížení použijte
tlačítko c nebo d.
Stop: Stiskněte tlačítko MENU/OK
4
Pozastavení / Pokračování: Stiskněte Video
(Nahrávání).
Pouze pro video nebo zvukový soubor.
4
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Vymazání snímku
Stiskněte spoušť.
5
Pro potvrzení stiskněte spoušť
Připojení k televizi:
•
•
6
•
Připojte video kabel „ kamera
Připojte zvukový / video-kabel „ televize
(Žlutý„ Video vstup; Bílý „ Zvukový vstup)
Zapněte televizi, nastavte na video vstup
(obraťte se na manuál k televizi)
Video výstup kamery nastavte na PAL
(NASTAVENÍ, TV Systém, vyberte PAL)
Instalace ovladačů / softwaru k počítači
Zapněte počítač
Vložte CD-ROM
Klikněte na „Install driver“ (Instalovat ovladač).
Výrobek funguje pouze s Windows 98 SE, ME, 2000
a XP
1
5
CZ
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Postupujte podle kroků zobrazených na obrazovce.
Pro dokončení instalaci stiskněte Finish (Konec).
2
Po instalaci ovladačů:
3
•
Nainstalujte Windows Media Player Codec
•
Nainstalujte Windows Media Format 9 Series
Runtime
•
Nainstalujte Direct X
Windows XP: Instalace není nutná.
Programy potřebné pro prohlížení kamerou
natočených videosekvencí na počítači.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Připojení kamery (Režim disku)
1
Zapněte počítač. Spusťte Windows.
K počítači připojte USB kabel.
2
Ke kameře připojte USB kabel.
6
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Kameru nastavte na “DISK MODE” (Režim disku)
(použijte tlačítko c nebo d).
Stiskněte tlačítko MENU/OK.
Ovladače budou automaticky nainstalovány.
3
V Průzkumníkovi Windows / Tento počítač se
zobrazí dva vyměnitelné disky (vnitřní paměť /
karta CF).
Když na jednom disku nenajdete soubory,
pokuste se na dalším.
Přehrávání na počítači
Windows XP Æ
1, 3
2, 3
Windows 2000, ME, 98SE Æ
CZ
1
7
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Windows XP
Vyberte „Open folder to view files” (Otevřít složku
na prohlížení souborů).
Přejděte na krok 3.
Otevřete složku: DCIM / 100MEDIA
*.JPG: Obrázkové soubory
*.AVI:
Video soubory
*.WAV: Zvukové soubory
2
Windows 2000, ME, 98:
Dvakrát klikněte na ikonu „My Computer“
(Tento počítač).
Dvakrát klikněte na položku „Removable
disk“ (Vyměnitelný disk)
*.JPG: Obrázkové soubory
*.AVI:
Video soubory
*.WAV: Zvukové soubory
Otevřete soubor: DCIM / 100MEDIA
8
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Soubory zkopírujte do položky "Moje dokumenty".
V Průzkumníkovi Windows / Tento počítač se
zobrazí dva vyměnitelné disky (vnitřní paměť /
karta CF).
Když na jednom disku nenajdete soubory,
pokuste se na dalším.
3
Pro řízení souborů můžete použít “3M LCD
Power Video Camera Manager”. Obraťte se
na manuál na CD-ROM-u.
Připojení kamery (Režim živého vysílání / webkamery)
Zapněte počítač. Spusťte Windows.
K počítači připojte USB kabel.
Ke kameře připojte USB kabel.
1
Kameru nastavte na “LIVE MODE” (Režim živého
vysílání) (použijte tlačítko c nebo d).
Stiskněte tlačítko MENU/OK.
Windows XP/2000: Ovladače budou automaticky
nainstalovány.
Windows ME/98SE:
Ovladače budou automaticky nainstalovány.
Z CD-ROM-u Instalace Windows jsou
potřebné některé soubory. Když jsou
potřebné, vložte je.
2
Pracování s MSN Messenger.
Obraťte se na přídavný manuál na CD-ROM-u
Odpojení kamery
Windows XP
1.
2.
1
3.
9
Levým tlačítkem na myši klikněte na symbol
Klikněte na “Safely remove USB Mass
Storage Device” (Bezpečně odpojit zařízení
pro hromadné ukládání USB). Na displeji se
zobrazí „Safe to remove hardware“ (Hardware
je možné bezpečně odstránit).
Odpojte kameru od USB kabelu.
CZ
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Windows 2000/ME:
1.
2.
2
3.
Levým tlačítkem na myši klikněte na symbol
Klikněte na “Stop USB Mass Storage Device”
(Zastavit zařízení pro hromadné ukládání
USB). Na displeji se zobrazí “The ‘USB Mass
Storage Device‘ can now be safely removed
from the system.” (Teď můžete bezpečně
odpojit zařízení pro hromadné ukládání USB
od systému).
Odpojte kameru od USB kabelu.
Instalace dodatečného softwaru
Trust Photo Upload Software
Aplikace pro přenesení snímků do Trust PhotoSite
(www.trustphotosite.com)
Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Phot Explorer obsahuje nástroje pro získání,
prohlížení, uspořádání, nastavení a tlačení
digitálních fotografií.
Cyberlink Power Director 3.0 VE
Power Director je pokročilý softwarový program pro
úpravu videa. Obsahuje jednoduše použivatelné
nástroje pro vytvoření profesionálních video
produkcí.
Pro informace jako používat software se obraťte na
manuál na CD-ROM-u.
Změna nastavení
Zapněte kameru
1
10
•
Stiskněte tlačítko MENU/OK
•
Pro výběr položky použijte tlačítko c nebo d.
•
Pro přístup k funkci stiskněte MENU/OK.
“Exit”:
Zavření menu
“Playback”:
Vstup do režimu Přehrávání
“Record Audio”:
Spuštění nahrávání zvuku
“Self Timer”:
Volba Samospouště
“Settings”:
Nastavení funkcí.
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Funkce prohlížení:
Settings
Položky
Video
640 x 480
Popis
Změní rozlišení videa
352 x 288
320 x 240
160 x 128
Picture
2560 x 1920
Změna obrazového rozlišení
2304 x 1728
2048 x 1536
1600 x 1200
640 x 480
Beep
On
Pípne při stisknutí tlačítka
Off
TV System
PAL
NTSC
Language
Flicker
English
Deutsch
Francais
Italiano
Nederlands
Espanol
Portugues
50 Hz
60 Hz
Display
On
Nastavení standardu televize
(Evropa = PAL)
Nastavení jazyka
CZ
Nastavte blikání, abyste se vyhnuli rušení.
(Evropa: 50Hz)
Zobrazení malých ikon na LCD displeji.
Off
Default
Delete All
Format
Yes
Yes
Yes
Výchozí nastavení
Formátování vnitřní paměti / paměťová karta vložená.
11
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Vložení / vyjmutí paměťové karty
Vložení
Vložte paměťovou kartu do otvoru pro kartu.
Zatlačte, dokud nezapadne.
Nejdřív vypněte kameru
Pokud byla do fotoaparátu vložena paměťová
karta, fotoaparát automaticky ukládá obrázky
na ni.
1
Při prvním formátování použijte (NASTAVENÍ,
Format, Yes).
Paměťová karta pasuje pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte násilí.
Vyjmutí
Stiskněte tlačítko vysunutí. Viz šipku.
2
Nejdřív vypněte kameru.
12
DV-3400V POWERCAM VIDEO
Prohlížení na LCD displeji
Číslo
1
Položka
RežimFotografie / Videa
Symbol
Poznámky
2
Digitální zoom
3
Samospoušť
10 vteřin
4
Video rozlišení
640x480
Faktor zoom
Změna v nastavení
352x288
320x240
160x128
Karta CF
5
Kapacita media
6
Počet pořízených obrázků / video /
audio záznamů
Obrazové rozlišení
Vnitřní paměť
7
2560 x 1920
Změna v nastavení
2304x1728
2048x1536
1600x1200
640x480
8
Stav baterie
Tabulka odkazů chyb
Odkazy
NO FILES TO PLAY
Plná
Postačující
Napůl vybitá
Vybitá
Příčiny
V paměťové kartě nebo
v zabudované paměti není
uložený obrázek
13
Řešení
Nejdřív pořiďte obrázek nebo
filmový klip.
CZ
DV-3400V POWERCAM VIDEOInformace o výrobku
Odkazy
Příčiny
MEMORY ERROR
Paměť je poškozená nebo
selhala.
CARD ERROR
Karta je poškozená nebo
selhala.
MEMORY FULL
Nedostatečná kapacita vnitřní
paměti pro uložení obrázku.
FILE FORMAT ERROR
Soubor je vytvořen jiným
zařízením nebo je modifikovaný
PLEASE CHANGE BATTERIES
Baterie jsou vybité.
Řešení
Naformátujte media.
Vložte novou kartu CF.
Vymažte obrázek (y) v paměti.
Vložte novou paměťovou kartu.
Soubor odstraňte z paměti (v
režimu Disku připojte k počítači)
Vložte nové plné baterie
Připomínky
Baterie
Používejte baterie typu AA dodávané s kamerou, alkalické nebo dobíjitelné Ni-MH baterie
(www.trust.com/battery-chargers).
Baterie mohou ztratit energii, když jsou dlouho uložené v kameře bez použití. Pokud kameru nepoužíváte,
vyberte prosím baterie.
Šetření energie: vypněte LCD displej
Paměťové karty
Vložte napevno.
Při prvním použití naformátujte. (NASTAVENÍ, Format, Yes)
Pasuje pouze jedním způsobem. Nepoužívejte násilí.
Podporuje pouze Compact Flash (Typ I), až 512 MB.
Když máte jakékoli problémy, obraťte se na nejčastější otázky na www.trust.com/14240, ovladače a návody.
Bezpečnostní opatření
• Zařízení sami neotvírejte ani neopravujte.
• Toto zařízení splňuje podstatné požadavky a jiné relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) je k dispozici na adrese www.trust.com/14240/ce
Záruka & copyright
• Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruční doba výrobce, která začíná dnem prodeje. Pro víc informací
se obraťte na www.trust.com/warranty
• Tento návod nebo jakákoliv jeho část nesmí být reprodukován bez povolení firmy Trust International B.V.
14

Podobné dokumenty

Unisto Plomby s ocelovým lankem

Unisto Plomby s ocelovým lankem Naše rozmanité plomby s ocelovým lankem chrání Vaše zboží před příležitostnou krádeží. Jsou flexibilní, snadno a bezpečně použivatelné a k dostání individuálně s logem, čárovým kódem a v různých dé...

Více

představte si čistou vizuální krásu

představte si čistou vizuální krásu snadnému používání a interaktivním funkcím je NV100HD atraktivní pro každého. Na 3palcovém dotykovém displeji s inovativním ovládáním Smart Touch 2.0 můžete procházet funkce dotykem špičkou prstu. ...

Více

představte si čistou vizuální krásu

představte si čistou vizuální krásu • Digitální stabilizace obrazu (DIS)

Více

aktualizace CAM

aktualizace CAM Dále testovány: 14. SMIT Conax CAM Professional 15 . Smit Irdeto Professional CAM 16. SMIT Irdeto CAM (standardní CAM , není profesionální verze ) 17 . SMIT CAM Viaccess (standardní CAM , není prof...

Více

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME V bateriích nevyvrtávejte otvory. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V tomto fotoaparátu používejte pouze alkalické baterie AA nebo akumulátory NiMH.

Více

Mini HD kamera návod

Mini HD kamera návod V režimu zvuku, přepněte zařízení do pohotovostního stavu. Nyní červená a modrá kontrolka svítí. Stiskněte tlačítko power pro spuštění nahrávání zvuku. Modrá kontrolka bliká pomalu. Stisknutím tlač...

Více

IRIScan Book Executive 3

IRIScan Book Executive 3 Jakmile dokumenty přenesete do počítače se systémem Windows nebo Mac, můžete je zpracovat pomocí aplikace Readiris™. Informace o postupu při zpracování dokumentů v aplikaci Readiris™ najdete ve str...

Více

V900-B1 - GLOBAL Export

V900-B1 - GLOBAL Export * Detekce pohybu: detekuje veškerý pohyb ve sledovaném prostoru a odešle poplašnou zprávu. * Sledování detektory: K zařízení lze připojit maximálně 15 detektorů, např. PIR. Pohybový detektor, např....

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka příručky. • Příručku si bezpečně uložte k pozdějšímu nahlédnutí. • Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách EXILIM na http://www.exilim.com/

Více