RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas

Transkript

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas
RWE GasNet, s.r.o.
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI BLUE-GAS s.r.o produkt Blue-Light
KATEGORIE DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL PLATNÝ OD 1.1.2015
Kategorie
odběru
MWh/rok
Cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
Cena distribuce
pevná cena Kč/MWh stálý plat Kč/měsíc zemní plyn Kč/MWh stálý plat Kč/měsíc
Celková konečná cena
Celková konečná cena s DPH
Kč/MWh
Kč/měsíc
Kč/MWh
Kč/měsíc
do 1,89
412,77
65,05
950,00
35,00
1362,77
100,05
1648,95
121,06
1,89 - 7,56
234,74
93,09
790,00
50,00
1024,74
143,09
1239,94
173,14
7,56 - 15
211,85
107,51
765,00
99,00
976,85
206,51
1181,99
249,88
15 - 25
193,75
130,14
765,00
99,00
958,75
229,14
1160,09
277,26
25 - 45
167,74
184,33
765,00
99,00
932,74
283,33
1128,62
342,83
45 - 63
137,38
298,16
765,00
99,00
902,38
397,16
1091,88
480,56
Kč/MWh
Kapacita /m3
Kč/MWh
Kapacita /m3
882,55
172376,16
1067,89
208575,15
63 - 630
pevná roční cena za
pevná roční cena za
pevná cena za
zemní plyn Kč/MWh
3
zemní plyn Kč/MWh kapacitu CZK/m
kapacitu CZK/m3
117,55
108075,16
765,00
64301,00
* Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu na kWh je používána konstanta 1 m³ = 10,55 kWh
Ceník je platny od 1.1.2015
** Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez daně ze zemního plynu která činí 30,60 Kč/MWh.
*** Tento přehled cen obsahuje ceny za distribuci dle Cenového rozhodnutí č. 4/2014 Energetického regulačního úřadu
****Komoditní část ceny za distribuci obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,16 Kč/MWh bez DPH
Uvedená celková cena s DPH je pouze orientační (DPH je počítáno ve výši 21 %)
Pro kategorii Domácnost je horní hranice pásma 63 - 630 bez omezení
Případné změny ceny za distribuci vyvolané změnami Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo změny daní vyvolané obecně závazným právním předpisem se nepovažují za změnu
tohoto Ceníku ve smyslu energetického zákona
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP = (C x RK)/12, kde C je součet cen za kapacitu podle tabulky uvedené v Ceníku a RK
je denní přidělená pevná kapacita v odběrném místě v m3 vypočtená z ročního odběru v daném odběrném místě v m3 děleným 115

Podobné dokumenty

PPD

PPD *** Tento Ceník obsahuje ceny za distribuci podle Cenového rozhodnutí č. 3/2013 Energetického regulačního úřadu ****Komoditní část ceny za distribuci obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu v...

Více

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx ve výši 1,34 Kč /MWh, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě § 17d zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. * pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno...

Více

cenik EPET POUZIVANE.xlsx

cenik EPET POUZIVANE.xlsx Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně). Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55. kWh = kilowatthodin...

Více

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ECO POWER ENERGY

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ECO POWER ENERGY platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MPps = (Cps x RK)/12, kde: Cps = je součet cen za kapacitu dle uvedené tabulky (přehled cen) RK = je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní p...

Více

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr Ceny jsou platné od 01. 01. 2014. Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH (ceny s DPH, sazba DPH je 21%). Cena s DPH je pouze orientační a sa...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO aa) ceny za zajišťování distribuce elektřiny, která se skládá z: ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, ceny za distribuované množství elektřiny v...

Více

Ceník produktové řady KOMFORT FIX pro rok 2012

Ceník produktové řady KOMFORT FIX pro rok 2012 Poznámky: 1) produkty lze kombinovat pouze s distribučními sazbami v příslušném sloupci • 2) dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2011 (pro distribuční soustavu provozovanou PREdistribuce, a. s.) • 3) ...

Více

Regulace energetiky

Regulace energetiky ƒ ČEZ přijde o zisk ve výši 10 EUR/MWh x prodaný objem a poškodí tak své akcionáře ƒ ČEZ se vystaví riziku soudních pří ze strany minoritních akcionářů, poškozených výrobců, atd. ƒ Stát přijde o so...

Více

Ceník zemního plynu

Ceník zemního plynu nad 63 000 do 630 000*

Více