97700016 N natura POCITANI.indd

Transkript

97700016 N natura POCITANI.indd
Nauč se české, slovenské a anglické názvy číslic.
Nauč sa české, slovenské a anglické názvy číslic.
plus
plus
krát
krát
menší než menšie ako
Nauč se základní početní operace a srovnávání.
Nauč sa základné počtové operácie a porovnávanie.
Při sčítání a odčítání ti pomohou barevné tečky.
Pri sčítaní a odčítaní ti pomôžu farebné bodky.
Roztřiď savce podle barev a tvarů na kartách a poznej 30 různých skupin
savců (čeledí, řádů, apod.).
Roztrieď cicavce podľa farieb a tvarov na kartách a spoznaj 30 rôznych
skupín cicavcov (čeľadí, radov a pod.).
MASOŽRAVCI (mají tesáky)
Psovití
Malé šelmy
Hyenovití
Kočkovití
Medvídkovití
Medvědovití
Skunkovití
Ploutvonožci
MASOŽRAVCI (majú tesáky)
Psovité
Malé šelmy
Hyenovité
Mačkovité
Medvedíkovité
Medveďovité
Skunkovité
Plutvonožce
HLODAVCI (mají hlodáky)
Vodní hlodavci
Myšovití
Bodlinatí hlodavci
Veverkovití
HLODAVCE (majú hlodavé zuby)
Vodné hlodavce
Myšovité
Bodlinaté hlodavce
Vevericovité
LICHOKOPYTNÍCI (mají
obvykle lichý počet prstů)
Koňovití
Tapíři
Nosorožci
NEPÁRNOKOPYTNÍKY (majú
spravidla nepárny počet prstov)
Koňovité
Tapírovité
Nosorožcovité
KYTOVCI (žijí v moři)
Delfínovití
Plejtvákovití
VEĽRYBY (žijú v mori)
Delfínovité
Vráskavcovité
PRIMÁTI (mají chápavé
končetiny)
Hominidé
Kočkodanovití
Kosmanovití
PRIMÁTY (majú chápavé
končatiny)
Hominidi
Mačiakovité
Kosmáčovité
SUDOKOPYTNÍCI
(mají sudý počet prstů)
Žirafovití
Hrochovití
Turovití
Prasatovití
Jelenovití
Velbloudovití
PÁRNOKOPYTNÍKY
(majú párny počet prstov)
Žirafovité
Hrochovité
Turovité
Diviakovité
Jeleňovité
Ťavovité
VAČNATCI (mají kapsu)
Vačnatci
VAČKOVCE (majú vak)
Vačnatce
LETOUNI (mají křídla)
Letouni
LETUCHY (majú krídla)
Letuchy
ZAJÍCOVCI (mají dlouhé uši)
Zajícovití
CHOBOTNATCI (mají chobot)
Chobotnatci
ZAJACOVCE (majú dlhé uši)
Zajacovité
CHOBOTNATCE (majú chobot)
Chobotnatce
karet
www.dinotoys.cz
97700016
Dino Toys
K Pískovně 108
tě
tě
295 01 Mnichovo Hradiště
Czech Republic

Podobné dokumenty

STŘEDA 24. 10. 2012 1 2 4 5 11 12 12

STŘEDA 24. 10. 2012 1 2 4 5 11 12 12 výstava obrazů Ondřeje Soukupa a Michala Ivana otevřena po celou dobu Čtvrteční propagační Beseda s hosty: Play+, StudioDirt segment

Více

Návod - Rubikova kostka Dino

Návod - Rubikova kostka Dino nemáte tvar T, udělejte jednoduše jednu z operací. To opakujte tak dlouho dokud se Vám nepodaří tvar T složit alespoň na jedné straně.

Více

zde

zde usnadÀuje orientaci hráãÛ na herním plánu a poãítání bodÛ. Vût‰í v˘bava zkvalitÀuje vlastní hru a pfiiná‰í vût‰í uspokojení ze hry. KRIS KROS KLASIK vychází z velké obliby kfiíÏovek, na jejichÏ zákla...

Více

Uvnitř čísla: Jakub Železný na dráhu nedopustí

Uvnitř čísla: Jakub Železný na dráhu nedopustí za 86 Kč (pokud můžete prokázat nárok na slevu Rail plus) nebo za 200 Kč (pokud nemůžete prokázat nárok na slevu Rail plus). Nejlevněji s jízdenkou eLiška V  relacích Brno – Praha, Ostrava – Praha,...

Více

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010 zahrad (UCSZOO) za rok 2010. O její úvod se postaral dlouholetý prezident UCSZOO, Ing. Vladislav Jiroušek, který Unii vedl nejen po celý rok 2010. Ing. Jiroušek se pro své velké zaneprázdnění rozho...

Více

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE

PRŮVODCE ZOOPARKEM KE STAŽENÍ ZDE Dnes se vyskytuje izolovaně v několika oblastech. Největší populace je možné najít na jižní Moravě v okolí Břeclavi nebo na Křivoklátsku. V okolí Chomutova se vyskytuje na řadě míst, včetně zoopark...

Více