Seřízení nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV

Komentáře

Transkript

Seřízení nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV
EduCom
Tento materiál vznikl jako součást projektu
EduCom, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Seřizování nástrojů na CNC
Mazak Integrex 100 - IV
Technická univerzita v Liberci
Systémy CAD/CAM
TU v Liberci
Technická univerzita v Liberci a partneři
Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s.
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah cvičení
• Seznámení s ovládacím panelem stroje
• Postup zadávání korekcí na stroji –
textový popis
• Seřízení výrobního nástroje
• Procvičení seřízení
• Seřízení nástrojů na stroji
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
2
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Ovládací panel
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
3
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
4
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Adresová klávesnice
Numerická klávesnice
Tlačítka volby režimů
% ovládání posuvů
Tlačítko cycle start
Ovládání vřetene
Směrové klávesy posuvů
Tlačítko cycle stop
Tlačítko pro otevření dveří
TOTAL STOP
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
5
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Postup zadávání korekcí
na stroji – textový popis
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
6
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Postup zadávání korekcí na stroji
1. Změření nástroje „ měřícím okem“
• v režimu
MDI
vyvolat nástroj, který chcete změřit, včetně jeho korekce
• v režimu
HOME
použit příkaz „měřící oko vyklopit“
• v režimu
RAPID
najet špičkou nástroje na měřící dotek „měřícího oka“
• v režimu
RAPID
změřit požadované hodnoty nástroje
• v režimu
HOME
odjet nástrojem do výchozí „home“ pozice
• v režimu
HOME
použit příkaz „měřící oko zaklopit“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
7
NEXT
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Změření nástroje –
obrazovka
Soustružnický nůž
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
8
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nutno najet
reference
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
9
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout pro najetí
referenci X osy
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
10
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout pro najetí
referenci Z osy
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
11
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout pro najetí
referenci Y osy
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
12
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout pro najetí
referenci B osy
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
13
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout MDI a pak
na pod displejem
VÝMENA NÁSTROJE
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
14
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Napsat číslo nástroje
včetně čísla korekce a
následně stisknout
IMPUT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
15
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Po stisku tlačítka
cycle start se provede
vlastní výměna
nástroje
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
16
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Zvolený nástroj
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
17
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Tabulka nástrojů
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
18
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Tabulka nástrojů – pozice 14
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
19
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro měření nástroje je nutno
stisknout MĚŘENÍ NÁSTROJŮ
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
20
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro vyklopení „měřícího oka“ je
nutno stisknout MER.OKO VYKLOPIT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
21
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Vyklopené „měřící oko“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
22
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Najet nástrojem do
blízkosti měřících prvků
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
23
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro aktivaci „měřícího oka“ stisknout
MERENI NASTROJE
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
24
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Po držení tlačítka osy Z dojte k
pohybu nástroje v daném směru a při
kontaktu s měřícím místem se zapíše
změřená hodnota do tabulky
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
25
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Po držení tlačítka osy X dojte k
pohybu nástroje v daném směru a při
kontaktu s měřícím místem se zapíše
změřená hodnota do tabulky
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
26
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nově zapsané délky nástroje v
tabulce nástrojů
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
27
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Po vlastním měření je nutno s
nástrojem odjet do bezpečné
vzdálenosti od „měřícího oka“
pomocí funkce HOME
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
28
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nyní lze měřící oko zaklopit
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
29
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Změření nástroje –
obrazovka
Válcová fréza
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
30
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Stisknout MDI a pak
na pod displejem
VÝMENA NÁSTROJE
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
31
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Napsat číslo nástroje
včetně čísla korekce a
následně stisknout
IMPUT a cycle start
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
32
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Zvolený nástroj
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
33
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Tabulka nástrojů – pozice 13
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
34
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro měření nástroje je nutno
stisknout MĚŘENÍ NÁSTROJŮ
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
35
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro vyklopení „měřícího oka“ je
nutno stisknout MER.OKO VYKLOPIT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
36
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Vyklopené „měřící oko“
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
37
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Pro aktivaci „měřícího oka“ stisknout
MERENI NASTROJE
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
38
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Po držení tlačítka osy Z dojte k
pohybu nástroje v daném
směru a při kontaktu s měřícím
místem se zapíše změřená
hodnota do tabulky
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
39
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nově délka nástroje v tabulce
nástrojů
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
40
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Nyní lze měřící oko zaklopit a pokračovat v další činnosti
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
41
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
• Pokud chcete postup opakovat klikněte
ZDE:
REPEAT
• Ukončení prezentace
•
ZDE:
END
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
42
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
EduCom
Následuje seřízení
nástrojů na stroji
NEXT
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
43
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/
Systémy CAD/CAM
EduCom
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Děkuji za pozornost
Toto cvičení bylo inovováno v rámci projektu EduCom
CZ.1.07/2.2.00/15.0089
EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na
požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního
vzdělávacího systému "Výukový podnik"
Tento projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
44
Projekt Educom
www.kvs.tul.cz/EduCom/

Podobné dokumenty

Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P

Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P • Pokud chcete postup opakovat klikněte ZDE: REPEAT

Více

Seřizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seřizování nulového bodu obrobku na CNC strojích zvolit požadovaný ádek s odpovídající korekcí a zapsat sou adnice. Jednotlivé sou adnice potvrdit klávesou ENTER

Více

zde - Technický týdeník

zde - Technický týdeník Vzhledem k tomu, že se Brother stran upínacího kužele nástrojů orientuje prakticky výhradně na rozhranní typu BT30, byla potřeba také zvýšit tuhost upínání soustružnických nástrojů nesených na kuže...

Více

DMAIC - Define

DMAIC - Define Tel.: +420 485 353 358 e–mail: [email protected]

Více

DMAIC - Katedra výrobních systémů

DMAIC - Katedra výrobních systémů Jan Vavruška Tel.: +420 485 353 358 e–mail: [email protected]

Více

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého

VY_03_032-Å™Ãzenà výroby na základÄ› úzkého podnikové praxi : Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2003. 216 s. GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff . CÍL. 2. vydání. Praha : InterQuality, 2001....

Více

VY_03_08-zásobnÃky nástrojů, typy, zÃ

VY_03_08-zásobnÃky nástrojů, typy, zà • velkoobjemové zásobníky – mají více jak 40 pozic pro nástroje (v současnosti se kapacita zásobníků může pohybovat až několik set). Pro svou značnou hmotnost a rozměry se umisťují mimo stroj a zvě...

Více

EduCom

EduCom EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více