Agenda: ECRIN internal meeting, 19 May 2016

Transkript

Agenda: ECRIN internal meeting, 19 May 2016
Mezinárodní den klinických studií 2016
Klinické studie v době personalizované medicíny
20. května 2016
Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Brána C2, Praha 1
Představení akce:
Konference při příležitosti Mezinárodního dne klinických studií 2016 je věnována představení
evropské výzkumné infrastruktury „European Clinical Research Infrastructure Network“ (ECRIN) a
její národní výzkumné části „Czech Clinical Research Infrastructure Network“ (CZECRIN). Odborná
část je zaměřena na témata vztahující se k personalizované medicíně a budoucnosti klinických
hodnocení a medicíny založené na důkazech právě v této oblasti.
Konference je organizována infrastrukturami ECRIN a CZECRIN ve spolupráci s Výborem pro
zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Záštitu nad konferencí převzal
pan Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Čas:
Popis:
8:00 – 8:30
Občerstvení/Registrace
ECRIN a biomedicínské výzkumné
infrastruktury v České republice a
Evropě
Přednášející:
Předsedající: Rostislav Vyzula, předseda
Výboru pro zdravotnictví PSP ČR (Česká
republika); Regina Demlová, přednostka
Farmakologického ústavu, Masarykova
Univerzita (Česká republika); Marián
Hajdúch, ředitel BioMedReg (Česká
republika)
Ivo Bárek, místopředseda Senátu PČR
8:30 – 8:40
Úvodní slovo
8:40 – 8:50
Výzkumné infrastruktury v České
republice
Jan Žaloudík, předseda Výboru pro
zdravotní a sociální politiku Senátu PČR
(Česká republika)
Robert Plaga, náměstek ministryně,
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (Česká republika)
1
Radek Policar, náměstek ministra,
Ministerstvo zdravotnictví (Česká
republika)
8:50 – 9:00
Klinické studie jako součást klinického
výzkumu v České republice
9:00 – 9:05
Diskuze
9:05 – 9:15
Infrastruktura ECRIN a její význam
pro realizaci nadnárodních klinických
studií v Evropě
Jacques Demotes, generální ředitel
ECRIN (Francie)
9:15 – 9:25
CZECRIN, český národní partner
infrastruktury ECRIN
Regina Demlová, Vědecký partner
CZECRIN a přednostka Farmakologického
ústavu, Masarykova Univerzita (Česká
republika)
9:25 – 9:30
Diskuze
9:30 – 9:40
Klinická část ESFRI infrastruktur:
současné otázky a budoucí výzvy
Dalibor Valík, výkonný ředitel RECAMO,
Masarykův onkologický ústav (Česká
republika)
9:40 – 9:55
Klinická hodnocení v České republice
z perspektivy inovativního průmyslu
Jakub Dvořáček, Beata Čečetková,
Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP) (Česká republika)
9:55 – 10:10
Diskuze
10:10 – 10:40
Přestávka na kávu
Personalizovaná medicína:
definice, případové studie
Předsedající: Silvio Garattini, ředitel
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri (IRCCS) (Itálie); Christian Gluud,
vedoucí Copenhagen Trial Unit, Centre for
Clinical Intervention Research (Dánsko)
10:40 – 11:00
Jaký je význam a užívání termínu
personalizovaná medicína?
Anna Pokorska-Bocci, vedoucí vědecký
pracovník, Personalised Medicine,
Debiopharm International SA (Velká
Británie)
11:05 – 11:25
Personalizovaná medicína a medicína
založená na důkazech
Dhavendra Kumar, poradce v oblasti
klinické genetiky, Institute of Cancer &
Genetics, Cardiff University School of
Medicine (Velká Británie)
11:30 – 11:50
Rozvoj personalizované medicíny v
rámci dětské onkologie: případová
studie
Norbert Graf, profesor pediatrie a
přednosta Kliniky dětské onkologie,
Saarland University (Německo)
Personalizovaná medicína:
metodologické, etické a regulační
aspekty
Předsedající: Jaroslav Štěrba, proděkan
Lékařské fakulty, Masarykova Univerzita
(Česká republika); Christian Gluud
(Dánsko)
11:55 – 12:15
Metodologické aspekty a výzvy
personalizované medicíny
Ian Roberts, profesor epidemiologie a
veřejného zdraví, London School of
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)
(Velká Británie)
2
12:20 – 12:40
Etické aspekty personalizované
medicíny
Nicole Nelson, oddělení historie vědy,
University of Wisconsin – Madison (USA)
12:45 – 13:05
Regulační výzvy a pohledy na
personalizovanou medicínu
Marisa Papaluca, vědecký poradce,
European Medicines Agency (EMA) (Velká
Británie)
13:10 – 14:10
Oběd
Personalizovaná medicína:
Perspektiva vědy, průmyslu a
pacienta
Předsedající: Gonzalo Calvo, senior
vědecký poradce, Hospital Clinic
Barcelona, University of Barcelona
(Španělsko); Christian Gluud (Dánsko)
Vědecká perspektiva personalizované
medicíny
Paraskevi Katsaounou, University of
Athens Medical School, Evaggelismos
Hospital (Řecko)
14:35 – 14:55
Personalizovaná medicína z
perspektivy průmyslu
Magda Chlebus, ředitelka výzkumné divize
European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA)
(Belgie)
15:00 – 15:20
Personalizovaná medicína z „multistakeholder“ perspektivy
Denis Horgan, výkonný ředitel, European
Alliance for Personalised Medicine (Belgie)
Panelová diskuze
Předsedající: Christian Gluud, vedoucí
Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical
Intervention Research (Dánsko)
15:25 – 15:45
Jaká je budoucnost klinických
hodnocení a medicíny založené na
důkazech v éře personalizované
medicíny?
Všichni předsedající a přednášející
15:45 – 15:50
Závěr
Jacques Demotes, generální ředitel,
ECRIN (Francie)
14:10 – 14:30
Sledujte @ECRIN_ERIC
Tweety s tagem: #ICTD2016
3