Novinky microsonic

Transkript

Novinky microsonic
Novinky microsonic
Ahoj
Ultrazvukové snímače
Svět je (stále) analogový
Dle přání: pico+ s analogovým výstupem nebo s výstupem IO-Link
analog 0–10 V
analog 4–20 mA
Synchronizace
LinkControl
Teach-in
Přehled všech pico+ senzorů: 3 rozsahy, 3 výstupní signály, 2 typy pouzder Přímé snímání
pico+25/F
Boční snímání
pico+25/WK/F
Slepá zóna
Pracovní rozsah
Maximální dosah
Ultrazvuková frekvence
Rozlišení
Opakovatelnost
Přesnost
Napájecí napětí UB
Maximální zvlnění UB
Napájecí proud bez zátěže
Pouzdro
Třída krytí
Připojení
Programovatelnost
1 × zelená LED:
Indikace
provoz; 1 × žlutá
LED: stav výstupu
Teach-in, LinkZpůsob nastavení
Control, IO-Link
interface
Provozní teplota
Skladovací teplota
Hmotnost
IO-Link,
Spínací výstup:
Výstup
Push-Pull,
Imax = 100 mA
Hystereze
3 mm
Spínací frekvence
25 Hz
Odezva
32 ms
Doba náběhu po zapnutí
pico+25/I
pico+25/WK/I
30 mm
250 mm
350 mm
320 kHz
pico+25/U
pico+35/F
pico+35/I
pico+35/U
pico+100/F
pico+25/WK/U pico+35/WK/F pico+35/WK/I pico+35/WK/U pico+100/WK/F
65 mm
350 mm
600 mm
400 kHz
0,2 mm
± 0,15 %
≤ 2 % (teplotní posun vnitřně kompenzován)
10–30 V DC, ochrana proti přepólování
± 0,10 %
< 40 mA
PBT, membrána: PU pěna, epoxy pryskyřice s obsahem skla
IP 67
5 – pólový konektor M12
Teach-in přes pin 5
1 × zelená LED:
1 × zelená LED:
1 × zelená LED: provoz; 1 × žlutá
1 × zelená LED: provoz; 1 × žlutá
provoz; 1 × žlutá
provoz; 1 × žlutá
LED: objekt v detekční zóně
LED: objekt v detekční zóně
LED: stav výstupu
LED: stav výstupu
Teach-in, LinkTeach-in, LinkControl, IO-Link
Control, IO-Link
Teach-in, LinkControl
Teach-in, LinkControl
interface
interface
– 25 °C až +70 °C
– 40 °C až +85 °C
Přímé snímání: 15 g; 90° boční snímání: 20 g
Analogový,
Analogový,
Analogový,
Analogový,
IO-Link,
IO-Link,
proud: 4–20 mA, napětí: 0–10 V, Spínací výstup: proud: 4–20 mA, napětí: 0–10 V, Spínací výstup:
přepínatelný
přepínatelný
přepínatelný
přepínatelný
Push-Pull,
Push-Pull,
rostoucí/klesající rostoucí/klesající Imax = 100 mA rostoucí/klesající rostoucí/klesající Imax = 100 mA
–
5 mm
–
20 mm
–
8 Hz
–
6 Hz
32 ms
64 ms
70 ms
80 ms
< 300 ms
pico+100/I
pico+100/U
pico+100/WK/I pico+100/WK/U
120 mm
1.000 mm
1.300 mm
200 kHz
1 × zelená LED: provoz; 1 × žlutá
LED: objekt v detekční zóně
Teach-in, LinkControl
Analogový,
Analogový,
proud: 4–20 mA, napětí: 0–10 V,
přepínatelný
přepínatelný
rostoucí/klesající rostoucí/klesající
–
–
100 ms
Budoucnost patří komunikaci IO-Link
Režim IO-Link může v budoucnosti nahradit analogový výstup
+
integrován
Synchronizace
LinkControl
Teach-in
Analogový nováček v rodině senzorů pico+
NOVINKA Analogový výstup
NOVINKA IO-Link – nový standard
Budoucnost patří komunikaci IO-Link. O tom jsme přesvědčeni. Nové rozhraní IO-Link senzorů pico+ splňuje požadavky efektivní Ale je tu stále dlouhá doba používání analogových výstupů. Proto jsme rozšířili rodinu senzorů pico+ o 0–10 V napěťový výstup a
stálé komunikace přes všechny systémové úrovně nahoru a dolů 4–20 mA proudový výstup.
pracovat efektivnějším způsobem. V režimu IO-Link je měřená Rozsah vzdáleností pro analogový výstup může být nastaven vzdálenost cyklicky vysílána do masteru; režim IO-Link může v pro věřenou teach-in procedurou a výstupní charakteristika budoucnosti nahradit analogový výstup.
k senzoru. Tímto způsobem mohou stroje a řídicí systém spolu-
může být změněna z rostoucí na klesající. Náš link control software pro rozšířené nastavení samozřejmě podporuje analogové pico+ senzory.
L+
1
2
5
4
C/Q
3
IO-Link
SIO
L–
microsonic teach-in pro rychlé a snadné nastavení analogové charakteristiky
Push-pull výstup umožňuje změnu výstupu ze spínacího (SIO) na IO-Link
Když je potřeba víceúčelový senzor:
esp-4 detekuje spoje papíru/fólie, štítky i dělící proužky
+
Snímač spojů
Snímač štítků
Snímač dělících
proužků
M18 kompaktní pouzdro nebo M12 externí snímací hlava
esp-4/3CDD/M18 E+S
Montážní vzdálenost vysílač-přijímač
Optimální montážní vzdálenost vysílač-přijímač
Slepá zóna (od vysílače i přijímače)
Doporučený snímací úhel
Ultrazvuková frekvence
Pracovní rozsah
Napájecí napětí UB
esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
20–40 mm
20–30 mm
40 mm ± 3 mm
20 mm ± 3 mm
7 mm
5 mm
± 15 ° (± 10 ° až ± 45 °) od kolmice k snímanému materiálu
400 kHz
500 kHz
Papír s gramáží od < 20 g/m2 do 600 g/m2;
Pokovený papír a fólie do tloušťky až 0.6 mm;
Samolepící fólie, štítky na nosném podkladu
Papír s gramáží od < 20 g/m2 do 400 g/m2;
Pokovený papír a fólie do tloušťky až 0.2 mm;
Samolepící fólie, štítky na nosném podkladu
20 V–30 V DC
Max. zvlnění UB
Napájecí proud bez zátěže
Způsob připojení
Propojení vysílače
a přijímače
± 10 %
≤ 50 mA
2 m PUR kabel, 7 x 0.25 mm2
1,2 m PUR kabel od přijímače ke konektoru, 1 m kabel od vysílače ke konektoru. Konektory s IP20.
1,2 m PUR kabel od přijímače ke konektoru, 1m kabel od
vysílače ke konektoru. Konektory s IP20.
Kabel mezi přijímací elektronikou a snímací hlavicí: 1.2 m
Výstup detekce štítků, spojů
pnp, +UB-2 V, Imax = 200 mA, ochrana proti zkratu, přepínatelné NOC/NCC
Výstup přerušení proužku
pnp, +UB-2 V, Imax = 200 mA, ochrana proti zkratu, přepínatelné NOC/NCC
Programovatelnost
Nastavitelné parametry
Doba odezvy
Max. frekvence výstupu
LED indikace
3 řídící vstupy (C 1–C 3)
Výběr – pracovní rozsah, Teach-in, LinkControl
< 600 µs
1,6 kHz
Zelená: provoz, červená: štítek/spoj, blikající červená: přerušený proužek
3 způsoby teach-in nastavení – k dispozici pro každou aplikaci
Snímač spojů
Přelepka spoje
Slepený překryv
Snímač spojů
Přelepka spoje
Spoj
Slepený překryv
Spoj
Přelepka
spoje
Přelepka
Přelepka
spoje
spoje
Spoj
Slepený
Slepený
Slepený
překryv
překryv
překryv
Spoj
esp-4
Fólie
Snímač
Snímač
Snímačspojů
spojů
spojů
Teach-in pouze pro nalezení spojů
Fólie je obvykle dodávána v rolích. Tudíž spoje fóliového pásu, které
se mají detekovat, jsou někde uvnitř role a nedají se tedy použít k nas-
Fólie
esp-4
Fólie
Fólie
Fólie
esp-4
esp-4
esp-4
tavení esp-4. K dispozici je metoda teach-in, která používá ke svému
nastavení pouze neporušenou fólii. Je potřeba, aby spoj dával zřetelně
jinou úroveň signálu než neporušená fólie. Esp-4 detekuje spoje na
Spoj
Spoj
Spoj
Spoj
Spoj
Spoj
Spoj
Fólie
Fólie
Spoj
Fólie
Fólie
Spoj
Spoj
Spoj
Fólie
Fólie
Fólie
Fólie
Fólie
Fólie
základě jiné úrovně průchozího zvuku a nastavuje své výstupy.
Teach-in pouze pro detekci štítků na podkladě
Rozdíl úrovně signálu mezi detekcí podkladu a detekcí podkladu se
Snímač štítků
štítkem je velmi malý. Aby se bezpečně rozlišily malé rozdíly signálů,
Snímač štítků
provádí se funkce teach-in odděleně: nejprve se funkce teach-in pro-
Snímač
Snímač
Snímačštítků
štítků
štítků
vede na podkladový materiál a potom na tento materiál se štítkem.
Rozhodovací úroveň leží mezi těmito dvěma hodnotami.
esp-4
Štítek
esp-4
Štítek
esp-4
esp-4
esp-4
Štítek
Štítek
Štítek
Dynamická funkce teach-in pro detekci štítků na podkladě
Dynamická funkce teach-in je k dispozici v případě, že nemůžeme
Nosná páska
načíst nejprve podklad a poté štítek ve stroji. Během funkce teach-in
Nosná páska
se pás štítků pohybuje konstantní rychlostí. Senzor esp-4 si zapamatuje
obě úrovně signálu – podklad se štítkem i bez něj.
Tato metoda teach-in je také vhodná pro detekci proužku, který se
Nosná
Nosná
Nosná
páska
páska
páska
Snímaní otvíracího proužku
používá k roztržení celofánových obalů na výrobcích. Zde se během
funkce teach-in pohybuje proužek několikrát skrz senzor. To umožní
senzoru esp-4 rozlišit úrovně signálu samotného celofánu a celofánu
s proužkem.
Snímaní
otvíracího proužku
(Pohled shora)
esp-4 proužku
Snímaní
Snímaní
Snímaníotvíracího
otvíracího
otvíracího
proužku
proužkuOtvírací proužek
(Pohled shora)
(Pohled
(Pohled
(Pohled
shora)
shora)
shora)
esp-4
Otvírací proužek
esp-4
esp-4
esp-4
Otvírací
Otvírací
Otvírací
proužek
proužek
proužek
Celofánová fólie
Celofánová fólie
esp-4 – senzor vhodný pro každou variantu
Celofánová
Celofánová
Celofánová
fólie
fólie
fólie
NOVINKA Detekce štítků i spojů jedním senzorem
Ultrazvukový vysílač vysílá zvukové pulzy o vysoké frekvenci proti
detekovanému materiálu. Detekovaný materiál vlivem zvukových
pulzů začne také slabě vibrovat. Tyto slabé vibrace jsou na opačné
straně vyzařovány dále do prostoru.
Přijímač slabé zvukové vlny přijímá a analyzuje. Úroveň signálu
u nosného materiálu se liší od úrovně signálu štítku nebo spoje.
­Rozdíl úrovní signálu, který je velmi malý, analyzuje senzor esp-4.
Senzory esp-4 se používají pro detekci štítků i spojů. 3 metody
­teach-in umožňují optimálně nastavit senzor esp-4 pro každou
aplikaci.
Nosný materiál se štítkem produkuje zeslabený signál.
hps+ nyní také se zvýšenou ochranou:
Pro všechny, kdo potřebují chemicky a tlaku odolné senzory
+
analog 0–10 V
analog 4–20 mA
Teflonový povlak
Přetlak 6 bar
hps+ nyní se čtyřmi rozsahy
30 mm
85 mm
200 mm
hps+340/DIU/TC/E/G2
hps+340/DIU/TC/G2
350 mm
250 mm
350 mm
1.300 mm
3.400 mm
990 mm
1.500 mm
5.000 mm
180 kHz
8.000 mm
120 kHz
hps+25/DIU/TC/E/G1
Slepá zóna
Pracovní dosah za
normálního tlaku
Maximální dosah při přetlaku
Ultrazvuková frekvence
Rozlišení
Opakovatelnost
Přesnost
Napájecí napětí UB
Zvlnění napájecího napětí UB
Napájecí proud bez zátěže
Materiál pouzdra
Třída krytí
Způsob připojení
Připojení k nádobě
Rozsah použití
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Hmotnost
Ovládací prvky
Způsoby nastavení
Indikace
Analogový výstup
Spínací výstup
Hystereze
Spínací frekvence
Doba odezvy
Doba náběhu po zapnutí
0,025 mm
hps+35/DIU/TC/E/G1
320 kHz
hps+130/DIU/TC/E/G1
0,18 mm
± 0,15 %
≤ 2 % (teplotní posun vnitřně kompenzován)
9–30 V DC, ochrana proti přepólování
± 0,10 %
< 80 mA
1,4571 nerezová ocel (nebo PVDF s hps+340), PBT, TPU; ultrazvukový měnič: potažený teflonovou vrstvou; O-kroužek: FFKM
IP 67
5 – pólový konektor M12
G 1
G 2
0–6 bar
– 25 °C až +70 °C
– 40 °C až +85 °C
210 g
Nerezová ocel 1,200 g; PVDF: 350 g
2 tlačítka + LED displej (TouchControl)
Teach-in, TouchControl, LCA-2 s LinkControl nebo LinkControl software
3-digit LED displej, 2 x tříbarevná LED
Proudový: 4–20 mA/napěťový: 0–10 V; ochrana proti zkratu, volitelná rostoucí / klesající charakteristika
pnp: Imax = 200 mA (UB–2 V), NC/NO nastavitelné, ochrana proti zkratu
3 mm
5 mm
20 mm
50 mm
11 Hz
9 Hz
5 Hz
3 Hz
68 ms
84 ms
160 ms
240 ms
< 300 ms
340 s pracovním dosahem 3,4 m a
příruba s 2" závitem v PVDF nebo
volitelně 1.4571 nerezové oceli
Teflonová ochranná vrstva s FFKM
O-kroužkem na přírubě
Pro měření hladiny agresívních médií a při přetlaku
NOVINKA Nové hps+ senzory – jsou standardně vybaveny – teflonovou vrstvou
Ultrazvukové membrány senzorů hps+ jsou standardně potaženy
› Vysoký stupeň chemické odolnosti
teflonovou vrstvou. K utěsnění příruby je použit FFKM O-kroužek,
› Použití v tlaku do 6 bar
příruba je z nerezové oceli nebo PVDF. Tato ochrana zajišťuje
› K dispozici 4 rozsahy od 30 mm do 8 m
­vysokou odolnost proti agresívním látkám.
› Montáž tlakově odolnými 1" nebo 2" závitovými přírubami
› Ultrazvukový měnič chráněný teflonovou vrstvou
Hps+ senzory mohou být použity pro měření výšky v tlakových
nádobách při přetlaku do 6 bar. Pro připojení k tlakové nádobě
slouží 1" závitová příruba nebo 2" závitová příruba u typu
hps+340.
› Pouzdro z nerezové oceli
› Pouzdro z PVDF u hps+340/DIU/TC/G2
› Těsnící O-kroužek z FFKM
› Analogový výstup 4–20 mA a 0–10 V
› PNP spínací výstup
Chemická odolnost a těsnost byly testovány v prostředí nad celu-
› 3-digit LED displej
lózovým ředidlem a 1,000,000 změn tlaku. Celulózové ředidlo je
› TouchControl pro nastavení všech parametrů
extrémně korozivní a má vysokou míru pronikání.
› LinkControl software pro přehledné nastavení na PC
microsonic GmbH | Hauert 16 | D-44227 Dortmund
Tel. +49 231 975151-0 | Fax +49 231 975151-51 | Web www.microsonic.de
Ultrazvukové snímače
microsonic nabízí perfektní řešení pro každou aplikaci:
První ultrazvukový senzor s
displejem a M30 provedení.
S pěti detekčními rozsahy a čtyřmi
druhy výstupů pokrývají senzory
mic+ vzdálenosti od 30 mm do 8 m.
Díky délce pouzdra jen 84 mm a
Detekční dosahy ultrazvukových senzorů
0,15 m
20 mm slepá zóna
150 mm jmenovitý dosah
250 mm Grenz­tastweite
integrovanému displeji, určují tyto
senzory novou výkonnostní třídu v
M30 provedení.
0,25 m
30 mm slepá zóna
250 mm jmenovitý dosah
350 mm maximální dosah
0,35 m
Lpc senzory mají robustní M18 tělo
a velmi úzký vyzařovací kužel.
60 mm slepá zóna
350 mm jmenovitý dosah
600 mm maximální dosah
0,7 m
Kompaktní zws senzory v kvád-
120 mm slepá zóna
700 mm jmenovitý dosah
1.000 mm maximální dosah
rovém těle s analogovým nebo
spínacím výstupem a s rozsahy od
120 mm slepá zóna
1.000 mm jmenovitý dosah
1.300 mm maximální dosah
Tělo senzorů sks – nejmenší senzory
od microsonicu – o 33% menší než
senzory zws.
1,3 m
200 mm slepá zóna
1.300 mm jmenovitý dosah
2.000 mm maximální dosah
Senzory dbk pro kontrolu dvojlistů
nepotřebují nastavovat gramáž
3,4 m
papíru v rozmezí od 20g/m2 až přes
1,200 g/m2.
Se softwarem LinkControl pro
350 mm slepá zóna
3.400 mm jmenovitý dosah
5.000 mm maximální dosah
6,0 m
Windows® lze senzory nastavovat
ještě komplexněji.
600 mm slepá zóna
6.000 mm jmenovitý dosah
8.000 mm maximální dosah
Jedním kliknutím na stránkách *www.microsonic.de* naleznete seznam
OEM Automatic, spol. s.r.o. | Baarova 3a | 140 00 Praha 4
­globálních obchodních partnerů.
[email protected] | www.oem-automatic.cz
Tel. +420 241 484 940 | Fax +420 241 484 941
Právo na technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.
1,0 m
www.cyclos-design.de
20 do 1000 mm.