Zmizelí Langweilovi_I Julius

Komentáře

Transkript

Zmizelí Langweilovi_I Julius
I. Julius
První příběh rodiny Langweilovy patří Juliovi a jeho třem dětem. Své badatelské úsilí ale zacílíme pouze na osud prvorozeného Erwina se ženou
Eliškou a dcery Margarety s manželem Arnoštem.
Dokumenty, které máte k dispozici, vám ukážou, že osud oba manželské páry zavál do jiných koutů světa. Zjistěte kam. Všímejte si údajů
o zaměstnání, hledejte informace o společenském postavení, vzdělání, majetkových poměrech.
Dokážete na základě informací, které jste vyčetli z dokumentů, říct, co oba manželské páry spojovalo?
Pozn. k listu 8/11:
Cemetery: Forest Road Cemetery- hřbitov nacházející se v Nairobi, hlavním městě Keni
Nakuru North Cemetery - hřbitov ve městě Nakuru, ležícím 155 km od Nairobi
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
1/12
I. Julius
NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6494, L460/4 Ervin Langweil
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
2/12
I. Julius
NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6494, L460/4 Ervin Langweil
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
3/12
I. Julius
NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6494, L460/4 Ervin Langweil
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
4/12
I. Julius
NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6494, L460/4 Ervin Langweil
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
5/12
I. Julius
Kenya Gazette [online]. 6. červenec 1948. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=8RM71Jpf1S4C&pg=PA485&dq=Elsie+langweil&hl=cs&sa=X&ei=OgkbVcSBEsvXU8W8gYAB&ved=0CCY
Q6AEwAQ#v=onepage&q=Elsie%20langweil&f=false
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
6/12
I. Julius
Kenya Gazette [online]. 11. září 1956. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=Elq_346LrfwC&pg=PA50&dq=Elsie+langweil&hl=cs&sa=X&ei=OgkbVcSBEsvXU8W8gYAB&ved=0CDIQ6A
EwAw#v=onepage&q=Elsie%20langweil&f=false
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
7/12
I. Julius
East African Cemeteries and Memorials [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://www.eamemorials.co.uk/EAMemorials/KENYA/Nakuru%20North%20Cemetery/NakuruNorth281.htm
East African Cemeteries and Memorials [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://www.eamemorials.co.uk/EAMemorials/KENYA/Nairobi%20Forest%20Road/Forest1693.htm
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
8/12
I. Julius
dobová karikatura Arnošta Berky
Berkova sbírka
Arnošt Berka, zámožný ředitel Družstva hospodářských lihovarů, byl za první republiky považován za
jednoho z nejvýznačnějších československých filatelistů. Jeho sbírka byla opředena legendami, a i když
se nakonec v důsledku tragických okolností rozpadla, odlesk její slávy žije mezi sběrateli ČSR I dodnes.
A. Berka v kresbě J. Fischera ze souboru vydaného k výstavě Bratislava 1937.
A. Berka byl židovského původu a patřil k těm šťastlivcům, kterým se podařilo před nacisty včas odejít
do zahraničí. Zjevně to byl člověk předvídavý, který se na různé možnosti připravoval dlouho předem,
protože koncem 30. let zastával funkci honorárního konzula Haiti v ČSR. K Ervínu Hirschovi měl jistě
úzký vztah – ten po jeho emigraci vystupoval jako jeho zástupce na honorárním konzulátu Haiti (což mu
snad mělo poskytnout alespoň nějakou ochranu), a především mu Berka svěřil ty své známky (byly jich
dva kufry a balík), které se mu nepodařilo včas zachránit vývozem. K Berkově sbírce měl Hirsch
nepochybně blízko, lze předpokládat, že mu ji pomáhal budovat jako odborný poradce a znalec. To měl
provádět profesionálně, jako tajemník Družstva hospodářských lihovarů, a měl za to pobírat vysoký plat –
10.000 Kč měsíčně, jak napsal RG ve svém článku z 24. 3. 1939 (viz F4/11, s. 2).
BENEŠ, František. Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7. [online]. 2013 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://www.frantisekbenes.cz/rudolf-gilbert-115-a-90-dil-7/
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
9/12
I. Julius
NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 523, B1529/4 Berka Arnošt
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
10/12
I. Julius
Ancestry.com [online]. U.S.: Ancestry, 2016 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=Arno%C5%A1t&gsfn_x=0&gsln=Berka&gsln_x=0&MSAV=0&cp=0&catbucket=rstp&uidh=yjv&pcat=ROOT_CATEGORY&h=1007106905&recoff=8+9&db=nypl&indiv=1&ml_rpos=3
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
11/12
I. Julius
Ancestry.com [online]. U.S.: Ancestry, 2016 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=Arno%C5%A1t&gsfn_x=0&gsln=Berka&gsln_x=0&MSAV=0&cp=0&catbucket=rstp&uidh=yjv&pcat=ROOT_CAT
EGORY&h=473417&db=DetroitPL&indiv=1&ml_rpos=1
Zmizelí Langweilovi – pracovní materiály I.
12/12

Podobné dokumenty

Zmizelí Langweilovi_IV Emil

Zmizelí Langweilovi_IV Emil Robertova stopa se ztratila v německém Hamburku na podzim roku 1926. Je to výzva k dalšímu bádání, ale ne dnes a tady. Teď si můžete zkusit vyčíst informace o Robertově životě z přiložených dokumen...

Více