LMM6046 Black for Raw and Anodized Aluminum

Transkript

LMM6046 Black for Raw and Anodized Aluminum
LMM6904 ČERNÁ ALTERNATIVA PRO POPIS ELOXOVANÉHO HLINÍKU
Doporučené použití:
LMM6904, výrobek firmy CerMark™ je alternativou pro černé značení
na eloxovaném hliníku. LMM6904 byl vyvinut speciálně s ohledem na
známé kolísání kvality eloxované vrstvy na hliníku.
Díky současnému vývoji přesto pro eloxovaný hliník doporučujeme
spíše pásku LMM6018.LF, protože vytváří tmavší a rovnoměrnější popis.
LMM6904 není určen pro čistý hliník. Pro čistý hliník doporučujeme
LMM14.
Využití LMM6904 je poměrně úzké a je náročný na použití, proto ho lze
doporučit pouze pro stávající uživatele, kteří nechtějí přejít na LMM14
nebo LMM6018.LF.
Doporučené povrchy pro značení:
LMM6904 se hodí pouze pro eloxovaný hliník.
Eloxovaný hliník
Vhodné lasery:
LMM6904 pracuje stejně dobře s CO2 lasery jako s pevnolátkovými (např. SHINE Fiber od
Megaflexu)
Doporučené ředění:
LMM6904 se ředí podle zamýšleného způsobu použití.
 Air brush: poměr 1:1 (1 objemový díl LMM6904, 1 objemový díl denaturovaného lihu).
Respektujte návod na použití vašeho stříkacího zařízení.
 Ručně štětcem: doporučujeme poměr 2:1 (2 objemové díly LMM6904, 1 objemový díl
denaturovaného alkoholu).
Pro více informací (EN), klikněte sem, nebo kontaktujte Megaflex.
Důležité pokyny:
Ujistěte se, že značený povrch je zcela čistý, bez mastnot, prachu, laků a čisticích prostředků!
 Air brush: Před použitím materiál důkladně promíchejte, abyste získali zcela homogenní
suspenzi materiálu, a naplňte do stříkací pistole. Nastříkaná vrstva LMM6904 by měla mít cca 32
μm. Začněte stříkat mimo plochu určenou k popisu, pohybujte tryskou na druhou stranu plochy a
pokračujte zpět, abyste pokryli celou plochu se zamýšleným značením. Stříkejte rovnoměrnou
rychlostí, abyste dosáhli stejné tloušťky vrstvy. Ujistěte se, že vrstvou LMM6904 neprosvítá žádný
holý kov. Obvykle stačí 2-3 stříknutí na ploše k dokonalému pokrytí. Vrstvu lze po nastříkání
doplnit dalším nástřikem. Dobrých výsledků dosáhnete se střední a silnou tloušťkou vrstvy,
zejména na eloxovaných površích.
 Ručně štětcem: Při nanášení LMM6904 štětcem by výsledná vrstva měla být 30-50 μm.
Použijte měkký štětec široký asi 2,5 cm a namáčejte jej jen do ¼ výšky štětin, abyste zabránili
stékání. Nanášejte klidnými, rovnými a hladkými tahy.
Poznámka: Air brush je preferovaný způsob nanášení. Ruční nanášení štětcem může být dosti
obtížné z hlediska rovnoměrnosti nanesené vrstvy a vyžaduje určitý cvik a zručnost. Nanášení
štětcem lze doporučit pouze na malé plochy.
Pro více informací o nanášení (EN), klikněte sem, nebo kontaktujte Megaflex.
Doba & postup při sušení:
Na vzduchu zaschne vrstva LMM6904 při obvyklých podmínkách zhruba za 1 minutu. Pokud je to
nutné, lze schnutí urychlit vysoušečem vlasů nebo podobným zařízením. LMM6904 pak lze zcela
vysušit již za 5 vteřin.
Nastavení laseru:
Výkon a rychlost jsou rozhodující faktory nastavení laseru. Vliv na kvalitu popisu má však také
ohnisková vzdálenost čočky, PPI, rozlišení, frekvence nebo šrafování. Pro detailní informace o
nastavení si (EN) klikněte sem, nebo kontaktujte Megaflex. Základní informace pro nastavení
poskytuje tato tabulka:
Nastavení laseru pro popis LMM6904
Vzhled produktu:
LMM6904 je jasně černá kapalina s viskozitou lepidla. Usazuje se, proto je nezbytné jej před
použitím promíchat.
Po nanesení a zaschnutí vytvoří černý nátěr, odolný proti doteku a náhodnému poškrábání. Materiál
není odolný proti vodě, proto by kontakt s vlhkostí způsobil rozmáčení nátěru.
Doprava:
Všechny výrobky LMM6904 (sprej i pasta) podléhá speciálním bezpečnostním předpisům při letecké
dopravě. Pozemní doprava není omezena.
Skladování:
Všechny produkty série LMM6904 skladujte při teplotě mezi 5º a 35ºC, na tmavém suchém místě.
Aerosol (sprej) skladujte dlouhodobě spíše položený na boku než vestoje, protože separující se těžší
části pak lze lépe rozmíchat třepáním.
Nakládání s odpadem:
LMM6904 je vyroben na lihové bázi. Po laserovém zpracování lze přebývající materiál snadno smýt
vodou a vzniklý roztok můžete vylít do běžného odpadu.
Obaly od pasty mohou být bezpečně odkládány do běžného odpadu.
Související dokumenty:
LMM6904 Data Sheet
LMM6904 Laser Settings Chart