Vážení přátelé vokálního umění, drazí příznivci

Transkript

Vážení přátelé vokálního umění, drazí příznivci
Vážení přátelé vokálního umění, drazí příznivci VOKÁLu a vážení sponzoři.
Dovolte, abychom vám poděkovali za dlouholetou náklonnost. Zveme Vás na
sváteční koncert dne 8. Května 2009 v 10 hodin na zámecké nádvoří
v Přerově, kde přivítáme drahé zahraniční hosty.
Představujeme Vám naše hosty
Spevokol prievidzských učiteľov vznikol v roku 1967. Zakladajúcim dirigentom bol Prof. Emil
Liebenberger, ktorý dirigoval zbor od 1967 – 1978. Jeho nasledovníkmi boli Ján Drietomský (1978 –
1984), Vladimír Bálint (1985 – 1988) a súčasným dirigentom zboru je Ing. Ján Glos.
Dôkazom kvality zboru je aj účasť na festivaloch doma ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy
zboru patria:





1. pásmo s pochvalou poroty, rok 1991, Trnava
A kategória zborov, rok 1992, Trnava
1. cena v kategórií vyspelých speváckych zborov, 1991, Belgicko
2. cena v kategórií miešaných speváckych zborov, 1995, Švédsko
Zlaté pásmo s pochvalou poroty, 1999, Festival V. Figuša-Bystrého Banská Bystrica
Nesúťaţne sa zbor predstavil publiku v Českej Republike, Nemecku, Belgicku, Maďarsku, Bulharsku,
Estónsku, Grécku a v Rakúsku. V rokoch 1995 – 1997. Zbor účinkoval aj na Festivale duchov a strašidiel
na Bojnickom zámku. Kaţdoročne spevokol vystupuje na sviatočných omšiach na Vianoce a Veľkú noc
v spolupráci so symfonickým orchestrom ZUŠ v Prievidzi.
Repertoár zboru zahrňuje všetky hudobné štýly a ţánre od renesančného madrigalu cez skladby
baroka, klasicizmu, romantizmu aţ po súčasnú zborovú tvorbu. Zvláštna pozornosť sa venuje skladbám
slovenských autorov. Obľúbenými číslami koncertov sú úpravy slovenských a zahraničných ľudových
piesní, černošské spirituály a skladby z oblasti populárnej hudby.
Program koncertu:
„Vokál“ Přerov řídí Kamila Fojtová:
„Rozkvět“ Prievidza řídí Ján Glos:
H. L. Hassler
O. Halma
„Veru si ty šohajičku“
Z. Lukáš
„Veselá kopa“
„La Montanara“
„Ecce Guam bonum“
J. K. Vodňanský
„Rorando coeli“
B. Martinů
„Husičky na vodě“
T. Ortelli
B. Martinů
„Bolavá hlavěnka“
M. Chadzidakis
B. Martinů
„Čarování a pomluvy“
L. Stanček
„Illisos“
„Cez Prividzu“
Lidové písně:
I. Hrušovský
„Stavíme my máje“
„Na tej lúce“
P. M. Liebergen
„Ţádba“
O. Pálka
„So slzami v očkách“
„Sadaj slniečko“
P. Hamel
„Učitelka tanca“
„Růţička“
Skupina ABBA
„Africký ţalm“
„Mix“
„Coţ sa mně má milá“
Spirituály: „Jambo“
Společné skladby:
„Moakoapa“
„Ipharadisi“
„Ride the Chariot“
„Za našim huménkem“
Koncert je pořádán k padesátému výročí úmrtí skladatele „Bohuslava Martinů“

Podobné dokumenty