Přejeme příjemné čtení!

Transkript

Přejeme příjemné čtení!
Číslo 3 Září 2015
V samotném úvodu bychom rádi poděkovali všem, kteří se minulý pátek 18.9.2015 zúčastnili naší
retailové snídaně, Svačina 3, věnující se tématu fluktuace zaměstnanců. Přivítali jsme společnosti
z rozlišných odvětví jako je kosmetika, móda a káva&služby.
Další velké poděkování patří těm z Vás, kteří nám odpověděli na dotazník související s fluktuací
zaměstnanců.
Setkávat se s profesionály ve svém oboru je pro nás nesmírně obohacující, vytváříme prostředí,
kde si nasloucháme, sdílíme poznatky a zkušenosti, otevřeně diskutujeme o zajímavých námětech.
To vše se snažíme zastřešit příjemným a přátelským prostředím, které vzbuzuje bezpečí
a inspiraci…
Pojďme si v tomto čísle shrnout nejvýraznější výsledky
a závěry tématu “Proč mají obchodníci vysokou fluktuaci
zaměstnanců” a nápady na vylepšení této situace.
Spotlight
Pohled na trh
V srpnu 2015 se růst HDP v České republice dostal na 4,4%, což znamená pro ekonomiku
nejvyšší nárůst v rámci Evropské unie. Míra nezaměstnanosti v ČR je aktuálně na hodnotě 4,9%,
jsme tak na druhém místě v EU (hned po Německu s hodnotou 4,7%). Tento výsledek je natolik
zajímavý, že se mu věnují významná média a tisk v rámci celé EU; včetně Německa, Španělska
a Francie.
Retailový trh zaznamenává pozitivní změny, aktuálně v České republice působí více než 400
značek a 35% z nich plánuje rozvíjet své portfolio provozoven.
Na druhou stranu pozorujeme i některé negativní faktory, kterými mohou být například: vnímání
pracovních pozic v retailu jako nedostatečně reprezentativních (což je úzce spojeno s kulturní
předpojatostí). Významnou roli hraje vnímaní retailu jako nestabilního prostředí. I přes pozitivní
ukazatele je realita taková, že se více poboček v průběhu roku zavírá, než se jich otvírá. V neposlední řadě situaci nepřispívá ani poznatek, že v rámci EU má Česká republika (společně se
Slovenskem a Chorvatskem) nejnižší autonomii v rozhodovacích procesech.
Pohled na situaci zaměstnanců
Asistenti prodeje, více než ostatní pracovníci, mají pocit, že jejich potenciál není dostatečně využit.
Otevírací hodiny a pracovní doba v obchodních centrech mají často dopad na osobní život všech
zaměstnanců v obchodech, ve srovnání s ostatními profesemi.
Požádali jsme téměř 500 zaměstnanců v oblasti retailu (od asistentů prodeje, přes store manažery,
po regionální a brand manažery) o účast na dotazníku, který byl zaměřený na spokojenost v práci.
Zde jsou vybrané výsledky:
Věková skupina
Nespokojeni
Téměř spokojeni
Spokojeni
20-30
31-40
41+
16%
19%
45%
57%
59%
42%
26%
22%
12%
V rámci dotazníku zaměstnanci zmiňovali zejména potřebu jasné komunikace, zpětné vazby,
leadershipu, pochvaly a podpory ze strany svých nadřízených.
Pohled na situaci zaměstnavatelů
Z dotazníku, který jsme zaměřili na zaměstnavatele vyplývá:
Věková skupina
Poměr fluktuace
Nejvyšší období fluktuace
Méně než 22
Od 22 do 27
Od 28 do 35
38%
54%
14%
Červen 22% obchodníků
Květen 18% obchodníků
Prosinec 13% obchodníků
Hlavní uváděné důvody odchodu zaměstnanců
1. : Zaměstnanec neodpovídá požadavkům na jeho pozicí/úlohu/vizi společnosti
2. : Přirozená fluktuace (těhotenství atd.)
3. : Management/Styl vedení a Provize/Bonusový systém
4. : Dojíždění do zamětnání
Pohled na podmínky náboru zaměstnanců
Statistiky ukazují, že v průměru 50% nových zaměstnanců opouští nové povolání v průběhu
prvních 3 měsíců zkušební doby. Tento výsledek má přímý a zásadní vliv na náklady a ziskovost,
v rámci týmu pak na motivaci, efektivitu a mnohdy i pověst společnosti.
Velmi často není přesně definováno, jak by správní kandidáti pro společnost měli vypadat, a dále
pak zohledněno prostředí a konkrétní tým, ve kterém budou působit. Tyto aspekty mohou způsobit
neproduktivní tlak na zaměstnance.
Všichni bychom měli mít na paměti, že lze mnohem snáze trénovat dovednosti a produktové
znalosti jednotlivců, než jejich osobnost a přístup k práci.
Správné načasování, kvalita náboru a jeho podmínky mají přímý vliv na úspěch, zvláště v období
tzv. plné zaměstnanosti, kdy poptávka po kvalitních kandidátech neustále stoupá.
První dojem funguje oboustranně, proto nezapomínejte na čas a prostředí, který si na
kandidáta vyhraníte.
Komunikace je klíčem k úspěchu!
Zdroje: peopleTOretail market searches and surveys, CBRE, Eurostats
Místo pro
hosta
HR tipy
Jako shrnutí jsme došli k závěru a možnému
mottu: “Nebojujte proti fluktuaci… Vyčleňte
energii, náklady a zdroje k vytvoření
pozitivního ekosystému v rámci společnosti”.
Jde o citlivou, otevřenou a kreativní práci,
která vyžaduje schopnost inspirovat týmy
a nové zaměstnance.
Tato jednoduchá otázka, kterou si položíte,
může změnit pohled na věc, “proč by měl být
každý kandidát nadšený prací právě pro naši
společnost".
Jak byste odpověděli Vy pro odlišení se od
konkurence?
Ze strany zúčastněných zazněli další
zajímavé osvědčené postupy, zejména:



možnost kariérního postupu v rámci
společnosti, která je pro nové
i stávající zaměstnance velmi motivující.
budování silných vztahů a loajality
vůči značce (její historii, produktům
atd.)
začlenění speciálního zkušebního dne
do
výběrového
procesu
přímo
v
provozovně,
ve
které
by
zaměstnanec
měl
v
budoucnu
působit. Tento přístup pomáhá k ulehčení adaptace nového jedince v novém prostředí
Věříme, že nejlepší výsledky vždy přichází
rovnocenně, jak ze strany nakupujících
zákazníků, tak ze strany motivovaných
zaměstnanců.
V každém čísle pro Vás budeme zpovídat
zajímavou osobnost:
Dorota Dobeš Kremerová, HR Manager
CCC Czech, s.r.o | CCC Slovakia, s.r.o.
1. V jakých časopisech a knihách hledáte
inspiraci pro své povolání?
Pokud se jedná o časopisy, je to především HR
Forum. Ovšem inspiraci získávám nejraději na
různých
setkáních,
vzdělávacích
akcích
a konferencích, kde potkávám své kolegy
z branže. Například na Svačinách :-).
2. Pravidelně se účastníte našich Svačin. Jak
vnímáte důležitost networkingových akcí
zaměřených na HR?
Je to velmi užitečná iniciativa, která mě
obohacuje o nové poznatky.
3. Jaká je Vaše osobní definice slova
"komunikace"?
Dle mého názoru je komunikace proces, v němž
si účastníci předávají informace, nápady, pocity
i emoce, ale také vytváří a sdílí jejich význam.
Komunikace je prostředkem propojování lidí.
V podnikání se jedná o klíčovou roli managementu - organizace nemůže fungovat bez
komunikace napříč firmou, odděleními a jednotlivými zaměstnanci.
4. S jakou největší každodenní výzvou se
setkáváte v práci s lidmi?
Při náboru vybrat správné zaměstnance
a
dlouhodobě
udržet
jejich
nadšení,
angažovanost, efektivitu práce a schopnost
vytvářet vize.
5. Kde získáváte energii/motivaci pro každý
den?
Ze samotné povahy mé práce, která je kreativní,
subtilní a především potřebná. Přesto, že její
pozitivní efekty nejsou často viditelné ihned, o to
jsou silnější a vždy se ke mně vracejí
v nejrůznějších podobách.
Brain
Refresher
Rádi bychom Vás poprosili o zamyšlení se
nad dalšími možnými tématy našich Svačin.
Jaké téma by Vás zajímalo? Vaše názory
jsou pro nás důležité, těšíme se na Vaši
odpověď: [email protected]
6. Jak zní Vaše osobní motto?
Nemám jedno jediné motto pro celý život, ale
často se řídím slovy: Nemohu změnit směr
větru, ale můžu nastavit své plachty.
Nebojujte proti FLUKTUACI...
Načasování
Pracovní podmínky
Hodnoty & Přístup
Příběh společnosti
Inspirace
Jasnost
Slib vs. Realita
První dojem
Zkušenost:
Klient – Retail – Personál
Komunikace
…vytvořte POZITIVNÍ EKOSYSTÉM
www.peopletoretail.com
Pro odebrání Vašeho jména z adresáře,klikněte zde
Otázky a připomínky pište na tuto adresu:[email protected]
© peopleTOretail