PQ > SDÍLENÝPROSTOR SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2

Transkript

PQ > SDÍLENÝPROSTOR SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2
PQ > SDÍLENÝPROSTOR
SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013 - 2016
SdílenýProstor je tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který
sestává ze série sympózií, experimentálních výstav SdílenýProstor (s pracovními názvy
Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny) a rozsáhlého vzdělávacího
programu SpaceLab (série dílen a představení).
Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu pro výzkum současné scénografie, zkoumat
scénografii z interdisciplinárního hlediska
hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření
prostorových/performativních/společenských vztahů. V rámci projektu budeme
experimentovat s vytvářením nových prostorů pro performance různého druhu za účelem
objevování jejich politického potenciálu,
potenciá a to skrze fyzické umístění a prostorovou situaci
inspirovanou (ovlivněnou) scénografií/prostředím. SdílenýProstor nabídne profesionálům,
studentům i široké veřejnosti společný prostor – interdisciplinární scénografickou platformu
pro výzkum, prezentaci
ci a tvorbu.
Akce pro scénografy, divadelníky, architekty, teoretiky (symposia, dílny, výstavy, rezidence
atd.) jsou přístupné odborné i široké veřejnosti i studentům a odehrají se v letech 2013–16
2013
v
České republice, Itálii, Velké Británii, Lotyšsku, Polsku,
Polsku, Makedonii, Nizozemí, Norsku,
Finsku, Izraeli a Švýcarsku.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru:
newsletteru: budete dostávat aktuální informace o všech
událostech a chystaných akcích.
SdílenýProstor organizuje Pražské Quadriennale ve spolupráci s těmito institucemi:
Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art,
Ar Kiasma Theatre;; New Theatre
Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri;
Teatri Victoria and Albert Museum;; HKU Theatre
University of the Arts, Utrecht;
Utrecht Divadelní fakulta akademie múzických
zických umění v Praze;
Praze The
Royal Central School of Speech and Drama;
Drama; Centre for Creative Actions IMPACT
Macedonia; Center for Polish Scenography, Silesian
Si
Museum; Zbigniew Raszewski Theatre
Institute; Norwegian
gian Theatre Academy/Østfold University College;
College The Swiss Arts Council
Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.
Jerusalem
Více…
PQ > SDÍLENÝPROSTOR: Hudba Počasí Politika
SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika
2013 / 2016
SdílenýProstor je tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který
sestává ze série sympózií, experimentálních výstav SdílenýProstor (s pracovními názvy
Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny) a rozsáhlého vzdělávacího
programu SpaceLab (série dílen a představení).
Hlavním
avním cílem projektu je vytvořit platformu pro výzkum současné scénografie, zkoumat
scénografii z interdisciplinárního hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření
prostorových/performativních/společenských vztahů. V rámci projektu budeme
experimentovat s vytvářením nových prostorů pro performance různého druhu za účelem
objevování jejich politického potenciálu, a to skrze fyzické umístění a prostorovou situaci
inspirovanou (ovlivněnou) scénografií/prostředím. SdílenýProstor nabídne profesionálům,
profesi
studentům i široké veřejnosti společný prostor – interdisciplinární scénografickou platformu
pro výzkum, prezentaci a tvorbu.
Akce pro scénografy, divadelníky, architekty, teoretiky (symposia, dílny, výstavy, rezidence
atd.) jsou přístupné odborné i široké veřejnosti i studentům a odehrají se v letech 2013–16
2013
v
České republice, Itálii, Velké Británii, Lotyšsku, Polsku, Makedonii, Nizozemí, Norsku,
Finsku, Izraeli a Švýcarsku.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru: budete dostávat aktuální informace o všech
událostech a chystaných akcích.
SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika zkoumá scénografii za hranicemi konvenčního
chápání této disciplíny. Pojímá ji jako komplexní prostředí pro performativní události a
zároveň jako místo setkávání. SdílenýProstor nabídne laboratoř ke zkoumání divadla jako
„posledního lidského místa“, kde se odehrávají přímá mezilidská setkání – základ
společenských vztahů. Bude zároveň zkoumat komunity, které se v takových prostorech
utvářejí. Půjde tak i o to, jak prostor ovlivňuje formování vzájemných vztahů v komunitě.
Vzhledem k individualizaci našich životů prostřednictvím internetu ve věku společenské
nerovnováhy jsou právě toto klíčové otázky naší budoucnosti. Tyto prostory budou dále
podrobovány zkoumání prostřednictvím interakce s neviditelnými – a přesto často klíčovými
– součástmi scénografie: hudbou, počasím a politikou. Půjde o umělecké, přírodní a
společenské aspekty scénografie jako performativního prostředí.
Divadelní, spektakulární, neviditelné a ilusivní jsou adjektiva, která v posledních desetiletích
začala znamenat něco klamavého, negativního. SdílenýProstor chce o divadle a divadelnosti
uvažovat nově jako o politicky pozitivní síle – jako o společné bázi pro tvorbu komunit a
realizaci výjimečných představ. Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politika se bude zabývat tím,
jak zabydlujeme, tvoříme, opatrujeme své performativní prostory, a jak je tyto neviditelné, ale
klíčové aspekty ovlivňují.
SdílenýProstor dá vzniknout mezinárodnímu diskursu pro scénografii jako
transdisciplinárnímu poli, vybuduje nové scénografie pro performativní symposia a výstavy,
vytvoří mezinárodní tvůrčí prostor pro vzájemné setkávání praktikujících profesionálů,
studentů a teoretiků, prozkoumá pojmy jako „divadlo“ a „imaginativní“ z hlediska jejich
společenského a politického potenciálu, bude pracovat s dynamikou mezi globálním a
lokálním a nabídne sdílení, otevřenost a pohyb všem, kteří o to budou stát.
---
SdílenýProstor organizuje Pražské Quadriennale ve spolupráci s těmito institucemi:
Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre
Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; Theatre Faculty
Utrecht School of the Arts; Divadelní fakulta akademie múzických umění v Praze; The Royal
Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia;
Center for Polish Scenography, Silesian Museum; Zbigniew Raszewski Theatre Institute;
University College of Østfold, Norwegian Theater Academy; The Swiss Arts Council Pro
Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.
Pražské Quadriennale pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění Divadelní ústav
Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.

Podobné dokumenty

21. ročník festivalu ZLOMVAZ otevře celou DAMU

21. ročník festivalu ZLOMVAZ otevře celou DAMU SdílenýProstor organizuje Pražské Quadriennale ve spolupráci s těmito institucemi: Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcange...

Více