PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE PRO DVEŘNÍ, OKENNÍ A

Komentáře

Transkript

PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE PRO DVEŘNÍ, OKENNÍ A
PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE
PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE
PRO DVEŘNÍ, OKENNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKU
B E W E G UN G M I T S YS T EM
GEZE PŘEHLED VÝROBKŮ
OBSAH
GEZE - tradice inovace
4
GEZE řešení objektů
6
Přehled výrobků GEZE
8
Dveřní technika
Dveřní zavírače s horní montáží s kluznou lištou
10
Dveřní zavírače s horní montáží s ramínkem
12
Integrované dveřní zavírače - Boxer
14
Podlahové zavírače dveří
16
Vozíkové posuvné systémy kování
18
Automatické dveřní systémy
Systémy otočných dveří
20
Systémy posuvných, teleskopických a skládacích dveří
22
Systémy kruhových a obloukových posuvných dveří
24
Karuselové dveřní systémy
26
Ovládací prvky a senzorika
28
Zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) a okenní technika
Systémy otevíračů nadsvětlíků
30
Systémy klikového otočného a sklápěcího kování
32
Řetězové pohony
34
Vřetenové pohony
36
Zamykací pohony
38
Systémy otvírání a zamykání
40
Elektromagnetický systém zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
42
Elektrické lineární pohony
44
Nůžkové pohony
46
Systémy přívodu vzduchu
48
RWA Centrály
50
Bezpečnostní technika
Systémy záchranných cest
52
Systémy kontroly přístupu
54
Panikové zámky a hrazdy (IQ locks)
56
Elektrické dveřní otvírače (IQ eStrike)
58
Skleněné systémy
Manuální posuvné stěny (MSW)
60
Integrované celoskleněné systémy (IGG)
62
Systém Pendulo
64
Systémy kování na sklo (Patch Fittings)
66
Přehled výrobků GEZE
3
GEZE PŘEHLED VÝROBKŮ
GEZE - Tradice inovace
Kvalita „made in Germany“
Společnost GEZE GmbH patří k celosvětově nejúspěšnějším prodejcům konstrukčních systémů pro dveřní, okenní a bezpečnostní techniku.
Tato společnost, která byla založena v roce 1863 ve Stuttgartu, vyvíjí, vyrábí a prodává jako jeden z lídrů na trhu v oblasti inovací a designu
špičkovou technologii, která ve výrazné míře ovlivnila techniku řízení budov. Vývoj probíhá nepřetržitě ve vlastním technologickém centru.
GEZE znamená kvalitu „made in Germany“. Na celém světě. Proto se výrobky společnosti GEZE vyrábějí a instalují všude dle standardů německé
kvality. Pečeť kvality však znamená více: V případě společnosti GEZE to potvrzuje systematické podporování inovací a orientace na budoucnost.
A to nejen po technické stránce, ale i v oblasti inteligentní funkčnosti, stálosti a jedinečného vzhledu.
Výrobky GEZE a systémová řešení podléhají neustálé vlastní a externí kontrole a mají různá mezinárodně uznávaná povolení, certifikáty a
zkušební značky, které jim byly uděleny národními a mezinárodními instituty. Ty garantují vysokou kvalitu GEZE nejen pro Německo, ale i po
celém světě.
Lokálně a globálně zároveň
Už od roku 1959 se nachází centrála společnosti GEZE v Leonbergu u Stuttgartu. Ve vlastním technologickém centru a moderních výrobních
zařízeních aplikuje více než 900 pracovníků a pracovnic s vysokou kvalifikací své vědomosti a schopnosti. Využívají propojení celého knowhow, aby mohli poskytovat inovativní a ukázkové výrobky. Leonberg a Německo zůstanou i v budoucnosti centrálními středisky vývoje a výroby. Abychom mohli dodávat naše výrobky zákazníkům po celém světě co nejrychleji, vyrábí GEZE dodatečně i v Číně a Srbsku. Se 31 dceřinými
společnostmi a celoplošnou sítí reprezentačních středisek má společnost GEZE zastoupení téměř na celém světě.
Střediska GEZE
Asie-Pacifik, Benelux, Brazílie, Čína, Německo, Francie, Pyreneje, Indie, Itálie, Chorvatsko, Střední východ, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Rusko,
Švýcarsko, Srbsko, Skandinávie, Slovinsko, Jižní Afrika, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Maďarsko a Spojené království
4
Přehled výrobků GEZE
GEZE PŘEHLED VÝROBKŮ
Bezbariérovost, bezpečnost, komfort a design
Ať už v domovech pro seniory nebo zařízeních pro postižené, nemocnicích nebo letištích téma bezbariérovosti je neodmyslitelné ve spojení s veřejnými budovami. Současně jsou v
objektech, kde se nachází hodně lidí, nezbytné spolehlivé bezpečnostní systémy na ochranu
osob a protipožární ochranu. GEZE realizuje bezbariérová a komfortní řešení v kombinaci s
individuálními bezpečnostními řešeními. A to pomocí systémového řešení, protože různé komponenty GEZE lze podle potřeby vzájemně kombinovat.
Kromě bezpečnosti a komfortu hraje důležitou roli pro architekty a projektanty i vzhled
používané techniky. Společnost GEZE se snaží neustále přizpůsobovat přání nenápadného,
minimalistického designu pomocí nově vyvinutých komponentů - vždy s cílem integrovat inteligentní techniku s dokonalým tvarem decentně do budovy.
UDRŽITELNOST
Už dlouho se společnost GEZE orientuje na dlouhodobá řešení. Jako rodinný podnik se orientujeme na dosažení trvalých výnosů místo krátkodobé maximalizace zisku. Abychom zajistili
naše inovace, plynule se orientujeme na další vzdělávání našich zaměstnanců. Jsou základem
pro dlouhodobý úspěch společnosti, který udržuje existující pracovní místa a vytváří po celém
světě nová. Globální činnost společnosti znamená i globální zodpovědnost. Neustálé ekologické zdokonalování našich výrobků a výrobních zařízení, jakož i zodpovědná manipulace s
přírodními zdroji je naší nejvyšší prioritou. Od vývoje přes výrobu až po odbyt produktu pracuje společnost GEZE podle nejmodernějších ekologických standardů. Náš systém managementu kvality je certifikovaný podle ISO 9001.
Kromě toho splňují výrobky GEZE kritéria DGNB a LEED pro trvanlivost budovy. Certifikát
DGNB, uznávaný v Německu, nebo mezinárodní certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) patří k nejkvalitnějším hodnocením energetické náročnosti budov.
Služby GEZE
Spolehlivý, kompetentní a vysoce efektivní servis je jedním z našich nejdůležitějších cílů, pokud
jde o spokojenost zákazníka. Proto nabízí GEZE nejrůznější služby pro údržbu vlastních a externích výrobků. Protože pravidelný servis a kvalifikovaná údržba automatických systémů jsou
pro dlouhodobou bezpečnost osob a provozu nezbytné.
Z GEZE Objektmanagementu profitují architekti, odborní projektanti, generální dodavatelé
a investoři, protože poskytuje cílené poradenství, jakož i široké spektrum služeb. Naše péče
začíná při plánování návrhu a sahá až po montáž v objektu. Poskytujeme detailní informace a
koordinujeme rozhraní mezi jednotlivými odvětvími. Tím uspoří naši zákazníci nejen náklady,
ale i čas. Kromě toho obsahuje naše rozsáhlá nabídka i nejrůznější semináře. Tak mají naši zákazníci možnost informovat se v případě potřeby o výrobcích GEZE.
Normy
Výrobky GEZE, jako detekční zařízení nebo zařízení na odtah kouře a tepla (RWA), zvyšují komfort v budově. Zároveň jsou vždy součástí bezpečnostního konceptu. Z toho důvodu definuje
platné stavební právo vysoké normativní požadavky na personál údržby a montáže pro práce
týkající se dveřní a okenní techniky, která je relevantní pro oblast bezpečnosti: při instalaci, jakož
i kontrole a údržbě zařízení.
Aby se zabezpečila vysoká kvalita a tím i optimální servis, vzdělává GEZE ročně více než 3 000
techniků ve více než deseti různých oborech. Absolventi poté obdrží certifikát GEZE, který je
platný čtyři roky. V plánu vzdělávání GEZE se nacházejí kromě obsahů všeobecného stavebního
zákona pro detekční zařízení nebo národních a specifických stavebních nařízení i normy jako
DIN 18650 pro automatické dveřní zařízení, směrnice pro elektrické blokovací systémy na únikových a záchranných cestách (ELTVTR) nebo i předpisy o bezpečnosti práce.
Přehled výrobků GEZE
5
GEZE PŘEHLED VÝROBKŮ
GEZE objektová řešení
Předpokladem pro realizaci objektových řešení je rozsáhlé projektování a navzájem zesouladěné výrobky pro optimální funkci budovy. GEZE
objektová řešení splňují nejvyšší požadavky na funkčnost, kvalitu a vzhled. Výrobky GEZE se nacházejí v renomovaných stavebních objektech
na celém světě.
Objektová řešení pro hotely
Hotely jsou místa klidu a odpočinku, zážitků a setkání. Jejich reprezentativní charakter je určující pro
akce a slavnosti, které se v nich konají. Specifické požadavky vyplývají ze struktury oblasti vstupů
s lobby, restaurací, reprezentačních prostorů a hotelových pokojů v rámci jednotného konceptu
bezpečnosti.
Objektová řešení ve zdravotnictví
V nemocnicích a pečovatelských zařízeních se upřednostňuje ekonomická funkčnost a pohodová
atmosféra. GEZE vytváří individuální řešení specifická pro dané objekty pro celou oblast dveřní,
okenní a bezpečnostní techniky a nabízí rozsáhlé portfolio servisních služeb. Přitom jsou zohledněny
všechny specifické požadavky ve zdravotnictví ­ „bezbariérovosti“ až po platné zákony a směrnice.
Objektová řešení pro bezbariérovou výstavbu
Ať v domech pro seniory nebo zařízeních pro postižené, nemocnicích, školkách nebo veřejných
budovách - téma bezbariérovosti je u veřejných budov neustále aktuální. Vždy s ohledem na
požadavky na dané prostředí realizuje GEZE bezbariérová řešení v kombinaci s individuálními
bezpečnostními systémy.
Objektová řešení pro vzdělávací zařízení
Ve školkách, školách nebo vysokých školách vyplývají z plnění důležitých kritérií bezpečnosti
zcela specifické požadavky. Společnost GEZE nabízí podporu při realizaci jednotného konceptu
bezpečnosti v oblasti okenní a dveřní techniky ve všech fázích stavebního projektu.
6
Přehled výrobků GEZE
GEZE PŘEHLED VÝROBKŮ
Objektová řešení pro rekonstrukce
I architektura se musí pevně postavit novým výzvám. Měnící se zákony a směrnice pro veřejné
objekty, měnící se nároky na funkčnost a vzhled nebo urbanistické koncepty jsou iniciátory pro
rozsáhlou modernizaci existujících budov.
Objektová řešení pro obchody a nákupní centra
Čelní části obchodů působí světleji a atraktivněji, čím jemněji a působivěji jsou integrovány do
architektury budovy. V oblasti designu obchodů nabízí GEZE pozoruhodné spektrum možností
uspořádání, samozřejmě i bezbariérových provedení.
Objektová řešení pro nádraží a letiště
Nádraží a letiště jsou vystavena nesčetným rizikům. Vyžadují promyšlená bezpečnostní řešení a
důslednou realizaci konceptu předcházení riziku. K tomu jsou potřebná individuální řešení, jak pro
oblasti určené pro veřejnost, tak i pro oblasti, které jsou přístupné pouze pro určité osoby, jako
například oblasti se vstupem jen pro personál.
Objektová řešení v dopravní technice
Mimořádné požadavky se musejí zohlednit i při vybavení manuálních a automatických dveří v
přepravních prostředcích, jako například na výletních lodích, v tramvajích, vlacích a užitkových vozidlech. K pohodě pasažérů přispívá společnost GEZE širokým spektrem speciálně vyhotovených
dveřních zavíračů a automatických otočných a posuvných dveří. Harmonicky zapadají do prostoru
pro pasažéry nebo uspořádání lodi a vytvářejí paluby a vagóny bez bariér.
Společnost GEZE nabízí široký program dveřních řešení pro silniční a kolejová vozidla, jakož i lodě stabilní a odolná vůči povětrnostním vlivům.
Objektová řešení pro individuální koncepty a požadavky
Specifický charakter budovy se projevuje už v oblasti vstupu. Speciální konstrukce GEZE se
vyznačují pohodlným průchodem a ušlechtilým designem s nejmodernější technologií v nejvyšší
kvalitě. Protože první dojem je rozhodující.
Speciální konstrukce GEZE nabízejí různorodá systémová řešení:
•• Úhlové posuvné dveře -­mezi 90 a 270 stupni je možný každý úhel
•• Karuselové dveře -­pastva pro oči a současně „bod otáčení“
•• Půlkruhové a kruhové posuvné dveře -­design pohonu se stavební výškou jen 7 cm
Přehled výrobků GEZE
7
Inovační systémová řešení
MOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKŮ GEZE
Dveřní technika
01
Dveřní zavírače s horní montáží
02
Zařízení k nastavení polohy trvalého otevření
03
Integrované dveřní zavírače
04
Podlahové dveřní zavírače a kování na sklo
05
Kování pro posuvné systémy
13
Automatické dveřní systémy
06
04
Otočné dveře
11
07
01
Posuvné, teleskopické a skládací dveře
02
08
22
Kruhové a obloukové posuvné dveře
06
09
Karuselové dveře
10
Řídící a bezpečnostní prvky
17
06
11
Zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) a větrací
technika
11
Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků
12
Elektrické systémy otevírání a zavírání
13
Elektrické vřetenové a lineární pohony
14
Elektrické řetězové pohony
04
08
20
14
15
10
Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA)
07
Bezpečnostní technika
16
Systémy záchranných cest
17
Systémy kontroly přístupu
18
Panikové zámky
19
Elektrické otvírače dveří
20
Systém řízení budov
Skleněný program
21
Systémy manuálně posuvných stěn (MSW)
22
Integrované celoplošné systémy zasklení (IGG)
8
Přehled výrobků GEZE
07
Inovační systémová řešení
MOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKŮ GEZE
Dveřní technika
Dveřní zavírače firmy GEZE přesvědčí rozmanitostí funkcí,
vysokou výkonností a dlouhou životností. Výběr usnadňuje
jednotný design, možnost kombinace se všemi běžnými šířkami a hmotnostmi křídel dveří a individuální nastavení. Stále se vyvíjejí a doplňují i aktuální prvky. Systémem dveřních
zavíračů lze například splnit požadavky požární ochrany a
bezbariérového přístupu.
Automatické dveřní systémy
15
Automatické dveřní systémy firmy GEZE nabízají nejrozmanitější možnosti konstrukce dveří. Vyznačují se nejmodernější inovační a výkonnou technikou pohonů, bezpečností,
bezbariérovým komfortem procházení a prvotřídním celkovým designem pohonů. GEZE nabízí kompletní řešení
pro individuální požadavky. Speciální konstrukce vznikají v
samostatné divizi firmy.
17
Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací
technika
21
15
Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací technika firmy GEZE jsou zárukou systémových řešení, která
sjednocují různé požadavky v oblasti oken. Kompletní nabídka zahrnuje vše od energeticky úsporných systémů pohonů pro přirozené větrání a odvětrávání, až po komplexní
řešení přívodu a odvodu vzduchu, také jako certifikované
systémy (NRWG).
05
12
03
Bezpečnostní technika
Technické vybavení pro bezpečnost od firmy GEZE je určujícím prvkem, pokud jde o preventivní požární ochranu,
kontrolu přístupu a zabezpečení proti krádeži na únikových a záchranných cestách. Pro každý z těchto cílů nabízí
GEZE individuální řešení a přizpůsobené koncepce řešení,
které spojují jednotlivé bezpečnostní požadavky do jednoho inteligentního systému a v případě nebezpečí koordinovaně zavírají dveře a okna.
21
18
16
09
19
Systémy řízení budov
Pomocí systému řízení budov lze do bezpečnosti a kontroly budov integrovat systémová řešení pro technické vybavení dveří, oken a technické vybavení pro bezpečnost
od firmy GEZE. Jako ústřední systém řízení a vizualizace sleduje systém různé složky automatizace v technice budov
a poskytuje bezpečnost v podobě rozmanitých možností
propojení do sítě.
Skleněný program
Systémy zasklení od firmy GEZE jsou zárukou otevřeného
a transparentního prostorového uspořádání. Decentně se
zapojují do architektury budovy nebo z ní naopak výrazně
vyčnívají. GEZE nabízí nejrůznější technologie pro funkční, vysoce zatížitelné a estetické systémy posuvných stěn
nebo dveří s velkým kompozičním prostorem a bezpečností.
Přehled výrobků GEZE
9
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Dveřní zavírače s horní montáží s kluznou lištou
Dveřní zavírače s kluznou lištou pro 1křídlé a 2křídlé dveře tvoří moderní zavírací techniku na každých dveřích. Spektrum variant dveřních
zavíračů GEZE, např. elektrická poloha trvalého otevření, se spínací kouřovou centrálou nebo s funkcí volného chodu „Freeswing“, nabízí vhodné technické řešení pro každý požadavek.
Integrovaný regulátor postupného zavírání (ISM) zaručuje u 2křídlých dveří správné pořadí zavírání obou dveřních křídel. Při zavírání dveří
zůstává aktivní křídlo v čekací pozici, dokud se pasivní křídlo nezavře, a pomocí regulátoru postupného zavírání uvolní aktivní křídlo. Systémy
dveřních zavíračů pro 2křídlé dveře nabízejí mnoho specifických možností nastavení.
Výrobky
Pro 1křídlé dveře
TS 1500 G
Dveřní zavírač s kluznou lištou
TS 3000 V
Dveřní zavírač do šířky křídla 1100 mm
TS 5000 ECline / TS 5000 L ECline
Dveřní zavírač s vysokou mírou pohodlného průchodu a velkou zavírací silou
TS 5000 / TS 5000 L
Dveřní zavírač do šířky křídla 1400 mm
TS 5000 E / TS 5000 L-E
Dveřní zavírač s elektrickou polohou trvalého otevření
TS 5000 EFS
Dveřní zavírač s funkcí volného chodu
TS 5000 RFS
Dveřní zavírač s funkcí volného chodu a spínací kouřovou centrálou
TS 5000 R / TS 5000 L-R
Dveřní zavírač se spínací kouřovou centrálou
Pro 2-křídl. dveře
Provedení je možné s TS 5000 Standard a TS 5000 ECline
TS 5000 ISM / TS 5000 L-ISM /
Dveřní zavírač s regulátorem postupného zavírání
TS 5000 L-ISM VPK
TS 5000 ISM-EFS
Dveřní zavírač s funkcí volného chodu
TS 5000 E-ISM / TS 5000 L-E-ISM /
Dveřní zavírač s elektrickou polohou trvalého otevření
TS 5000 L-E-ISM VPK
TS 5000 R-ISM / TS 5000 L-R-ISM /
Dveřní zavírač s polohou trvalého otevření a spínací kouřovou centrálou
TS 5000 L-R-ISM VP
TS 5000 R-ISM-EFS
Dveřní zavírač s funkcí volného chodu a spínací kouřovou centrálou
Oblast použití
•• Pro 1křídlé a 2křídlé dveře s dorazem se šířkou křídla do 1400 mm
•• Pro pravé a levé dveře s dorazem
•• Pro protipožární dveře (dveřní zavírač s montážní deskou)
Charakteristika výrobku
•• Bezbariérové podle DIN 18040 až EN5 (šířka křídla 1250 mm)
•• Lze nastavit zavírací sílu, tlumení otevření, hydraulický koncový doraz, zpoždění zavírání a rychlost zavírání
•• Podpora otvírání integrovaná / s možností vypnutí
•• Flexibilní omezení otvírání
•• Mechanické nebo elektrické zajištění polohy trvalého otevření
•• Integrovaná spínací kouřová centrála
•• Integrovaný mechanický regulátor postupného zavírání
GEZE TS 5000 ECline
10
Přehled výrobků GEZE
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Augustinum, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Häussler Global Office GmbH, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Přehled výrobků GEZE
11
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Dveřní zavírače s horní montáží s ramínkem
Od nejmenšího dveřního zavírače s horní montáží až po různé varianty pro kouřotěsné a protipožární dveře: Řada dveřních zavíračů s ramínkem
pro 1křídlé a 2křídlé dveře nabízí různé možnosti kombinací. Obsahují variabilně nastavitelnou zavírací sílu a jsou vhodné pro levé a pravé dveře
s dorazem.
Systémy dveřních zavíračů 2křídlých dveří řady IS s integrovaným hydraulickým regulátorem postupného zavírání jsou povoleny pro montáž na
kouřotěsné a protipožární dveře. Integrovaný regulátor postupného zavírání s ochranou proti svévolnému poškození zaručuje u 2křídlých dveří
správné pořadí zavírání obou dveřních křídel. Zavírací síla podle EN 1154 s optickým ukazatelem velikosti a rychlost zavírání jsou nastavitelné
zepředu. Nastavení koncového dorazu je možné pomocí ramínka.
Výrobky
Pro 1-křídl. dveře
TS 1000 C
TS 1500
TS 2000 NV
TS 2000 V
TS 4000
TS 4000 E
TS 4000 R
TS 4000 EFS
TS 4000 RFS
TS 4000 tandem
Pro 2-křídl. dveře
TS 4000 IS
Dveřní zavírač s nastavitelnou rychlostí zavírání až do šířky křídla 950 mm
Dveřní zavírač s nastavitelnou rychlostí zavírání až do šířky křídla 1100 mm
Dveřní zavírač s variabilní zavírací silou až do šířky křídla 1100 mm
Dveřní zavírač s variabilní zavírací silou až do šířky křídla 1250 mm
Dveřní zavírač s tlumením otevření
Dveřní zavírač s elektrickou polohou trvalého otevření
Dveřní zavírač s integrovaným kouřovým spínačem
Dveřní zavírač s polohou trvalého otevření a funkcí volného chodu
Dveřní zavírač s s funkcí volného chodu a kouřovým spínačem
Dveřní zavírače pro velmi velké a těžké dveře
Dveřní zavírač s integrovaným regulátorem postupného zavírání
Dveřní zavírač s integrovaným regulátorem postupného zavírání a elektrickou polohou trvalého
otevření
Dveřní zavírače s regulátorem postupného zavírání, polohou trvalého otevření a spínací kouřovou
centrálou
TS 4000 E-IS
TS 4000 R-IS
Oblast použití
•• Pro 1křídlé a 2křídlé dveře s doraze se šířkou křídla do 1600 mm (>1600 mm tandem)
•• Pro pravé a levé dveře s dorazem
•• Pro protipožární dveře (dveřní zavírač s montážní deskou)
Charakteristika výrobku
•• Bezbariérové podle DIN 18040 až EN4 (šířka křídla 1100 mm)
•• Šířka dveřního křídla max. 1600 mm, > 1600 mm s tandemovou variantou
•• Lze nastavit zavírací sílu, tlumení otevření, hydraulický koncový doraz, zpoždění zavírání a rychlost zavírání
•• Mechanické nebo elektrické zajištění
•• Integrovaná spínací kouřová centrála
•• Integrovaný mechanický regulátor postupného zavírání
GEZE TS 4000
12
Přehled výrobků GEZE
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Sports Hall, Zadar, Chorvatsko (fotografie: Robert Les)
Sports Hall, Zadar, Chorvatsko (fotografie: Robert Les)
Přehled výrobků GEZE
13
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Integrované dveřní zavírače - Boxer
Integrovaný dveřní zavírač Boxer pro 1křídlé a 2křídlé dveře je kompletně nainstalován do dveřního křídla a zárubně. Kluzná lišta je viditelná
pouze při otevřených dveřích. Zavírací sílu podle DIN EN 1154, rychlost zavírání, hydraulický koncový doraz a hydraulické tlumení otevření lze
pohodlně nastavit v zabudovaném stavu shora. Pro protipožární dveře je nutný dodatečný důkaz způsobilosti týkající se daných dveří.
Systém Boxer ISM pro 2křídlé dveře obsahuje integrovanou mechanickou regulaci postupného zavírání. Ta zabezpečuje, že aktivní křídlo se
zavře až po pasivním křídle. Zavírá-li se aktivní křídlo při otevřených dveřích, zůstane stát v čekací pozici, dokud se nezavře pasivní křídlo a regulátor postupného zavírání neuvolní aktivní křídlo. Systém lze použít pro aktivní křídlo DIN vlevo nebo vpravo bez přestavení. Navíc obsahuje
regulátor postupného zavírání ISM lišty vysoké zabezpečení proti vandalismu, tzn. systém se nepoškodí ani při vědomém přitlačení aktivního
křídla z čekací pozice.
Výrobky
Pro 1-křídl. dveře
Boxer 2-4, 2-4 2V, 3-6
Boxer E
Boxer EFS
Boxer P
Pro 2křídl. dveře
Boxer ISM
Boxer E-ISM
Boxer ISM-EFS
Integrovaný dveřní zavírač pro 1křídlé dveře
Integrovaný dveřní zavírač s elektrickou polohou trvalého otevření
Integrovaný dveřní zavírač s funkcí volného chodu
Integrovaný dveřní zavírač pro kyvné dveře
Integrovaný dveřní zavírač s integrovaným regulátorem postupného zavírání
Integrovaný dveřní zavírač s elektrickou polohou trvalého otevření
Integrovaný dveřní zavírač s funkcí volného chodu
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
Pro 1křídlé a 2křídlé dveře s dorazem se šířkou křídla do 1400 mm
Pro 1křídlé kyvné dveře se šířkou křídla do 1100 mm
Hmotnost křídla do 180 kg
Úhel otevření do 120°
Pro dveře s pravým a levým dorazem
Pro protipožární dveře (zapotřebí je důkaz o způsobilosti)
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Boxer 2-4 2V s dodatečnou funkcí koncového dorazu/koncového brzdění
Bezbariérové podle DIN 18040 až EN4 (šířka křídla 1100 mm)
Lze nastavit zavírací sílu, tlumení otevření, koncový doraz a rychlost zavírání
Mechanické nebo elektrické zajištění
Elektrické zajištění pro funkci volného chodu
Integrovaný mechanický regulátor postupného zavírání
Flexibilní omezení otvírání
Bezpečnostní ventil proti svévolnému poškození
Nastavení rychlosti koncového dorazu pomocí ventilu
GEZE Boxer
14
Přehled výrobků GEZE
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Vitra Haus, Weil am Rhein, Německo (fotografie: Oliver Look)
Andels Hotel, Berlín, Německo (fotografie: Stefan Dauth)
Přehled výrobků GEZE
15
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Podlahové zavírače dveří
Podlahové zavírače dveří zabezpečují komfort pro všechny běžně používané 1křídlé a 2křídlé kyvné a dveře s dorazem. Paleta výrobků obsahuje systémy pro nízkou a vysokou hmotnost křídla, jakož i dveřní zavírače pro používání na kouřotěsných a protipožárních dveřích.
Podlahové zavírače dveří pro 2křídlé dveře jsou vybaveny integrovaným regulátorem postupného zavírání podle EN 1158 nebo dodatečně
elektrickou polohou trvalého otevření. Opticky decentní, s velkým množstvím neviditelných funkcí jsou podlahové zavírače dveří velmi vhodné
pro vysoké skleněné dveře v elegantních prodejnách, dveře hal nebo portály. Volnost uspořádání oceníte především u dveří bez závěsů nebo
u dveří, které umožňují použití jen podlahových zavíračů dveří, např. kruhové nebo celoskleněné dveře.
Výrobky
Pro 1křídl. dveře
TS 500 NV / TS 500 N EN 3
TS 550 NV
TS 550 NV F
TS 550 NV E
TS 550 E-G / TS 550 F-G
Pro 2křídl. dveře
TS 550 IS
TS 550 E-IS
Podlahový zavírač dveří pro dveře do 1100 mm
Podlahový zavírač dveří pro velmi frekventované a těžké dveře
Podlahový zavírač dveří pro protipožární a kouřotěsné dveře
Podlahový zavírač dveří s elektrickou polohou trvalého otevření
Podlahový zavírače dveří s pákou a kluznou lištou
Podlahový zavírač dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání
Podlahový zavírač dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání a elektrickou polohou
trvalého otevření
Podlahový zavírač dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání, pákou a kluznou lištou
TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G
Oblast použití
••
••
••
••
••
Pro 1křídlé a 2křídlé dveře s dorazem se šířkou křídla do max. 1400 mm
Vhodné pro kyvné dveře
Pro dveře s pravým a levým dorazem
Hmotnost křídla do 300 kg
Úhel otevření do 180°
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
Lze nastavit zavírací sílu, hydraulický koncový doraz a rychlost zavírání
Fixní tlumení otevření
Mechanické nebo elektrické zajištění
Integrovaný mechanický regulátor postupného zavírání
Bezpečnostní ventil proti svévolnému poškození
Tepelně stabilizované ventily
GEZE TS 550 NV
16
Přehled výrobků GEZE
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Vector, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
GEZE vchod (fotografie: Foto Line L. Filoglou)
Přehled výrobků GEZE
17
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Vozíkové posuvné systémy kování
GEZE nabízí nejrůznější řešení kování pro funkčně a opticky náročné systémy posuvných dveří, dělící části prostorů nebo jiné pohyblivé prvky
s dřevěnými, plastovými, kovovými nebo skleněnými křídly. Umožňují velkou volnost uspořádání a flexibilitu při projektování. Náročná technologie, kvalitní materiály a prvotřídní zpracování umožňují přesný, jemný a tichý pohyb vozíků na pojezdové kolejnici, čímž jsou systémy kování
velmi zatížitelné a mají dlouhou životnost. Komfort a bezpečnost zabezpečuje GEZE tlumení zavírání /otevírání. Dveře se jemně zabrzdí a
samočinně stáhnou do nulové polohy. Jemné zatažení do koncové polohy šetří dveře a kování a prodlužuje životnost.
Výrobky
Pro jednokřídlé a vícekřídlé dveře
Apoll
Vozíkový posuvný systém pro průmyslové a posuvné dveře s vysokým zatížením do hmotnosti křídla
600 kg
Rollan 40 N / Rollan 80
Vozíkové posuvné systémy pro jednoduché manuální posuvné koncepty do hmotnosti křídla 80 kg
Perlan 140
Vozíkové posuvné systémy pro rozmanité možnosti použití s individuálním příslušenstvím do hmotnosti křídla 140 kg F
GGS: Kování z ušlechtilé oceli pro celoskleněné konstrukce, pevná pole, Duosync: pohybuje 2křídlými
posuvnými dveřmi synchronně, Teleskop, KS: s třídou ochrany proti korozi 4, systém pro posuvné
okenice
Perlan AUT 2
Sada pro automatizaci posuvných dveří Perlan do hmotnosti křídla 120 kg
Perlan AUT-NT
Sada pro automatizaci posuvných dveří Perlan do hmotnosti křídla 80 kg, pohon posuvných dveří
Low-Energy
podle DIN 18650
Levolan 60
Filigránské univerzální kování pro všechny druhy křídel do 60 kg
Levolan 120
Designové kování pro celoskleněné a dřevěné posuvné dveře do hmotnosti křídla 120 kg
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Pro jednokřídlé a vícekřídlé dveře v interiéru a exteriéru
Pro hmotnost křídla do 600 kg
Pro synchronní, teleskopické a automatické dveře
Pro dřevěné, plastové, kovové a skleněné dveře
Pro upevnění do stěny, stropu a skla
Pro obytné a kancelářské prostory
Pro pokojové a skříňové dveře
K oddělení a jako ochrana před nežádoucími pohledy
Stínící zařízení v exteriéru
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
S jednostranným nebo oboustranným tlumením
Jednoduchá montáž a manipulace
Lehký chod vozíků
Vhodné pro novostavby i jako dodatečné vybavení
TÜV certifikát podle DIN EN 1527
GEZE Levolan 120
18
Přehled výrobků GEZE
DVEŘNÍ TECHNIKA GEZE
Ukázka montáže, obytná budova (fotografie: GEZE GmbH)
Ukázka montáže, restaurace (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
19
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Systémy otočných dveří
Automatické systémy otočných dveří usnadňují průchod dveřmi tehdy, pokud je manuální manipulace příliš náročná nebo komplikovaná.
Vyznačují se absolutní spolehlivostí a bezpečností a jasnou a moderní designovou linií. S pohonem ECturn lze dveře jemně a komfortně otvírat
a zavírat v bezbariérových interiérech. Pomocí příslušenství pro kluzné lišty, lze ECturn použít i na skleněných dveřích. ECturn Inside spojuje bezbariérovost a bezpečnost s optimálním designem dveří. Dveře se jím automaticky otvírají a zavírají „neviditelným“ způsobem. Díky jejich nízké
pohledové výšce jen 7 cm lze pohony série Slimdrive moderně a nenápadně začlenit do architektury každé budovy. Řada TSA je první volbou,
co se týká dveří s vysokou frekvencí průchodů. Zatížitelnost a intenzita jsou hlavními znaky této řady. Nový elektromechanický pohon otočných
dveří Powerturn je rovněž vysoký jen 7 cm a spojuje bezbariérový komfort, různé funkce a volnost uspořádání s působivým vzhledem. Lehce a
bezpečně otvírá i velké a těžké, jednokřídlé a dvoukřídlé dveře. Manuální otevření dveří bez námahy umožňuje funkce Smart swing.
Výrobky
Pro 1křídl. dveře
ECturn
ECturn Inside
Elektromechanický pohon otočných dveří pro bezbariérové vnitřní dveře do hmotnosti křídla 125 kg
Elektromechanický pohon otočných dveří, který lze integrovat do dveřního křídla (tloušťka min. 55 mm) nebo rámu
dveří - pro bezbariérové vnitřní dveře do hmotnosti křídla 125 kg
Pro 1křídlé a 2křídlé dveře
Slimdrive EMD
Elektromechanický pohon otočných dveří s obzvláště nízkou stavební výškou (7 cm) a jasnou designovou linií pro
interiérové a exteriérové dveře do hmotnosti křídla 230 kg
TSA 160 NT
Elektrohydraulický pohon otočných dveří pro velké a těžké dveře (do 310 kg) v interiéru a exteriéru. Obzvláště
vhodné pro dveře s vysokou frekvencí průchodů
Powerturn
Elektromechanický pohon otočných dveří s obzvláště nízkou stavební výškou (7 cm) pro velké a těžké dveře do
600 kg (ochranné protipožární dveře do 300 kg). Flexibilní systémové komponenty. Funkce Smart swing pro lehký
manuální průchod. Zavírací pružina do EN 7 pro velmi široké protipožární dveře (do 1600 mm). Disponuje environmentálním prohlášením (EPD).
Varianty
F
F/R
IS
F-IS
IS/TS
Systémy otočných dveří pro protipožární a kouřotěsné dveře
Systémy otočných dveří pro protipožární a kouřotěsné dveře s integrovaným kouřovým spínačem
Systémy otočných dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání
Systémy otočných dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání pro 2křídlé protipožární a kouřotěsné dveře
Systémy otočných dveří s integrovaným regulátorem postupného zavírání pro 2křídlé dveře, automatické dveře a
funkci zavírače dveří
Systémy otočných dveří pro přívod vzduchu RWA, jakož i dveře na únikových a záchranných cestách
Systémy otočných dveří pro velké, těžké a velmi frekventované dveře
Invers
EN7
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Hmotnosti křídla do 310 kg, šířky křídla do 1600 mm
•• Lze nastavit rychlost otvírání a zavírání
•• Elektrický nebo mechanický regulátor postupného zavírání, rozpoznání překážky, automatický reverzní
chod při rozpoznání překážky, funkce zádveří
•• Funkce: automatika, Push & Go, režim Low-Energy, funkce Smart swing, Servo
GEZE Powerturn
20
Přehled výrobků GEZE
Pro 1křídlé a 2křídlé dveře v interiéru a exteriéru
Pro bezbariérové vnitřní dveře, lze integrovat i do křídla dveří nebo rámu dveří
Pro dveře s pravým a levým dorazem
Pro protipožární dveře
Montáž na straně závěsů nebo na straně proti závěsům s ramínkem nebo kluznou lištou
Pro dveře s vysokou frekvencí procházení
Pro celoskleněné dveře
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Vitra Haus, Weil am Rhein, Německo (fotografie: Oliver Look)
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
21
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Systémy posuvných, teleskopických a skládacích dveří
Automatické posuvné dveře šetří místo, jsou elegantní a moderní. Pomocí automatických posuvných dveří lze realizovat ty nejrozmanitější
požadavky na využití prostoru v budově.
Varianty série pohonu Slimdrive s konstrukcní výškou jen 7 centimetrů se perfektně začlení do každé architektury budovy a nabízejí různorodé
možnosti použití.
Pohony ECdrive jsou hospodárné a maximálně spolehlivé, co se týká jejich funkčnosti. Pohony Powerdrive jsou skutečnými zdroji síly a
bezpečně a pohodlně pohybují těžkými dveřmi.
Výrobky
Pro 1křídlé a 2křídlé dveře (SF pro 2křídlé a 4křídlé dveře)
Slimdrive
Systém pohonu pro automatické lineární posuvné dveře s obzvláště nízkou stavební výškou (7 cm) a
jasnou designovou linií pro dveře do hmotnosti křídla 125 kg
ECdrive
Systém pohonu pro automatické lineární posuvné dveře do hmotnosti křídla 120 kg
Powerdrive
Systém pohonu pro automatické lineární posuvné dveře s velkými těžkými křídly do hmotnosti křídla
200 kg
Varianty
FR
Redundantní posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty
FR-RWS
Redundantní posuvné dveře pro blokované únikové a záchranné cesty
FR-LL
Redundantní posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty se zablokovanou funkcí jednosměrný
provoz
FR-DUO
Redundantní posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty v obou směrech
CO48
Posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty podle CO48 (Francie)
SL-BO
Posuvné dveře pro únikové a záchranné cesty s funkcí Break-Out
SL-RC2
Posuvné dveře s ochranou proti vloupání s bezpečnostní třídou 2
SL-RD
Kouřotěsné posuvné dveře
PL-HT
Hermetické posuvné dveře
SL-T30
Ochranné protipožární dveře s třídou odolnosti T30
SLT
Teleskopické posuvné dveře pro 2křídlé a 4křídlé dveřní systémy
SF
Skládací dveře
SLV
Úhlové posuvné dveře
SL nakloněné
Nakloněné posuvné dveře
Oblast použití
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Hmotnosti křídla do 200 kg, šířka otevření do 3000 mm
•• Lze nastavit rychlost otvírání a zavírání
•• Funkce: Automatické přizpůsobení na frekvenci průchodu, automatický reverzní chod při rozpoznání
překážky, režim otevření lékárna, funkce propusti, funkce zádveří, automatické otvírání nebo zavírání při
výpadku proudu
22
Přehled výrobků GEZE
Pro 1křídlé, 2křídlé a 4křídlé dveře v interiéru a exteriéru
Pro únikové a záchranné cesty
Pro dveře s vysokou frekvencí procházení
Varianty kování: rámová křídla s ISO sklem, rámová křídla s MONO sklem, celoskleněný systém ESG
se svěrnou deskou, celoskleněný systém (GGS), integrovaný celoskleněný systém skla (IGG), křídla
z ušlechtilé oceli a křídla dodávaná stavbou
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Modern Art, Oxford, Velká Británie (fotografie: GEZE GmbH)
Akbati, Istanbul, Turecko (fotografie: Tarık Kaan Muşlu)
Přehled výrobků GEZE
23
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Systémy kruhových a obloukových posuvných dveří
Automatické kruhové a obloukové posuvné dveře jsou funkčním a zároveň výjimečným prvkem. I při úzkých vnějších rozměrech vytvářejí
dostatek průchozího prostoru. Dveře mohou být tvarovány vypoukle nebo vydutě a mohou být napojeny na budovu nejrůznějšími způsoby.
Se stavební výškou jen 7 cm je pohon Slimdrive jako stvořený pro skleněné fasády v úzké konstrukci sloupek - paždík. Jemně zarámovaná pohyblivá křídla a boční díly podporují světlý a transparentní vzhled.
Výrobky
Slimdrive SC
Pohon pro půlkruhové posuvné dveře v kombinaci s lineárními posuvnými dveřmi lze použít i jako
zádveří
360° řešení pohonu pro kruhové posuvné dveře
Slimdrive SCR
Varianty
FR
Vhodné pro použití na únikových a záchranných cestách, podle DIN 18650 s typovou zkouškou a
certifikátem
Varianta u automatických celoskleněných obloukových posuvných dveří s celoskleněným systémem
kování GGS a skleněnou střechou
Varianta s ochranou proti vloupání s bezpečnostní třídou 2
GGS
RC2
Oblast použití
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
24
Reprezentativní budovy
Dveře pro interiér a exteriér
Pro únikové a záchranné cesty
Použití ve vysoce frekventovaných oblastech
Varianty kování: 10 mm VSG, 10 mm ESG-H se systémem kování GGS (varianta GGS), speciální skla na
vyžádání
Bezbariérové pohony, které jsou mimořádně vhodné k začlenění do konstrukcí sloupek-paždík
Hmotnost křídla do 120 kg, šířka otevření SC do 3000 mm, šířka otevření SCR do 2500 mm
Světlá průchozí výška do 3000 mm (vyšší na vyžádání)
Lze nastavit rychlost otvírání a zavírání
Vysoká výkonnost při nízké stavební výšce jen 7 cm
Velmi velký průchozí prostor navzdory úzkým rozměrům
Pohon pro půlkruhové posuvné dveře v kombinaci s lineárními posuvnými dveřmi lze použít i jako
zádveří
•• Technika se dvěma motory pro maximální míru bezpečnosti
•• Bezpečné automatické otvírání dveří v případě poruchy nebo při výpadku proudu pomocí redundantního řízení pohonu
•• Kombinace s kontrolním přístupovým systémem GEZE SecuLogic a systémem managementu techniky
řízení budov
Přehled výrobků GEZE
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Lufthansa, Kolín nad Rýnem, Německo (fotografie: Lothar Wels)
Beaufort House, Londýn, UK (fotografie: Michael Molloy)
Přehled výrobků GEZE
25
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Karuselové dveřní systémy
Svým individuálním průměrem, výškou a výškou věnce je TSA 325 NT ústředním bodem moderní fasády - především u velkých a reprezentativních objektů. Různé materiály pro dveřní křídla a stěny nabízejí různé možnosti uspořádání. Karuselové dveře jsou určeny pro intenzivní
zatížení a tím jsou ideální pro řešení vstupů s vysokou frekvencí návštěvníků. Díky jejich vysokému izolačnímu efektu proti povětrnostním
vlivům ušetří i energii a zabezpečují dobré, rovnoměrné klima v interiéru.
Výrobek
TSA 325 NT
Standardní pohon pro manuální nebo automatickou obsluhu systémů karuselových dveří, jako 3křídlé
nebo 4křídlé provedení
Varianty
BO
GG
RC2
Funkce Break-out pro použití na únikových a záchranných cestách
Celoskleněný karuselový dveřní systém pro maximální transparentnost
Varianta s ochranou proti vloupání s bezpečnostní třídou 2
Oblast použití
••
••
••
••
Reprezentativní vchod s pozoruhodným vzhledem
Pro únikové a záchranné cesty
Použití ve vysoce frekventovaných oblastech
Varianty kování: 10 mm pro stěny tubusu, 8/10 mm jednotabulové bezpečnostní sklo (ESG) pro křídla,
speciální skla na vyžádání
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Manuální nebo plně automatická obsluha
Pro 3křídlé nebo 4křídlé dveřní systémy
Možné vnitřní průměry 1800 - 3600 mm, u GG do 3000 mm, u RC2 od 2500 - 3400 mm
Světlá průchozí výška do 3000 mm (vyšší na vyžádání)
Omezovač otáček a automat pro polohování a servo jsou volitelné
Funkce Break-out pro únikové a záchranné cesty
Vysoký izolační efekt proti průvanu, povětrnostním vlivům a hluku
Zdůraznění transparentnosti u varianty se skleněnou střechou
Vysoce hodnotné materiály a nejnovější technika řízení zaručují vysokou výkonnost
Jednoduchá montáž díky kvalitnímu zpracování z výroby
Jednoduché a efektivní parametrizování a údržba se softwarem GEZEconnects
26
Přehled výrobků GEZE
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Vitra Haus, Weil am Rhein, Německo (fotografie: Oliver Look)
Flight Forum, Eindhoven, Nizozemí (fotografie: Erwin Kamphuis)
Přehled výrobků GEZE
27
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Ovládací prvky a senzorika
Pro spolehlivý provoz automatických dveří je rozhodující výběr adekvátního ovládacího prvku. Nabídka ovládacích prvků GEZE zahrnuje optimální variantu pro každou situaci. Ovládací prvky GEZE řídí a zabezpečují všechny výrobky GEZE v souladu s mezinárodními normami. Z jedné
ruky umožňují kompletní řešení pro individuální požadavky.
Výrobky
Ovládání
Radarový pohybový hlásič
AIR hlásič pohybu
Dálkové ovládání
Pro ovládání automatických dveří: GC 302 R, GC 302 SV, GC 304 R, GC 304 SF
Pro ovládání a zabezpečení automatických dveří: AIR 12 Cleanscan, AIR 20
Pro bezdrátové ovládání dveří a oken: rádiové vysílače, plastová loketní tlačítka, kovová loketní tlačítka,
větrací tlačítka, rádiové přijímače
Pro otvírání a zavírání automatických dveří
Kapacitní LED senzorové snímače s třídou IP 69K ve standardním provedení a skleněném provedení
Pro ovládání automatických dveří: Tahový spínač
Mechanická tlačítka
Senzorové snímače
Spínač
Hlásič přítomnosti
Světelné závory
Pro zabezpečení automatických posuvných dveří: GZ 470 V, GZ 472 V (Podle EN 16005 se světelné
závory nesmějí používat výlučně k zabezpečení.)
Pro zabezpečení automatických otočných a karuselových dveří: GC 335, GC 338
Volitelné: Senzorová lišta GC GR
Pro zabezpečení automatických kruhových posuvných dveří:
Pro zabezpečení automatických posuvných a karuselových dveří: GC 339, GC 333 C
Senzorové lišty
Ultrazvuková
AIR světelné závěsy
Kombinovaný hlásič
GC 363 R, GC 363 SF
Programový přepínač
Programový přepínač
Pro ovládání a zabezpečení automatických dveří
Pro změnu druhu režimu automatických dveřních systémů: manuální programový přepínač MPS,
tlačítkový programový přepínač TPS, displejový programový přepínač DPS
Pro oprávněné uvolnění programového přepínače při změně druhu provozu
Pro vypnutí síťového napětí a nouzové otevření automatických dveří
Klíčový spínač
Hlavní/bezpečnostní vypínač
Kouřový spínač a centrály
kouřového spínače
Kouřový spínač a centrály
kouřového spínače
Pro včasnou identifikaci kouře, příp. pro řízení od EPS u kouřotěsných a protipožárních dveří
Oblast použití
•• Zabezpečení a ovládání automatických dveří
Charakteristika výrobku
•• Ovládací prvky GEZE nabízejí optimální ovládací prvek pro každou situaci
•• Zabezpečení a ovládání všech výrobků GEZE v souladu s mezinárodními normami
•• Kompletní řešení z jedné ruky pro individuální požadavky
GEZE GC 338
28
Přehled výrobků GEZE
AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY GEZE
Z-UP, Stuttgart, Německo (fotografie: N. Grünwald)
Radisson Blue Hotel, Uppsala, Švédsko (fotografie: Truls Busch-Christensen)
Přehled výrobků GEZE
29
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Systémy otevíračů nadsvětlíků
Manuální systémy otevírání oken se používají pro pohodlné každodenní větrání. Ploché nůžky GEZE otevírají nadsvětlíky až do šířky otevření
320 mm. Oblast použití zahrnuje pravoúhlá křídla, výklopná nebo sklopná křídla otevírající se dovnitř a výklopná okna otevírající se směrem
ven. Nabízejí se i řešení pro speciální tvary, jako např. šikmá, trojúhelníková okna, kruhová okna a plochá oblouková okna. Systémy otevíračů
nadsvětlíků GEZE se vyznačují jednoduchým ovládáním a snadnou montáží.
Výrobky
OL 90 N
Otevírač nadsvětlíků se šířkou otevření 170 mm, vhodný pro hmotnost křídla do 80 kg
OL 90 N výklopná křídla ven: se zablokováním proti vloupání (certifikát SKG)
OL 90 N pro speciální tvary: např. šikmé okno, trojúhelníkové okno, kruhové okno a ploché obloukové
okno
Otevírač nadsvětlíků se šířkou otevření 220 mm, vhodný pro hmotnost křídla do 60 kg
Otevírač nadsvětlíků se šířkou otevření 320 mm, vhodný pro hmotnost křídla do 250 kg
OL 95
OL 320
Oblast použití
••
••
••
••
••
Pro komfortní každodenní větrání
Pro vertikálně osazená okenní křídla ze dřeva, plastu nebo kovu
Pro obdélníková, šikmá, trojúhelníková, kruhová okna a plochá oblouková okna
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Vhodné pro montáž do konstrukcí sloupek-paždík
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Mnoho různých variant
Ploché nůžky otevírají nadsvětlíky až do šířky otevření 320 mm.
Hmotnost křídla do 250 kg
Nastavitelná šířka otevření (snížení zdvihu)
Zamykání křídla integrováno v nůžkách
Zavěšení nůžek spouštěcím tlačítkem
Zablokování zamezující vloupání (SKG)
Uzamykatelné
Zábrana proti vyvěšení
GEZE OL 320
30
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Městské obydlí Killesberg, Stuttgart, Německo (fotografie: N. Grünwald)
Nadace Ecksberg, Mühldorf, Německo (fotografie: Robert Sprang)
Přehled výrobků GEZE
31
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Systém otočné kliky a sklápěcího kování
Systém otočné kliky a sklápěcího kování F 1200 je vhodný pro použití na velkoplošných a těžkých oknech. Splňuje mimořádné požadavky na
robustnost a stabilitu, jakož i nároky na daný komfort bydlení.
Výrobek
F 1200
Systém otočné kliky a sklápěcího kování pro velkoplošná a těžká okna se šířkou otevření 180 mm, vhodný
pro hmotnosti křídla do 200 kg
Oblast použití
•• Pro komfortní každodenní větrání pro velká a těžká okna
•• Vhodné pro obdélníková okna otevírající se dovnitř
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
GEZE F 1200
32
Přehled výrobků GEZE
Systém otočné kliky a sklápěcího kování s šířkou otevření do 180 mm
Hmotnost křídla do 200 kg
Splňuje zvláštní požadavky na robustnost a stabilitu
Plynule nastavitelné větrání - od štěrbinového větrání až po koncovou polohu vyklopení
Funkční bezpečnost díky ovládání pomocí kliky nezávisle na hmotnosti s kontrolním ukazatelem
Dodatečné zabezpečení proti nesprávné obsluze a kluzná spojka proti přetížení
Bezpečné zamykání umístěním téměř libovolného počtu závor na všech čtyřech místech
Umístění všech částí kování na vnitřní část křídla
Na obsluhu je potřebná jen malá síla
Uzamykatelné
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Europa Center, Berlín, Německo (fotografie: MM Fotowerbung)
Přehled výrobků GEZE
33
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Řetězové pohony
Řetězové pohony jsou koncipovány pro vertikálně osazená, obdélníková sklopná, výklopná, výkyvná a otočná okna. Jsou vhodné pro
každodenní větrání místností, pro zařízení na odtah kouře a tepla (RWA) a zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG). Pohony jsou
uloženy paralelně s oknem a v závislosti na barevném řešení se harmonicky přizpůsobí okenní architektuře. Jsou vybaveny speciálním řetězem,
který dokáže přenášet tažné a tlačné síly. V zavřené poloze je řetěz neviditelně navinutý v těle motoru.
Výrobky
ECchain
Jednoduché možnosti automatizace pro větrání (230 V), cenově výhodné a výkonné základní
modely, speciální pro soukromé obytné objekty
Univerzální řetězový pohon s působivým designem
Výkonný řetězový pohon pro velké a těžké okenní prvky
Integrované řetězové pohony pro puristický design na velkých oknech
Slimchain
Powerchain
E 920 - E 990
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Řetězové pohony lze dodat s délkami zdvihu 200 - 1200 mm a jsou vhodné pro sólový a synchronní
provoz
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)
Místo použití fasáda nebo střecha
Vhodné pro sklápěcí, otočná, výklopná, kyvná, střešní křídla
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Montáž na rám, křídlo nebo integrované
Systémové řešení v kombinaci se zamykacím pohonem Power lock, příp. E 905/E 906
•• ECchain:
K dostání je integrované nastavení zdvihu na 200 mm nebo 400 mm, komfortní montáž použitím
univerzálních držáků a konzol pro standardní systémy profilů, různé barevné varianty
•• Slimchain/Powerchain/E 920 - E 990:
Plynule nastavitelný zdvih pohonu a individuální rychlosti pro režim větrání a režim RWA, integrovaný
synchronní modul pro synchronizaci max. 3 pohonů bez externího řídicího přístroje, DIP spínač pro
přepnutí druhu provozu (Solo/Syncro, Master/Slave), připojení na centrály GEZE RWA
GEZE Slimchain
34
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
35
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Vřetenové pohony
Elektrické vřetenové pohony RWA jsou vhodné pro elektromotorické otvírání a zavírání sklopných, výklopných a otočných křídel, střešních oken
a světlíků. Jsou vhodné pro každodenní větrání místností, pro zařízení na odvod kouře a tepla (RWA) a jako zařízení pro přirozený odvod kouře a
tepla (NRWG).
Výrobky
E 250 NT
Vřetenový pohon v kompaktní konstrukci s velkým rozsahem použití pro přímou montáž na těžkých
širokých oknech s tažnou a tlačnou silou 750 N
Vřetenový pohon v provedení 230 V v kompaktní konstrukci s velkým rozsahem použití pro přímou
montáž na těžkých širokých oknech s tažnou a tlačnou silou 750 N
Vřetenový pohon RWA pro těžké okenní prvky, pohon s úzkými rozměry pro nejvyšší nároky na vzhled s
tažnou a tlačnou silou 1500 N
Vřetenový pohon pro těžká střešní plošná okna s velkou tlačnou silou a vysokou rychlostí (plný zdvih
méně než 60 s)
Vřetenový pohon pro velmi těžká střešní plošná okna (do 600 kg) s tlačnou a tažnou silou 3000 N
E 350 N
E 1500 N
E 1500 S
E 3000
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)
Místo použití fasáda nebo střecha
Vhodné pro sklápěcí, otočná, sklopná, střešní křídla, lamelová okna
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Montáž na rám nebo křídlo
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
Vřetenové pohony jsou k dostání v délkách zdvihu 100 - 1200 mm a vhodné pro hmotnost křídla do 600 kg
Dodatečná bezpečnost a ochrana před povětrnostními vlivy použitím zamykacích pohonů
Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA
Pro velké šířky křídla lze synchronizovat několik pohonů
Robustní, antikorozní provedení (E 1500 N / S, E 3000)
E 250 NT: Nastavitelná délka zdvihu, synchronní funkce, nastavitelná rychlost otvírání (větrání), odpojení
při přetížení
GEZE E 250 NT
36
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Ukázka montáže (fotografie: Foto Line L. Filoglou)
Nádraží Saarbrücken, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald)
Přehled výrobků GEZE
37
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Zamykací pohony
Trend neustále větších oken vyžaduje kromě přídržné síly pohonu v bodu uzavření přídavnou blokovací jednotku. Díky tomu lze zabezpečit výkonnostní třídy definované v DIN EN 14351-1, především z hlediska zatížení větrem, odolnosti proti srážkové vlhkosti a vzduchové nepropustnosti.
V případě větších oken by se měla proto naplánovat přídavná jednotka blokování. S pohony zamykání E 905 / E 906 a Power lock nabízí GEZE dva
pohony, které lze použít k obsluze přídavných bodů blokování.
Výrobky
Power lock
E 905 / E 906
Zamykací pohon v kombinaci s Slimchain, Powerchain nebo E 250 NT
Zamykací pohon v kombinaci s integrovanými řetězovými pohony E 920 - E 990
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
GEZE Power lock
38
Přehled výrobků GEZE
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)
Místo použití fasáda
Vhodné pro sklopná, výklopná, výkyvná a otočná křídla
Pro okna otevírající se dovnitř
Montáž na rám nebo křídlo (Power lock) nebo integrované (E 905 / E 906)
Dodatečná bezpečnost a ochrana proti povětrnostním podmínkám
Lze použít s běžnými centrálními uzávěry
Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA
Elektronické vypnutí v koncové poloze poskytuje ochranu před nesprávnou obsluhou a přetížením
Power lock: Design pohonu se hodí ke vzhledu řetězových a vřetenových pohonů GEZE, zablokování a
odblokování za 6 sekund
•• E 905 / E 906: Systémové řešení pro integrovanou montáž do profilů v kombinaci s řetězovými pohony
E 920 - E 990, zablokování a odblokování za 5 s, vedení kabelů ve křídle, komfortní montáž
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Montážní poloha (fotografie: Foto Line L. Filoglou)
Přehled výrobků GEZE
39
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Systémy otvírání a zamykání
RWA 100 NT, RWA 105 NT a RWA 110 NT jsou otvírací a zamykací systémy pro fasádní okna. Jsou vhodné pro každodenní větrání místností, pro
zařízení na odvod kouře a tepla (RWA) a jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG). Díky mechanickému zamykání není nutné
používat přídavné elektrické zamykací pohony. Systémy se skládají z mechanické konzolové soupravy, kombinované s vysoce hodnotným elektrickým vřetenovým pohonem zařízení pro odtah kouře a tepla E 250 NT.
Systémy
RWA 100 NT
OL 350 EN (pro 230 V větrání)
RWA 105 NT
OL 370 EN (pro 230 V větrání)
RWA 110 NT
OL 360 EN (pro 230 V větrání)
Systém zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) pro sklopná, výklopná a otočná okna s otvíráním dovnitř
Kombinace elektrického vřetenového pohonu E 250 NT s přiléháním k profilu s montáží na rámu a
mechanickou konzolovou soupravou se zamykáním
Systém zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) pro sklopná, výklopná okna v konstrukci sloupek/paždík
Kombinace elektrického vřetenového pohonu E 250 NT s přiléháním k profilu a mechanickou konzolovou soupravou s dvojitým zamykáním
Systém zařízení pro odtah tepla a kouře (RWA) pro výklopná, sklopná a otočná okna směrem ven
Kombinace elektrického vřetenového pohonu E 250 NT s přiléháním k profilu s montáží na rámu a
mechanickou konzolovou soupravou se zamykáním
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
GEZE RWA 100 NT
40
Přehled výrobků GEZE
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)
Pro odvod vzduchu nebo přívod vzduchu
Místo použití fasáda
Vhodné pro sklopná, otočná, výklopná křídla
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Montáž na rám nebo křídlo v závislosti na systémů
Systém se skládá ze sady mechanických konzol a vřetenového pohonu E 250 NT
Velké šířky otevření při malém zdvihu vřetena za méně než 60 sekund
Synchronní provoz na širokých křídlech použitím dvou systémůn
RWA 100 NT: Možnost dodání ve 4 délkách zdvihu pro všechny běžné vertikálně montované druhy křídel;
mechanické zamykání na hlavní zavírací hraně a mechanické dodatečné zamykání na vedlejší zavírací
hraně
•• RWA 105 NT: Možnost dodání ve 3 délkách zdvihu pro vertikálně montovaná křídla s otvíráním dovnitř, 2
násobné mechanické zamykání pro zabránění vloupání a pro vysokou míru těsnosti
•• RWA 110 NT: Možnost dodání ve 3 délkách pro všechny běžné vertikálně montované druhy křídel, mechanické zamykání na hlavní zavírací hraně
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
LTU Arena, Düsseldorf, Německo (fotografie: MM Fotowerbung)
Přehled výrobků GEZE
41
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Elektromagnetický systém zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Systém GEZE RWA EM „OTEV.“ je jednoduché řešení pro otvírání pouze oken pro odtah kouře a tepla (RWA). Při šířce křídel 300 - 1000 mm (vyklápěcí
křídlo), příp. 1200 mm (sklápěcí křídlo) zajišťuje blokování jeden magnetický zámek. V případě šířek křídel do 2000 mm (výklopné křídlo), příp. do
2400 mm (sklopné křídlo) se zajišťuje zamykání pomocí prvního magnetického zámku, spojovací tyče a druhého zámku. První magnetický a druhý
mechanický zámek udrží křídla oken bezpečně zavřená proti odtlačovací síle ramen pružiny a tlaku větru. Magnet je pod trvalým proudem a drží
závoru proti přítlačné pružině v koncové poloze (princip klidového proudu). Při přerušení proudu centrálou RWA se spustí magnetické zamykání
a ramena pružiny odtlačí křídlo.
Systém
RWA EM „OTEV.“
Jednoduché řešení otvírání oken určených pouze pro RWA
Oblast použití
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Bezpečné zablokování oken elektromagnetickým zámkem
•• První magnetický a druhý mechanický zámek udrží křídla oken bezpečně zavřená proti odtlačovací síle
ramen pružiny a tlaku větru
•• Při šířce křídel 300 - 1000 mm (vyklápěcí křídlo), příp. 1200 mm (sklápěcí křídlo) zajišťuje zablokování
jeden magnetický zámek
•• V případě šířek křídel do 2000 mm (vyklápěcí křídlo), příp. do 2400 mm (sklápěcí křídlo) se zajišťuje
zablokování pomocí prvního magnetického zámku, spojovací tyče a druhého zámku
•• Dodatečné vybavení s minimálními náklady
•• Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA
42
Přehled výrobků GEZE
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Místo použití fasáda
Vhodné pro sklopná, otočná, výklopná křídla
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Montáž na rám nebo křídlo
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
43
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Elektrické lineární pohony
Ploché otevírače nadsvětlíků GEZE (OL 90 N, OL 95 a OL 320) lze elektricky ovládat v kombinaci s elektrickými lineárními pohony E 212 a E 205
a používat pro větrací provoz. V případě několika těžkých oken jsou tím k dispozici cenově výhodná a jednoduchá motorická řešení ovládaní
několika nůžek. Úzká konstrukce umožňuje decentní přizpůsobení vzhledu oken. Konstrukční skupina je kompletně předmontována. Koncové
vypínače a ochrana pohonu jsou již osazené a dají se nastavit. Zdvih lze variabilně nastavit, aby se šířka otevření mohla flexibilně regulovat přímo
na místě.
Výrobky
E 212
E 205
Pro automatizaci otvíračů nadsvětlíků GEZE (OL 90 N, OL 95, OL 320), tažná a tlačná síla 1500 N
Pro automatizaci otvíračů nadsvětlíků GEZE (OL 90 N, OL 95, OL 320), tažná a tlačná síla 2000 N
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Cenově výhodná a jednoduchá motorická řešení k ovládání několika nůžek
•• Úzká konstrukce umožňuje decentní přizpůsobení vzhledu oken
•• Konstrukční celek je kompletně předem smontovaný, koncové vypínače a ochrana pohonu jsou již
osazené a dají se nastavit
•• Zdvih lze variabilně nastavit, aby se šířka otevření mohla flexibilně regulovat přímo na místě
•• Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA, pouze verze 24 V
GEZE E 212 a E 205
44
Přehled výrobků GEZE
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA), pouze verze 24 V
Místo použití fasáda
Vhodné pro sklopná křídla
Okna s otvíráním směrem dovnitř a ven
Montáž na rám
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
VGH Versicherungen, Hannover, Německo (fotografie: Lothar Wels)
Přehled výrobků GEZE
45
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Nůžkové pohony
Lineární pohon ve spojení s otvírači plochých nadsvětlíků je atraktivním řešením pro ovládání oken. Systém je flexibilní a lze ho používat na
každodenní větrání a odvětrání, jakož i bezpečný odvod kouře pomocí nadsvětlíků. Nůžkový pohon E 170, příp. E 170/2 spojuje výhody OL 90 N a
E 212 a doplňuje je atraktivním vzhledem a snadnou montáží. Nůžky jsou umístěny v krycím profilu. Výhodou jsou zlepšený design a dodatečná
ochrana proti znečištění. Zdvih lze variabilně nastavit, aby se šířka otevření mohla flexibilně regulovat přímo na místě. Dvojnůžkové provedení E
170/2 pohodlně a rychle pohybuje i velkými a těžkými křídly.
Výrobky
E 170
E 170/2
Lineární pohony ve spojení s otvírači nadsvětlíků k ovládání oken
2-nůžkové provedení pro široká a těžká křídla
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA), pouze verze 24 V
Pro odvod vzduchu nebo přívod vzduchu, pouze verze 24 V
Místo použití fasáda
Vhodné pro sklopná křídla
Pro okna otevírající se dovnitř
Montáž na rám
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA, pouze verze 24 V
Designové výhody a dodatečná ochrana před znečištěním díky integraci nůžek do krycího profilu
Zdvih lze variabilně nastavit, aby se šířka otevření mohla flexibilně regulovat přímo na místě
Dvojůžkové provedení E 170/2 pohodlně a rychle pohybuje i velkými a těžkými křídly
GEZE E 170 a E 170/2
46
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
GEZE GmbH, Leonberg, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Přehled výrobků GEZE
47
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Systémy přívodu vzduchu
Bezpečné fungování přirozeného odtahu kouře a tepla vyžaduje vždy dostatečně dimenzované plochy pro přívod vzduchu. Přes plochy pro
přívod vzduchu v dolní části budovy proudí studený vzduch, takže z důvodu termického vztlaku stoupají vzniklé kouřové plyny nahoru a mohou
se odvádět přes plochu pro odvodu vzduchu v horní části budovy. Pro spolupráci otvorů přívodu a odvodu vzduchu nabízí GEZE několik kompletních systémů přívodu vzduchu.
Systémy
RWA TÖ
RWA K 600
RWA AUT
Centrála RWA v kombinaci s inverzně namontovaným dveřním zavíračem
Pákový pohon k otevření dveří a oken
Automatické otvírání dveří při odtahu kouře a tepla
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Vhodné pro připojení na centrály GEZE RWA
Přirozené větrání
Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Zařizeni pro přirozeny odvod kouře a tepla
Pro přívod vzduchu a odvod kouře (RWA K 600)
Místo použití, fasáda, střecha, dveře
Vhodné pro dveře a okna (RWA K 600)
•• RWA TÖ: jednoduchý systém pro vytvoření velkých ploch pro přívod vzduchu, spuštěno řídicí centrálou nouzového proudu, otevře dveře pro případ odvodu kouře a tepla (RWA) pomocí síly inverzně
namontovaného dveřního zavírače; dveře je možné ve spojení se systémem RWA TÖ použít i jako
otvírání při odvodu kouře, v kombinaci se systémem pro záchranné cesty GEZE (RWS) a jako řešení
únikových cest
•• RWA K 600: univerzálně použitelné na oknech a dveřích na straně závěsu a protilehlé straně závěsu
umožňuje úhel otevření více než 90° u oken a dveří, integrované řízení umožňuje synchronizovaný
vícenásobný provoz a řízení postupného zavírání bez přídavného modulu, integrovaný hlásící kontakt
pro přímé zapojení dveřního otvírače
•• RWA AUT: Použití u dveří s automatickým provozem, které se v závislosti na poloze v budově používají
v případě poplachu jako otvory pro přívod vzduchu. Velké šířky otvírání automatických dveří GEZE
mohou zabezpečit velké plochy pro přívod vzduchu, zajištění automatických dveří podle DIN 18650
zaručuje komfort a bezpečnost, kombinace s GEZE systémem záchranných cest (RWS) umožňuje
použití na únikových dveřích.
GEZE RWA K 600
48
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
IKEA, Taastrup, Dánsko (fotografie: Morten Bak)
Přehled výrobků GEZE
49
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Centrály zařízení pro odtah kouře a tepla
Řídicí centrály nouzového proudu umožňují koordinované ovládání a aktivování otvorů pro přívod a odvod vzduchu, které jsou vybaveny elektromotorickými pohony. Aktivaci při požáru zabezpečují automatické hlásiče kouře, manuální tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla nebo externí
alarmová zařízení. Pomocí větracích tlačítek lze ovládat pohony na oknech a otvorech pro odtah kouře pro běžný větrací provoz. GEZE nabízí různé
typy centrál a velikostí, takže lze nalézt vhodné řešení pro každé zařízení pro odtah kouře a tepla.
Výrobky
THZ
THZ Comfort
E 260 N
MBZ 300
Schodišťová centrála – kompaktní řešení pro malá zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Plus k bezpečnosti a komfortu pro malá zařízení na odvod kouře a tepla (RWA), např. na schodišti
Ovládací centrály pro řešení malých až středně velkých zařízení pro odtah kouře a tepla
Modulární centrála pro flexibilní přizpůsobení požadavkům specifickým pro daný objekt
Oblast použití
•• Řídící zařízení pro přirozený odvod kouře (NRWG podle EN 12101) nebo zařízení pro odvod kouře (RWA),
např. na prostorách schodiště
•• Řízení a nouzové napájení pohonů 24 V DC v případě požáru
•• Řízení kontrolovaného přirozeného větrání
•• Možné jsou malé, střední a komplexní zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
Charakteristika výrobku
•• THZ: kompaktní centrála s hladkým designem, možností nastavení parametrů pro individuální
přizpůsobení, výstupní proud 3,4 A pro např. řešení přívodu a odvodu vzduchu; lze zapojit až 10 hlásičů
kouře, příp. tepla, až 8 tlačítek RWA, jakož i EPS
•• THZ Comfort: stejné možnosti zapojení a nastavení parametrů jako THZ, robustní kovová schránka, obsahuje tlačítko pro odvod kouře a tepla (RWA) a ventilaci, které je podsvícené a dodatečně integrované
v těle, jakož i komfortní rozhraní pro uvádění do provozu
•• E 260 N: osvědčené napájení a řízení RWA v závislosti na typu, až 8 skupin pohonů, 2 poplachové skupiny, pro jednu poplachovou linku 10-15 tlačítek odvodu kouře a tepla (RWA), jakož i až 20 hlásičů kouře,
příp. tepla
•• MBZ 300: modulární konstrukce a různorodé možnosti nastavení pomocí počítačového softwaru
umožňují pro každý objekt individuálně specifikovat centrály pro odvod kouře a tepla (RWA), výstupní
výkon 10 A, 24 A, 48 A nebo 72 A, flexibilní a rozšířitelné o protipožární úseky a skupiny ventilace, jakož i
propojení mezi několika centrálami
GEZE THZ a THZ Comfort
50
Přehled výrobků GEZE
GEZE ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (RWA) A OKENNÍ TECHNIKA
Augustinum, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
51
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Systémy záchranných cest
Spolupráce různých systémových komponentů GEZE, jako např. pohony automatických dveří, dveřní zavírače, motorické zámky, otvírače únikových dveří, protipožární nebo bezpečnostní signalizační zařízení nebo systémy s kontrolou vstupu, s dveřní centrálou TZ 320 jako „mozek“ tvoří
systém záchranné cesty GEZE SecuLogic. Splňuje všechny požadavky na moderní, spolehlivé a designové systémové řešení. Systém záchranné
cesty SecuLogic odpovídá směrnici EltVTR a evropské normě prEN 13637.
Výrobky
TZ 300
TZ 320
TZ 320 s svorkovou krabicí KL 220
FTV 320
Monitorování a řízení jednotlivých únikových dveří bez propojení
Komfortní řešení pro monitorování a řízení záchranných cest s funkcí propojení (3 vstupy / 2 výstupy)
Komfortní řešení pro monitorování a řízení několika únikových dveří (7 vstupů / 8 výstupů)
Zablokování únikových dveří pro řízení a monitorování dveří únikových a záchranných cest, na klidový
proud
••
••
••
••
Oblast použití
Řízení a monitorování jednotlivě elektricky zamykaných dveří únikových cest bez propojení
Pro jednoduché použití nebo menší budovy (provoz Stand-Alone)
Monitorování únikových dveří s funkcí propojení
Flexibilní koncept pro několik únikových dveří - individuálně přizpůsobeno jako 3-, 2- nebo 1-krabicové
řešení
•• Montáž pod omítku nebo na omítku
Charakteristika výrobku
•• TZ 300: výhodná základní varianta s jednoduchou instalací, bezpečné spuštění přes ploštý kryt
•• TZ 320: četné vstupy a výstupy pro více funkčnosti, jednoduchá montáž s jasně oddělenými spoji, nastavení parametrů pomocí servisního terminálu ST 220, provoz přes integrovanou síťovou část
•• TZ 320 se svorkovou krabicí KL 220: rozšířené možnosti použití z důvodu několika vstupů a výstupů,
vhodné i pro montáž do krytu pohonu otočných dveří, další hlášení poplachů, stav zamknuté/otevřené,
řízení kliky dveří, závora vysunutá
•• FTV 320: Zablokování pro množství bezpečnostních použití díky velkým přídržným silám, bezpečné a
okamžité odblokování při předběžném zatížení, jakož i odblokování ve stavu bez proudu (princip stavu
s klidovým proudem)
GEZE TZ 320
52
Přehled výrobků GEZE
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Vitra Haus, Weil am Rhein, Německo (fotografie: Oliver Look)
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
53
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Systémy kontroly přístupu
Systém kontroly přístupu GEZE SecuLogic splňuje všechny požadavky na systémové řešení „All-in-one“ se všemi komponenty dveří, jako například
s biometrickou čtečkou otisku prstu nebo rozpoznání dveří s integrovaným managementem oprávněn požadavky na nejmodernější identifikaci.
Minimální rozměry řízení kontroly vstupu a optimální integrace čteček průkazů do instalací budov poskytují volnost uspořádání a designu dveří v
budově. Ať s biometrickou identifikací otisků prstů nebo jako kartový systém – systém kontroly vstupu GEZE SecuLogic lze použít pro jedny dveře
až po propojené systémy dveří.
Systémy
Basic-Line (standardní varianta)
Individual-Line
Systém Stand-Alone pro čtecí modul
Vyhodnocovací jednotka vstupů pro jedny dveře funguje bez PC zapojení/sítě
Řešení šité na míru pro každou budovu
Oblast použití
•• Kontrola vstupu jako systém Stand-alone, i pro soukromý sektor
•• Kontrola vstupu s jednoduchou kontrolou a řízením přes standardní prohlížeč
•• Kontrola vstupu pro individuální požadavky
Charakteristika výrobku
•• Basic-Line: 1 čtecí modul, 1 dveřní jednotka, pro max. 20 osob
Systémové komponenty: GEZE Single Door Unit GCDU 100/2, GEZE RFID-Reader GCVR 200, GEZE RFIDReader GCRR 200, GEZE Finger Print GCFP 401, GEZE síťový díl NET 320
•• Individual-Line: otevřený systém nechává prostor pro individuální možnost uspořádání, například
rozhraní pro poplašná zařízení nebo techniku budov, možných 24 kontrolních bodů, rozšíření přes
Cluster provoz až na 300 kontrolních bodů, 3000 uživatelů v případě biometrie, snímání času, integrace: mechatronické válce / digitální kování / čtečky se širokým rozsahem, kódovaný přenos dat HTTPS,
poplachy přes e-mail, vypracování zpráv
GEZE Finger Print GCFP 401
54
Přehled výrobků GEZE
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Administrativní budovy Katolický kostel, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Přehled výrobků GEZE
55
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Panikové zámky a hrazdy (IQ locks)
V případě nebezpečí jde o to, aby bylo možné budovu okamžitě opustit, především tehdy, pokud jsou lidé v ohrožení. Na druhé straně je nutné
chránit citlivé prostory před neoprávněným vstupem. Samozamykací panikové zámky poskytují nekompromisní bezpečnost pro lidi a věcné hodnoty. S řadou zámků IQ lock nabízí GEZE optimální řešení pro individuální požadavky na bezpečnost. Nejen na únikových a záchranných cestách,
protože moudrý zámek myslí s Vámi!
Paniková hrazda GEZE je horizontálně řízená tyč pro každou oblast použití podle evropské normy EN 1125 pro jednoduché otevření nouzových
východů.
Výrobky
Pro 1křídl. dveře
IQ lock EL
IQ lock EM
IQ lock C
IQ lock M
Pro 2křídl. dveře
IQ lock AUT
Elektromotorický zámek pro kombinaci s pohony otočných dveří.
Elektromechanický zámek se zablokováním kliky pro kombinaci s kontrolním systémem přístupu.
Mechanický panikový zámek se zpětnými hlásícími kontakty
Mechanický panikový zámek pro jednoduchou panikovou funkci
IQ lock EL DL
IQ lock EM DL
IQ lock C DL
IQ lock M DL
Multifunkční systémové řešení pro kompletní panikové dveře s oběma automatizovanými křídly dveří,
skládá se z: elektromotorický zámek IQ lock EL DL, protikus DL, tyčový pohon IQ AUT
Elektromotorický zámek pro kombinaci s pohony otočných dveří
Elektromechanický zámek se zablokováním kliky pro kombinaci s kontrolním systémem přístupu.
Mechanický panikový zámek se zpětnými hlásícími kontakty
Mechanický panikový zámek pro jednoduchou panikovou funkci
Paniková hrazda
Horizontálně řízená tyč pro jednoduché otvírání nouzových východů, podle normy EN 1125
Oblast použití
••
••
••
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Možné funkční vlastnosti: motorické odblokování, mechanické samozamykání, úplný panikový systém,
mechanické nebo elektrické zajištění úniku, různé druhy provozu, vnější klika s možností elektrického
odblokování, zpětné hlásící kontakty pro stavy zámků
•• Široké spektrum výrobků řady IQ lock nabízí různorodé možnosti řešení
•• Integrace do systému kontroly vstupu a systému RWS
•• Rozdělená křížová střelka (odstup 3 mm mezi střelkou a závorou zabraňuje nátlaku)
GEZE IQ lock AUT
56
Přehled výrobků GEZE
Dveře na trase únikových a záchranných cest
2křídlé s kompletní panikovou funkcí s oběma automatizovanými křídly dveří
Protipožární dveře
Nouzové východy
Kontrola vstupu / systém záchranných cest
Použití s GEZE automatickými systémy otočných dveří a výrobky dveřní techniky
Přívod vzduchuh zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Finanzakademie, Bonn, Německo (fotografie: Lothar Wels)
Vector, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy)
Přehled výrobků GEZE
57
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Elektrické dveřní otvírače (IQ eStrike)
Kompaktní dveřní otvírače GEZE IQ eStrike A5000 / A5300 pro standardní aplikace lze použít v každých dveřích, které mají vykazovat vysoký
komfort. Další varianta, řady GEZE IQ eStrike FT500 / FT501, je schválený jako protipožární dveřní otvírač a používá se na protipožárních dveřích
se zvýšenými požadavky na bezpečnost.
Kompaktní dveřní otvírač A5000 je vhodný i pro kouřotěsné dveře. Jako nová alternativa existuje A5000 nyní i s integrovaným rádiovým přijímačem.
Dveřní otvírače IQ eStrike A5000--F s pracovním proudem je rovněž možné použít na všech standardních dveřích a kouřotěsných dveřích a je
uzamknutý v bezproudovém stavu. Pokud přijme signál přes rádiový manuální vysílač, odblokuje se. A5000 je vhodný například pro řízení pohonu
garážové brány pomocí rádiového programu GEZE a dodatečné otvírání domovních dveří se stejným rádiovým dveřním otvíračem.
Výrobky
A5000--B
A5001--B
Kompaktní dveřní otvírač pro použití na kouřotěsných dveřích, přídržná síla 5000 N
Kompaktní dveřní otvírač se signalizačním kontaktem dveří (dveře zavřené) pro použití na kouřotěsných
dveřích, přídržná síla 5000 N
Kompaktní dveřní otvírač s vedením západky zámku, přídržná síla 5000 N
Kompaktní dveřní otvírač s procesorem signálů a úsporným režimem povolený pro použití na
kouřotěsných dveřích, odblokování při zatížení cca 160 N, úspora proudu cca 75 % po odblokování
Kompaktní dveřní otvírač s integrovaným rádiovým přijímačem pro dveře, které se mají otvírat pomocí
manuálního vysílače, povolené pro použití na kouřotěsných dveřích, přídržná síla 5000 N
Kompaktní dveřní otvírač v provedení na klidový proud, přídržná síla 5000 N
Kompaktní dveřní otvírač pro protipožární dveře, přídržná síla 8000 N, hloubka střelky 6,5 mm
Kompaktní dveřní otvírač pro protipožární dveře s dveřním hlásícím kontaktem, procesor signálů,
úsporný režim, zatížení cca 160 N, úspora proudu cca 75 %
A5000-FB
A5000--E
A5000--F
A5300--B
FT500--B
FT501--E
Oblast použití
••
••
••
••
••
Pro dveře s vysokým komfortem procházení
Pro protipožární dveře se zvýšenými požadavky na bezpečnost
Použití na kouřotěsných dveřích
Pro dveře s pravým a levým dorazem
Dveře, které se mají otvírat manuálním vysílačem pomocí řídicí rádiové jednotky
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
••
••
••
Kompaktní dveřní otvírač s malými rozměry
Vertikální nebo vodorovná montáž
Biopolární EMK ochranná dioda, integrována u všech variant
Hloubka střelky min. 6 mm
Modelová řada A5000 vhodná do kouřotěsných dveří
GEZE kompaktní dveřní otvírač IQ eStrike FT500 / FT501: nejmenší povolený protipožární dveřní otvírač
Rozmanité varianty dveřních otvíračů pro různé požadavky na bezpečnost
GEZE A5000--B
58
Přehled výrobků GEZE
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA GEZE
Gymnázium Ammersee, Dießen, Německo (fotografie: MM Fotowerbung)
Přehled výrobků GEZE
59
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Manuální posuvné stěny (MSW)
Manuální posuvné stěny otvírají, rozdělují a dělí prostory a flexibilně se přizpůsobí požadovanému použití. Systémy posuvných stěn GEZE jsou
vhodné především pro moderní, na design orientovaná celoskleněná řešení v náročné architektuře. Použití izolačního skla bez omezení výhledu
je možné díky křídlům MSW se subtilním rámem. Požadavky na energeticky efektivní řešení získává význam i v případě konstrukcí obchodů. Flexibilní stavebnicový systém a integrace křídlových prvků s různými funkcemi nabízejí velký prostor pro uspořádání nejen pro hotely, kongresové
haly, nákupní střediska, nádraží nebo letiště. S vozíkem SmartGuide lze rychle a komfortně otvírat a zavírat všechny manuální systémy posuvných
stěn GEZE i bez otočných křídel.
Výrobky
MSW SmartGuide
MSW Classicline, Pureline,
Protectline
MSW se subtilním rámem
MSW s IGG
MSW s křídly dodávanými stavbou
Technologie výrobků pro všechny MSW varianty křídel s automatickým přepínáním vodicí strany
Realizace parkovacích prostorů s vysouváním a vícenásobných za sebou umístěných parkovacích míst i
u zařízení bez otočných křídel
Individální sestavení systémů posuvných stěn s ESG nebo VSG zasklením
Classicline: Profily jsou vedeny s mírným sklonem přímo na sklo a mají výšku profilu 107 mm
Pureline: Moderní design, profily lze výborně kombinovat s existujícími zařízeními
Protectline: Profily nabízejí zvýšenou ochranu před poškozeními skla, například čisticími stroji, a jsou
proto mimořádně vhodné pro letiště a železniční stanice
Vylepšená energetická bilance použitím izolačního skla bez omezení transparentnosti fasády
MSW s integrovanými celoskleněnými systémy - profily a systém kování jsou integrovány mezi sklo tak,
že nejsou vidět
Pro specifická řešení daných objektů a inovativní koncepty prostorů lze použít křídla ze dřeva, hliníku
nebo plastu se systémem GEZE MSW
Oblast použití
•• Nákupní střediska: Kompletní a částečné otvírání přední části obchodu, v noci použití jako výstavní
plocha/výklad
•• Obchody v nákupních uličkách: kompletní otevření přední části v létě, částečné otevření v zimě,
doporučené je použití MSW s rámovými křídly, protože izolační sklo zlepšuje energetickou bilanci
•• Oceňovaná architektura s IGG, integrované, zakryté profily v okrajovém navrstvení izolačního skla
•• Profily pro nesystémová křídla, aby bylo možné realizovat specifická řešení objektů a inovativní koncepty prostorů
Charakteristika výrobku
•• Vozík SmartGuide s automatickým přepínáním vodicí strany pro lehký chod, flexibilní uspořádání parkovacího prostoru a jednoduchou obsluhu
•• Vynikající vlastnosti pojezdu a téměř tichý chod vozíků opláštěných plastem i u velkých křídel.
•• Různé kombinovatelné varianty posuvných a otáčivých dveří s jednoduchým mechanismem přestavení
pro nejrůznější možnosti uspořádání
•• Maximální transparentnost při použití izolačního skla, protože šířka rámu je jen 30 mm
•• Hmotnost křídla do 150 kg, výška zařízení do 4000 mm
•• Nástavba jako stavebnicový systém umožňuje plánování zařízení podle požadavků
GEZE MSW Classicline, Pureline, Protectline, rámová, IGG a
nesystémová křídla (zprava)
60
Přehled výrobků GEZE
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Ukázka montáže (fotografie: GEZE GmbH)
Přehled výrobků GEZE
61
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Integrovaný celoskleněný systém (IGG)
U GEZE IGG, integrovaného celoskleněného systému, jsou profily a systém kování neviditelně integrovány mezi skla – bez vyčnívajících nebo viditelných částí na povrchu skla. Vzhled fasády lez realizovat průběžně bez přerušení - je jedno, zda jsou plánovány posuvné stěny nebo dveře, dveře
s dorazem nebo kyvné dveře. GEZE IGG se dá použít u skleněných fasád v interiéru i exteriéru.
Výrobky
Slimdrive SL NT s IGG
Slimdrive SLT s IGG
MSW s IGG
Dorazové a kyvné dveře s IGG
Perlan 140 s IGG
Pohon posuvných dveří s výškou pohonu jen 7 cm kombinovaný s integrovaným celoskleněným
systémem pro opticky náročné fasády, vzhled skleněných prvků zůstává integrovanou celoskleněnou
technologií nedotčen
Pohon teleskopických posuvných dveří s výškou jen 7 cm, kombinovaný s integrovaný celoskleněným
systémem, je ideální pro skleněné fasády v konstrukcích sloupek/paždík. Profily a systém jsou integrovány mezi skly tak, aniž by byly vidět
Manuální systém posuvné stěny s pohyblivými skleněnými prvky zabezpečuje světlé a transparentní
rozdělení prostoru, jakož i flexibilní využití prostoru
Celoskleněný systém bez rámu s integrovaným kováním pro dorazové a kyvné dveře umožňuje volnost
při uspořádání pro novostavby a renovované budovy
Manuální posuvné dveře v integrovaném celoskleněném provedení jsou vhodné pro jemný elegantní
vzhled, ideální pro trvalé použití v příliš frekventovaných obytných a pracovních zónách
Oblast použití
••
••
••
••
Pro interiér a exteriér
Automatické a manuální posuvné dveře
Manuální posuvné stěny (flexibilní rozdělení prostoru)
Automatické a manuální otáčivé dveře
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
Profily a systém jsou integrovány mezi skly tak, aniž by byly vidět
Plošná optika bez nápadných prvků
Potisk skla v prostoru mezi skly
Individuálně přizpůsobitelné požadavkům zákazníka
62
Přehled výrobků GEZE
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Klinikum Düsseldorf, Německo (fotografie: Lothar Wels)
Ronald McDonald rodičovský dům, Tübingen, Německo (fotografie: Lothar Wels)
Přehled výrobků GEZE
63
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Systém Pendulo
Celoskleněný systém dělicí stěny Pendulo vytváří prostory bez optického omezení. Jako transparentní dělicí stěna v kancelářích, obchodech
nebo v soukromých obytných prostorách lze vytvořit různá elegantní řešení. Vysoký komfort chodu jednokřídlých a dvoukřídlých kyvných dveří
je dosažen integrováním dveřního zavírače do spodního designového profilu. Kyvné dveře mají úhel otvírání +/- 90 stupňů vůči ose dělicí stěny
a jsou sériově vybaveny zajištěním 90°. Všechna nastavení na dveřním zavírači včetně pozice nulové polohy lze provést bez demontáže krytu.
Systém se skládá z různých jednokřídlých a dvoukřídlých typů dveří s nebo bez nadsvětlíku, které lze kombinovat s příslušnými typy pevných polí.
Systém dělicí stěny lze dodat jak podle přání zákazníka (na míru vyhotovené řešení), tak i jako stavebnicový systém (KIT). Varianta KIT se skládá z
fixních délek jednotlivých typů prvků, které lze v určitých rozměrech na místě stavby zkrátit.
Výrobky
Systém Pendulo
Typy kyvných dveří
Kyvné dveře Pendulo PT 01
Kyvné dveře Pendulo PT 02
Kyvné dveře Pendulo PT 03
Kyvné dveře Pendulo PT 04
Kyvné dveře Pendulo PT 04 BS
Kyvné dveře Pendulo PT 05
Kyvné dveře Pendulo PT 05 BS
Systém pevných polí Pendulo
Pevné pole Pendulo typ 01
Pevné pole Pendulo typ 02
Pevné pole Pendulo Typ 03-05
Typy kyvných dveří a varianty pevných polí lze navzájem libovolně kombinovat a vytvořit komplexní
celoskleněný systém stěny.
Všechny varianty kyvných dveří jsou ve spodním profilu dveří vybaveny dveřním zavíračem s funkcí
Hold-On v poloze 90°, volitelný je spodní zámek do profilu dveří
Kyvné dveře se spodním designovým profilem, horní otočné ložisko dodávka stavby
Kyvné dveře se spodním a horním designový profilem
Kyvné dveře se spodním designovým profilem a horním kováním PT 20 na sklo
Kyvné dveře jako typ 02, avšak s nadsvětlíkem včetně upevňovacího kování
Kyvné dveře jako typ 04, avšak s použitím pro určení směru otvírání
Kyvné dveře (2kříd.) s průběžným nadsvětlíkem včetně upevňovacího kování
Kyvné dveře (2kříd.) jako typ PT 04, avšak s kováním pro určení směru otvírání
Všechny varianty pevných polí jsou vybaveny spodním průběžným designovým profilem, variabilní
umístění svěrných desek v základním profilu, kompenzace tolerance ve svěrných deskách
Pevné pole se spodním průběžným designovým profilem, horní napojení je dodávkou stavby
Pevné pole se spodním a horním designový průběžným designovým profilem
Pevné pole se spodním průběžným designovým profilem a horním kováním PT 90 na sklo
Oblast použití
••
••
••
••
Pro zařízení v interiéru a chráněném exteriéru
Pro oblasti se střední frekvencí průchodů
Pro jednotabulové bezpečnostní sklo (ESG)
Pro tloušťky skla 8 a 10 mm
Charakteristika výrobku
••
••
••
••
Hmotnost dveřního křídla do 80 kg, šířka dveřního křídla do 1100 mm, výšky dveřního křídla do 2600 mm
Výška zařízení dělicí stěny do 3000 mm
Povrch stříbrné barvy a imitace nerezu, eloxovaný a RAL lakovaný
Modulární konstrukce všech kování, skládá se ze základních těles, funkčních nástavců a krytů upevnitelných pomocí klipů
Integrovaný zavírací mechanismus, sériový
Zajištění zavíracího mechanismu +/- 90° vůči ose dělicí stěny
Nastavitelná rychlost zavírání a nulová poloha bez demontáže krytu
Volitelný spodní zámek pro cylindrickou vložku
Konfigurovatelný systém výrobku
••
••
••
••
••
Systém GEZE Pendulo
64
Přehled výrobků GEZE
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Meesenburg GmbH, Flensburg, Německo (fotografie: Jochen Stüber)
Meesenburg GmbH, Flensburg, Německo (fotografie: Jochen Stüber)
Přehled výrobků GEZE
65
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Systémy kování na sklo (Patch Fittings)
Systém Patch Fittings je snadno namontovatelný systém kování na sklo pro různá použití v interiéru a exteriéru. Systém Pendulo kombinuje kování
Patch Fittings s průběžnou dveřní lištou s dveřním zavíračem Pendulo C integrovaným v profilu. Kyvné dveře lze komfortně regulovat z volitelné
polohy (90°) do jejich zavírací polohy. Kromě ochrany spodní skleněné hrany není u systému Pendulo nutné provádět zabudování dveřních
zavíračů.
Výrobky
PT 10 / PT 20
PT 24 a PT 21
PT 30
PT 40 / PT 75
US 50-RD
PL 50-RD
PL 55
GK 50 / GK 20
PT 63 / PT 70, PT 80 / PT 84, PT 90
FP-P
Výrobky v kombinaci s Patch
Fittings
Pendulo C
TS 500 NV und TS 500 N EN3
Spodní rohové kování / horní rohové kování pro kyvné dveře
Horní otočné ložisko
Kování nadsvětlíku s čepem závěsu
Úhlové kování nadsvětlíku / dvojité kování nadsvětlíku
Střední zámek s kruhovým čepem
Rohový zámek s kruhovým čepem
Spodní zámek s kruhovým čepem
Protikus zámku / dvojitý protikus zámků
Spojovací kování s dorazem / spojovací kování / spojovací kování na stěnu
Svěrná lišta pro pevná pole
Dveřní lišta s integrovaným dveřním zavíračem vede otevřené křídlo dveří komfortně a regulovatelně do
jeho zavřené polohy, s nebo bez funkce Hold-on v 90° poloze
Podlahový dveřní zavírač pro dorazové a kyvné dveře
Oblast použití
••
••
••
••
Charakteristika výrobku
•• Hmotnost křídla do 100 kg, šířka křídla do 1000 mm, výška křídla do 2800 mm
•• Zkrácení doby montáže díky rychlé předmontáži všech celoskleněných kování
•• Patch Fittings umožňuje technicky perfektní a opticky náročné vyhotovení standardních
celoskleněných zařízení
•• Modulární konstrukce všech kování se skládá ze základních těles, funkčních nástavců a krytů upevnitelných pomocí klipů
•• Použití běžných skleněných prvků a vrtaných otvorů
•• Bezproblémové přizpůsobení na tloušťky skla 8 - 12 mm
•• Elegantní krytky z leštěné nebo broušené ušlechtilé oceli, hliník EV1
•• Střídavý šroubový spoj zabraňuje neoprávněné demontáži skla
Profil pevného pole s krytem
Profildesign 40, profil pevného
pole s krytem Profildesign Pendulo (zprava)
66
Přehled výrobků GEZE
Řešení kování pro celoskleněné systémy
Pro zařízení v interiéru a exteriéru
Pro skleněné dělicí stěny
Pro kyvné dveře
GEZE SKLENĚNÝ SYSTÉM
Glas Trösch, Kempten, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald)
Přehled výrobků GEZE
67
PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com
Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
[email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
[email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weißensee)
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
[email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
[email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
[email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90
22761 Hamburg-Bahrenfeld
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weißensee)
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
[email protected]
GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Theodorstr. 42-90, Haus 11
22761 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
[email protected]
Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
[email protected]
Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
[email protected]
Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
[email protected]
Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel. +359 247043 73
Fax +359 247062 62
[email protected]
Z A S TO U P E N Í :
G E Z E Č E S K Á R E P U B L I K A S . R . O.
W W W. G E Z E . C Z
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
[email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
[email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
[email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 10 59359300
Fax +86 10 59359322
[email protected]
France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
[email protected]
Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
[email protected]
Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Milano
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 0295069 511
Fax +39 0295069 533
[email protected]
Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06 726531 1
Fax +39 06 726531 36
[email protected]
Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
[email protected]
Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 212507 750
Fax: +40 316201 258
[email protected]
Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
[email protected]
Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
[email protected]
Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
[email protected]
Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
[email protected]
Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
[email protected]
India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
[email protected]
Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel: +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
[email protected]
G E Z E S LO V E N S KO S . R . O.
W W W. G E Z E . S K
Id. č. 163484 · Verze CZ 151030 · Změny vyhrazeny
South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel: + 87 94337 88
Fax: + 86 66137 52
[email protected]
Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
[email protected]
Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
[email protected]
Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
[email protected]
United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
[email protected]
United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
[email protected]

Podobné dokumenty