OBCHODOVÁNÍ CFD NA PLATFORMĚ

Komentáře

Transkript

OBCHODOVÁNÍ CFD NA PLATFORMĚ
CFD
OBCHODOVÁNÍ CFD NA
PLATFORMĚ
Saxo Bank A/S Headquarters
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Phone: +45 3977 4000
Fax: +45 3977 4200
Web: www.saxobank.cz
Pro více informací kontaktujte prosím
naši kancelář v Praze.
Tel.: +420 226 201 580
E-mail: [email protected]
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
O PLATFORMĚ
Rychlá a jednoduchá
Nová platforma SaxoTraderGO od Saxo Bank je navržena tak, aby byla co nejrychlejší a její použití bylo co nejsnazší. Jde o
webovou platformu, kterou lze používat v jakémkoli webovém prohlížeči kompatibilním s HTML5, na jakémkoli zařízení.
Skvělá funkčnost na různých zařízeních
Platformu SaxoTraderGO můžete využívat na počítači, tabletu i chytrém telefonu. Uživatelský dojem je u jednotlivých zařízení
přesně sladěný a obchodní diáře a předvolby se přenášejí napříč jednotlivými zařízeními.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
2
PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ
Když platformu poprvé otevřete, provede vás průvodce několika krátkými kroky pro nastavení
platformy podle vašich požadavků. Patří mezi ně například:
• regionální nastavení, jazyk a formát čísel,
• předvolby ohledně obchodních produktů a regionální nastavení – slouží k vytvoření obchodních diářů, ve kterých sledujete
nejoblíbenější instrumenty pro vybraný region.
Poznámka: produkty, které si nevyberete, budou v zájmu zjednodušení práce s platformou skryty. Tyto obchodované
produkty můžete kdykoli aktivovat pomocí položky Produkty v nastavení platformy.
• Otázky ohledně směrnice o trzích finančních nástrojů ve vztahu k produktům (MiFID) aktivovaných v platformě.
Výběr jazyka
Regionální nastavení
Tato nastavení je možné později změnit pomocí položky Nastavení platformy v nabídce Platforma
.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
3
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ
Obchodované produkty a obchodní region
Test ohledně směrnice o trzích
finančních nástrojů (MiFID)*
Hotovo
Tato nastavení je možné později změnit pomocí položky Nastavení platformy v nabídce Platforma
* Toto nastavení je k dispozici pouze na reálném (live) účtu.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
4
.
SAXOTRADER NA POČÍTAČI
Obchodní diář / Panel obchodování
Zde můžete monitorovat ceny.
Pozice a Pokyny
Zde můžete spravovat otevřené obchodní
pozice a pokyny.
ÚČET
Nabízí přístup ke
službám účtu.
Nástrojová lišta účtu
Uvádí váš zůstatek na
účtu a disponibilní marži.
Vyhledávání
instrumentů
Informační panel
Zde můžete spravovat
otevřené obchodní pozice
a pokyny.
VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH INSTRUMENTŮ
Záhlaví v platformě SaxoTraderGO nabízí rychlý přístup
k okamžitému vyhledávání instrumentů.
Po kliknutí na ikonu produktu ve výsledcích vyhledávání budete moci s
instrumentem obchodovat, přidat jej do obchodního diáře, otevřít v grafu
nebo přidat cenové upozornění.
Kliknutím na ikonu produktu ve
výsledcích vyhledávání otevřete
nabídku dostupných akcí.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
5
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
OBCHODNÍ DIÁŘ
V obchodním diáři můžete monitorovat instrumenty, které vás zajímají.
Výběr obchodního diáře
Výběr obchodního diáře poskytuje přístup k vlastním obchodním diářům a k předem definovaným obchodním diářům pro
instrumenty, které jste aktivovali při prvním spuštění platformy.
Výběr obchodního diáře
Umožňuje rychlý výběr vlastních
nebo standardních obchodních diářů.
Upravit obchodní diář
Umožňuje přidat nové instrumenty a
přizpůsobit si aktuální obchodní diář.
Můj obchodní diář
Váš vlastní obchodní diář
Nový obchodní diář
Umožňuje vytvořit nový (prázdný)
obchodní diář.
Standardní obchodní diář
Umožňuje vybrat předem definované
obchodní diáře pro určitou burzu
nebo pro určitý region.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
6
OBCHODNÍ DIÁŘ
V obchodním diáři můžete monitorovat instrumenty, které vás zajímají.
Vlastní obchodní diáře
Můžete si vytvořit kopii předem definovaného obchodního diáře, upravit ji a zvolit možnost Kopírovat do svých obchodních
diářů.
Můžete také začít tím, že vytvoříte nový (prázdný) seznam výběrem možnosti Nový seznam ve výběru obchodních diářů.
Úprava obchodního diáře
Chcete-li upravit obchodní diář, zvolte možnost Upravit.
Chcete-li přidat nové instrumenty, klikněte na tlačítko PŘIDAT INSTRUMENT a poté vyhledejte požadované instrumenty:
Přidání nových instrumentů
Změna pořadí instrumentů jejich
přetažením
Odstranění instrumentů
Instrumenty můžete v seznamu přesouvat nahoru nebo dolů přetažením řádku.
Instrumenty můžete ze seznamu vymazat kliknutím na ikonu odstranění (X).
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
7
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
OBCHODNÍ DIÁŘ
V obchodním diáři můžete monitorovat instrumenty, které vás zajímají.
Režim obchodního diáře
Chcete-li změnit typ a sloupce obchodního diáře, klikněte při upravování na možnost ROZVRŽENÍ:
• Jednořádkový seznam (pouze počítače)
Jednořádkový režim umožňuje zobrazit nejvíce instrumentů.
Rozvržení > Jednoduchý
řádek
Zobrazuje každý instrument
na jednom řádku.
• Dvouřádkový seznam
Dvouřádkový režim umožňuje na omezeném prostoru obrazovky zobrazit větší množství informací o instrumentech.
Rozvržení > Dvojitý řádek
Zobrazuje jednotlivé instrumenty
na dvou řádcích.
• Panel Trade Board
Režim dlaždicového zobrazení umožňuje rychle obchodovat s instrumenty.
Rozvržení > Panel
Trade Board
Zobrazuje instrumenty
jako dlaždice v panelu
obchodování.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
8
OBCHODNÍ DIÁŘ
V obchodním diáři můžete monitorovat instrumenty, které vás zajímají.
Výběr sloupců
Chcete-li změnit, jaké sloupce se v obchodním diáři zobrazují, klikněte při upravování na možnost ROZVRŽENÍ:
Položka Zobrazené sloupce uvádí sloupce, které jsou aktuálně zařazeny do obchodního diáře. Zvýrazněné sloupce jsou ty,
které jsou aktuálně viditelné v šířce, jež má obchodní diář k dispozici. Chcete-li k zobrazeným sloupcům přidat další sloupec,
přetáhněte jej na požadované místo v seznamu.
ZADÁVÁNÍ OBCHODŮ A POKYNŮ
Trade Ticket umožňuje zadávat obchody a pokyny pro vybraný instrument a doplňovat související pokyny za účelem ochrany obchodu (pokyny stop-loss). Slouží také k uzavření pozice,
pokud obchod dosáhne cílové ceny.
S instrumenty z obchodního diáře můžete obchodovat kliknutím na tlačítko v cenovém poli.
Obchodování prostřednictvím obchodního diáře
Klikněte na cenová tlačítka.
Trade Ticket můžete otevřít také vyhledáním a výběrem instrumentů, které chcete otevřít v přehledu, a kliknutím na tlačítko
OBCHOD, jež se nachází na liště v záhlaví.
Obchodování s instrumentem vybraným z panelu
přehledu
Vyberte instrument z možností
Vyhledávání, Obchodní diář,
Pozice či Pokyny a klikněte na
tlačítko Obchodovat.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
9
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
ZADÁNÍ REÁLNÉHO OBCHODU
Zadání reálného obchodu
Chcete-li obchodovat CFD na základě živých obchodovatelných cen, zvolte v nástroji pro výběr obchodů/pokynů možnost
Obchod.
Pokud jsou tlačítka zelená, bude zobrazená cena představovat realizační cenu.
Je-li trh zavřený nebo živé ceny nejsou k dispozici, můžete pomocí tržních pokynů zadat obchod za nejlepší cenu, která je
na trhu k dispozici.
Výběr obchodu
Okamžité obchodování za
živé (zelené) ceny
Zadání pokynu CFD
Chcete-li zadat obchodní pokyn CFD, zvolte v nástroji pro výběr obchodů/pokynů možnost Obchod.
Cena instrumentu
Zobrazuje aktuální a dnešní nejvyšší/
nejnižší cenu.
Typ pokynu
Z rozbalovací nabídky Obchod/Pokyn
vyberte typ pokynu.
Prodat nebo Koupit
Pro zadání prodeje nebo nákupu
klikněte na tlačítko PRODAT nebo
KOUPIT
Přidat pokyn stop loss / take profit
Kliknutím na odkaz můžete k obchodnímu pokynu přidat pokyn stop loss /
take profit.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
10
ZADÁNÍ REÁLNÉHO OBCHODU
Chcete-li k pokynu či obchodu přidat související pokyny, klikněte na odkaz Přidat související pokyny:
Přidat limitní pokyn
Vyberte pokyn typu Stop, chcete-li ke svému
obchodu přidat související limitní pokyn stop loss.
Přidat pokyn typu Stop
Vyberte pokyn typu Stop, chcete-li ke svému
obchodu přidat související limitní pokyn stop loss.
Použít pokyn na obchod
Potvrzení obchodů a pokynů
Všechny obchody a pokyny budou po zadání rychle potvrzeny.
Obchody/pokyny potvrzeny
Všechny obchody a pokyny jsou po zadání
pokynu k obchodu rychle potvrzeny.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
11
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
SPRÁVA OBCHODNÍCH POZIC
Panel pro správu pozic umožňuje soustředit se na otevřené pozice a spravovat obchody.
Pozice
Umožňuje spravovat otevřené obchodní pozice
Zavřít pozici
Prostřednictvím
sloupce Zavřít
Zisk či ztráta v
reálném čase
Správa pokynů typu Stop a limit
Umožňuje k pozicím přidávat,
odstraňovat či upravovat pokyny typu
Stop a limit.
Veškeré
podrobnosti o
pozici
SPRÁVA OTEVŘENÝCH POKYNŮ
Panel pro správu pokynů umožňuje monitorovat a spravovat otevřené obchodní pokyny.
Upravit otevřený pokyn
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete
změnit pokyn ještě před provedením.
Pokyny
Umožňuje spravovat otevřené obchodní pokyny.
Veškeré
podrobnosti
o pokynu
Zrušit pokyn
Umožňuje zrušit pokyny před provedením.
NÁSTROJOVÁ LIŠTA ÚČTU
Nástrojová lišta Účtu ukazuje dostupný zůstatek na účtu pro nové peněžní obchody, celkovou hodnotu účtu a dostupnou
marži pro otevření nových maržových pozic.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
12
PŘEHLED TRHU
Panel Přehled nabízí přehled informací o
cenách, grafy a aktuální zprávy týkající se
instrumentu vybraného v:
• Poli Vyhledávání,
• Obchodním diáři,
• Seznamu Pozic,
• Seznamu Pokynů.
Přehled trhu zobrazuje:
• pohyby ceny (včetně poslední obchodované ceny, nabídkové/poptávkové ceny, dnešní nejvyšší/nejnižší ceny), stav
trhu a velikost nabídky/poptávky (u akcií),
• graf ceny za vybrané časové období od 1 dne do 5 let,
• relevantní aktuální zprávy,
• stručný přehled informací o firmě, který obsahuje základní
údaje (týká se akcií).
Zobrazuje instrumenty
přidané do vlastního
Obchodního diáře
Přidat cenové upozornění
Otevřít Trade Ticket
Cenový sloupcový graf
Výběr rozsahu grafu
Přehledový graf
Základní údaje o firmě
(akcie)
Aktuální zprávy o firmě
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
13
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
GRAFY
Funkce Graf umožňuje zobrazit až 4 grafy pro vybraný instrument, a to s rozdílnými typy
grafů, časovými obdobími a studiemi.
Přidání/odstranění
grafu
Celá obrazovka / Zpět
Propojit
/ zrušit
propojení s
Obchodním
diářem
Výběr
časového
období
Typ grafu:
svíčkový, čárový...
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
14
Technické
studie
Nástroje pro
kreslení
Obchodování
v grafu
SLUŽBY ÚČTU
Služby účtu se nacházejí na kartě Účet v
horní části platformy a zahrnují následující
možnosti:
• Přehled účtu
• Výkonnost účtu *
• Správa peněžních prostředků – převod prostředků na účet
a z účtu *
• Předplatné – správa předplatného potřebných pro
živé burzovní ceny, zpravodajské služby a vyhledávání
kapitálu *
• Obchodní podmínky
• Reporty – výpisy, realizované obchody, výplaty dividend apod.*
• Záznam aktivity
* Dostupné pouze u reálného (live) účtu.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
15
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
na tabletu
Na výšku
Přehled a Grafy
Na šířku
Všechny moduly
Na výšku
Obchodní diáře, pozice, pokyny a cenová
upozornění
na chytrém telefonu
Všechny moduly jsou přístupné prostřednictvím menu
.
Na šířku
Nabízí možnost lepší
orientace v grafu.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
16
Menu
Moduly jsou přístupné
prostřednictvím menu.
TYPY POKYNŮ CFD
Tržní pokyn
(market)
Pokyn k nákupu nebo prodeji konkrétního instrumentu, jakmile to bude možné, za cenu, kterou lze na trhu získat.
Nákup či prodej daného objemu akcií nebo CFD za (průměrných) cenových podmínek dostupných na burze nebo
kótovaných naším market makerem.
Limitní pokyny se zpravidla používají při vstupu na trh a pro realizaci zisku na předem stanovených úrovních.
• Limitní pokyny k nákupu se zadávají pod současnou tržní cenu a jsou provedeny v případě, že se nabídková cena
(ask) dotkne nebo prolomí definovanou cenovou hladinu. (Pokud je pokyn zadán nad současnou tržní cenou, je
pokyn splněn okamžitě za nejlepší dostupnou cenu, která je nižší nebo rovna limitní ceně).
Limitní pokyn
• Limitní pokyny k prodeji se zadávají nad současnou tržní cenu a jsou provedeny v případě, že se poptávková
cena (bid) dotkne nebo prolomí definovanou cenovou hladinu. (Pokud je pokyn zadán pod současnou tržní
cenou, je pokyn splněn okamžitě za nejlepší dostupnou cenu, která je vyšší nebo rovna limitní ceně).
Jakmile dojde ke spuštění limitního pokynu, je proveden za cenu, kterou lze na trhu dostat, co nejdříve. Pamatujte
na to, že v případě, že otevírací cena na trhu je lepší než vaše limitní cena, může se cena, za kterou je pokyn
proveden, lišit od ceny, kterou jste nastavili. V případě futures bude pokyn splněn, jakmile to bude možné a
případný zbývající objem zůstane na trhu jako limitní pokyn. V případě CFD bude pokyn splněn, jakmile to bude
možné a případný zbývající objem zůstane na trhu jako limitní pokyn.
Stop pokyn se zpravidla používá k výstupu z pozice a k ochraně proti obchodním ztrátám.
• Stop pokyn k prodeji je umístěn pod současnou úroveň trhu a je vykonán, když se poptávková (bid) cena dotkne
nebo prolomí stanovenou cenovou hladinu.
Stop pokyn
• Stop pokyn k nákupu je umístěn nad současnou úroveň trhu a je vykonán, když se nabídková (ask) cena dotkne
nebo prolomí stanovenou cenovou hladinu.
Pokud dojde k dosažení nebo prolomení ceny bid u prodejních pokynů (nebo ceny ask u nákupních pokynů), stává
se z pokynu tržní pokyn a je splněn, jakmile je to možné za cenu, kterou lze na trhu dostat. Spící pokyn, který je
převeden na tržní pokyn, jakmile je dosažena cena v tomto pokynu stanovená.
Stop limitní
pokyn
Trailing stop
pokyn
Stop limitní pokyn bude vykonání za stanovenou cenu (nebo lepší), jakmile bude dosažena stanovená stop cena.
Po dosažení stop ceny se stop limitní pokyn přemění na limitní pokyn k nákupu (nebo prodeji) za limitní cenu nebo
cenu lepší. Spící pokyn, který je převeden na limitní pokyn se zvlášť definovaným limitem, jakmile je dosažena cena
v tomto pokynu stanovená.
Trailing stop pokyn je stop pokyn, jehož stop cena se mění. Pokud trh roste (v případě dlouhých pozic), stop cena
roste v poměru, který uživatel stanovil. Pokud však trh klesá, stop cena se nemění. Tento typ pokynu pomáhá
investorovi nastavit hranici pro maximální možnou ztrátu bez omezování potenciálního zisku, který může pozice
přinést. U otevřených pozic také snižuje potřebu neustále sledovat tržní ceny.
Spící pokyn, u kterého je cena pokynu stanovena pomocí počáteční hranice a pevné vzdálenosti od podílu na CFD,
což umožňuje, aby se cena pokynu pohybovala společně s pohyby na trhu, které jsou proti směru pokynu, a který
je převeden na tržní pokyn, jakmile je dosažena cena v tomto pokynu stanovená.
Související
(podmíněné)
pokyny
K dispozici je několik typů souvisejících pokynů. Pokyn If done (když splněno) se skládá ze dvou pokynů: primární
pokyn bude proveden, jakmile to tržní podmínky umožní, a sekundární pokyn se aktivuje pouze v případě
provedení pokynu primárního. Pokyn One Cancels the Other (O.C.O. - jeden ruší druhý) sestává ze dvou pokynů.
Pokud je jeden z nich vykonán, související pokyn se automaticky zruší. Trojité podmíněné pokyny sestávají ze
dvou pokynů, které vstoupí v platnost v případě, že je proveden primární (if done - když splněno) pokyn. Tyto dva
pokyny jsou vůči sobě ve vztahu „jeden ruší druhý”.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
17
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
CFD
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
STRUČNÝ ÚVOD K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SAXOTRADERGO PRO OBCHODOVÁNÍ CFD
DALŠÍ INFORMACE
PŘEČTĚTE SI
VÍCE O CFD
CFD CORPORATE
ACTIONS
CENÍK
CFD
OBCHODNÍ
PODMÍNKY CFD
OBECNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
OCHRANA
VKLADŮ KLIENTŮ
Více o CFD na TradingFloor.com
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
18
Vezměte prosím na vědomí, že marže a obchodní p odmínky se mohou měnit.
Aktuálně platné ceny a marže najdete vždy na www.saxobank.com.
Kategorie
Riziko
Produkt
Specifikace
Zelená
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty vkladu velmi
malé. Produkt není těžké
pochopit.
Dluhopisy
Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR
Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK
Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro financování stavby
lodí
Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány (KommuneKredit)
Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi
Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními úvěrovými
institucemi
Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi
Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními nebo
hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 (doplňující kapitál) pro
pokrytí SDRO a SDO
Žlutá
Červená
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty vkladu
částečné nebo úplné.
Produkt není těžké
pochopit.
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty větší než
vklad nebo jsou produkty
těžko pochopitelné
Dluhopisy
Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu
Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR
Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska
Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistin y
Akcie
Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu
Garantované certifikáty
Není určena
Certifikáty
Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu
Certifikáty podílových fondů
Produkty strukturované podle směrnice UCITS
Účelová sdružení
Produkty odlišné od směrnice UCITS
Akcie
Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním
systému nebo alternativním obchodním místě
Dluhopisy
Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě
Strukturované dluhopisy
Certifikáty
Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad
Opce, futures a forwardy
Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity
Spot FX
Křížová měna
Swapy
Podíly, akcie, akciové indexy
CFD
Samostatné akcie, akciové indexy, komodity
ETC
Komodity
ETF
Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy
PRODUKTOVÁ RIZIKA: DÁNSKÉ BANKY MUSÍ ROZDĚLOVAT INVESTIČNÍ PRODUKTY, KTERÉ NABÍZÍ RETAILOVÝM KLIENTŮM,
PODLE SLOŽITOSTI PRODUKTU A JEJICH RIZIKA NA: ZELENÉ, ŽLUTÉ A ČERVENÉ.
Odmítnutí odpovědnosti: Saxo Bank A/S nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty plynoucí z investic založených na jakémkoliv doporučení, prognóze nebo jiných zde obsažených
informacích. Obsah této publikace by neměl být považován za výslovný nebo odvozený slib, záruku ani domněnku Saxo Bank, že klienti budou mít zisk ze zde zmíněných
strategií nebo že ztráty ve spojení se zde uvedenými návrhy budou nebo mohou být omezené. Obchody podle doporučení uvedených v analýze, především investice vložené do
obchodování se směnnými kurzy a do derivátů, mohou být velmi spekulativní a mohou vést jak ke zisku, tak ke ztrátě, především pokud podmínky uvedené v analýze nenastanou
v takové podobě, jak bylo předpokládáno. Přečtěte si plné znění našeho dokumentu Zveřejnění analýzy a odmítnutí odpovědnosti na www.saxobank.com/analysis/disclaimer.
Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: [email protected]​​ | W: www.saxobank.cz
19
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
MÁTE ZÁJEM O VÍCE
PRODUKTŮ?
Rychlost. Realizace. Široká škála instrumentů.
Forex
více než 180
měnových párů
FX opce
45
0 měnových párů
CFD
CFDs
více než 9 000
kontraktů
Fu
Futures
200
kontraktů
Bo
Dluhopisy
více než 6 000
instrumentů
Eq
Akcie
více než 19 000
instrumentů
Akciové opce
Eq 200
0 Opce
ETFs/ETCs
více než 2 500
F
instrumentů
Eq
C
Opční kontrakty
70
0 kontraktů
Vyzkoušejte demo účet zdarma na
cz.saxobank.com
20
Kontakt:
Tel: +420 226 201 580
Email: [email protected]
21

Podobné dokumenty

OBCHODOVÁNÍ FUTURES NA PLATFORMĚ

OBCHODOVÁNÍ FUTURES NA PLATFORMĚ • Limitní pokyny k prodeji se zadávají nad současnou tržní cenu a jsou provedeny v případě, že se poptávková cena (bid) dotkne nebo prolomí definovanou cenovou hladinu. (Pokud je pokyn zadán pod so...

Více

CFD - Saxo Bank

CFD - Saxo Bank obchodním systému nebo alternativním obchodním místě Strukturované dluhopisy

Více

saxo bank žádost o otevření účtu

saxo bank žádost o otevření účtu Trh cizích měn je největší finanční trh na světě a obchoduje se na něm každý pracovní den 24 hodin denně. Ve srovnání s jinými finančními produkty se mimo jiné vyznačuje nízkými ziskovými maržemi. ...

Více

INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH

INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH zemědělské produkty nebo finanční produkty. V závislosti na povaze futures existují dva způsoby vypořádání, buď cenovým rozdílem, nebo skutečným dodáním ve stanoveném termínu. Futures jsou vždy obc...

Více

CFDs: Výhody pro akciové obchodníky

CFDs: Výhody pro akciové obchodníky Neomezujte svůj kapitál CFDs produkty jsou obchodovány na marži. Do obchodu vložíte pouze část z celkového objemu obchodu jako zástavu na základě požadavků stanovených Vašim obchodníkem. Obchodujet...

Více

BanKovní inovátor - Nejlepší Banka a Nejlepší pojišťovna

BanKovní inovátor - Nejlepší Banka a Nejlepší pojišťovna mění podle vývoje na trzích. Slitky lze fyzicky převzít na pobočkách v Praze v Rytířské ulici a v Kounicově ulici v Brně. Vzhledem k velkému zájmu to bude do dvou měsíců možné na deseti pobočkách. ...

Více

Tisk - Admiral Markets

Tisk - Admiral Markets hrubý zisk a ztráta ziskové/ztrátové pozice Vaše nejlepší obchody.

Více

stáhnout - Systegra

stáhnout - Systegra Následující text vám přiblíží jednotlivé funkce a vlastnosti programu. Detailní návody a popisy naleznete v elektronické nápovědě a Uživatelské příručce, která je součástí “plné” verze. Na tomto CD...

Více