454 kB

Transkript

454 kB
poTvRzENí o půvoDtJ zvíŘnrn ěís.PB : 521115202262 odd:
".ffih"
AA
CISLO POP: AA20150031
Plemenná kniha Aberdeen Angus
ZAI 777 i^aoo ,BLELACK D|IKE LI262
plemeno:
Ml
chíp:
st.reg. :
uš-čís].o:52L7L52o2262 vK dat.nar. z24.o5.2oo9 c}rovatel l.tessrs N F !ía9sie 6 sons , Dimet
pohlaví : Plemenný býk 9énot14l: DNA 89o3o59 najttel NATI,RAL s. r. o. Praha
země
:
A
AA
pův.:§kotsko
:
ToTo pop NEuí unčnxo pRo ExpoRT ! NOT VALID FOR EXPORT !
OO
z2al 765
OOO: 269 367
ANTIDoTE 5775
jméno :G 13 sTRucTURE
Tc sTocKMAN 355
oddílPK: A
ěísloPK :13394625
oddítPK: A
119 94 6 01
OTEC : 279 298
jnéno : LAGR.AND MAF
ěísloPK: L5442456
ušníěíslo:
15442456 us
chovatel:
La Grand Angus Ranch, Freeman,
maj
itéJ. :
chovatel
sD
MOO:
narozen:10.04.1999
krevní rozbor ě.:
genotlP prot. č.:
zéně pŮvodu: usA
chovate].
L22aL533
L5259208 Us
Jméno: oNEIíJIJS DELIA R 720
oddílPK: A
1250203o
T510
MMo:
narozena: 01 . 09 -2OO2
země původu: USA
MATI(A:
OMO:
000
ss TRAVEI|ER 6807
:
majitel:
země Původu: usA
12281533 U9
G 13 TRAVEIJER 9428
MO
:
1434309]. US
Jméno IMAPLB LANE FoREVER LADY 27.|
ěísloPK :14343091
oddí].PK: A
plemeno : AA 100
narožen : 11.12.2005
ěísloPx: 15259208
:
majitel:
OM
z28L 766
A
Jméno :CIRCLE
_
- - -íil:a", -
11699 92 6
OOM: 000
s A F Foclrs oF Bn_ i
l26Leo7 6
ADVBNTURB 0124
;
o Neill Angu6
l{tF jiteJ.:
"',,í
o82169
,t
genotlP Paot. ě.
země původu: UsA
ěísloPK :14134966 ! ffipx,
o Neilt|
najitél :
"
chovat€l
a
l24o6912
:
narozana,01.03.200
r.nč Ptlvodu:
u8A
1319{593
DILI^ 703
Y Dr.l. alia
U§
l!.0l.rolr

Podobné dokumenty

otvrzení o původ

otvrzení o původ kniha Plemenná w gt'řeg. : ZPA 034 :,,a"" ,FAU9SET poublanc chapél1é Béř zeně pův':Elancié uš.ěíslo; pohlaví

Více

otvrzení o původ - Bursia Praha sro

otvrzení o původ - Bursia Praha sro majitel: narozena: zerně p voc1u: ]irarrc j'e

Více

otvrzení o původ - Bursia Praha sro

otvrzení o původ - Bursia Praha sro uš.ěís1o: 7272350111 FR dat.nar.:16.09.2005 chovate1:Earl Medart Michel,Les Etangs,Thoringe pohlaví :Plemenn b k genotyp: DNA 8903380 majitel :Bursia s.r.o.Praha

Více

st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL

st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL ěísloPK :1291010536 oddílPK: A chovatel : Earl Valette, Laguiole majitel: narozen : .

Více