realizace - Sdružení EPS ČR

Komentáře

Transkript

realizace - Sdružení EPS ČR
Zkušenosti s převodem typového rodinného domu do pasivního standardu aneb
příběh pasivního domu … příběh pasivního domu
zadavatel: Sdružení EPS ČR / Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
Kancelář sdružení ‐ PKK
Na Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.epscr.cz
www.asting.cz
autor:
Ing. Tomáš Podešva & Asting CZ Pasivní domy s. r. o.
ing. Vladimír Nepivoda
Rok vydání: 2013
Číslo vydání: 01 … příběh pasivního domu
ÚVOD:
Místní regulativa a jiná omezení při návrhu
Stavební pozemek je součástí nové zástavby rodinných domů. Tuto zástavbu zastřešoval místní
developer, který nabízel prodej stavebních pozemků, alternativně i výstavbu domů na klíč ‐ pro tuto variantu byl developerem zpracován typový projekt.
V našem případě investor zakoupil stavební pozemek s již vydaným stavebním povolením a jeho záměrem bylo upravit typový projekt tak, aby splnil jeho představy po stránce dispoziční, funkční a energetické. Samotnému zakoupení stavebního pozemku předcházela důkladná analýza stavebního záměru provedená zkušenou projekční kanceláří. Přepracováním typového projektu se podařilo naplnit představy investora o jeho domově a také
zajistit parametry pasivního domu. Z obyčejného, energeticky spíše nekvalitního záměru, se stal nadějný projekt.
… příběh pasivního domu
PŮVODNÍ ZÁMĚR, PŮVODNÍ DŮM:
… příběh pasivního domu
1) Konstrukční řešení
Založení: základové pasy a základová deska
Obvodové stěny: keramické zdivo tl. 300 mm + kontaktní zateplovací systém z EPS
Příčky: keramické příčkovky
Strop nad 1NP: zavěšený podhled z SDK, tepelná izolace
Střecha: dřevěné vazníky, betonová krytina
Okna: plastový profil, izolační dvojsklo
2) Obálka budovy – tepelné izolace Obvodová stěna: 100 mm, EPS fasádní
Obvodová stěna, sokl: 80 mm, XPS
Strop nad 1NP: 240 mm, minerální vlna
Podlaha na terénu: 80 mm, XPS
Okna: plastový profil, izolační dvojsklo … příběh pasivního domu
3) Větrání
Přirozené větrání okny.
4) Vytápění, ohřev TV Vytápění
Plynový kotel + radiátory.
Ohřev TV
Zásobník TV, ohřev plynem.
… příběh pasivního domu
Kroky k pasivnímu standardu:
analýza původního záměru, energetické výpočty → návrh řešení a návrh změn → vliv na cenu, návratnost →
vyhodnocení → podrobný prováděcí projekt → realizace (dozor stavby) → užívání
Provedené změny:
‐ nový návrh obalových konstrukcí
‐ dispoziční změny
‐ změna technologií TZB (vytápění, větrání, ohřev TV)
Obálka budovy (stručný popis změn)
‐ stěny (změna zdícího materiálu, navýšení tl. tepelné izolace, řešení tepelných mostů)
‐ podlaha na terénu (navýšení tl. tepelné izolace, změna materiálu)
‐ výplně otvorů (předsazení montáže do roviny tepelné izolace, změna výrobku)
‐ strop nad 1NP (koncepční změna v řešení parozábrany a vzduchotěsné vrstvy, navýšení tl. tepelné izolace, změna materiálu tepelné izolace)
‐ vzduchotěsnost (určení hlavní vzduchotěsnící vrstvy, vyřešení styků, detailů a návazností)
Větrání (změna z přirozeného větrání na větrání řízené s rekuperací tepla)
Vytápění (změna zdroje tepla a distribuce)
Ohřev TV (změna zdroje tepla)
… příběh pasivního domu
SROVNÁNÍ:
SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
KONSTRUKCE
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
Obvodová stěna:
100 mm, EPS U = 0,260 W/m2.K 300 mm, EPS U = 0,097 W/m2.K Obvodová stěna, sokl: 80 mm XPS
U = 0,300 W/m2.K 260 mm, XPS U = 0,136 W/m2.K Strop nad 1NP: 240 mm, VATAU = 0,200 W/m2.K
500 mm, EPS U = 0,071 W/m2.K
Podlaha na terénu: 80 mm, XPS
U = 0,390 W/m2.K 250 mm, EPS U = 0,145 W/m2.K Uw = 1,20 W/m2.K
Uw = 0,62 W/m2.K
Okna: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY Uem
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
Uem = 0,32 W/(m2.K)
Uem = 0,14 W/(m2.K)
MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
EA = 84 kWh/(m2.rok)
EA = 17 kWh/(m2.rok)
… příběh pasivního domu
PRŮVZDUŠNOST OBÁLKY
PŮVODNÍ STAV
n50 = 2,70 1/h
NOVÝ STAV
n50 = 0,25 1/h
ENERGETICKÁ NÁROČNOST DLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb.
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
… příběh pasivního domu
ODHADOVANÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
24 000 Kč
6 000 Kč
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
2 250 000 Kč
2 700 000 Kč
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
0 Kč
400 000 Kč
CENA DOMU
DOTACE
ŽIVOTNÍ STANDARD, VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PŮVODNÍ STAV
NOVÝ STAV
NÁVRATNOST
Návratnost při zachování cen energií, bez dotací – 15 až 20 let
Návratnost při zachování cen energií, s dotací – 0 až 5 let
… příběh pasivního domu
NOVÝ ZÁMĚR, NOVÝ DŮM:
Cílem bylo navrhnout takový dům, který se pro své majitele stane komfortním domovem a na druhé straně pro ně nebude ekonomickým břemenem při jeho realizaci a následném užívání. Výsledkem je rodinný dům v pasivním energetickém standardu jehož pořizovací náklady nepřekročily hranici 3 mil. korun a jeho roční náklady na vytápění jsou 6 tis. Kč.
Prezentace se věnuje jak návrhu domu, tak jeho následné realizaci. Podává tedy ucelený příběh výstavby tohoto rodinného domu.
kapitola 1 ‐ NÁVRH
Co bylo naším cílem…
… příběh pasivního domu
jednoduchost, účelnost, vyváženost a respekt k okolí
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
Co bylo naším cílem…
kvalita vnitřního prostředí v součinnosti s venkovním prostorem a nízká energetická
náročnost
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
Co bylo naším cílem…
vyváženost vnitřních dispozic, vhodné využití
pozemku, neuzavírání
se ulici a veřejnému prostoru kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
pohled jižní
pohled východní
pohled severní
pohled západní
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
2) Místo stavby, stavební pozemek
Stavba se nachází v Kralupech nad Vltavou v zastavěné části obce. Stavební pozemek je orientován k jihu což je vhodným předpokladem pro přísun velkého množství solárních zisků. Pozemek je svažitý směrem k jihu, což eliminuje stínění způsobené sousedními objekty, které se nachází pod domem. Terénní úprava nad objektem a samotný vrchní sousední objekt tvoří
„větrolam“ a podstatně snižuje tepelné ztráty infiltrací přes netěsnosti způsobené větry od severu. kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
SPÍŽ
TECHNICKÁ
MÍSTNOST
3) Dispozice
WC
ZÁDVEŘÍ
LOŽNICE
KUCHYNĚ
S
CHODBA
KOUPELNA
OBÝVACÍ POKOJ
TERASA
POKOJ
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
4) Konstrukční řešení
Založení: základové pasy a základová deska
Obvodové stěny: keramické zdivo akustické tl. 250 mm + kontaktní zateplovací systém z EPS
Příčky: keramické příčkovky
Strop nad 1NP: zavěšený podhled z SDK – vedení instalací a VZT, parobrzda z OSB desek, tepelná izolace
Střecha: dřevěné vazníky, betonová krytina
Okna: plastový profil, izolační trojsklo, předsazená montáž
5) Obálka budovy – tepelné izolace Obvodová stěna: 300 mm, šedý EPS fasádní
U = 0,097 W/m2.K Obvodová stěna, sokl: 260 mm, XPS
U = 0,136 W/m2.K Strop nad 1NP: 500 mm, foukaná izolace z EPS
U = 0,071 W/m2.K
Podlaha na terénu: 250 mm, šedý EPS podlahový
U = 0,145 W/m2.K Okna: plastový profil, izolační trojsklo Uw = 0,62 W/m2.K
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
5) Obálka budovy – detaily
(pro potřeby publikace detaily zjednodušeny)
Nároží obvodové
stěny
Styk obvodové stěny a základu
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
5) Obálka budovy – detaily
(pro potřeby publikace detaily zjednodušeny)
Detail u okapu
Francouzské okno, podlaha
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
5) Obálka budovy – detaily
(pro potřeby publikace detaily zjednodušeny)
Projektové řešení
Projektové řešení
Okna – nadpraží
Okna – nadpraží (žaluzie)
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
5) Obálka budovy – detaily
(pro potřeby publikace detaily zjednodušeny)
Projektové řešení
Projektové řešení
Okna – parapet
Vstupní dveře – nadpraží
kapitola 1 ‐ NÁVRH
5) Obálka budovy – detaily
Předsazená montáž – ejot, compacfoam Řešení při realizaci
Okna ‐ parapet
… příběh pasivního domu
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
6) Větrání
Rovnotlaké řízené větrání s rekuperací tepla.
Větrací jednotka – Nilan VP18 M2 s aktivní rekuperací.
Vedení VZT rozvodů – přívodní i odvodní potrubí vedeno v podhledu.
WC
SPÍŽ
ZÁDVEŘÍ
LOŽNICE
Vedení VZT v podhledu
CHODBA
KUCHYNĚ
KOUPELNA
OBÝVACÍ POKOJ
POKOJ
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
7) Vytápění, ohřev TV
Vytápění
Zdrojem tepla jsou krbová kamna na dřevo o výkonu 4,4 kW.
Doplňkovým zdrojem jsou elektrické podlahové rohože.
Ohřev TV
Ohřev teplé vody je realizován v 180 l zásobníku v rámci aktivní
rekuperační jednotky.
Kompaktní jednotka
kapitola 1 ‐ NÁVRH
… příběh pasivního domu
8) Energetická náročnost
Nová zelená úsporám – energetický posudek (zpracovatel: Ing. Jiří Šála, CSc.)
Měrná potřeba tepla na vytápění
Měrná neobnovitelná primární energie Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Průvzdušnost obálky Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti
EA = 17 kWh/(m2.rok)
EpN,A = 82 kWh/(m2.rok)
Uem = 0,14 W/(m2.K)
n50 = 0,25 1/h
ϴai,max = 23,4 °C
Energetická náročnost dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (zpracovatel: Ing. Renata Novotná)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
… příběh pasivního domu
Úvodem
Realizace kvalitního pasivního domu klade velké požadavky na všechny zúčastněné. Při samotném provádění je nutná těsná spolupráce projektanta, stavební firmy, technického dozoru investora a samotného klienta. Velký důraz je třeba klást na kvalitu prací a to zejména ve vztahu ke vzduchotěsnosti objektu. Extrémní pečlivost je třeba věnovat provádění a také kontrole provedení všech detailů. Následující fotografie zachycují způsob, jakým jsme se s těmito úkoly vypořádali my. POZEMEK
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Založení stavby – betonové
pasy, základová deska
2) Založení zdiva na připravenou základovou desku
ZALOŽENÍ, OBVODOVÉ ZDIVO
3) Dokončené zdivo
– pohled z interiéru
4) Dokončené zdivo včetně zatepleného ŽB věnce
– pohled z exteriéru
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Vazníky
2) Montáž krytiny
VAZNÍKY, STŘECHA
3) Montáž krytiny
4) Dokončená střecha
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Samotnému založení
příček předcházelo omítnutí
styku příčky s obvodovou stěnou
2) Založení příček
KERAMICKÉ PŘÍČKY
3) Příčky před dokončením
4) Příčky před dokončením
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Příprava před montáží ‐
předem omítnuté ostění, nadpraží a parapet
2) Osazení upevňovacího bodu – materiál Compacfoam
OKNA ‐ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ
3) Osazení hranolů z EPS
4) Dokončená montáž
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Podkladní profil – nosný práh z Compacfoam
2) Vzduchotěsné a parotěsné
napojení výplně na navazují
konstrukce (stěnu a podlahu), interiérová systémová páska
FRANCOUZSKÁ OKNA ‐ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ
3) Voděodolné napojení
výplně na navazující
konstrukce, exteriérová
systémová páska 4) Montáž před dokončením
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Podomítkový box pro skrytou instalaci venkovních hliníkových žaluzií
2) Instalace podomítkového boxu v návaznosti na předsazenou montáž oken
OKNA – SKRYTÉ ŽALUZIE
3) Dokončená instalace boxů, připraveno pro montáž ETICS
4) Skryté žaluzie – stav po provedení finálních omítek
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Tepelná izolace podlahy –
šedý podlahový EPS tl. 250 mm
2) Přerušení tepelného mostu v patě komínového tělesa –
deskové pěnosklo tl. 100 mm
TEPELNÉ IZOLACE
3) Tepelná izolace soklové
části obvodové stěny a přiteplení základu – XPS tl. 260 mm 4) Tepelná izolace stropu –
foukaná izolace z EPS tl. 500 mm
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Kontaktní zateplovací systém – šedý fasádní EPS tl. 300 mm
2) Pohled na provádění ETICS
TEPELNÉ IZOLACE – FASÁDA (ETICS)
3) Zapuštěná hmoždinka, eliminace bodového tepelného mostu
4) Přerušení tepelného mostu – venkovní elektroinstalace
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Utěsnění prostupu –
hydroizolace z asfaltové pásu a kanalizační potrubí
2) Styk obvodové stěny, francouzského okna a hydroizolace – vzduchotěsná
páska
ŘEŠENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI ‐ DETAILY
3) Styk obvodové stěny, příčky a hydroizolace ‐ omítka v místě příčky je provedena před jejím vyzděním + vzduchotěsná páska s napojením na hydroizolaci
4) Vzduchotěsné zabezpečení
prostupujícího potrubí –
systémová manžeta
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Parobrzda z OSB desek, systémový výrobek s přetmelenými a přelepenými spoji, vzduchotěsné napojení na obvodovou stěnu – systémová
páska
2) Vzduchotěsné řešení
prostupů slaboproudých elektro kabelů parobrzdou –
systémové manžety
ŘEŠENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI ‐ DETAILY
3) Vzduchotěsné napojení
prostupujícího komínového tělesa přes parobrzdu
4) Vzduchotěsné řešení
prostupu potrubí parobrzdou – systémové manžety
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Příprava drážek v obvodové
stěně vystěrkováním před provedením elektroinstalací
2) Vzduchotěsné osazení el. krabic v obvodové stěně –
dokonalé vyplnění maltou nebo sádrou
ŘEŠENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI ‐ DETAILY
3) Vzduchotěsné řešení
prostupu VZT potrubí
obvodovou stěnou –
systémové manžety
4) Těsná komínová dvířka
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Stav konstrukcí před testem –
dokončené, ale nezakryté a plně
přístupné vzduchotěsné vrstvy, snadná detekce chyb a možnost opravy
2) Souprava pro měření
BLOWERDOOR TEST
3) Slabé místo – netěsnost připojovací spáry oken v parapetních rozích – musí být opraveno
4) Slabé místo – únik vzduchu pouzdrem posuvných dveří –
musí být opraveno
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
1)
2)
… příběh pasivního domu
1) Vedení VZT pod parobrzdou 2) Dokončené rozvody a instalace roštu SDK podhledu
ROZVODY VZT
3) Napojení rozvodů na rekuperační jednotku v technické místnosti
4) Protidešťové fasádní
žaluzie přívodu a odvodu vzduchu
3)
4)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
STAVBA PŘED DOKONČENÍM
… příběh pasivního domu
kapitola 2 ‐ REALIZACE
… příběh pasivního domu
ZÚČASTNĚNÍ
Investor:
Sdružení EPS ČR / Ing. Pavel Zemene, Ph.D. Návrh, projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. / Ing. Tomáš Podešva
Energetický posudek:
Ing. Jiří Šála, CSc.
Zhotovitel:
Makra s.r.o.
Technický dozor investora:
Jakub Andrýs
Diagnostika stavby, blowerdoor test:
Asting CZ Pasivní domy s.r.o. / Ing. Vladimír Nepivoda, Mgr. Stanislav Paleček ‐ Radion
kapitola 2 ‐ REALIZACE
… příběh pasivního domu
Certifikát o měření průvzdušnosti budovy s výsledkem: n50 = 0,25 1/h
metoda dle ČSN EN 13829 varianta B
zhotovitel testu: Mgr. Stanislav Paleček ‐ Radion
kapitola 2 ‐ REALIZACE
… příběh pasivního domu
Další projekty – Pasivní dům v Kralupech nad Vltavou – Lobečku
Návrh: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. (návrh: Ing. Daniela Klikarová / projekt, grafika: Ing. Tomáš Podešva)
kapitola 2 ‐ REALIZACE
… příběh pasivního domu
Další projekty – Pasivní dům v Kralupech nad Vltavou – Lobečku
Návrh: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. (návrh: Ing. Daniela Klikarová / projekt, grafika: Ing. Tomáš Podešva)
… od návrhu po realizaci
příběh pasivního domu 

Podobné dokumenty

Personální složení - KHK Pardubického kraje

Personální složení - KHK Pardubického kraje Zastupuje (název právního subjektu / Oblast Khk Pk) TransPlus (Česko) s.r.o. , Prachovice / Oblast Chrudim Arriva Východní Čechy a.s. Chrudim / Oblast Chrudim LIVOTT-CAMION , Prachovice / Oblast Ch...

Více

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR podpory Sdružení EPS ČR • Nepodsklepený přízemní objekt s obytným

Více

CO LZE VNÍMAT POD POJMEM ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

CO LZE VNÍMAT POD POJMEM ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ s jutou v poslední vnitrní vrstvě, stěnové topení, rákosová rohož 8mm nasponkovaná na prkna, filc nebo juta máčená v jílovém šlemu (přírodní parobrzda), smrková prkna 24mm, latě 40 x 80mm, svislé n...

Více

otevřít/stáhnout

otevřít/stáhnout - Při betonáži pasů uložíme na štěrkopískový podsyp zemnící pásek hromosvodu FeZn. - V základových pasech provedeme prostupy pro připojení inženýrských sítí. - Po betonáži základových pasů (B15) se...

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH Energetika – snižování energetické náročnosti, nové zdroje energií • solární a fotovoltaické systémy pro ohřev TV či výrobu elektřiny • výměny kotlů • tepelná čerpadla • systémy řízeného větraní s ...

Více

ODĚVY OCHRANNÉ OVERALY

ODĚVY OCHRANNÉ OVERALY at the back. Coverall combining reliable protection with higher comfort. Exposed front made of Tyvek® provides high protection barrier, breathable back lets out vapour and heat. Application hot ope...

Více