Y J Y J - Vračovice

Komentáře

Transkript

Y J Y J - Vračovice
Návrh rozpočtu obce Vračovice-Orlov
r. 2016 - příjmy
druh příjmu
I noa 1 - pnjrny aanove
Třída 2 - příjmy nedaňové
Třída 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem
v tis. korunách
LU40,:>U
230,50
55,00
2332,00
Navrn roz p octu once vracovrce-onov
r.
J;U"!O
druh výdaje
-
vYraaJ e
v tis. korunách
1031 - pěstební činnost
LL1L - Silnice
2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací
2310 - pitná voda
3314 - činnost knihovnická
3319 - ostatn í záležitosti ku Itury
3399 - ostatní záležitosti kultury
3419 - ostatní tělovýchovná činnost
3631 - veřejné osvětlení
3634 - lokální zásobování teplem
3639 - komunální služby a územní rozvoj
3713 - změny technologií vytápění
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30,00
4U,UU
400,00
3,50
7,10
7,00
12,00
2,00
95,00
44,00
5,90
104,70
180,00
36,00
3900 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
15,00
4357 - příspěvek pro domov seniorů
5212 - ochrana obyvatelstva
5512 - požární ochrana
6112 - zastupitelstvo obcí
6171 - činnost místní správy
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 - rezerva
Výdaje celkem
9,50
1,00
30,50
178,00
635,70
6,00
319,10
2132,00
Financováni
- uver
Celkem
v tis. korunách
-LUU,UU
~lL4
-200,00
::sumar roz p octu zure P nm
J Y a v YraaJ e
v tis. korunách
třídy rozpočtu
2046,50
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
230,50
Třída 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Vydaje celkem
Saldo: příjmy - vydaje
Třída 8 - financování
Třída 8 - financování úvěr
Financovam celkem
55,00
2332,00
2132,00
0,00
2132,00
200,00
Vyvěšeno dne: 26.2.2016
-200,00
-200,00
Sejmuto dne:
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne __
usnesením
starosta obce
ověřovatelé zápisu
ověřovatelé zápisu
_

Podobné dokumenty

Rozpočet 2012

Rozpočet 2012 a svoz ostatnictr odpadri (jin!'ch nei nebezP.

Více

zde

zde ; J ) G7 ) '7

Více

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPU Tisová u

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPU Tisová u Pokračování prací na pozemkové úpravě: Vyhotovení podkladů a rozbor současného stavu. Dle údajů z katastru nemovitostí a vyhotoveného podrobného zaměření polohopisu vypracován soupis nároků vlastní...

Více

Dotace M·MT

Dotace M·MT vyúãtování 2011

Více

pizza pasta - 500 Restaurant

pizza pasta - 500 Restaurant with Belgian french fries and Coleslaw salad, bacon, chedar, BBQ sauce, pickled, lettuce, tomato and sauteed onion rigs

Více

Výroční zpráva za rok 2007 - Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2007 - Městská knihovna Ústí nad Orlicí nákup zvukových knih pro Zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké, grant Ministerstva kultury ve výši 5.000 Kč na nákup cizojazyčné literatury, grant Česká knihovna ve výši 4.000 Kč na nákup pův...

Více

koncept kvality života rodin dětí raného věku s ohroženým vývojem v

koncept kvality života rodin dětí raného věku s ohroženým vývojem v #2/#3 .2GQ6G3jCQ6.W2GG6Q63,N6.R3"QW13#R6Q- N6.R3/-/13"3--3&3Q2 3/.-C3.2-6,L6Q6.W

Více