Leták - srpen 2015

Transkript

Leták - srpen 2015
INFORMAČNÍ
úřadu v Kopidlně
L E T Á K Městského
do všech domácností
Měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, MK ČR E21555.
Základní pracovní doba úřadu
Pružná část pracovní doby je denně
(tj. od pondělí do pátku)
od 6.00 do 7.00 hodin a od konce
Úterý
7:00-12:00 12:30-13:30
základní pracovní doby
Středa úřední den
7:00-12:00 12:30-17:00
do 18.00 hodin. Na tuto dobu je
Čtvrtek
7:00-12:00 12:30-13:30
možné přímo s jednotlivými úředníky
Pátek
7:00-12:00
dohodnout osobní návštěvu.
Využijte, prosíme, k vyřízení svých záležitostí úřední dny. Děkujeme za pochopení.
Pondělí úřední den
8.
2015
7:00-12:00 12:30-17:00
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kopidlna
Na minulém veřejném zasedání zastupitelé schválili: výběr dodavatele na dodávku osobního vozidla pro MěÚ Kopidlno,
výběr dodavatele na akci „Snížení energetické náročnosti MěÚ Kopidlno, místostarostu jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu na tvorbě Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Centrum SASanka – podpora rodin s dětmi
v projektu sociálně aktivizační služby – Jičín,
Vysoké Veselí – komunitní práce – Jičínsko
Nabízí podporu rodině a dětem. Pomohou při hledání
cest k řešení problémů v oblasti: práce, financí, vztahů,
sporů, bydlení, školy, dávek. Služby jsou ZDARMA.
Provádí: terénní práce, ambulantní práce, terapie,
poradenství.
Kontakt: 731 130 424, 731 130 414,
[email protected], Vrchlického 824, Jičín.
Provoz městského úřadu v srpnu
V době dovolených se úřední dny a hodiny městského
úřadu nemění; z důvodů vzájemného zastupování
pracovníků se však může stát, že budete na vyřízení své
záležitosti chvíli čekat. Děkujeme za pochopení.
Oprava komunikace v Husově ulici
Práce budou zahájeny 3. 8. 2015.
Rekonstrukce bude probíhat za částečné uzavírky.
Průjezdný bude vždy jeden jízdní pruh.
Informační box s nabídkami práce
Na webových stránkách města www.kopidlno.cz je uveřejněn informační box s nabídkami práce. Pracovní nabídky se
filtrují z Úřadu práce ČR a pracovních portálů jobs.cz a prace.cz. Nabídky práce se aktualizují každých 5 minut.
Další zdroje informací o pracovních místech: http://portal.mpsv.cz, www.jobs.cz, http://115.cz, www.prace.cz,
www.volnamista.cz, www.jobrapido.com, www.praceunas.cz, www.spravnykrok.cz, www.profesia.cz,
www.nabidkyupcr.cz, www.sprace.cz, www.pracovni-misto.cz. Seznam portálů nabízejících práci je zveřejněn
na http://portal.mpsv.cz/ikiosek.
Snížení energetické náročnosti MŠ Kopidlno
Byly zahájeny práce na této investiční akci – výměna
oken, oprava elektroinstalace a výmalba vnitřních
prostorů. Venkovní práce na střeše a fasádě budovy
budou probíhat na počátku školního roku při plném
chodu mateřské školy. Bude potřeba dbát zvýšené
opatrnosti v okolí budovy.
Akce je spolufinancována ze SFŽP v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Nekončí platnost vašeho
občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté období
od hromadné výměny občanských
průkazů prováděné v roce 2005.
Doporučujeme vám ověřit si, zda nekončí
platnost i vašeho občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si
můžete požádat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (nejblíže Městský úřad Jičín).
Doporučená lhůta k podání žádosti
je 30 – 60 dnů před koncem platnosti
stávajícího občanského průkazu,
nejpozději však do 15 pracovních dnů
po dni, ve kterém došlo ke skončení
platnosti občanského průkazu.
Seznam pracovišť a jejich adresy,
kde lze podat žádost o vydání občanského
průkazu, je uveden na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR
(Služby pro veřejnost, Rady a služby,
Osobní doklady).
Záměr pronájmu nebytového prostoru
Město Kopidlno nabízí k pronajmutí nebytové prostory v levé
části budovy čp. 16 v Kopidlně (restaurace na radnici).
Podmínkou je zajištění každodenního vyvařování a vlastní
vybavení kuchyně nebo odkoupení od bývalého nájemce.
Žádosti vč. požadovaných příloh podávejte
nejpozději do 30. 09. 2015 písemně na adresu:
Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo čp. 13, 507 32 Kopidlno.
Podrobnější informace budou poskytnuty
na Městském úřadu Kopidlno, tel. 493 655 693,
e-mail: [email protected].
Rezervace tržního místa v době konání Kopidlenského kvítku
Na Kopidlenský kvítek je nutno rezervovat si místa pro stánkový prodej
na náměstí. Rezervovat si můžete maximálně dvě tržní místa
(každé o rozměru max. 4 x 4 m) nejpozději 1 měsíc před konáním akce
(tj. do 10. 9. 2015). Bez potvrzené rezervace není možné prodávat.
Žádost o rezervaci lze přinést osobně v úřední hodiny
na Městský úřad Kopidlno nebo zaslat písemně na adresu
Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno nebo elektronicky
na adresu: [email protected], do datové schránky: yhvb4z8.
Žádost o rezervaci musí obsahovat:
Jméno a příjmení nebo název firmy, bydliště nebo sídlo, doručovací
adresu, IČ, kontakt (telefon, e-mail), druh prodávaného zboží nebo
poskytovaných služeb, druh prodejního zařízení (stánek, stolek,
pojízdné zařízení apod.), nákres záboru vč. manipulačního prostoru
s uvedením rozměrů.
Tržní místa budou přidělována pouze prodejcům, kteří uvedou všechny
údaje. Pokud nebude žádost obsahovat údaje, bude prodejce vyzván
k doplnění. Do doby doplnění nebude tržní místo přiděleno.
O. S. Toulavé tlapky – Virtuální podpora pejsků a kočiček
Virtuální adopce je vhodná zejména pro ty, kteří nemohou vlastnit svoje zvířátko. K virtuální adopci jsou vhodní psi,
kteří jsou u nás na trvalo nebo se dlouhodobě léčí.
Forma podpory jednotlivého pejska nebo kočičky záleží na zájemci.
Možnost vidět a navštívit pejska samozřejmě je, ale je třeba brát zřetel na to, že se často jedná o psy agresivní,
nebo plaché, kteří jsou zvyklí jen na nás, a z bezpečnostních důvodů není možný fyzický kontakt. Tyto psy
nepůjčujeme na vycházky ani na mazlení. Jsou u nás natrvalo z určitých důvodů, pro které je není možné umístit
do nových domovů. Mezi pejsky k virtuální adopci jsou však samozřejmě i tací, kteří člověku neublíží a je možné se
s nimi kontaktovat. Virtuálně podporované kočičky je možné navštívit. Některé jsou však plaché, venkovní
a nechtějí se mazlit.
Jak můžete podpořit jednotlivé pejsky a kočičky?
- krmivem, stelivem (u každého pejska a kočičky najdete informace, co u nás dostává za stravu);
- finančně (zdraví psi a kočky potřebují pouze každoroční vakcinaci a odčervení, spot-on odblešení což vychází
na rok na cca 1.000 Kč, někteří psi a kočky vyžadují léčbu, kloubní přípravky, testy krve atd.), podrobné
informace najdete u jednotlivých fotek pejsků a kočiček. Pokud chcete zaslat i finanční dar na krmivo, tak
v průměru jeden pejsek za měsíc stojí cca 1.000 Kč za krmení, podle velikosti a náročnosti, jedna kočička
za měsíc stojí cca 500 Kč za krmení;
- pamlsky pro pejsky (vhodné jsou především velké žvýkací kosti, dentální tyčinky).
Jakou formu pomoci zvolíte, je zcela na vás. Stejně tak, jaké množství krmiva, nebo výši příspěvku zvolíte. Jeden
pejsek či kočička může mít i více virtuálních páníčků. Prosíme, berte na vědomí, že většina pejsků a kočiček
je u nás natrvalo společně ve smečce s dalšími pejsky či kočičkami a povětšinou jsou krmeni společně, proto
pokud se nejedná o pejska izolovaného, budou darované krmení jíst i ostatní pejsci a kočičky. Smečky psů jsou
sestavené tak, aby byly stejné nároky na krmivo všech členů smečky a žádný z nich nestrádal.
Jak postupovat v případě zájmu o virtuální adopci?
- vyberte si z fotoalba pejska či kočičku, které chcete podporovat;
- zvolte formu pomoci a k zaslání využijte našich kontaktů (účet, adresa);
- informujte nás nejlépe e-mailem, jakého pejska či kočičku a jakou formou chcete podporovat a zda chcete,
aby vaše jméno bylo uvedeno pod fotkou zvířátka, či nikoliv.
V případě zájmu o další informace, návštěvu atd., nás kontaktujte e-mailem.
Pokud se změní stav pejska či kočičky, přibudou novinky, fotky a podobně, přidáme to samozřejmě k jejich profilu,
kde můžete vše sledovat. Další novinky, společné fotky atd. najdete také na našem facebooku.
Album jednotlivých pejsků najdete
na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150269944057607.332427.180624477606&type=3
Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Kdo sem může? Děti a mládež od 9 do 26 let. Mohou přijít a odejít, kdy chtějí a nemusí splňovat téměř žádné
podmínky. Neplatí se žádné poplatky, jen se musí vyplnit s rodiči přihláška, pokud zájemci není 18 let.
Jak se staneš Exiťákem? Pravým Exiťákem se staneš po podepsání zeleného papíru (smlouvy). Zelený papír ti dáme
podepsat ve chvíli, kdy budeme vědět, že se sám chceš bavit na některé z těchto témat: rodina, škola, volný čas,
kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, práce
a brigády, rasismus, sexuální chování, sociální zdatnost, schopnosti a dovednosti.
Sociální služby v klubu? Co to vůbec je? Sociální službou je například: když si spolu povídáme o tématech, která tě
zajímají, trápí nebo tě štvou, když ti pomáháme s přípravou do školy (referát, domácí úkol), když spolu vyrábíme
a hrajeme si, když ti pomáháme s tím, co ti nejde, tvá účast na akcích – disko, turnaje, divadlo, výlety.
Většina sociálních služeb se poskytuje na klubu, což si ani kolikrát neuvědomíš. Je-li ale něco, co nechceš, aby slyšeli
ostatní, můžeme se bavit v soukromí. V klubu je k dispozici vybavení: fotbálky, biliard, šipky, PC, ping pong aj.
Prázdninová otevírací doba: po, út, pá 12:00 – 16:00 hodin, čt 9:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 hodin.
Podrobnosti: http://www.exit-klub.cz/, https://www.facebook.com/pages/Nizkoprahov%C3%BD-klubExit/10150112668055228?sk=timeline
Přehled písemností vyvěšených na úřední desce:
Poř.
č.
84
85
86
87
název instituce, která
písemnost zveřejňuje
Město Kopidlno
Město Kopidlno
Ministerstvo životního
prostředí
Exekutorský úřad Brno město
vyvěšeno
věc
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Kopidlna
Záměr pronajmout nebytový prostor v levé části budovy čp. 16 v Kopidlně
Veřejná vyhláška – Návrh OOP o vydání programu zlepšování kvality ovzduší
– zóna Severovýchod – CZ05
Elektronická
Usnesení – elektronická dražba ze dne 21. 7. 2015
úřední deska
www.kopidlno.cz
3.7.2015
16.7.2015
20.7.2015
27.7.2015
Adresa MěÚ: Městský úřad, náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno
E-mail: [email protected];
www.kopidlno.cz
telefon MěÚ: 493 655 682, fax: 493 655 680; sekretariát 602 718 904, 493 655 682; starostka 602 410 821, 493 655 691
místostarosta 724 827 044; tajemnice 725 817 937, 493 655 681
vedoucí SÚ Ing. arch. Žofia Vorlová
724 193 460, 493 655 686 vedoucí správ. odb. Ing. Hana Palečková 725 625 704, 493 655 696
vedoucí fin. odb. Ing. Irena Brůnová
725 817 938, 493 655 690 vedoucí hospodář. odb. Josef Tomášek
723 732 678, 493 655 694
odd. životního prostř. Monika Kovářová 602 718 877, 493 655 692 odd. správy lesů a pozemků Pavel Bartoš 602 718 873, 493 655 698
místní hospodářství Boh. Hubáček
723 436 954
správce hřiště Mojmír Hloušek
603 943 458
míst. hospodářství Luděk Lhoták
724 804 878
obsluha sběrného dvora
739 025 987
INFORMAČNÍ
Kulturního a vzdělávacího centra
a knihovny Kopidlno
KVC
knihovna
pobočka Mlýnec
Provozní doba
Po – Pá
7:00 – 15:30
Po
12:30 – 16:00
Út 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 16:45
Čt
17:00 – 18:00
S LOKÁLKOU KOLEM HUMPRECHTU
Výletní vlaky o víkendech do 30. 8. 2015
Ceník:
děti: do 6-ti let zdarma
ostatní: nástup do vlaku 40 Kč (1 – 118 km)
nástup do vlaku 60 Kč (119 a více km)
zavazadlo/zvíře 20 Kč
Jízdenky v prodeji ve vlaku, platí zvláštní tarif.
Jízdní řád je zveřejněn na facebooku
Kopidlenských listů, na webových stránkách KVC
Kopidlno a na vývěsce městského úřadu.
Město Kopidlno každoročně ze svého rozpočtu
finančně podporuje provoz těchto výletních
historických vlaků.
POHÁDKY pro malé i velké
Zahrada pod KOŠTOFRÁNKEM
Koncert v rámci
letního kina,
následuje film
"U mě dobrý"
VSTUPNÉ:
150 KČ;
předprodej
v informačním
centru
na Valdštejnově
náměstí
v Jičíně.
V případě
nepříznivého
počasí se
koncert i film
přesouvá
do Biografu
Český ráj.
Víceúčelové sportovní haly Kopidlno
Provozní doba
hala
posilovna
Po – Ne
všední dny
Po, Út, Čt, Pá
St
Ne
Kopidlenské listy 2/2015
Uzávěrka příspěvků do Kopidlenských listů je 28. 8. 2015.
DVD Kopidlenské slavnosti 2014
a časosběrný dokument
Připravujeme pro vás k prodeji krátký film z loňských
Kopidlenských slavností a srazu rodáků včetně časosběrného
dokumentu, který se loni promítal na slavnostech.
Zájemci o film se mohou hlásit na tel: 493 655 682,
e-mailu: [email protected]. CENA DVD: 25 KČ.
BLEŠÍ TRHY V JIČÍNĚ
Trhy se konají každou poslední neděli v měsíci v areálu bývalé
mlékárny v Dělnické ulici č. 395 Vstupné 20 Kč
www.jicinsko-služby.cz
Klub důchodců při Obecním úřadě Běchary pořádá
v Kulturním domě Běchary od 14:00 do 18:00 hodin
kulturně společenské akce „Léčení hudbou“
8. 8. 2015 – hraje kapela Karla Vávry z Pardubic
29. 8. 2015 – hraje kapela Servis Vokap Miroslava Vobořila
19. 9. 2015 – hraje kapela Skleněnka Ing. Jiřího Vacka
Peckovský country festival
sobota 1. srpna 2015 od 17:00 hodin
17:00
19:00
20:30
21:45
8:00 – 21:00
8:00 – 15:00 rezervace ZŠ
8:00 – 12:00 15:00 – 21:00
15:00 – 21:00
17:00 – 20:00
Léčení hudbou v Běcharech
Program na měsíc srpen:
1. 8. Otesánek
8. 8. Na řadě je svíčková
15. 8. Africká pohádka 22. 8. Cirkus Prdítko
29. 8. Jak se Honza učil latinsky
Začátky představení vždy v 16:00 hodin.
VSTUPNÉ: 40 KČ
JIŘÍ
SCHMITZER
– 2. 8. 2015
od 20:00
hodin
Zámecká
zahrada
v Jičíně
LETÁK
Michal Tučný revival s Rosťou Fišerem
Taxmeni a Vráťa Vyskočil
Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
Fešáci, Michaela Tučná, Rosťa Fišer a Pavel Kaiser
Výročí 650 let od první písemné
zmínky o obci Bystřice a Važice
1. 8. 2015 od 14:00 hodin
na hřišti 21. století v Bystřici
Atrakce pro děti, prohlídka mateřské
školy, ukázka hasičských
a vojenských vozidel.
Vystoupí: Kyzivátova
Letní kino – Zámecká zahrada v Jičíně
kapela, Petra Janů, Pavel
1. 8. Lucie Live O2 arena Praha
2. 8. Jiří Schmitzer
Nový, Petr Vondráček,
3. 8. Fakjů, pane učiteli
4. 8. Rivalové
kapela
Fiakr. O večerní
5. 8. S trabantem až na konec světa
6. 8. Chraň nás od zlého
zábavu
se postará Globus
7. 8. Bobule 2
8. 8. Osamělý jezdec
band.
Na
závěr bude
9. 8. Záhada hlavolamu
připravena ohňová show
Začátky představení od 21:00 hodin.
a ohňostroj.
Rodinná
loutková
divadla aneb
Vzpomínka
na dětství
bez internetu
Výstavu pořádá
Regionální
muzeum
a galerie Jičín
a je otevřena
denně od 9:00
do 18:00 hodin.
NECKIÁDA – 15. 8. 2015 – Areál koupaliště v Libáni
HRAD KOST zve na slavnosti KATA HEŘMANA – 15. 8. 2015
Máte na duši těžký hřích? Byli jste obviněni z čarodějnictví nebo z vraždy?
Tak to se raději 15. 8. 2015 obloukem vyhněte hradu Kost. V tento den totiž
místní kat Heřman předvádí ukázku své práce a mohl by vás vyhmátnout
a na místě popravit. V rámci projektu „Otevřte 13. komnatu“ je pro vás v tento
den připraven bohatý program zaměřený na katovské řemeslo. Budete moci
navštívit okruh hradních paláců, kde se seznámíte s historií rodiny Kinských
v Čechách a pokud budete mít odvahu, můžete zavítat v druhém okruhu
do hradní mučírny, ve které budete mít možnost si vyzkoušet lehčí stupně
mučení a odměnou vám budiž klíč, který vás přiblíží k odemčení 13. komnaty.
Víceúčelová
sportovní
hala
Kopidlno
oznamuje,
že v době
příprav
a v průběhu
Bluegrass
festivalu,
tj. od 10. 8.
do 17. 8. 2015
bude
univerzální
hřiště
pro veřejnost
nepřístupné.
Rezervace
sportovní haly
v této době je
bez omezení.
Volné termíny
najdete
na www.halakopidlno.cz.
Zamluvení
vybraného
termínu je
možné na tel.:
725 316 518.
Program:
14:00
16:00
18:00
20:00
Foot-Rail
15:00
Větráci Kopidlno
17:00
Fámy
19:00
Sunny Side
21:00
Pražce
Black Jack
B. G. Cwrkot
Poutníci
LEGENDY SE
VRACÍ
VEZMĚTE S SEBOU KAMARÁDY A PŘÁTELE A PŘIJĎTE SI UŽÍT KRÁSNÉ ODPOLEDNE.
Konec prázdnin klepe na dveře, aneb škola volá
V úterý 1. září 2015 se po dvou měsících opět rozezní školní zvonek.
Informace k zahájení školního roku 2015-16 v ZŠ a MŠ Kopidlno:
1. a 2. A, 2. B třída – v budově u kostela od 7:30 hodin
3. třída – sraz v 7:30 u budovy u kostela a s žirafou půjdeme společně na pavilon
4. a 5. třída – na pavilonu od 7:30 hodin
6. – 9. třída – v budově 2. stupně od 7:30 hodin
Upozornění: Přistěhovali jste se do Kopidlna? Máte dítě školou povinné? Přihlásit se do ZŠ a MŠ
Kopidlno je možné od 25. 8. 2015 do 31. 8. 2015 vždy do 9:00 do 12:00 hodin v budově 2. stupně.
A jaké novinky vás ve škole čekají? Hodně nových knih ve Stulíkově knihovně a pro zájemce
zahraniční pobyty v anglicky nebo německy mluvících zemích.
Koncert
na hradu Kost
8. 8. 2015
od 19:00 hodin
Během 90 minut
zazní známé
hity:
Pink Floyd,
Led Zeppelin,
ACDC, Queen,
Deep Purple,
Status Quo,
Bon Jovi.
Koncert se
uskuteční
na nádvoří.
VSTUPNÉ:
250 KČ
Rezervace:
721 176 272.
Adresa Kulturního a vzdělávacího centra (KVC) a knihovny Kopidlno: Hilmarova 86, 507 32 Kopidlno
www.kvckopidlno.cz
koordinátor KVC Renata Holubová
776 080 190
E-mail: [email protected]
www.knihovnakopidlno.webk.cz
knihovnice Romana Komárková
724 773 142, 491 110 155
E-mail: [email protected]
Adresa Víceúčelové sportovní haly Kopidlno: Tyršova 635, 507 32 Kopidlno
www.hala-kopidlno.cz
správce haly Jitka Kymličková
725 316 518
E-mail: [email protected]
Leták je vytištěn na ekologicky šetrném papíru.
Vychází v srpnu 2015

Podobné dokumenty

Leták - červenec 2015

Leták - červenec 2015 na náměstí. Rezervovat můžete maximálně dvě tržní místa nejpozději 1 měsíc před konáním akce. Bez potvrzené rezervace není možné prodávat. Žádost o rezervaci lze přinést osobně v úřední hodiny na M...

Více

Leták - duben 2015

Leták - duben 2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kopidlna Na minulém veřejném zasedání zastupitelé vydali: OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k...

Více

Leták 11 - Kopidlno

Leták 11 - Kopidlno Usnesení o oznámení dražebního roku ze dne 14. 10. 2014 Záměr pronajmout nebytové prostory v pravé části budovy čp. 14 Usnesení ze 100. schůze Rady města Kopidlna

Více

Září - Jičín

Září - Jičín 8. 9. 19:30 Co vy na to, pane Šmoldasi? – beseda nejen o knihách s básníkem, publicistou, překladatelem a moderátorem PhDr. Ivo Šmoldasem. Vstupné 50 Kč. 10. 9. 15:00 O důležitosti čtení v životě d...

Více

červen - Jičín

červen - Jičín 19:00 Čertovská pohádka – divadlo Černý Petr Brandýs nad Labem (velké nádvoří) 20:30 Komentovaná prohlídka výstavy „Šlápněte do pedálů!“ (zámecká galerie) 21:15 Hudební prohlídka stálé expozice s m...

Více

Ano - Spolek pro vojenská pietní místa

Ano - Spolek pro vojenská pietní místa 1) Pepa nás zlehka informoval o dění v obci, lze konstatovat, že informování o akcích typu zájezd nelze považovat za dobré, když ještě pár dní před odjezdem nejsou známy v podstatě žádné nezbytné i...

Více

leden - KZMJ

leden - KZMJ Denisova 400, 506 01 Jičín, tel.: 493 532 833 e-mail: [email protected], knihovna.jicin.cz V knihovně je k dispozici bezdrátové připojení k internetu a dětský koutek. V hudebním oddělení lze zap...

Více