Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
TEAM 1
Přehled nástrojů CASE na
tuzemském trhu
Seminární práce
4/21/2011
Členové teamu
Viktor Klouček, Bc.
Roman Volf, Bc.
Stanislav Vojíř, Bc.
Petr Kanta, Bc.
Martin Tomčík, Bc.
Ondřej Sedláček, Bc.
František Procházka, Bc.
Yakiv Kot, Bc.
Michal Malý, Bc.
Tomáš Šapovalov, Bc.
Tomáš Šapovalov
Osnova
Osnova ............................................................................................................................................... 3
Úvod ................................................................................................................................................... 4
ArgoUML ............................................................................................................................................ 5
Popis ............................................................................................................................................... 5
Historie ........................................................................................................................................... 5
Novinky........................................................................................................................................... 5
Licence a cena ................................................................................................................................. 5
Obrázky........................................................................................................................................... 5
Funkcionalita................................................................................................................................... 6
Hodnocení ...................................................................................................................................... 8
Slovní hodnocení ......................................................................................................................... 8
Dia ...................................................................................................................................................... 8
Popis ............................................................................................................................................... 8
Historie ........................................................................................................................................... 8
Novinky........................................................................................................................................... 8
Licence a cena ................................................................................................................................. 9
Obrázky........................................................................................................................................... 9
Funkcionalita................................................................................................................................... 9
Hodnocení .................................................................................................................................... 10
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 10
Select architect 7.1 ........................................................................................................................... 11
1.Popis .......................................................................................................................................... 11
2.Historie ...................................................................................................................................... 11
3.Novinky...................................................................................................................................... 11
4.Licence a cena ............................................................................................................................ 12
5.Obrázky...................................................................................................................................... 12
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 13
7. Hodnocení................................................................................................................................. 14
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 14
MagicDraw UML 17.0.1 beta 1 .......................................................................................................... 15
1.Popis .......................................................................................................................................... 15
2.Historie ...................................................................................................................................... 15
3.Novinky...................................................................................................................................... 15
4.Licence a cena ............................................................................................................................ 15
5.Obrázky...................................................................................................................................... 16
6.Funkcionalita.............................................................................................................................. 17
7.Hodnocení ................................................................................................................................. 18
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 18
IDS SCHEER ARIS Design Platform...................................................................................................... 19
Popis ............................................................................................................................................. 19
Historie společnosti....................................................................................................................... 19
ARIS Expres ................................................................................................................................... 19
Obrázky ..................................................................................................................................... 19
ARIS Business Architect ................................................................................................................. 19
Obrázky ..................................................................................................................................... 19
ARIS Business Designer ................................................................................................................. 19
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS Business Simulator ................................................................................................................ 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS Business Publisher................................................................................................................. 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS Process Governance .............................................................................................................. 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS Defense Solution ................................................................................................................... 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS IT Inventory ........................................................................................................................... 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS IT Architect............................................................................................................................ 20
Obrázky ..................................................................................................................................... 20
ARIS Archimate Modeler ............................................................................................................... 21
Obrázky ..................................................................................................................................... 21
Licence a cena ............................................................................................................................... 21
Funkcionalita................................................................................................................................. 21
Hodnocení .................................................................................................................................... 22
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 22
Sybase – Power Designer ................................................................................................................. 22
1. Popis ......................................................................................................................................... 23
2. Historie ..................................................................................................................................... 23
3. Novinky ..................................................................................................................................... 24
5. Licence a cena ........................................................................................................................... 24
6. Obrázky ..................................................................................................................................... 25
7. Funkcionalita ............................................................................................................................. 25
8. Hodnocení................................................................................................................................. 27
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 27
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO ............................................................................................... 28
1. Popis a Historie ......................................................................................................................... 28
2. Licence a cena ........................................................................................................................... 28
3. Novinky v aktuální verzi ............................................................................................................. 28
4. Obrázky ..................................................................................................................................... 28
5. Funkcionalita ............................................................................................................................. 28
6.Hodnocení ................................................................................................................................. 30
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 30
Sparx Enterprise Architect ................................................................................................................ 31
1. Popis ......................................................................................................................................... 31
2. Historie ..................................................................................................................................... 31
3. Novinky ..................................................................................................................................... 31
4. Licence a cena ........................................................................................................................... 31
5. Obrázky ..................................................................................................................................... 31
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 31
7. Hodnocení................................................................................................................................. 38
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 38
VISUAL PARADIGM FOR UML ............................................................................................................ 39
1. Popis ......................................................................................................................................... 39
2. Novinky .................................................................................................................................... 39
3. Licence a cena ........................................................................................................................... 39
4. Obrázky ..................................................................................................................................... 39
5.Funkcionalita.............................................................................................................................. 40
7)Hodnocení ................................................................................................................................. 41
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 41
Oracle Designer ................................................................................................................................ 42
1. Popis ......................................................................................................................................... 42
Funkce aplikace: ........................................................................................................................ 42
2. Historie .................................................................................................................................... 42
3. Novinky ..................................................................................................................................... 42
4. Licence a cena ........................................................................................................................... 42
5. Obrázky ..................................................................................................................................... 43
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 43
7. Hodnocení................................................................................................................................. 44
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 44
Altova Umodel .................................................................................................................................. 45
1. Popis ......................................................................................................................................... 45
2. Historie ..................................................................................................................................... 45
3. Novinky ..................................................................................................................................... 45
4. Licence a cena .......................................................................................................................... 45
5. Obrázky .................................................................................................................................... 47
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 47
7. Hodnocení................................................................................................................................. 48
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 48
Umbrello UML Modeller ................................................................................................................... 49
1. Popis ......................................................................................................................................... 49
2. Historie ..................................................................................................................................... 49
3. Novinky ..................................................................................................................................... 49
4. Licence a cena .......................................................................................................................... 49
5. Obrázky ..................................................................................................................................... 49
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 49
7. Hodnocení................................................................................................................................. 51
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 51
Astah ................................................................................................................................................ 52
1. Popis ......................................................................................................................................... 52
2. Historie ..................................................................................................................................... 52
3. Licence a cena ........................................................................................................................... 52
4. Obrázky ..................................................................................................................................... 52
5. Funkcionalita ............................................................................................................................. 53
6. Hodnocení................................................................................................................................. 54
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 54
MS VISIO 2010 .................................................................................................................................. 55
1. Popis ......................................................................................................................................... 55
2. Historie ..................................................................................................................................... 55
3. Novinky ..................................................................................................................................... 55
4. Licence a cena ........................................................................................................................... 55
5. Obrázky ..................................................................................................................................... 56
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 56
7. Hodnocení................................................................................................................................. 57
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 57
Craft.CASE......................................................................................................................................... 58
1. Popis ......................................................................................................................................... 58
2. Historie ..................................................................................................................................... 58
3. Licence a cena ........................................................................................................................... 58
4. Obrázky ..................................................................................................................................... 58
5. Funkcionalita ............................................................................................................................. 59
6. Hodnocení................................................................................................................................. 60
Slovní hodnocení ....................................................................................................................... 60
IBM Rational Software Modeler ........................................................................................................ 61
1. Popis ......................................................................................................................................... 61
2. Historie ..................................................................................................................................... 61
3. Novinky ..................................................................................................................................... 61
4. Licence a cena ........................................................................................................................... 61
5. Obrázky ..................................................................................................................................... 62
6. Funkcionalita ............................................................................................................................. 62
7. Hodnocení................................................................................................................................. 63
7.1 Slovní hodnocení ................................................................................................................. 63
Open system architekt ..................................................................................................................... 63
1. Popis ......................................................................................................................................... 64
2. Novinky ..................................................................................................................................... 64
3. Licence a cena ........................................................................................................................... 64
4. Obrázky ..................................................................................................................................... 64
5. Funkcionalita ............................................................................................................................. 65
6. Hodnocení................................................................................................................................. 67
6.1 Slovní hodnocení ................................................................................................................. 67
Závěr................................................................................................................................................. 68
Zdroje ............................................................................................................................................... 69
Úvod
CASE nástroje (Computer Aided Systems Engineering) jsou nástroje pro vývoj
informačních systémů a mohou být využity na prakticky všechny fáze projektu včetně
analýzy, modelování, testování a implementaci.
Tato práce poskytuje přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu a jsou zde zastoupeny
tyto nástroje:
Agro UML
Select Architect 7.1
Enterprise Architect
Craft.Case
TOAD Data Modeler
Astah
MagicDraw UML
Microsoft Visio
IDS Sheer Aris Design Platform
Sybase Power Designer
Oracle Designer
Altova Umodel
DIA
Visual Paradigm
IBM Rational Software Modeler
Open systém architekt
V této práci čtenář získá aktuální informace o nástrojích, jehich popis, historii, licence a
cenu. Dále ke každému CASE nástroji zařadili i několik obrázků uživatelského rozhraní,
kompletní funkčnost a hodnocení nástroje. Funkčnost vychází z diplomové práce, kde
byly navrženy tabulky pro kompletní rozbor nástroje. Viz zdroje.
ArgoUML
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Verze
Platforma
Edice
Cena licence
Typ licence
Systémové
požadavky:
Open source komunita, autorem je Jason E. Robbins
Ne (dostupné přes http://argouml.tigris.org/)
Do českého jazyka ne
0.32.2
MS Windows, Linux, Mac
Pouze jedna standardní
Zdarma (open source)
Eclipse Public License
Libovolný operační systém s podporou Javy, 15 MB volného místa na
disku, myš a klávesnice, Java JRE nebo JDK verze 5 a vyšší
POPIS
ArgoUML je open source modelovací nástroj pro vytváření diagramů UML. Je napsaný v Javě a s
jistými omezeními podporuje diagramy standardu UML 1.4 (diagram tříd, use case diagram,
sekvenční diagram a další). Navíc umožňuje navrhovat databázová schémata, provádět export do
XMI, GIF, PNG, PostScript, EPS, PGML, SVG, generovat kód pro implementaci (Java, C++, C#,
PHP 4/5) a reverzní engineering. Původně byl vyvinut spíše jako učební pomůcka.
Tento modelovací nástroj obsahuje také několik podpůrných doplňků (to-do list, tipy pro
vylepšení apod.) a je k dispozici v deseti jazykových mutacích. Dále umožňuje pokročilé
editování a přibližování diagramů, nabízí OCL podporu a rozhraní, které umožňuje snadné
napojení dalšího rozšíření. Nad ArgoUML byly vytvořeny komerční nástroje jako např. Poseidon
for UML nebo část MyEclipse.
ArgoUML byl vyvinut na univerzitě v Kalifornii a to Jasonem E. Robbinsem, který na tomto
modelovacím nástroji pracoval v rámci doktorandského studia. V současnosti jej využívá 19 000
registrovaných uživatelů a 150 vývojářů. V roce byl 2003 nástroj ArgoUML oceněn čtenáři
časopisu Software Development Magazine v kategorii „Design and Analysis Tools“. ArgoUML
byla jednou z mála open source aplikací nominovaných na tuto cenu.
Velkou nevýhodou ArgoUML je pomalý vývoj a s tím související chybějící podpora UML 2. Celá
aplikace je poměrně slušně zdokumentovaná (rozsah dokumentace přesahuje 400 stránek a je
dostupná v angličtině, španělštině a němčině). Mezi zajímavé výhody patří funkce Kritika, která
umí zkontrolovat model po syntaktické stránce, ohlásit chyby a navrhnout řešení. Umí ohlídat i
složitější vztahy, což je vhodné pro studium i profesionální použití.
Samotné modelování je plynulé a bezproblémové (i když odezva aplikace je někdy pomalejší).
Zajímavou funkcí tohoto nástroje je také automatické generování „checklistu“ pro každou
komponentu modelu, které zjednodušují jejich kontrolu. To může být velmi přínosné pro ty, kteří
se teprve učí vytvářet diagramy UML.
HISTORIE
První verze modelovacího nástroje Argo/UML byla vydána v dubnu 1998 jako open source
založený na platformě Java. Hlavním cílem autora bylo vytvořit bezplatný, snadno použitelný a
jednoduše přizpůsobitelný nástroj. Cílovou skupinou byli nejen vývojáři, ale také studenti a lidé z
open source komunity, pro které byly do té doby drahé modelovací nástroje obtížně dostupné.
Autor Jason E. Robbins na této aplikaci pracoval již od roku 1995 (tedy v době zveřejnění UML
0.8).
Ještě před vydáním projevilo o Argo/UML zájem více než tisíc uživatelů. Jak autor sám přiznává,
první verze trpěla mnoha nedostatky a chyběly některé základní funkce i kvalitní dokumentace.
Dále také slibuje, že během roku bude Argo/UML plnohodnotný modelovací nástroj srovnatelný s
komerčními aplikacemi. První novinka na oficiálním webu http://argouml.tigris.org byla
zveřejněna 27. února 1999.
Do 1. července 2000 si Argo/UML stáhlo přes 38000 zájemců. O necelých osm měsíců později se
tento počet více než zdvojnásobil. A to i přesto, že vývoj postupoval spíše rozpačitě a s problémy
se stabilitou.
V červenci roku 2001 byl na konferenci JavaOne představen společností Gentleware nástroj
Poseidon for UML Community Edition založený na Argo/UML. Podle názorů veřejnosti i
odborných médií začíná tento modelovací nástroj nabírat na síle. V listopadu 2001 bylo jméno
projektu změněno z Argo/UML na ArgoUML.
V únoru 2002 spatřila světlo světa verze 0.9.6, ve které byly opraveny dřívější chyby a také
poskytovala nové rozhraní. Za další zajímavou novinku lze považovat vydání verze 0.1, která je
další stabilní verzí, ale podle autora stále obsahuje určité množství chyb. Nově přibyly sekvenční
diagramy, možnost doprogramovat rozšíření a uživatelský manuál. Vývoj nadále pokračoval
několika desítkami vydaných verzí až do současné 0.32.2 ze 4. dubna 2011.
V poslední verzi podporuje ArgoUML devět typů diagramů UML 1.4.
NOVINKY
Zejména v posledních dvou letech přibývaly novinky na webu spíše sporadicky. Od začátku roku
2011 bylo vydáno několik verzí ArgoUML, které se však zaměřovaly pouze na opravy již
nalezených chyb. Jedinou významnou událostí je zveřejnění verze 0.32, která přinesla opravu
více než 60 chyb a vylepšení uživatelského rozhraní i použitelnosti celé aplikace. Od února běží
ArgoUML na platformě Java 5. Poslední verze nástroje ArgoUML (0.32.2) byla uvolněna 4.
dubna 2011.
LICENCE A CENA
ArgoUML je dostupný jako open source pod licenci Eclipse Public License1 (typ licence, kterou
požívá Eclipse Foundation pro svůj software). Pro studijní, osobní i komerční využití je tedy k
dispozici zdarma. ArgoUML je dostupný pouze v jedné variantě – nenabízí funkčně odlišné verze
s ohledem na typ uživatele. Eclipse Public License je schválená organizací Open Source Initiative
a ve verzi 1.0 není kompatibilní s licencí GPL.
1
http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
OBRÁZKY
Uživatelské rozhraní aplikace je rozděleno do čtyř panelů: levý horní panel reprezentuje
hierarchickou strukturu otevřeného projektu. Hlavní část tvoří pravý panel, který slouží pro
tvorbu a editaci diagramů. V levém spodním rohu je poznámkový blok, kde lze naplánovat
potřebné aktivity. V pravém rohu mohou být zobrazeny detaily o vybraném objektu – vlastnosti a
dokumentace objektu, související zdrojový kód apod.
FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne (pouze UML 1.4)
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano (prostřednictvím rozšíření)
Ano (částečně)
Ne
Ano
Ano (částečně implementováno)
Java
Ne
Ne
Ne
Ne
SQL
Ne
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
XMI, GIF, PNG, PostScript, EPS, PGML,
SVG
Ne
Ano (prostřednictvím rozšíření)
Import zdrojových kódů z Javy a C#. Export
do zdrojového kódu Javy, C++, PHP4/5,
Python, C# a případně dalších prostřednictvím
rozšíření.
Ano (prostřednictvím rozšíření)
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne, chybí tutoriály pro ty, kteří se chtějí
naučit OOP
Ne, pouze možnost oslovit komunitu
vývojářů/uživatelů
Fórum
Ne
Nepravidelně zveřejňované nové verze
aplikace (stabilní i nestabilní)
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ano
MS Windows, Linux, Mac OS
MS Windows, Linux, Mac OS
HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Open source licence
Nezávislost na operačním systému
Generování zdrojového kódu a reverzní
engineering (Java, C++, PHP4/5, Python, C# a
případně další)
Množství jazykových lokalizací
Detailní dokumentace
Funkce Kritika
Slabé stránky
Chybějící podpora UML 2.0
V poslední době se vývoj zaměřuje už jen na
opravu chyb
Pomalejší odezva aplikace
Chybějí některé základní funkce (viz výše)
Dia
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Verze
Platforma
Edice
Cena licence
Typ licence
Systémové
požadavky:
GNOME, autorem je Alexander Larsson
Ne (dostupné přes http://live.gnome.org/Dia/)
Ne
0.97.1
MS Windows, Linux, Mac OS
Pouze jedna standardní
Zdarma (open source)
GPL
Nespecifikovány
POPIS
Dia je open source modelovací nástroj pro vytváření diagramů UML vyvinutý jako součást
kancelářského balíku GNOME. Je napsaný v programovacím jazyku C a s jistými omezeními
podporuje diagramy UML, síťové diagramy, vývojové nebo jiné diagramy. Další tvary je možné
doplňovat pomocí XML souborů za využití syntaxe značkovacího jazyka SVG. Navíc umožňuje
navrhovat E-R modely, procesní diagramy, elektrické obvody a provádět export do EPS, SVG,
DXF, CGM, WMF, PNG, PostScript, JPEG nebo VDX (formát, se kterým pracuje Microsoft
Visio). Diagramy jsou ukládány jako automaticky zazipované XML soubory.
Autorem tohoto CASE nástroje je Alexander Larsson. Momentálně je Dia součástí projektu
GNOME, který lze přirovnat ke kancelářskému balíku Open Office. Rozšíření si mohou uživatelé
doprogramovat v Pythonu.
Výhodou aplikace Dia je, že entity i typy vazeb nejsou omezeny na jeden model, ale mohou být
využívány současně v jednom diagramu. Zajímavou funkcí tohoto modelovacího softwaru je také
možnost vytisknout velké diagramy přes několik listů papíru (např. na prezentaci) nebo třeba
import AutoCAD DXF souborů.
Inspirací pro vytvoření nástroje Dia byl Microsoft Visio. To je patrné například v práci s linkami
nebo v podobnosti vzhledu některých diagramů s diagramy z Visia. Jednou z jeho slabin je, že se
nezaměřuje pouze na UML modelování ale rovněž na vytváření mnoha dalších diagramů včetně
plánů budov, elektrických obvodů a plánků pro chemické laboratoře. Největší nevýhodou
modelovacího nástroje Dia je pomalý vývoj (např. od roku 2009 byly vydány pouze dvě nové
verze). S tím souvisí i horší podpora standardu UML.
HISTORIE
První zmínka o modelovacím nástroji Dia je na webu http://projects.gnome.org/dia/ datována na
15. srpna 1998. Přesněji řečeno šlo o vydání updatu verze 0.11. O patnáct dní později byla vydána
verze 0.20, která mimo jiné nabízela podporu UML (pravděpodobně verze 1.1). 24. ledna 1999
byla zveřejněna nová verze 0.30, která mimo jiné přinesla možnost vytvářet E-R diagramy. Další
zajímavé změny jako například možnost vytvářet nové objekty prostřednictvím XML nebo export
do SVG představila verze 0.80. Několik následujících nových verzí se zaměřovalo zejména na
opravy chyb, přidávání drobných vylepšení a zefektivnění práce s pamětí. Prvního června 2002
pak vyšla další verze nástroje Dia a to 0.90, která mimo jiné nabídla možnost editovat nové tvary
pomocí vlastního nástroje (a nikoli přes textové editory). Verzi 0.96 z března roku 2007 autoři
označují za natolik stabilní a bezchybnou, že je možné zapracovat na nových funkcích. Dne 25.
ledna 2009 byla zveřejněna zatím poslední verze 0.97.
Autorem aplikace Dia je Alexander Larsson, který se však později začal věnovat vývoji jiných
produktů z balíčku GNOME. Vystřídal jej James Henstridge. Po nějaké době však také zaměřil
své síly na jiné projekty. V současné době se o vývoj nástroje Dia stará čtveřice vývojářů – Hans
Breuer, Lars Clausen, Steffen Macke a Sameer Sahasrabuddhe.
NOVINKY
Nejnovější verze 0.97.1 modelovacího nástroje Dia je z 25. ledna 2009. Žádné další novinky na
oficiálních internetových stránkách zveřejněné nejsou. Z toho lze usuzovat, že vývoj stagnuje a
nadále můžeme očekávat pouze minimum změn a zdlouhavé opravování nalezených chyb.
LICENCE A CENA
Modelovací nástroj Dia je dostupný pod licencí GPL2 (verze 2), která je nejpoužívanější
softwarovou licencí pro freeware. GPL je specifická tím, že veškerá práce založená na výstupech
vydaných pod touto licencí musí být také vydána pod GPL (není možné zvolit jinou licenci). Pro
studijní, osobní i komerční využití je tedy k dispozici zdarma. Dia je dostupný pouze v jedné
variantě – nenabízí více verzí s ohledem na typ uživatele. Eclipse Public License je schválená
organizací Open Source Initiative.
2
http://en.wikipedia.org/wiki/GPL
OBRÁZKY
DIA využívá SDI3 stejně jako například GIMP (tzn. aplikace je rozdělena na několik částí, které
se tváří jako samostatná „okna“ (aplikace)). V levém sloupci jsou ikonky dostupných entit pro
vložení do diagramu. Největší část obrazovky zabírá plocha pro práci s diagramy, kterých lze
zobrazovat několik najednou díky záložkám.
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_document_interface
FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Ne
Ne
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
EPS, SVG, DXF, CGM, WMF, PNG,
PostScript, JPEG, VDX
Ne
Ne
Ano, exporty prostřednictvím rozšíření do
Pythonu, C++, Pascalu a Javy. Import
AutoCAD DXF souborů
Ano (konverze diagramů na SQL kód)
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano (prostřednictvím rozšíření)
Ne
Ano
Ne
Ano (prostřednictvím XML a SVG)
Java
Ano (prostřednictvím XML a SVG)
Ne
Ne
Ne
SQL
Ne
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
Open source komunita
Ne
Nepravidelně zveřejňované nové verze
aplikace
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ne
MS Windows, Linux, Mac OS
MS Windows, Linux, Mac OS
HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Open source licence
Nezávislost na operačním systému
Generování zdrojového kódu a možnost přidání
vlastních diagramů/prvků
Entity ani vazby nejsou omezeny na jeden model
Import AutoCAD DXF souborů
Slabé stránky
Chybějící podpora UML 2.0
V poslední době vývoj stagnuje a zaměřuje se jen
na opravu chyb
Dia není určený pouze na modelování v UML ale
rovněž k vytváření dalších diagramů
Select architect 7.1
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Select Business Solutions, Inc. (UK), http://www.selectbs.com/
LBMS s.r.o., http://www.lbms.cz/
Lokalizace do českého jazyka není k dispozici, ale lze zdarma získat
lokalizované výstupní šablony v českém a slovenském jazyce.
Po registraci na webu distributora či výrobce lze po kontaktování
pracovníkem dané organizace získat trial verzi (čekáme na kontaktování ze
strany distributora).
Platforma
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší. Podporována jsou tato
databázová prostředí Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase,
Oracle, SQL Server a Sybase.
Cena licence
Typ licence
Systémové
požadavky:
Zdarma (open source)
GPL
Jednouživatelská konfigurace
 MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
 Pentium 300 Mhz nebo vyšší
 64 MB RAM pro Windows 98/ME, 64 MB RAM pro Windows
NT/2000/XP
 300 MB volného místa na pevném disku
 SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
 Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace) nebo vyšší
 myš a tiskárna Windows kompatibilní
 CD ROM mechanika (pro instalaci)
Síťová konfigurace
Klient
 MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší
 Pentium 300 Mhz nebo vyšší
 64 MB RAM
 100 MB volného místa na pevném disku
 SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
 Microsoft Word verze 8 a vyšší (pro generování dokumentace)
 myš a tiskárna Windows kompatibilní
Server
 MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003
 Pentium 300 Mhz nebo vyšší
 128 MB RAM (doporučeno 256 MB)
 500 MB volného místa na pevném disku
 VGA grafická karta
 CD ROM mechanika (pro instalaci)
Zdroj Select Architect [8]
1. POPIS
Select Architect je základním nástrojem vývojového prostředí Select, které je určeno pro
objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře. Vyniká unikátní šíří záběru
podpory pro sběr požadavků, procesní modelování, objektově orientované modelování v notaci
UML, datové modelování, generování kódu a relačních databázových schémat. Díky
automatizaci vývojových činností a důslednému uplatnění principu znovupoužití umožňuje Select
čelit rostoucím nárokům na funkčnost, spolehlivost a délku vývoje informačních systémů.
Nasazení Select vede k zefektivnění procesu vývoje a údržby aplikací, ke snížení nákladů, ke
zvýšení kvality a ke zkrácení reakce na požadavky uživatelů. [1]
2. HISTORIE
Select Architect se vyvinul z Select OMT nástroje z poloviny 90.let, který se vyvivnul
v Select Enterprise a brzy podporoval UML. Poté se z něj stal Select Component Architect až byl
nakonec ve verzi 7 přejmenován na Select Architect. [6]
3. NOVINKY

Průvodce pro vytváření modelů
Průvodce pro vytváření modelů slouží uživatelům k zvýšení produktivity při vytváření
nových diagramů, ke sběru konzistentních informací během vytváření diagramů a lepší
orientaci a použitelnost pro nové uživatele Select Architect.

Zlepšení logického datového modelování
Logické datové modely tak mohou být lépe využívány v návaznosti na předcházející
stádia modelování.

Možnost použití formátování textu RTF
U každého textového atributu (ať existujícího, nebo uživatelsky definovaného)
libovolného objektu v CASE Select Architect je možné zvolit použití RTF při psaní textu.

Zlepšení grafického vzhledu diagramů
Nově umožňuje nastavovat 3D stínování symbolů, používat individuální barvy pro každý
symbol a měnit barvy symbolů na základě přiřazeného stereotypu.

Možnost přizpůsobení vzhledu uživatelského rozhraní dle uživatelských rolí
Select Architect 7.0 poskytuje možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní pro různé
uživatelské role. Každý uživatel má možnost nastavit svůj vlastní vzhled uživatelského
rozhraní tak, aby ideálně odpovídal jeho roli ve vývojovém týmu.

Podpora integrace s testovacími nástroji TestDirector 8 a Quality Center 8
Integrace Select Architect 7.0 s nástrojem pro řízení testovacího procesu TestDirector 8 a
Quality Center 8 umožňuje maximalizovat produktivitu při přenosu informací získaných
během analýzy do fází testování ve formě požadavků vytvořených v Select Architect 7.0
a Popisů Typových úloh jako základu pro testovací scénáře.

Podpora XMI 2.0
V nové verzi Select Architect 7.0 je možné importovat a exportovat modely
prostřednictvím formátu pro výměnu modelu XMI.
Zdroj [2]
4. LICENCE A CENA
Poslední dostupné údaje:
Cena se liší dle množství uživatelů. Licence pro jednoho uživatele stojí 49500 Kč, v
případě licence pro 2-4 uživatele cena činí 79250 Kč. Nicméně je možné uplatnit i různé slevy
(množstevní slevy, slevy pro zákazníky). [9]
Pokusy o kontaktování a získání většího množství informací telefonickou a emailovou formou
byly neúspěšné.
5. OBRÁZKY
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
N/A
N/A
N/A
N/A
ANO
N/A
ANO
N/A
N/A
N/A
N/A
ANO
(lze nastavovat uživatelské role dle potřeb a
funkce v týmovém projektu)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ANO
(prostřednictvím robustní repozitoře)
N/A
N/A
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix,
Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a
Sybase
N/A
N/A
ANO
(integrovaný generátor, tvorba
předdefinovaných sestav v MS Word nebo v
HTML)
N/A
N/A
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
Ano- Ne - N/A - poznámky
NE
ANO
(zajišťuje český distributor)
ANO
(zajišťuje český distributor)
N/A
N/A
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
N/A
Viz. Systémové požadavky
Viz. Systémové požadavky
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Integrovaný generátor dokumentace
Modulární řešení
Slabé stránky
Přílišná robustnost
Nevhodnost pro menší projekty a
jednouživatelské instalace
Absence české lokalizace (lokalizované pouze
výstupní sestavy)
MagicDraw UML 17.0.1 beta 1
Výrobce
Distributor
No Magic Inc.
Lokalizace
Demoverze
Produkt není lokalizován do českého jazyka.
Po registraci na webu výrobce lze stáhnout a využívat demoverzi
produktu (máme staženu Enterprise verzi).
Platforma
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, Solaris, OS/2, Linux, HP-UX, AIX,
MacOS (X) a všude jinde, kde je podporována Java 5 nebo 6.
Cena licence
Typ licence
Systémové
požadavky:
Zdarma (open source)
GPL
Distribuováno elektronickou cestou prostřednictvím eshopu provozovaným
výrobcem.
Klientská verze
Minimum
Doporučeno
Ideální
CPU
Pentium™ 4,
Core™ 2 Duo,
1.6 GHz a lepší 2.2 GHz
Core™ i5, 4.0
GHz
RAM
1 GB
8 GB
Místo na disku
500MB a více (záleží na použitých plug-inech)
Video mode
800*600 @
64 tisíc barev
1280*1024 @
64 tisíc barev
1280*1024 @
64 tisíc barev
OS
Windows XP
SP 3, Mac OS
X v10.6 Snow
Leopard, nebo
Linux
s podporou
Javy
Windows 7,
Mac OS X
v10.6 Snow
Leopard, nebo
Linux
s podporou
Javy
Windows 7, Mac
OS X v10.6 Snow
Leopard, nebo
Linux s podporou
Javy
Java
32 bit
64 bit
64 bit
32 bit
JAVA_ARGS Java
parameter*
64 bit
Java
JAVA_ARGS=- JAVA_ARGS= JAVA_ARGS=Xmx800M
-Xmx1400M
Xmx1400M
3 GB
JAVA_ARGS=- JAVA_ARGS= JAVA_ARGS=Xmx800M
-Xmx2000M
Xmx4000M
Server pro týmovou spolupráci (Teamwork Server)
Minimum
TM
CPU
Pentium
RAM
512 MB
3, 800 MHz
Doporučeno
TM
Pentium
4, 1.4 GHz a lepší
512 MB a více
Místo na disku
150 MB*
150 MB* a více
Server pro floating licenci
Místo na disku
100MB
RAM
512MB
Zdroj MagicDraw UML [8]
Zdroj MagicDraw UML [8]
1. POPIS
MagicDraw UML je oceňovaný grafický modelovací nástroj s podporou týmové
spolupráce, který byl navržen pro business, softwarové a systémové analytiky, programátory, QA
inženýry a autory dokumentace. Tento dynamický a všestranný rozvoj nástrojů usnadňuje analýzu
a návrh objektově orientovaného systému a databází. Poskytuje nejlepší code engineering
mechanismy (s plnou podporou J2EE, C#, C++, CORBA IDL, .NET, XML Schema, WSDL) a
nástroje pro modelování databází, DDL a reverzní inženýrství. [2][8]
2. HISTORIE
První verze vydána roku 1998 a podporovala všechny diagramy UML 1.1. V roce 2003
integrováno s NetBeans a ředstaveno otevřené API pro budoucí rozšiřování MagicDraw. Plná
podpora UML 2.0 přišla s verzí 10 v roce 2005.
Zdroj [12]
3. NOVINKY

Vylepšená podpora pro UML 2 metamodel a notace.

Vylepšeny Class, Use case, Activity, State machine a Communication diagram.

Diagram Overview feature umožňuje vytvoření jednotného schématu. Umožňuje editaci
diagramu a prohlížení souvisejících analytických diagramů zároveň.

Generická tabulka umožňuje přezkoumání specifikace prvků modelu ve formě
tabulky, vytvoření nového prvku zvoleného typu a modifikaci jeho informací.

Vylepšený reportovací systém - upravitelný WYSIWYG editor, vylepšené šablony

Nově floating a mobilní licence i pro plug-iny.

Přidáno SSL při práci s Teamwork serverem.
Zdroj [8] [10]
4. LICENCE A CENA
Licenci pro MagicDraw UML zakoupit jak v klasické Standalone verzi, tak ve verzi mobilní
a floating. K dispozici je také akademická licence. Dále je uvedena cena za Software
Assurance, které zajišťuje podporu a bez této licence je nutné spolehnout se pouze na
veřejně přístupné zdroje (dokumentace, online demo ukázky, komunitní forum).
Standalone a mobilní licence
Klientská
licence
Typ licence
Standalone
Personal
Standard
Professional
Java
Professional
C++
Professional
C#
Architect
Enterprise
Mobilní
1
Software Assurance (počet let)
S licencí
Samostatně
2
3
4
1
2
3
4
€ 125
€ 425
N/A
€ 505
€ 34 € 68 € 102
€ 84 € 168 € 252
€ 136 € 42 € 76 € 110
€ 336 € 135 € 219 € 303
€ 144
€ 387
€ 765
€ 849
€ 168 € 336 € 504
€ 672 € 253 € 421 € 589
€ 757
€ 999
€ 1,355
€ 1,099
€ 1,525
€ 209 € 418 € 627 € 836 € 299 € 508 € 717 € 926
€ 270 € 540 € 810 € 1,080 € 423 € 693 € 963 € 1,233
Floating licence
Klientská
licence
Standard
Professional
Java
Professional
C++
Professional
C#
Architect
Typ licence
Floating
1
Software Assurance (počet let)
S licencí
Samostatně
2
3
4
1
2
3
€ 679 € 134 € 268
€ 402
4
€ 536 € 219
€ 353
€ 487
€ 621
€ 1,269 € 276 € 552
€ 828 € 1,104 € 419
€ 695
€ 971 € 1,247
€ 1,525 € 299 € 598
€ 897 € 1,196 € 499
€ 798
€ 1,097 € 1,396
Enterprise
€ 2,159 € 458 € 916
€ 1,374 € 1,832 € 712 € 1,170
€ 1,628 € 2,086
Akademická licence
Klientská
akademická licence
Typ licence
Standalone
Personal Academic
Standard Academic
Professional Academic
Java
Professional Academic
C++
Professional Academic
C#
Architect Academic
Enterprise Academic
€ 42
€ 169
1
Software Assurance (počet let)
S licencí
Samostatně
2
3
4
1
2
3
4
€ 25
€ 67
€ 50
€ 134
€ 75
€ 201
€ 100
€ 268
€ 33
€ 109
€ 58
€ 176
€ 83
€ 243
€ 108
€ 310
€ 255 € 110
€ 220
€ 330
€ 440
€ 195
€ 305
€ 415
€ 525
€ 329 € 149
€ 465 € 210
€ 298
€ 420
€ 447
€ 630
€ 596
€ 840
€ 209
€ 295
€ 418
€ 505
€ 627
€ 715
€ 836
€ 925
Licence pro Teamwork Server
Serverová licence
Teamwork Server
max. 5 připojení
Teamwork Server
max. 10 připojení
Teamwork Server
více připojení
Cena
licence
1
Software Assurance (počet let)
S licencí
Samostatně
2
3
4
1
2
3
4
€ 955
€ 1,269
€ 221
€ 442
€ 663
€ 884
€ 292
€ 513
€ 734
€ 2,539
€ 420
€ 840 € 1,260 € 1,680
€ 5,079
€ 843 € 1,686 € 2,529 € 3,372 € 1,182 € 2,025 € 2,868 € 3,711
€ 589 € 1,009 € 1,429 € 1,849
Zdroj [11]
5. OBRÁZKY
Screen demo aplikace
FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
N/A
N/A
N/A
ANO
ANO
(Architect a Enterprise edice; ignoruje
některé notace viz. User Manual)
ANO
ANO
N/A
N/A
NE
(pouze kontrola závislostí)
Custom Diagram Wizard
(umožňuje vytvářet vlastní typy diagramů dle
uživatelského profilu – zahrnuje vlastní lištu
nástrojů, stereotyp elementů, vzhledu
symbolů)
Domain Specific Language Customization
Engine
(umožňuje upravovat doménové profily,
vícenásobné GUI, inicializační model,
sémantická pravidla a tvorbu vlastních
dialogů)
Advanced UML Profiling
(umožňuje využívat vylepšení, která nejsou
definována v UML, ale pomáhají při
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
modelování)
N/A
ANO
Java, C++, IDL, DDL, EJB, CIL, C#
N/A
ANO
(využívá se Teamwork Server, kde lze
procházet jdnotlivé verze a případně starší
verzi označit za aktuální atd.)
ANO
(využívá se Teamwork Server)
ANO
(využívá se Teamwork Server, kde lze
provádět správu uživatelských profilů a
nastavovat jejich oprávnění)
Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server
2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5,
Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2,
Pervasive SQL
ANO
(ve verzi Enterprise a Architect)
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
UML XMI 2.1, EMF Ecore, MOF XMI,
Eclipse UML2 XMI, BPEL
ANO
ANO
(může být v HTML formátu, prostředí
obsahuje Documentation tab, pro přehlednou
práci s ní)
ANO
lze importovat IBM® Rational® Software
Architect (RSA) nebo
IBM® Rational® Software Modeler (RSM)
formáty (*.emx, epx and efx) a .exe z
Microsoft Visio
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
(zajišťuje PivotPoint Technology
Corporation)
ANO
(po zakoupení Software Assurance)
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
ANO
(po zakoupení Software Assurance
deklarována odpověď do 24-48 hodin, bez SA
k dispozici FAQ, znalostní báze,
dokumentace, online demo ukázky, komunitní
forum)
Podpora poskytována pouze pro maximálně
rok staré verze. Nadále lze využívat pouze
FAQ, znalostní báze, dokumentaci, online
demo ukázky, komunitní forum.
Update pro starší verze k dispozici pouze pro
vlastníky Software Assurance.
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
(s využitím Teamwork Serveru)
N/A
Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7,
Solaris, OS/2, Linux, HP-UX, AIX, MacOS
(X) a každý, který podporuje Java 5 nebo 6
Viz. Systémové požadavky
Viz. Systémové požadavky
6. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
User-friendly prostředí
Snadné ovládání
Teamwork Server pro týmovou spolupráci
Vysoká podpora standardů a technologií
Přijatelná cena
Slabé stránky
Placená podpora
Neposkytování updatů pro starší verze
Neexistence české lokalizace
IDS SCHEER ARIS Design Platform
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Systémové požadavky
nespecifikovaná
IDS Scheer AG (http://www.idsscheer.com/cz/index_cz.html)
IDS Scheer ČR, s. r. o.
Ano
Ano (Po odeslání žádosti je demo dostupné live na adrese
http://live-demo.ids-scheer.cz/cic/prihlaseni_livedemo.php)
Klient - Windows XP Professional + Service Packs,
Windows Vista (Business,
Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit),
Linux
Server - Windows XP Pro + Service Packs, Windows
Server 2003 Standard Edition
+ Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2003
Standard Edition R2 + Service Pack 2
(32/64 bit), Windows Server 2008, Sun Solaris 9 (tested
with SPARC + Intel processors),
Sun Solaris 10 (tested with SPARC + Intel processors), HP
UX 11, Linux, opera
ní systémy
specifikované pod VMWare ESX Serve
ARIS Design Platform
Klient minimálně
· CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz
· RAM 256 MB (512 MB v případě využití lokálního
serveru)
· Místo na disku 375 MB
· Rychlost připojení 56 Kb/s
Server minimálně
· CPU Intel Pentium IV 2.4 GHz
· RAM 512 MB
Tabulka Základní informace (Zdroj [3])
POPIS
Nástroje sady ARIS design platform umožňují prostřednictvím průběžné optimalizace
podnikových procesů zvyšovat konkurenceschopnost organizace. Nástroje ARIS Design
Platform jsou komplexním řešením ke zjištění: kdo se zabývá kterými činnostmi, v jakém
pořadí, s pomocí kterých aplikací a co je výsledkem každé jednotlivé činnosti a procesu
jako takového. To následně umožňuje identifikovat organizační a technické problémy v
procesních tocích a nalézt potenciál pro zdokonalení.[4]
Architektura většiny nástrojů (např. ARIS Business Architect, ARIS Business Designer,
and ARIS UML Designer) je web-based s využitím internetového klienta, nebo pomocí
vlastního desktopového klienta s centralizovaným databázovým serverem. Tato
architektura umožňuje designovat, analyzovat a optimalizovat procesy i v rámci velkých
mezinárodních spolehvostí.[3]
ARIS Design platform je složen z deseti produktů: ARIS Expres, ARIS Business
Architect, ARIS Business Designer, ARIS Business Simulator, ARIS Business Publisher,
ARIS Process Governance, ARIS Defense Solution, ARIS IT Inventory, ARIS IT
Architect, ARIS Archimate Modeler.
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Společnost IDS Scheer byla založena v roce 1984 panem Prof. Dr. Augustem Wilhelmem
Scheerem, kterého mnozí rovněž považují za zakladatele BPM. Společnost IDS Scheer těží z
bohaté historie inovací. Díky akvizici se společností Software AG tato inovační tendence
pokračuje spojením zkušeností IDS Scheer a softwarových balíkem Společnosti Software AG.
Spojené společnosti obsluhují 10 000 zákazníků ve více než 70 zemích světa. [1]
Produkty společnosti IDS Scheer AG se řadí mezi špičku ve svém oboru, což potvrzují i
průzkumy společnosti Gartner (viz Obrázek č. 1).
Obrázek Magický kvadrant pro nástroje BPA (Zdroj: [2)]
ARIS EXPRES
IDS Scheer nabízí svým zákazníkům jako první na světě zdarma Business Proces
Management software (BPM) pro modelování a optimalizace podnikových procesů.
Nejsou potřeba žádné znalosti BPM, jeho ovládání je snadné a intuitivní.
Tato bezplatná verze bude také apelovat na vysoké a střední školy, aby si jej noví
uživatelé, kteří chtějí proniknout do BPM, mohli vyzkoušet.[5]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//151333.html?referer=161311&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//151334.html?referer=161311&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//157125.html?referer=161311&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//157134.html?referer=161311&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//175032.html?referer=161311&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS BUSINESS ARCHITECT
ARIS Business Architect je software pro profesionální celopodnikové řízení podnikových
procesů (BPM) fungující ve webovém prostředí. Software poskytuje nejvyšší možnou
flexibilitu při modelování, analýze a optimalizaci podnikových procesů. Neodmyslitelnou
sou
ástí je ergonomické uživatelské prostředí s intuitivním ovládáním. ARIS Business
Architect disponuje rozsáhlými funkcemi pro správu databází, uživatelů, skriptů, atd.
Kromě osvěd
ených metod, jako je Event-driven process chain (EPC), podporuje ARIS i BPMN,
BPEL, UML nebo další koncepce architektury, jako je např.DoDAF, IT City Planning
nebo Zachman. [6]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34257.html?referer=34725&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34256.html?referer=34725&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34255.html?referer=34725&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34254.html?referer=34725&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS BUSINESS DESIGNER
Webový nástroj ur
ený pro analytiky procesů, kteří podle ARIS metodiky vytvářejí a popisují požadované
modely. Prostřednictvím architektury klient-server a vysoce intuitivního uživatelského
rozhraní se ARIS Business Designer stává velice přístupným nástrojem i pro netechnické
uživatele.[7]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34251.html?referer=34724&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34250.html?referer=34724&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34249.html?referer=34724&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34248.html?referer=34724&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS BUSINESS SIMULATOR
ARIS Business Simulator umožňuje analýzu a zlepšování pro stávající i nové procesy. Na
základě zdokumentovaných podnikových procesů doplněných o dynamické parametry
poskytuje důležité informace o úzkých místech procesů z hlediska
asu, nákladů a kapacit. Výsledek je zobrazen formou statistik i diagramů. ARIS Business
Simulator používá L-Sim simulation engine od Lanner Group - předního dodavatelé
simula
ního software. [8]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34272.html?referer=34480&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34271.html?referer=34480&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34270.html?referer=34480&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS BUSINESS PUBLISHER
ARIS Business Publisher zajišťuje neustálou dostupnost informací o procesech
organizace
prostřednictvím
webového
portálu
organizace.
Rozsah
informací
prezentovaných každému jednotlivému uživateli je ovlivňován přístupovými právy a rolí,
kterou příslušný uživatel zastává. To zabraňuje tomu, aby byli lidé v organizaci
zahlcováni informacemi, které pro ně osobně nejsou relevantní a zároveň ochraňuje
citlivé informace, přístupné pouze vybraným osobám. Veškerý obsah portálu je
dynamicky generovaný v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, což snižuje zatížení systému
a garantuje aktuální informace pro správné rozhodování.[9]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34241.html?referer=34722&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34240.html?referer=34722&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS PROCESS GOVERNANCE
Nástroj ARIS Process Governance pracuje na principech modelování, kontrolní procesy
modeluje za užití jedinečné metody ARIS. Intuitivně uchopitelné grafické znázornění
toku dat zvyšuje použitelnost nástroje, umožňuje organizaci „živě“ přizpůsobovat BPM
procesy měnícím se požadavkům. Pružnost governance je zajištěna díky okamžité
implementaci změn do probíhajících operací.[10]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//168211.html?referer=168215&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//168213.html?referer=168215&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//168212.html?referer=168215&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS DEFENSE SOLUTION
ARIS Defense Solution podporuje vývoj organiza
ních architektur založených na standardu DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím
své centrální repository, objektově orientovaného přístupu a mnoha rozdílných rozhraní,
představuje ARIS Defense Solution vysoce profesionální nástroj pro organizace působící
v rámci resortu obrany. [11]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34231.html?referer=34719&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34232.html?referer=34719&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS IT INVENTORY
ARIS IT Inventory přináší požadované funkce nutné pro decentralizované řízení IT
systémů. Intuitivní webové rozhraní umožňuje systémovým správcům velice rychle za
ít s profesionální správou aplikací, technologií a infrastruktury. Vysoká kvalita
pořizovaných informací je zajištěna díky přímému přístupu do centrální ARIS databáze a
díky jednoduše prováděným změnám, které dodržují předdefinované standardy. Tento
přístup pomáhá udržovat aktuální informace o IT zdrojích v rámci organizace a tím
umožňuje lépe plánovat budoucí rozvoj. Škálovatelná architektura, rolemi řízená
autorizace a jednoduše použitelné rozhraní, to jsou přednosti, které dokáží rychle a bezpe
ně zapojit koncové uživatelé do procesu popisu a aktualizace informací o IT systémech.
[12]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//136952.html?referer=136955&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//136953.html?referer=136955&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS IT ARCHITECT
ARIS IT Architect nabízí všechny prvky, aby IT oblasti bylo možné celopodnikově
budovat, řídit a uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software podporuje všechny
nutné plánovací procesy, po
ínaje dokumentací skute
né architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která je sladěná s
podnikovými procesy. Navíc ARIS Value Engineering for Enterprise Architecture nabízí
ověřený metodický postup umožňující sladění systémové architektury IT se strategickými
požadavky. [13]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//34222.html?referer=34714&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34220.html?referer=34714&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//34219.html?referer=34714&template=html_pgfl_image_xxl
ARIS ARCHIMATE MODELER
Komplexní softwarový produkt, který lze použít k definici a analýze procesů a IT
prostředí. Díky integrovaným metodám rámce a intuitivnímu ovládání produktů ARIS
mohou jak IT architekti tak běžní uživatelé pracovat ve spole
ném prostředí. [14]
OBRÁZKY
http://www.ids-scheer.com/cz//32923.html?referer=32927&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//32922.html?referer=32927&template=html_pgfl_image_xxl
http://www.ids-scheer.com/cz//32921.html?referer=32927&template=html_pgfl_image_xxl
LICENCE A CENA
Edice
ARIS Design Platform
Typ Licence
Množství
N/A
Cena
N/A
N/A
FUNKČNOST
Hodnocení funkčnosti se týká pouze platformy ARIS Design. Jiné platformy mohou umožňovat
(resp. umožňují) některé z následujících funkcí (např. UML - ARIS UML Designer apod.
z platformy Implementation, ta ovšem není součástí tohoto hodnocení).
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
Ano- Ne - N/A - poznámky
SAP, Lotus Notes
Oracle, MS SQL Server
CADM, XML, XMI, BPML, BPEL
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
N/A
Ne
Ne
Ano
N/A
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
ANO
ANO
NE
NE
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
ANO
ANO
ANO
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
Windows XP Professional + Service Packs,
Windows Vista (Business,
Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service
Pack 1 (32 bit), Windows 7, Linux
Windows XP Pro + Service Packs, Windows
Server 2003 Standard Edition
+ Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server
2003 Standard Edition R2 + Service Pack 2
(32/64 bit), Windows Server 2008, Sun
Solaris 9 (tested with SPARC + Intel
processors),
Sun Solaris 10 (tested with SPARC + Intel
processors), HP UX 11, Linux, opera
ní systémy
specifikované pod VMWare ESX Serve
HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
Nástroj, vzhledem k velkému počtu svých produktů, je vhodný jak pro malé, střední tak i velké
podniky.
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
 Silná a kvalitní podpora produktu
výrobcem
 Díky společnému repository pro všechny
produkty ARIS, velká variabilita a
možnost spolupráce bez geografických
omezení
 Široké portfolio produktů, včetně
jednoho free
 Jednoduché a intuitivní uživatelské
rozhraní
Slabé stránky
 Integrace možná pouze se SAP
 Platforma Design - použití zaměřené
pouze na business procesy
SAP (Sybase) – Power Designer
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
PowerDesigner 15.3
Sybase (www.sybase.com)
Sybase Software, s.r.o, Jaselská 275/6, Praha 6 (www.sybase.cz)
Ne
Trial na 15 dní
Windows, Linux, MacOS
 DataArchitect
 Developer
 Studio
 Viewer
 Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise,
Studio Enterprise)
1. POPIS
Základní definice či popis nástroje je dostupný z oficiálních zdrojů a je obdobně uveden i
v předchozích pracích.
„PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje
podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní
identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované
prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje
zavedené přístupy a metodiky jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový
návrh databáze.
PowerDesigner je ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci
jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v
aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může
navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto
specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové
procesy v podniku. Při návrhu požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet
entity v datovém modelu a sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z
objektového modelu systému. Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v
rámci jediného CASE nástroje s jednotným uživatelským prostředím se pak odrazí v rychlém a
bezproblémovém vývoji.“4
2. HISTORIE
Úplné začátky PowerDesigneru sahají až do roku 1989, kdy byl poprvé pro komerční použití
uveden ve Francii pod názvem AMC*Designor. O 3 roky později následovala také první vydaná
americká verze pod označením S-Designor, napsaná Xiao-Yun Wang ze společnosti SDP
Technologies. Písmena „or“ na konci názvů jsou odkazem na Oracle databáze, pro které byl
původně produkt vyvíjen. Velice záhy však tvůrci přešli na podporu všech nejdůležitějších
RDBMS na trhu.
Co se týče vlastnických poměrů, původní byla francouzská firma SDP Technologies, založená
v roce 1983. Tu zakoupil Powersoft roku 1995, přičemž Powersoft byl již dříve ovládnut
společností Sybase. Ta je také dodnes produkt vlastní a dále vyvíjí. V důsledku těchto změn a
akvizicí se v roce 1995 poprvé objevuje označení PowerDesigner, francouzská verze však stále
zůstává odlišena pod názvem PowerAMC.
Historie vydaných verzí:
1989 – První komerční vydání AMC*Designoru (version 2.0) ve Francii.
1992 – První komerční vydání S-Designoru v USA.
1994 – Do balíku přidán nástroj pro procesní analýzu ProcessAnalyst.
1995 - S-Designor se stává PowerDesignerem, AMC*Designor se stává PowerAMC.
1997 – Vydán PowerDesigner 6.0.
1998 – Přidán nástroj WarehouseArchitect.
1999 – Vydán PowerDesigner 7.0, který byl přepsán tak, aby lépe využíval nové technologie a
poskytl rozhraní konzistentnější s ostatními Sybase produkty.
Prosinec 2001 – Byl vydán původní PowerDesigner 9.5, který byl dále doplněn aktualizacemi
během roku 2003.
Prosinec 2004 – Vydána verze PowerDesigner 10.0 (Minerva release).
2005 - Vydána verze PowerDesigner 11.0.
Leden 2006 – Vydán PowerDesigner 12.0 využívající mapování pomocí metadat a reportujících
funkcí.
4
“ PowerDesigner“ [online], [cit. 15.04.2011], Dostupné z WWW:
http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&mid=24
Srpen 2006 – Vydán PowerDesigner 12.1 s rozšířenou podporou pro Microsoft Visual Studio a
SQL Server
Červenec 2007 – Vydán PowerDesigner 12.5 s novou podporou modelování procesů ETL
(Extract, transform, load) a EII (Enterprise Information Integration) a plnou podporou UML 2.0
diagramů
Říjen 2008 – Vydán PowerDesigner 15.0 s novým Enterprise Architecture Modelem,
nastavitelnou podporou frameworků (Zachman Framework, FEAF, ...) a mnoha dalšími
3. NOVINKY
Mezi nejvýznamnější novinky spojené poslední řadou nástroje PowerDesigner patří následující:
Enterprise Architecture Model (EAM):
Tento nový modul přidává sadu nových diagramů pro náročnější modely podnikové architektury.
V těchto diagramech můžete pomocí jednoho nástroje začlenit dokumenty vytvořené v MS Word,
Powerpoint, Visio nebo Powerdesigner Free Model. Hlavní přínos spočívá v synchronizaci
technologií, což umožňuje zaznamenávat vztahy mezi všemi úrovněmi modelových diagramů a
objektů, uživatelé mohou formálně zaznamenávat veškerá metadata týkající se analýzy podnikové
architektury.
Struktura Enterprise Architecture Model:
 The Enterprise Architecture Business Layer
 Organization Chart
 Process Map
 City Planning Diagram
 Business Communication Diagram
 The Enterprise Architecture Application Layer
 Application Architecture Diagram
 Service Oriented Diagram
 The Enterprise Architecture Infrastructure Layer
 Technology Infrastructure Diagram
Rozšíření datového modelování:
Nový oddělený Logický datový model (Logical Data Model) – Stal se samostatným modulem,
fungujícím jako konceptuální model. Nahradil tak dřívější méně vyhovující pojetí jako fyzický
datový model.
Nová databázová podpora.
Nový diagram analýzy dopadů – Snadná vizualizace kaskádového dopadu změn, řízení času i
nákladů souvisejících se změnou.
Nový import z Visio – Dává možnost využít obchodních metadat pro začlenění do kompletní
podnikové architektury.
Nový webový prohlížeč úložiště modelů – V nové verzi je možné sdílet modely podnikové
architektury mezi všechny zainteresované pracovníky bez ohledu na jejich softwarové vybavení.
Podpora Projektů a Frameworků
5. LICENCE A CENA
Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů
korun (zaleží na edici a počtu licencí).
Dostupné edice:
 DataArchitect
 Developer
 Studio
 Viewer
 Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise)
6. OBRÁZKY
7. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
PowerDesigner nabízí vysoký stupeň
přizpůsobení uživatelského rozhraní . Lze
upravit uživatelské profily, průvodce
vytváření modelu, možnosti zobrazení,
všeobecné možnosti, konvence pojmenování,
okna, panely, zdrojové soubory a doplňky
Ano
Ano
XSD, DTD, XDR
ActiveX add-in, XML File Add-In
Ano (automaticky)
Ano
Ano
Obousměrný engineering pro téměř 60
relačních databází včetně nejnovějších verzí
Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase,
MySQL a mnoha dalších.
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Java, C#, C++, PowerBuilder, XML,
VB.NET,...
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
SQL
XMI
model report, list report, multi-model report
RTF, HTML, Excel, atd.
Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio
Microsoft SQL Server 2000 a vyšší, Oracle
9i2 a vyšší, IBM DB2 v8.1 a vyšší
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Windows, Linux, MacOS
8. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
 Dlouhá tradice vývoje tohoto nástroje
 Velká robustnost pokrývající širokou
paletu funkcí
 Podpora širokého spektra databází a
programovacích jazyků
 Možnost začlenit různé typy dokumentů
– velká variabilita
 Silné zázemí společnosti Sybase, kvalitní
a profesionální podpora
 Dlouhodobě progresivní vývoj a
zlepšování nástroje
Slabé stránky
 Takto robustní nástroj může být
problematický pro menší podniky, které
nepotřebují tak širokou paletu funkcí
 Vysoké náklady na zavedení
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
Tabulka Základní informace (Zdroj: [2])
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Systémové požadavky
3.6.6.
Výrobce Charonware , s.r.o. / Quest Software,
Inc.
PER4MANCE s.r.o.
Ano
Ano (15 dní bez omezení)
 Microsoft Windows 2000 Professional
Edition (Service Pack 4)
 Microsoft Windows XP (32-bit or 64-bit)
 Microsoft Windows Vista (32-bit or 64 bit)
 Microsoft Windows Server 2003 (32-bit or
64-bit)
 Microsoft Windows Server 2008 (32-bit or
64-bit)
 Microsoft Windows 7 (32-bit or 64-bit)
TOAD DATA MODELER
 100 MB free hard drive space
 256 MB RAM
 Pentium IV
1. POPIS A HISTORIE
Nástroj slouží k tvorbě ER diagramů. Vyznačuje se podporou velkého množství databází.
Nástroj byl původně vyvíjen ostravskou společností Charonware , s.r.o. pod názvem
CASE Studio (poslední verze byla 2.25). V roce 2006 byla společnost Charonware, s.r.o.
koupena společností Quest Software, Inc. což kromě změny názvu přineslo i značné
zdražení ceny za licenci. Kromě značných možností pro modelování podporuje tento
nástroj mimo jiné reverse engineering z podporovaných databází (připojených přes
ODBC, ADO nebo přímým propojením), tvorbu HTML/RTF reportů a reportů
postavených na XML/XLST, spojování a srovnávání modelů a generování dokumentace.
Novinkou v aktuální verzi je podpora alter skriptů pro MS SQL Server. Samozřejmostí je
možnost generovat SQL/DDL skriptů a zohlednění specifik dané databáze (referenční
integrita, triggery, domény a další). Na stránkách www.casestudio.com je možnost
připojit se k vývoji BETA verze programu. Kdo se k takovému programu připojí, může
svými vlastními zkušenostmi a postřehy software sám vylepšit tím, že je pošle
autorskému týmu.[1]
2. L ICENCE A CENA
Edice
Typ Licence
Množství
Cena
Toad Data Modeler
uživatelská
1 licence
517,65 $
3. NOVINKY V AKTUÁLNÍ VERZI







Podpora IBM DB2 z/OS v9
Podpora SQL Azure
Podora Sybase SQL Anywhere 11
Univerzální DB/ANSI SQL podpora obsahuje schoponst reverzního engeneeringu
databázové struktury nepodporavané databázové platformy a její převedení do
modelu kterékoliv podporované databáze
Vylepšení SQL/DDL generování skriptu
Více detailní a flexibilní reporting
Vylepšení uživatelského rozhraní
4. OBRÁZKY
http://www.casestudio.com/img/toad-data-modeler-3-1.png
http://www.casestudio.com/screen/big/TDM31-001.png
http://www.casestudio.com/screen/big/TDM31-004.png
http://www.casestudio.com/screen/big/TDM31-006.png
5. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Ne
Ano
Ne
Viz 1.5
Ano
Ano
Ano
SQL, PL/SQL
DB2, MS SQL, MySQL, PostreSQL, Sybase,
Oracle
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
DB2, MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle,
PostreSQL, Sybase
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
XML/XSLT, XSD
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
Přizpůsobení formulářů (combo boxy,
textová pole, checkboxy…), přidávat
nové vlastnosti k modelům, modifikovat
výchozí hodnoty a například přidávat
podporu k dosud nepodporovaným
databázím
Ano
HTML, RTF, PDF
Ne
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
DB2, MS SQL, MySQL, PostreSQL, Sybase,
Oracle
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
vypsat
 Microsoft Windows 2000 Professional
Edition (Service Pack 4)
 Microsoft Windows XP (32-bit or 64bit)
 Microsoft Windows Vista (32-bit or 64
bit)
 Microsoft Windows 7 (32-bit or 64-bit)
 Microsoft Windows Server 2003 (32-bit
or 64-bit)
 Microsoft Windows Server 2008 (32-bit
or 64-bit)
6. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
 Podpora nejpoužívanějších databází
 Rozumná cena
 Malá velikost instalace
 Správa verzí a práv uživatelů
 Reverse engineering
Slabé stránky
 Nepodporuje přístup k repository
 Využití jen pro ER diagram
 Obchodní model bez multilicencí
Sparx Enterprise Architect
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
8.0
Sparx Systems Pty Ltd, (Victoria, Australia)
Ability Development , Cleverbee s.r.o., DAQUAS, s.r.o.,
HTK Pro s.r.o., JIMAZ s.r.o., NESS Logos a.s,.
Česká lokalizace není dostupná
K dispozici 30-ti denní trial verze
 Windows, Linux
Windows
Intel® Pentium® processor (or better)
Microsoft® Windows 7, Windows Vista,
Windows 2008, Windows 2003, Windows XP or
Windows 2000.
128 MB of RAM (256 MB or higher
recommended)
150 MB of available hard-disk space
800*600 (1024x768 or higher recommended)
Linux
Intel® Pentium II® processor (or equivalent)
CodeWeavers' CrossoverOffice 8.0.0 (or later),
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8,
DCOM95, Internet Explorer 6
Linux Operating System (kernel 2.4 or later)
64 MB of RAM (128 MB or higher
recommended)
150 MB of available hard-disk space
800*600 (1024*768 or higher recommended)
1. POPIS
Enterprise Architect je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh
informačních systémů pomocí jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového
vývoje od sběru požadavků, analýzy, modelování, návrh, testování, řízení změn, údržbu
až po implementaci, přičemž v rámci celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná
dohledatelnost.
EA, který byl oceněn pro vynikající podporu UML 2.3, je týmově založený
modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru.Zaujme především vysoce
výkonými zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové
architektury, managementu požadavků, testování apod
2. HISTORIE
Společnost Sparx byla založena v Austrálii v roce 1996 Geoffrey Sparksem se
sídlem v Creswick, Victoria. Cílem společnosti bylo vytvářet kvalitní nástroje pro
podporu CASE. Enterprise Architect se na trhu rychle uchytila a za 10 let zaujala jedno z
předních míst. V současné době tento produkt dle prodaných licencí využívá přes
250,000 uživatelů po celém světě.
3. NOVINKY
Nový editor umožňuje rychle vytvářet modely v případě použití analýzy.
Kombinovat Workflow skripty a Model Search pro seznam osobních úkolů. Ted
podporuje SOMF 2, Unified Profil DoDAF a MODAF (UPDM). Nové DBMS index
balení zlepšuje celkové výkonnosti pro extrémně velké server-based úložiště.
4. L ICENCE A CENA
Corporate Edition
US $335
Professional Edition
US $199
Desktop Edition
US $135
Ultimate Edition
US $699
Business and Software Engineering Edition
US $599
Systems Engineering Edition
US $599
5. OBRÁZKY
EA UML Diagrams
Alternate Images
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
Verze
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite
Structure Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram
aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
1.1.9 State Machine
Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika
PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ultima Systems Busines Corpor Professi
te
Enginee
s&
ate
onal
ring
Softwar
e
Enginee
ring
Desktop
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence
modelů v projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice
vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering
pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů,
uživatelská práva
1.13 Podporované
databázové jazyky
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
N/A
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ne
N/A
Ano
N/A
Ano
Ano
N/A
Ne
N/A
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Java,
.NET
N/A
Ano
Ano
Java,
.NET
N/A
Ano
Ano
Java,
.NET
N/A
Ano
Ano
Java,
.NET
N/A
Ano
Ano
Java,
.NET
N/A
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
DB2, InterBase, Informix, Ingres, MS
Access, MySQL, MS SQL Server,
Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, ASA,
Firebird
Ne
Ne
1.14 Reverz engineering z
databáze (C++)
DB2, InterBase, Informix, Ingres, MS
Access, MySQL, MS SQL Server,
Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, ASA,
Firebird
Ne
Ne
2. Komunikace,
rozhraní
2.1 Podpora
komunikace se
plánovanými
aplikacemi
2.2 Podpora
databázového nástroje
2.3 Exporty do
proprietálních
datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
N/A
Ano
Ne
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
XMI,
XML
XMI,
XML
XMI,
XML
XMI,
XML
XMI,
XML
XMI, XML
HTML,
HTML,
HTML,
HTML,
HTML,
HTML,
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a
exporty do progr.
jazyku – Java archiv
(.jar), .NET (.exe,
.dll), apod.
2.7 Export modelu do
sekvence
databázových příkazu
RichText
RTF a
.gif,
.bmp or
.wmf
foramaty
C, C++,
C#,
Java,
VB.NET
RichText
RTF a
.gif,
.bmp or
.wmf
foramaty
C, C++,
C#,
Java,
VB.NET
RichText
RTF a
.gif,
.bmp or
.wmf
foramaty
C, C++,
C#,
Java,
VB.NET
RichText
RTF a
.gif,
.bmp or
.wmf
foramaty
C, C++,
C#,
Java,
VB.NET
RichText
RTF a
.gif,
.bmp or
.wmf
foramaty
C, C++,
C#,
Java,
VB.NET
Rich-Text
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při
problému – telefon,
mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a
upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ano
Ano
mail
diskuze
Ano
Ano
mail
diskuze
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
mail
mail
mail
diskuze diskuze diskuze
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Windows, Linux
N/A
N/A
N/A
RTF a
.gif, .bmp or
.wmf
foramaty
Ne
Ano
Ano
mail diskuze
Ano
Ne
N/A
N/A
N/A
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky






Relativně nízká cena
Komplexnost a široké spectrum funkcí
Intuitivní rozhraní
Rozšiřitelnost prostřednictvím plug-inů
existence mnoha verzí
free verze
Slabé stránky

Není česká lokalizace
VISUAL PARADIGM FOR UML
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
8.1
Visual Paradigm International
Není
Česká lokalizace není dostupná
K dispozici 30-ti denní trial verze
 Microsoft
Windows
(98/2000/XP/2003/Vista/7),
Linux, Mac OS X, Solaris nebo jiní Java platformy.



Intel Pentium III Compatible Processor at 1.0
GHz or higher.
Minimum 512MB RAM, but 1.0 GB is
recommended.
Minimum 800MB disk space.
1. POPIS
Visual Paradigm for UML je komplexní nástroj nabízející širokou paletu funkcí.
Samozřejmostí je podpora modelování v jazyce UML, a to ve verzi 2.3. Nástroj
umožňuje práci se všemi třinácti diagramy definovanými v UML 2.3. V modelování
případů užití lze navíc tvořit a spravovat scénáře případů užití, což specifikace UML
neupravuje. Integrovat je můžeme pomocí bodů rozšíření. Zároveň je možné přímo při
modelování scénářů případů užití tvořit uživatelské akceptační testy vyplněním sloupců
procedur a očekávaných výsledků v editoru scénářů. Případy užití a aktéři jsou zobrazeni
v přehledné tabulce. Dostupné je rychlé vyhledávání a filtrace pro snadnou orientaci v
namodelovaných případech užití.Pomoc při hledání případů užití i jiných prvků modelu
nabízí textová analýza. Ta dokáže vyextrahovat kandidátní prvky modelu z textového
dokumentu. Pomocí textové analýzy lze identifikovat například případy užití, aktéry,
třídy, akce, subprocesy nebo události.Dalším podporovaným způsobem identifikace
prvků modelu jsou CRC katry (Class-Responsibility Collaborator), které slouží k
identifikaci tříd, jejich odpovědností a vzájemných vazeb.
2. NOVINKY
V nové verze je přidaná možnost importovat soubory formátů BizAgi. RACI
Chart – generování a vytvoření Matice na jakýkoliv typ prvků modelu. Customizable
chart – můžete definovat svůj vlastní typ matice a používat jakýkoliv typ modelu jak
sloupců, tak i řádku. Ted se snadnější můžou vytvořit zprávy proto, že můžete
prohlédnout generované zprávy a porovnat se svým návrhem jen několika kliknutím
myší. Zlepšil se systém komentování designu pomocí serverů ElaborView
3. L ICENCE A CENA
Enterprise Edition
US$1,399
Professional Edition
US$699
Standard Edition
US$299
Modeler Edition
US$99
Community Edition
Non-commercial
1 rok s údržbou + 20%
floating license+30%
4. OBRÁZKY
Use CASE diagram
Business process diagram
5. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
Verze
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite
Structure Diagram
1.1.3 Diagram
komponent
1.1.4 Diagram
nasazení
1.1.5 Objektový
diagram
1.1.6 Package
diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case
Diagram
Enterprise
Ano- Ne - N/A - poznámky
Professio Standard Modeler
nal
Commun
ity
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
1.1.9 State Machine
Diagram
1.1.10 Sequence
Diagram
1.1.11
Communication
Diagram
1.1.12 Interaction
Overview Diagram
1.1.13 Timing
Diagram
1.1.14 Data Flow
Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence
modelů v projektu
1.5 Možná úprava
uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice
vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro
používané jazyky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano
N/A
Ano
N/A
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
Ne
N/A
N/A
N/A
Ne
Ano
N/A
Ne
N/A
N/A
N/A
Ne
Ano
N/A
Ne
N/A
N/A
N/A
Ne
Ano
N/A
Ne
N/A
N/A
N/A
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
Ano
N/A
Ano
N/A
Ne
N/A
Ne
N/A
Ne
Java, C++,
.NET
DDL, IDL,
Ada 95,
XML,
JDBC,
Hibernate,
PHP,
Python,
ObjectiveC
Java,
C++,
.NET
DDL,
IDL, Ada
95, XML,
JDBC,
Hibernate
, PHP,
Python,
Objective
-C
Java,
C++,
.NET
DDL,
IDL, Ada
95, XML,
JDBC,
Hibernate
, PHP,
Python,
Objective
-C
Ne
Ne
1.9 Přidání vlastních prvků
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi
uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů,
uživatelská práva
1.13 Podporované
databázové jazyky
N/A
Ano
N/A
Ne
N/A
Ne
N/A
Ne
N/A
Ne
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
MySQL,
MS SQL
Server,
Oracle,
Sybase,
PostgreSQ
L, Derby,
Informix,
Firebird,
SQLite
Ne
Ne
Ne
1.14 Reverz engineering z
databáze (C++)
MySQL,
MS SQL
Server,
Oracle,
Sybase,
PostgreSQ
L, Derby,
Informix,
Firebird,
SQLite
MySQL,
MS SQL
Server,
Oracle,
Sybase,
PostgreS
QL,
Derby,
Informix,
Firebird,
SQLite
MySQL,
MS SQL
Server,
Oracle,
Sybase,
PostgreS
QL,
Derby,
Informix,
Firebird,
SQLite
Ne
Ne
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se
plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového
nástroje
2.3 Exporty do
proprietálních datových
formátu – XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování
dokumentace
2.6 Importy z a exporty do
progr. jazyku – Java archiv
(.jar), .NET (.exe, .dll),
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
N/A
N/A
DDL
DDL
Ne
Ne
Ne
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
PDF,
HTML,
MS Word
N/A
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
PDF,
HTML,
MS Word
N/A
XMI,
XML,
VP,
Excel,
UML2
PDF,
HTML,
MS Word
N/A
XMI,
XML,
VP,
UML2
Ne
PDF,
HTML
Ne
N/A
N/A
Java, C#,
VB.NET,
C++
Java, C#,
VB.NET,
C++
Java, C#,
VB.NET,
C++
Ne
Ne
apod.
2.7 Export modelu do
sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému –
telefon, mail diskuze, osobní
komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a
upgrade
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano
telefon,
mail
diskuze
Ano
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
telefon,
telefon,
telefon,
mail
mail
mail
diskuze
diskuze
diskuze
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano
telefon,
mail
diskuze
N/A
N/A
4. Technické požadavky
Ano- Ne - N/A - poznámky
4.1 Síťová správa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.2 Zálohování repozitoře N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.3 Požadovaný operační
systém
4.3.1 Stanice
Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac
OS X, Solaris
4.3.2 Server
VP
VP
VP
VP
Ne
Teamwork, Teamwork, Teamwork, Teamwork
CVS,
CVS,
CVS,
Perforce,
Perforce,
Perforce,
Subversion Subversion Subversion
7)HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky




existence mnoha verzí
free verze
podpora mnoha operačních system
podpora UML 2.3
Slabé stránky

Není česká lokalizace
Oracle Designer
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
10.1.2.0.2
Oracle Corporation (www.oracle.com)
Oracle Czech, s.r.o.
Česká lokalizace není dostupná
K dispozici 30-ti denní trial verze
 Windows, Linux, MacOS
MS Windows, Linux nebo MacOS
CPU 1 GHz
512MB RAM
3GB místa na disku
1. POPIS
Oracle Designer je obsahem několika aplikačních balíků dodávaných společností Oracle.
Poslední verze Oracle Designer 10g Release 2 je součástí balíku vývojářských nástrojů s názvem
Oracle Developer Suite. Oracle Designer je komplexní nástroj sloužící k návrhu aplikací. Oracle
designer obsahuje funkce pro modelování podnikových procesů (BPM), systémovou analýzu,
návrh software a generování systémů. Díky faktu, že byl Oracle Designer vyvíjen jako součást
velkého aplikačního balíku, je velmi úzce propojen s repositoří Oracle SCM a prostředím pro
návrh databázových aplikací Oracle Forms. Propojení s repositoří vychází z historie produktu,
kdy Oracle Designer vznikl sloučením původních produktů Oracle CASE Designer (nástroj pro
modelování) a Oracle CASE Dictionary (úložiště). Vývoj aplikace Oracle Designer však ustal
právě ve verzi 10g Release 2 a od té doby je pouze udržován. Společnost Oracle již nemá zájem
na dalším vývoji, protože si ale aplikace získala velké množství zákazníků, kteří se nástroje
nechtějí vzdát, je aplikace nadále udržována. Nové verze pak řeší pouze případné problémy, nebo
přidávají pouze drobné vylepšení.
FUNKCE APLIKACE:
Modelování podnikových procesů
• Process Modeler (BPR)
Modelování systémové analýzy
• Entity Relationship (ERD)
• Function Hierarchy (FHD)
• Dataflow Diagrammer (DFD)
Průvodci návrhem
• DB Design Wizard (DDW)
• Application Design Wizard (ADW)
Návrh systému
• Data Diagrammer (DD)
• Module Logic (MLD)
• Module Data (MDD)
• Preference Navigator (PN)
• Module Structure (MSD)
Generátory kódů
• Server Generator
• Graphics Generator
• Web Server Generator
• Forms Generator (CGENF45)
• Reports Generator (CGENR25)
• Visual Basic Generator (VBGEN10)
• C++ Object layer Generator (CPPGEN10)
• MSHelp Generator
Nástroje
• Matrix Diagrammer (MD)
• Repository Object Navigator (RON)
• Repository Administrator (RAU)
• Repository Reports (REP)
• Repository Utilities (UTL)
2. HISTORIE
V roce 1988 představil Oracle první verze svých aplikací CASE Dictionary a CASE Designer.
CASE Dictionary bylo multi-uživatelské sdílené úložiště pro položky týkající se projektů vývoje
aplikací. CASE Designer byla grafická aplikace obsahující nástroje, které umožňovaly
analytikům a designérům počítačových aplikací vyvíjet diagramy přímo na počítači a
automaticky aktualizovat položky v CASE Dictionary. CASE Designer byl později přejmenován
na Designer/2000 (dále pouze na Designer) a sloučen s CASE Dictionary do podoby, která se
udržela až do konce vývoje. V rámci dalšího vývoje byl tento nástroj sloučen do balíků
příbuzných aplikací a nyní je poskytován pouze jako součást těchto balíků, přičemž Oracle
ukončil vývoj tohoto produktu a nabízí ho již jen v „zakonzervovaném“ stavu.
3. NOVINKY
Vzhledem k tomu, že vývoj nástroje Oracle Designer je ukončen, objevují se nové verze jen
velmi sporadicky. Poslední verze – Oracle Designer 10g Release 2 (10.1.2.6), tak přidává pouze
on-line dokumentaci. Rozdíl mezi verzemi 10.1.2.4 a 10.1.2.5 pak spočíval pouze ve vyřešení
několika chyb, které se v aplikaci projevovaly.
4. LICENCE A CENA
Určit cenu produktu Oracle Designer je obecně obtížné. Jednak je aplikace součástí různých
balíků, dále se potom cena odvíjí od množství nakoupených licencí, doby platnosti licence a dále
existují různé slevy pro různé zákazníky. Pro ilustraci můžeme uvést cenu balíku Oracle Internet
Developer Suite na dobu 1 roku, 5 let a neomezenou licenci. Cena se potom násobí počtem
uživatelů.
5. OBRÁZKY
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
Ano
Ne
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
Ano
N/A
N/A
Ano / Oracle forms, PL/SQL, web PL/SQL
N/A
Ano
Ano
N/A
Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase, ANSI
SQL, ODBC
Ano / Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase,
ANSI SQL, ODBC
Ano- Ne - N/A - poznámky
JPG, PNG, EMF, SVG, RTF, HTML, CSV
Ano / HTML, RTF, PDF, XML
Vypsat
Vypsat
Ano / Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase,
ANSI SQL, ODBC
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Vypsat
Ano- Ne - N/A - poznámky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
N/A
N/A
Windows, Linux, Solaris, Mac OS, HP-UX
Windows, Linux, Solaris, Mac OS, HP-UX
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Velmi silný nástroj
Součást obrovského funkčního balíku aplikací a
jejich vzájemné propojení
Funkce podporující celý životní cyklus IS
Repositář
Provázanost s tvorbou fatabáze
Podpora mnoha OS
Slabé stránky
Ukončený vývoj
Nepodporuje nejnovější funkce DB
Pevné spojení s DB Oracle
Vysoká cena
Altova Umodel
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Edice
Platforma
Systémové požadavky
2011r2
Altova (http://www.altova.com/umodel.html)
JIMAZ s.r.o.
Česká lokalizace není dostupná
K dispozici 30-ti denní trial verze
Professional
Enterprise
 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows
Server 2003-2008r2.
MS Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a
Windows Server 2003-2008r2.)
Pentium III, 800 MHz
64MB RAM
50MB místa na disku
1. POPIS
Altova UModel 2011 nabízí kombinaci bohatého grafického rozhraní a vysoce využitelných
funkcí, které napomáhají zvýšit křivku učení pro UML. Také obsahuje high-end funkčnost, která
uživatelům dodává nepřekonatelné možnosti při vývoji softwaru.
UModel umožňuje uživatelům navrhovat aplikace pomocí UML modelů, SysML diagramů a
diagramů business procesů (BPMN 1.0 a 2.0), navíc obsahuje UML-style XML Schema diagram
pro XML datovou architekturu v projektu. Program umožňuje generování kódu do jazyků Java,
C# a Visual Basic, poté zlepšení buď modelu nebo kódu a synchronizace pomocí round-trip
engineeringu. UModel také umožňuje reversní engineering pro vizuální analýzu existujících
aplikací. UModel se přizpůsobí uživatelovu vývojovému stylu, může být spuštěn ve Visual
Studiu, Eclipse nebo jako samostatná aplikace.
Nástroje pro modelování a tvorbu diagramů:
podpora
všech
14
diagramů
UML
verze
2.3
modelování
všech
populárních
SQL
databází
podpora
všech
9
SysML
diagramů
UML-like
diagram
pro
XML
schémata
modelování
podnikových
procesů
(BPMN)
- barevné rozlišení kódu, intuitivní uživatelské rozhraní s neomezeným počtem opakování pro
funkce
undo/redo
- vrstvy diagramů s nastavitelnou viditelností
Nástroje pro kódování
generování
kódu
v
jazycích
Java,
C#
a
Visual
Basic
- reverzní engineering pro zdrojové kódy v jazycích Java, C# a Visual Basic
- reverzní engineering pro binární soubory v jazycích Java, C# a Visual Basic
- synchronizování změn mezi kódem a modelem pomocí round-trip engineeringu
generování
spustitelných
tříd
z
diagramu
stavového
automatu
- integrace s Eclipse a Visual Studio
Nástroje pro projektování a integraci
automatická
a
plně
přizpůsobitelné
projektová
dokumentace
podprojekty
a
sdílené
balíky
pro
spolupráci
a
znovupoužití
přizpůsobitelné
kaskádové
styly
prvků
- strom modelů, strom diagramů a zobrazení oblíbených pro usnadnění navigace v rozsáhlých
projektech
XMI
2.1
pro
import
a
export
modelů
- skriptovací editor a API umožňující různé formuláře, makra, vnější obsluhu a plug-in
programování
2. HISTORIE
První verze programu označená UModel 2005, která vznikla v roce 2005, obsahovala podporu
UML 2.0 a diagramů případů užití, tříd, objektů, komponent a vývojového diagramu. Dále
program umožňoval generování kódu, reversní engineering a round tripping. Důležitou vlastností
bylo bohaté grafické rozhraní a jednoduše použitelné funkce. Tím společnost položila základ
budoucímu úspěchu a velkému zájmu zákazníků, který se odrazil ve vzniku dalších verzí, které
kontinuálně vznikají dodnes a produkt je tak nadále rozvíjen.
V roce 2006 byl produkt Altova UModel 2005 nominován jako finalista do soutěže “Jolt Product
Excellence nad Productivity Awards” v kategorii nástrojů pro design a modeling. V témže roce
byla uvolněna verze UModel 2006 a UModel 2006 Release 2
V roce 2007 byla uvolněna verze UModel 2007, která podporovala reversní engineering pro
jazyky Java a C#. Na konci roku 2007 vznikla verze UModel 2008, která podporovala Windows
Vista. Release 2 téže verze pak později přinesl podporu modelování podnikových procesů
(BPMN).
Verze 2010 na konci roku 2009 přinesla zejména podporu SysML a Windows 7, Release 2 pak
přidal podporu UML verze 2.3. U této verze se zákazníci dočkali i Releasu 3, který zahrnoval
podporu C# 4.0 a Visual Studio 2010. Za zmínku zde stojí podpora pro protokol diagramu
stavového automatu.
Změny ve verzi 2011 jsou pak popsány v další kapitole podrobněji.
3. NOVINKY
Novinky ve verzi 2011
Model SQL Databází: model populárních relačních databází a aplikací založených na
programovacích jazycích. Umožňuje vytvořit UML databázové diagramy pomocí importu
existujících tabulek, měnit diagramy pro existující tabulky a generovat skripty pro synchronizaci
SQL, vytvářet nové tabulky a vztahy.
Podpora týmové práce: jednotliví designéři mohou současně editovat jednotlivé části jednoho
projektu. To je řešeno systémem podprojektů.
Trojcestné spojování projektů: jednotlivý projekt v UModelu může být rozdělen do několika
podprojektů, na nichž mohou designéři pracovat nezávisle, včetně check-in a check out souborů
do hlavního projektu. Tato funkce umožňuje lepší spojování projektů. Např. Pokud 2 designéři
otevřou stejný projekt a jeden upraví jméno třídy a druhý její viditelnost, obě změny budou
zavedeny do hlavního projektu.
Podpora diagramu stavového automatu: přechody v diagramech stavového automatu mohou být
vybrány z operací odkazované třídy. Nové tlačítko pro všechny 3 typy diagramu umožňuje
uživateli vložit přechod nebo název pro vytvoření odpovídající operace v odkazované třídě.
Novinky ve verzi 2011r2
Podpora pro BPMN 2.0
Generování kódu z diagramu stavového automatu
Styly pro dokumentaci
4. LICENCE A CENA
Edice: Enterprise a Professional
Licence:
Installed
- 1 instalace pro zakoupeného uživatele
Concurrent
- až 10 instalací pro každého uživatele, současně může být spuštěno pouze tolik instancí, kolik je
zakoupeno uživatelů
Named
- až 5 instalací pro 1 uživatele, možnost střídat pracovní stanice, pouze 1 instance softwaru
v jednu chvíli
Typ licence
Installed
Počet uživatelů
1
5
Edice Enterprise
€199
€939
Edice Professional
€199
€559
Concurrent
Named
5. OBRÁZKY
10
20
50
1
5
10
20
50
1
5
10
20
50
€1689
€3290
€7990
€799
€3690
€6790
€13190
€31790
€359
€1679
€2990
€5890
€14290
€1009
€1979
€4790
€479
€2190
€3990
€7890
€18990
€209
€1009
€1819
€3590
€8590
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Ano / UML 2.3
N/A
Ano / 1.0 a 2.0
N/A
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
N/A
Java, C#, Visual basic
Ano/ne popř: jakých?
Ano
Ano
Ne
MS Access 2003/2007, MS SQL Server
2000/2005/2008, Oracle 9i/10g/11g, MySQL
4.x/5.x, Postgre SQL 8.0/8.1/8.2/8.3, Sybase
12, IBM DB2 8.x/9, IBM DB2 for i 5.4/6.1
Ne
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano / XMLSpy, MapForce, DiffDog
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
Ano / DatabaseSpy
XMI 2.1, PNG, EMF, RTF, Word
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano / Online školení zdarma
Ano
Online form, Support packages
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
History report
HTML, Word, RTF
JAVA, C#, Visual Basic .NET
Ano
Ano
Ano / za 60% ceny nové cerze
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
Windows
Windows
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Podpora UML 2.3
Výborný poměr cena/výkon
Online školení zdarma
Spolupráce s dalšími produkty
Slabé stránky
Chybí správa uživatelů s různými právy
Neexistuje česká lokalizace
Oficiálně lze systém provozovat pouze na
Windows
Umbrello UML Modeller
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Systémové požadavky
2.0
Umbrello open source community
http://uml.sourceforge.net/
Ne
Ne
Nástroj pod licencí GPL
Linux, Unix, MacOS, Windows (neoficiálně)
Umbrello UML Modeller
Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je
zdarma
· CPU: Pentium 3 a vyšší
· 128 MB RAM
· 1GB volného místa na disku.
1. POPIS
Umbrello ULM je určen pro vytváření osmi různých diagramů UML i ER diagramů,
využívaných při analýze a návrhu. Produkt je šířený pod licencí GNU (General Public
License) úplně zdarma, jen s prosbou autorů o hlášení chyb a problémů. Verze 2.0 je
distribuována jako součást prostředí KDE 4.0 pro platformy Unix, Linux. Nyní je nástroj
dostupný i pro Windows a Mac OS X. Aplikace je primárně funkční pod operačním
systémem Linux. Lze ji však neoficiálně používat i pod systémem Windows, ale se
sníženou spolehlivostí. Ve verzi 2.0 byly implementovány různé opravy stability, úpravy
uživatelských funkcí a standard UML 2.0. Umbrello je možné instalovat velice
jednoduše. Použije se předkompilovaný balík (.rpm, .deb) pro daný systém. Když si chce
uživatel aplikaci překompilovat sám, nebo pro jeho systém neexistuje binární balík, může
si stáhnout zdrojové kódy a potom postupovat podle pokynů pro instalaci ze zdrojového
kódu. Vývojářům je známe, že mnohým uživatelům způsobuje problémy nainstalovat
Umbrello ze zdrojových kódů, proto se snaží poskytovat binární balíky pro různé
platformy. Díky tomu, že jde o FOSS je tudíž vhodný pro menší firmy, programátory
nebo studenty.
2. HISTORIE
Projekt UML Modeller začal vytvářet Paul Hensgen jako jeho univerzitní projekt. Na
jeho vývoji pracoval a v rocu 2001 vyšla verze 1.0. Program v té době poskytoval
poměrně velkou funkčnost, která se po příchode dalších vývojářů postupně zvyšovala.
Potom, co Paul Hensgen ukončil svoji práci na univerzitě, mohli do projektu zapojit i jiní
vývojáři, aby ho mohli vylepšit. Tím se např. původní binární formát souborů změnil na
dnešní formát založený na XML a přidali se i další diagramy UML, generovaní
zdrojového kódu či import zdrojového kódu, atd. Paul v roce 2002 ukončil svoji činnost
na projektu, avšak projekt žije dál a vyvíjí se, podobně, jako jiné programy s volně
dostupným kódem. V září roku 2002 změnil projekt svoje jméno na nynější podobu.
Existovali proto dobré důvody, například UML (jako se původně nazýval) byl příliš
všeobecný název a způsoboval problémy s některými distribucemi.
3. NOVINKY
Projekt se od verze 2.0 přestal vyvíjet.
4. L ICENCE A CENA
Umbrello UML Modeller je volně dostupný pod licencí GPL. Je zdarma ke stažení na
webových stránkách http://uml.sourceforge.net.
5. OBRÁZKY
Obr. Umbrello UML Modeller 2.0 – ukázka uživatelské prostředí
Obr. Ukázka E-R diagramu
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
N/A
N/A
N/A
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
C++, IDL, Pascal/Delphi, Ada,
Python, and Java
Ne
Ne
Ne
Ne
SQL
Ne
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
XMLSchema, png
Ne
DocBook
ActionScript, Ada, C++, CORBA IDL,
Java™, JavaScript, PHP, Perl, Python, and
SQL
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ne
Diskuze
Ne
Ano
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
Linux, Unix, MacOS, Windows
(neoficiálně)
Ne
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Zdarma
Podpora většiny opera
ních systémů
Reverse engineering
Code engineering
Slabé stránky
Malé množství funkcí
Neprobíhá další vývoj
Nepodporuje týmovou spolupráci
Minimální podpora
Astah
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Systémové požadavky
6.4
Change
Vision,
Inc.(
(http://astah.changevision.com/en/index.php)
Ne
Ne
Ano (20 dní)
MS Windows 7, Vista, XP, Mac OS X, Linux
Astah* professional
Astah* UML
Astah* share
Astah* community
CPU: Pentium III 1Ghz a vyšší
512 MB RAM, doporučeno 1 GB
400 MB volného místa na disku
Java: Sun Microsystems JDK (Java SE Development Kit)
JDK 6 Update 16 nebo vyšší (od verze 6.1, jinak JDK 5)
1. POPIS
Astah*professional, UML, community
Astah* je nástrojem k návrhu systémů. Je nabízen ve třech edicích, které se liší licencí.
Verze professional je nejobsáhlejší edicí. Verze community je naopak nejvíce omezená,
ale zase je poskytována pro nekomerční využití zdarma. Všechny tyto verze podporují
UML, Entity Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, tvorbu myšlenkových
map a modelování požadavků. Pro vývojáře systému je důležité, že je k dispozici API
pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a reverzní inženýrství. Modelování
se nijak neliší od modelování v JUDE. Ponechává si jednoduchost a lehkost a kombinuje
s jednoduchým modelem konzistence. Každý symbol je reprezentován objektem, a ten
samý objekt zároveň vystupuje v řadě diagramů. Podpora myšlenkových map přináší
vyšší efektivitu práce, protože myšlenky člověka jsou původně neuspořádané a díky
myšlenkové mapě je může uživatel zachytit a uspořádat do polo-strukturované podoby.
Omezením pro tvorbu komplexních systémů je absence verzování a konzistence
jednotlivých modelů. Díky tomuto se nástroj řadí do kategorie „kreslících nástrojů“ k MS
Visiu ale naproti tomu Astah* umožňuje daleko propracovanější modelování zaměřené
jen na tvorbu IS. Problém potřeby verzování a konzistence částečně řeší doplňkový
nástroj Astah* share.
Astah*share
Tento nástroj podporuje komunikaci v týmu. Funguje jako webová aplikace a slouží k
uploadu modelů a vládání komentářů. Není tady ale možnost spravovat verze
nahrávaných modelů. Jako podpůrné funkce nabízí share možnost přiřazovat k modelům
uživatele a sdružovat je do projektů. Každý model má své permanentní URL. Jediný typ
modelu, který nepodporuje je popis UseCase.(Původní věta Podporuje všechny typy
modelů kromě popisu UseCase.?)
2. HISTORIE
Vývoj Jude začal Kenji Hiranabe v roce 1996. Počítal s tím, že v blízské budoucnosti
vznikne na trhu poptávka o silném UML nástroji. Pro jeho vývoj Hiranabe využil
dobrovolných vývojářů z EIWA systém, pro který v té době pracoval. Původní Jude se
původně jmenoval JOMT. Jude byl od roku 1999 distribuován jako freeware a o 5 let
později se vedení rozhodlo vydat první placenou verzi pro japonský trh. Hiranabe a jeho
tým svůj nástroj dále úspěšně vyvíjel až o 31. března 2010, kdy došlo k úplnému
zastaveni prodeje licencí na produkty JUDE a nástroj se přejmenoval na Astah*. Podpora
Jude bude ukončena 30. srpna 2012.
3. L ICENCE A CENA
Edice
Professional
Typ licence
Množství
Uživatelská
(1 1
licence na uživatele) 5
10
20
Časová (1 licence na 1 rok
PC)
6 měsíců
3 měsíců
Akademická časová
1 rok
(1 licence na PC)
Akademická fakultní 1 rok
(1 licence na fakultu)
Plovoucí
10
50
100
Prodloužení podpory 1 rok
Cena
280$
1300$
2460$
4800$
120$
70$
40$
40$
500$
1500$
6000$
10000$
75$
UML
Share
Community
Časová
Plovoucí
1 rok
10
50
100
Časová (1 licence na Neomezeně
PC)
Prodloužení podpory 1 rok
Zdarma
pro
nekomerční
účely,
bez podpory
4. OBRÁZKY
Obr. č. – Astah*- ukázka modelování ER diagramu
50$
650$
2500$
4500$
700$
350$
Obr. č. – Astah*- ukázka Flowchart schématu
5. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
Professional
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure
Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11
Communication
UML
Community
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Diagram
1.1.12 Interaction Overview
Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů
v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského
rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního
diagramu
1.8 Reverzní engineering pro
používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
Ne
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
Ne
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská Ne
práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze
(C++)
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se
plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních
datových formátu – XML, apod.
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Java, C#,
C++
N/A
Java, C#,
C++
N/A
N/A
Ne
Ne
Ne
SQL
Ne
Ne
N/A
Jpg, png
Ne
Ne
Ne
SQL
Ne
SQL
SQL
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
N/A
jpg, png, emf,
svg, rtf,
html, csv, ppt
N/A
jpg, png, emf,
svg, rtf,
html, csv, ppt
DB, entity
definition
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr.
jazyku – Java archiv (.jar), .NET
(.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence
databázových příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon,
mail diskuze, osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ne
Ne
Java, C++, C#
Ne
Ne
Java, C++, C#
report, SQL,
CRUD do
xls, XMI
Ne
Ne
Java, C++, C#
Ne
Ne
SQL
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano- Ne - N/A poznámky
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
MS Windows 7, Vista, XP, Mac OS X, Linux
Ne
Ne
Ne
6. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
Sem akorát zvýrazněte, pro jaký typ firmy se case nástroj hodí…třeba červenou.
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
Velká škála licencí
Podpora
Cena
Slabé stránky
Částečná podpora UML 2.x
Pro týmovou práci nutno pořídit Astah* share
Myšlenkové mapy
Neexistence repository
MS VISIO 2010
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Microsoft Visio 2010
Microsoft Corporation
ano, kompletně přeložené do češtiny
Systémové požadavky
1,5GB na HDD (pro instalaci), procesor 500MHz , 256MB
RAM
 systém nemá vyšší hardwarové nároky, než ve verzi
2007
Ne
60denní zkušební verze (plně funkční)
MS Windows
Astah* professional
Astah* UML
Astah* share
Astah* community
1. POPIS
MS Visio je nástroj pro tvorbu modelů a schémat, který je určen pro běžné kancelářské využití při
tvorbě diagramů či schémat, ale také pro tvorbu modelů při vývoji struktury databáze, či
například celého informačního systému.
Celý nástroj je koncipován obdobně jako nástroje z balíku MS Office, v současné verzi má
obdobné ovládání prostřednictvím ribbonu. Jedná se o nástroj pro vytváření nejrozličnějších typů
diagramů – tj. nejen pro vývoj a správu informačního systému, ale také diagramy pro tvorbu
počítačových sítí, rozvodů v domě atp. Zajímavá je také podpora myšlenkových map.
2. HISTORIE
Software MS Visio je vyvíjen již od roku 1992 a z původního postavení nástroje pro tvorbu
diagramů byl rozšířen do verzí podporujících nejprve základní tvorbu různých druhů aplikačních
procesů a struktury aplikací. Vždy šlo o aplikaci fungující pouze na platformě Windows,
v prvních verzích spolupracující nejen s MS Office, ale také s Lotus Suite.
Z pohledu historie se podívejme na několik posledních verzí:

Visio 2003
o
nově podpora XML exportů


o
umožnil import datových souborů z MS Project
o
podpora Unicode
Visio 2007
o
podpora propojení s externími daty
o
dokumentace a analýza podnikových procesů
o
podpora týmové spolupráce
Visio 2010
o
novinky viz samostatný odstavec…
3. NOVINKY
Souhrn novinek oproti verzi 2007:

uživatelské rozhraní Fluent systému MS Office včetně ribbonu

zjednodušena možnost používat v 1 diagramu obrazce z více typů diagramů

podpora tisku s automatickou úpravou velikosti diagramu

vkládání obrazců s automatickým přizpůsobením

vylepšení visio services v rámci serveru Sharepoint

vylepšená správa procesů, podpora subprocesů (pouze v nejvyšší verzi aplikace)

možnost vytvářet dynamicky generované diagramy na základě propojení s databází

aktualizace typů diagramů (BPMN 1.2, diagram drátového modelu, diagram pracovních
postupů služby sharepoint…)

aktualizovaná kompatibilita s aplikací AutoCAD
4. LICENCE A CENA
Aplikace je dostupná ve třech základních verzích, které se liší funkčností a také cenou. Podívejme
se tedy na srovnání jednotlivých verzí a jejich ceny:
Funkčnost
Jednoduchá
Standard
tvorba
diagramů
v
moderních
Professional
Premium
šablonách, automatické zarovnávání a úpravy
Intuitivní navigace v novém uživatelském rozhraní
Dynamické tvary, které se mění na základě odkazů
na data získávaná v reálném čase
Sdílení
přes
webové
(i mezi adresáty, kteří nemají Visio)
rozhraní
Nové nástroje pro správu procesů, pro jejich
modelování a sled prací v SharePoint, subprocesy
Inteligentní analýza pro nalezení chyb proti
obchodní logice
Cena
7 900,-Kč
17 340,-Kč
30 990,-Kč
Uvedené ceny jsou dle informací z webu MS pouze orientační, byly zjištěny na oficiálních
webových stránkách a jde o ceny krabicové verze. Microsoft nabízí Visio 2010 také pod licencí
Microsoft Open License, jejíž pořízení je o cca 1500,- až 3000,-Kč levnější.
K dispozici je také demoverze, která je plně funkční po dobu 60 dnů.
5. OBRÁZKY
6. FUNKČNOST
Aplikace je dostupná ve více verzích, ale z hlediska funkčnosti a hodnocených kritérií je jejich
ohodnocení téměř totožné. Odlišnosti funkcí jednotlivých verzí jsou uvedené v sekci Licence.
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
Ano- Ne - N/A - poznámky
U některých modelů nejsou k dispozici všechny
možné prvky, ale lze je doinstalovat formou
šablony.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
A no– s doplněnými prvky diagramů pomocí
šablony
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
A no– v nové verzi možnost upravovat složení
ribbonu, možnost nastavení pozic jednotlivých
oken
Ne
Ano
Ne
Ano/ne popř: jakých?
A no– pouze prostřednictvím serveru SharePoint
Ano – pouze prostřednictvím serveru SharePoint
(i webově)
Ne
ODBC, Acces, MS SQL server, Oracle
Ano – ODBC
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne - Vkládání modelů v podobě OLE
objektů, pouze export
Jakého?
XML, VSD, AutoCAD…
Ne
Export modelu včetně popis jednotlivých
částí modelu.
Ne
Ano – export struktury tabulek do databáze
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ne
Ne– nemá repozitář
Vypsat
MS Windows XP SP3 či novější
MS Server 2003 či novější, Sharepoint
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
 jednoduché uživatelské rozhraní
 použitelnost pro celou řadu
modelovacích potřeb (hodně typů
podporovaných diagramů)
 možnost rozšiřovat podporované modely
o další šablony
 dobrá komerční podpora od výrobce
 nepříliš vysoká cena
 kvalitní počeštění včetně podpory a
nápovědy
Slabé stránky
 spolupráce více uživatelů pouze
prostřednictvím serveru sharepoint
 nemá podporu centrálního úložiště a
kontrolu konzistence jednotlivých
modelů
 nepodporuje generování zdrojového
kódu
Craft.CASE
Verze
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Systémové požadavky
2.4.13
CRAFT.CASE Ltd.
pro střední a východní Evropu: e-Fractal s.r.o.
kompletní lokalizace produktu není k dispozici, ale minimálně
viewer je možné přepnout do češtiny (včetně jeho webové
verze)
3 měsíce, s vodotiskem, po vypršení omezení na uložení max.
20 objektů
existují verze pro Win i Linux, v obou případech pro 32bit i
64bit variantu
1,6GB na HDD (pro instalaci), procesor 500MHz ,
512MB RAM
1. POPIS
Jde o původně český modelovací a analytický CASE nástroj původně vyvíjený společností
e-Fractal s.r.o., od roku 2007 poté patří a je dále vyvíjen společností CRAFT.CASE Ltd.
Funkčnost lze rozdělit do 4 typů modelů

interview – zaznamenávání informací od zákazníka, tvorba myšlenkových map

business – modelování a analýza business procesů včetně simulací a komentářů

conceptual – čerpá data z business modelu a slouží k tvorbě konceptuálních rozšířených
UML modelů pro objektové programování

hierarchy – zachycení hierarchie prvků – organizační diagramy, struktura produktů…
Aplikace je určena pro vývoj informačních systémů s důrazem na business modelování. Nástroj
podporuje vlastní metodiku C.C, na základě čehož vytváří jen jeden kombinovaný business
diagram. Podporuje však celý průběh vývoje IS od získávání map od uživatele až po vývoj.
2. HISTORIE
Vývoj nástroj Crast.CASE začal v komerční oblasti v roce 2003 pod názvem Comet a navazoval
na předchozí akademický projekt. Funkčnost se postupně rozšiřovala až do verze 1.47, která byla
široce použitelná a využily ji například společnosti Deloitte či Česká pošta. V roce 2007 byl
produkt odprodán Londýnské společnosti CRAFT.CASE Ltd., společnost Fractal se stala
exkluzivním distributorem pro střední a východní Evropu.
V současné době je systém nabízen s licenční politikou pronájmu…
3. L ICENCE A CENA
View
Edit & save
Print & export
Customer
Team licence
✓
✓
✓
Customer
licence
✓
✓
✓
Support
✓
✓
Collaboration
✓
✗
Min 1 year
Min 1 year
Expiration
licence na 1 rok je dostupná od cca 89000,-Kč
4. OBRÁZKY
Trial licence
No licence
✓
✓
“DEMO”
watermark,
“Trial licence” footer
✗
✗
3 months
✓
Up to 20 objects
“DEMO” watermark,
“Unlicenced” footer
✗
✗
--
5. FUNKČNOST
Aplikace je dostupná ve více verzích, ale z hlediska funkčnosti a hodnocených kritérií je jejich
ohodnocení téměř totožné. Odlišnosti jednotlivých verzí jsou uvedené v sekci Licence.
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DFD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
2. Komunikace, rozhraní
Ano- Ne - N/A - poznámky
V souladu s použitou metodikou (C.C) jsou
modely používány kombinovaně.
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
-Ano
-Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Částečně
-Ano
Ano
--Ano
-Ano
A no– přes vlastní rozhraní pro meta-case
---Ano (pouze Customer Team licence)
--..
Ano- Ne - N/A - poznámky
2.1 Podpora komunikace se plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
--XML
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
Ano- Ne - N/A - poznámky
Ano
Ano – placená podpora v Čj
Ano
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
4.3.1 Stanice
4.3.2 Server
Ano
----
Ne – licencování vždy na omezenou dobu
Ne – licencování vždy na omezenou dobu
Ano- Ne - N/A (--) - poznámky
--Windows 2000/ME či novější; Linux
--
6. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
 podpora a prohlížeč v českém jazyce
 interaktivní on-line prohlížeč
 kvalitní podpora v češtině
 simulace procesů
 konzistence mezi jednotlivými modely
 podpora celého průběhu procesu vývoje
IS
Slabé stránky
 vysoká cena, časově omezená licence
 omezená podpora UML
 neatraktivní uživatelské rozhraní
 podpora pouze jedné metodiky (C.C)
 málo dostupných informací na webu
IBM Rational Software Modeler
Výrobce
Distributor
Lokalizace
Demoverze
Platforma
Edice
Systémové
požadavky:
IBM Corporation
ATComputers, a.s.
Avnet, s.r.o.
DNS, a.s.
SWS, a.s.
Tech Data Distribution, s.r.o.
Ano:
 English (en)
 French (fr)
 Italian (it)
 Simplified Chinese (zh)
 Russian (ru)
 Traditional Chinese (Taiwan) (zh_TW)
 Traditional Chinese (Hong Kong) (zh_HK)
 German (de)
 Japanese (ja)
 Polish (pl)
 Spanish (es)
 Czech (cs)
 Hungarian (hu)
 Korean (ko)
 Portuguese (pt_BR)
Ano (30-ti denní trial verze)
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7), Linux (Red Hat,
SUSE)
IBM Rational Software Modeler Floating User License (3480 USD)
IBM Rational Software Modeler Authorized User License (2010 USD)
IBM Rational Software Modeler Floating User Initial Fixed Term License
(1680 USD)
IBM Rational Software Modeler Authorized User Initial Fixed Term
License
(973 USD)
Ceny licencí zahrnují 12-ti měsí
ní podporu.
 Pentium III 800 MHz
 min. 768MB RAM (doporučeno 1GB RAM)
 750MB místa na disku pro instalaci a dalších 500 MB HDD
 MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista), Linux (Red Hat, SUSE)
zdroj [1]
1. POPIS
IBM Rational Software Modeler patří do rodiny produktů IBM Rational Software Architect.
Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování.
IBM Rational Software Modeler nabízí výkonné modelovací funkce, které můžeme
přizpůsobit našim potřebám. Vlastnosti jsou volitelně instalovatelné, a to až do velmi nízké
úrovně. Kromě možnosti přizpůsobení aplikace jako takové se nabízí také možnost přizpůsobení
uživatelského rozhraní. Uživatel může pro zobrazení zvolit ty nástroje, které bude při své práci
opravdu potřebovat.
IBM Rational Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4 a je svázán s metodikou
RUP. Kvůli své vysoké ceně není vhodný pro využití v menších firmách. Software Modeler je
také úzce svázán s ostatními produkty firmy IBM. Za zmínku stojí například nástroj IBM
Rational ClearCase pro správu verzí a týmovou spolupráci, IBM Rational ClearQuest pro správu
konfigurací nebo IBM Rational RequisitePro pro správu požadavků. Svázání nástroje s ostatními
produkty IBM by se dalo označit za výhodu i nevýhodu zároveň. Výhodou je jednoduchá
integrace, zajištění komplexní funkčnosti a kompatibilního uživatelského rozhraní. Nevýhodou v
tomto případě je značné navýšení ceny řešení v případě zakoupení dalších aplikací a omezená
funkčnost samotného Software Modeleru ve srovnání s možnostmi, které nabízí ve spolupráci s
dalšími produkty.
Nástroj IBM Rational Software Modeler nabízí veškeré funkce typické pro komerční CASE
nástroje. Umožňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní individuálním potřebám uživatele a jeho
ovládání je intuitivní. V Software Modeler můžeme vytvářet diagramy definované v UML 2.1 a
také modelovat procesy pomocí BPMN. Podporovány jsou UML profily i zadávání omezení
modelu, například pomocí jazyka OCL. Samozřejmostí je i export dat a tvorba reportů ve
formátech HTML, PDF a XML.
Architektura Rational Software Modeleru nám dovoluje ho snadno integrovat do naší
vývojové platformy. Jak již bylo řečeno, Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4, do
kterého je integrován v podobě zásuvného modulu. Uživatelské rozhraní i ovládání respektuje
filosofii vývojového prostředí Eclipse a nástroj je tak snadno integrovatelný s ostatními Eclipse
pluginy. Velmi dobrá podpora existuje pro znovupoužití elementů modelu. Software Modeler se
stará o zajištění závislostí a konzistence mezi elementy využívanými velkými vývojovými týmy.
Modely mohou být ukládány ve formátu XMI, což umožňuje jejich přenositelnost mezi různými
CASE nástroji.
Dokumentace k nástroji je poměrně rozsáhlá, místy stručná, což se týká možností
kastomizace a pokročilé funkčnosti.
Nevýhodou nástroje je především jeho vysoká cena. Dále například nedostupnost datového
modelování. Kastomizace nástroje je možná pouze na hrubé úrovni, například neumožňuje
dynamicky nastavit vlastnosti a funkce aplikace podle role uživatele. Další nevýhodou je absence
správy verzí. Ta je dostupná pouze na úrovni souboru modelu. Sofistikovanější správa verzí se
však dá přidat integrací nástroje s dalšími produkty (například IBM Rational ClearCase). Za
velkou nevýhodu se dá považovat fakt, že pro zajištění opravdu komplexní funkčnosti je nutné
nástroj integrovat s dalšími IBM nástroji. Zdroj [2]
2. HISTORIE
IBM Rational Software má dlouhou historii v aplikaci modelování, začala brzy v roce
1990 prací pánů: Grady Booch, James Rumbaugh a Ivar Jacobson. Kombinovali modelovací
přístupy, z čehož následně vznikl Unified Modeling Language.
Postupem času, byl vývoj modelovacích nástrojů postaven na Eclipsu s cílem vytvořit
úplnější modelovací nástroj. IBM Rational Software Architect, IBM Rational Software
Modeler a IBM Rational Developer jsou výsledekem změn.




Modeler v6.0: Released December 2004. Based on Eclipse v3.0, UML v2.0
Modeler v7.0: Released December 2006. Based on Eclipse v3.2, UML v2.1
Modeler v7.0.0.1: Released January 2007. Includes bug fixes.
Modeler v7.5: Released September 2008. Zdroj [3]
3. NOVINKY
Mezi nejzajímavější funkce aktuální verze patří [4]:

efektivnější správa vývoje rizik a projektů využitím platformy sledovatelnosti, která
nejen provádí správu, ale navíc pomáhá analyzovat vliv požadavků – od návrhu až po
implementaci

možnost vytváření a využívání vlastních specializovaných modelovacích jazyků (DSML Domain Specific Modeling Language) k prezentaci jedinečných oblastí podnikových
problémů a řešení

flexibilní správa modelů podporuje paralelní vývoj a refaktoring architektury, který
umožňuje rozdělování, kombinaci, porovnávání a slučování modelů a jejich fragmentů

integrace s IBM Rational Software Delivery, IBM Rational Team Concert, IBM Rational
Asset Manager, IBM Rational Requirements Management, WebSphere Business
Modeler, Rational System Architect a dalšími produkty

otevřenost a vysoká rozšiřitelnost

nejnovější verze je rozšířená o podporu BPMN 2, SoaML a DoDAF 2
4. L ICENCE A CENA
Edice
Rational Software Architect
for
WebSphere Software [5]
Rational Software Architect
Standard Edition [6]
Rational Software Modeler
[7]
Typ licence
Floating User License
Authorized User License
Floating User Initial Fixed
Term License
Authorized User Initial Fixed
Term licence
Floating User License
Authorized User License
Floating User Initial Fixed
Term License
Authorized User Initial Fixed
Term License
Floating User License
Authorized User License
Floating User Initial Fixed
Term licence
Authorized User Initial Fixed
Term License
Cena
US $10,800
US $6,300
US $ 5,150
US $2,960
US $ 4,680
US $ 2,720
US $ 2,240
US $ 1,180
US $ 3,580
US $ 2,060
US $1,480
US $ 968
5. OBRÁZKY
6. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverse engineering z databáze
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
N/A
N/A
N/A
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
N/A
N/A
N/A
N/A
NE
ANO
ANO
N/A
ANO (Java)
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
ANO (Oracle)
ANO (HTML, PDF a XML)
ANO
ANO
NE
N/A
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
ANO
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
N/A
N/A
4. Technické požadavky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
Ano- Ne - N/A - poznámky
N/A
N/A
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista),
Linux (Red Hat, SUSE)
7. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
7.1 SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
robustnost, škálovatelnost
kastomizace funkcí a GUI
svázání nástroje s ostatními produkty IBM
- jednoduchá integrace
- komplexní funkčnost
- kompatibilní GUI
intuitivní ovládání
podpora UML 2.1, BPMN, OCL
export (HTML, PDF, XML)
pro všecny komerční CASE nástroje
Slabé stránky
vysoká cena => nevhodnost použití pro menší
firmy
svázání nástroje s ostatními produkty IBM
- značné navýšení ceny řešení
- omezená funkčnost samotného SW Modeleru
oproti svázání s ostatními produkty
dokumentace
není datové modelování
Open system architekt
Výrobce
Distributor
Peter Harvey - CodeByDesign, http://www.codebydesign.com/
Ne
Lokalizace
Platforma
Produkt není lokalizován do českého jazyka
Windows, Linux - dostupná 32x i 64x bitová verze, Apple OS X, Solaris
Cena licence
Typ licence
Systémové
požadavky:
Zdarma (open source)
GPL
Nejsou oficielně stanoveny (doporučeno)
Verze pro WINDOWS






Potřeba ODBC pro přístup k databázovým systémům
32 bitový procesor, minimálně 300 MHz
Windows XP
256 MB RAM a více
80 MB a více volného místa na disku
800*600 (256 barev)
Verze pro Linux





Potřeba unixODBC
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz
256 MB RAM a více
80 MB a více volného místa na disku
800*600 (256 barev)
1. POPIS
Open System Architect, zkráceně OSA, je multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General
Public License), který je volně přístupný na stránkách svého výrobce (Peter Harvey,
CodeByDesign). Tento nástroj podporuje jak fyzické, tak logické modelování za podpory UML.
Vzhledem k tomu, že OSA je volně dostupný nástroj pod licencí GPL, objevují se zde i ur
ité nevýhody s tím spojené. Jakožto nefinancovaný projekt zůstal na verzi 4.0.0 a komunita
se ho dále neujala pro další vývoj. Neexistuje k němu dokumentace, ani jiný způsob podpory.
Umožňuje práci s datovými modely ERD. Podporuje UML, SQL a exporty do grafických
formátů. Je podporován mnoha opera
ními systémy (Windows, Linux, Apple OS X, Solaris). [8]
2. NOVINKY
Open System Architect je open source nefinancovaný projekt, který zůstal na vezi 4.0.0,
protože se ho komunita nadále neujala a nerozšiřovala funkčnost.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o komer
ní nástroj a vývoj tohoto nástroje již skon
il, podpora ze strany výrobce je poněkud problematická. Neexistuje zde žádná oficiální
podpora nabývající formy manuálů, dokumentace, HelpDesk a jiné. Nicméně existují na internetu
různá diskusní fóra zabývající se touto problematikou. Uživatel dále také může vznést dotaz
samotnému tvůrci nástroje, který by mu měl odpovědět.
3. L ICENCE A CENA
Open System Architect je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General
Public License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách svého tvůrce
(http://www.codebydesign.com).
4. OBRÁZKY
Logický model
Možnost vygenerování logického modelu z existujícího fyzického modelu, nebo možnost návrhu
nového logického modelu. Logické modely jsou nezávislé na databázi, tudíž můžeme vytvářet
různorodé modely, které poté mohou být transformovány do fyzického modelu pro konkrétní
databázi. Možnost vygenerování dokumentace.
Fyzický model
Možnost automatického vygenerování fyzického modelu z existující databáze, nebo vytvoření
databáze z existujícího fyzického modelu. Možnost vygenerování dokumentace.
5. FUNKČNOST
1. Vlastnosti nástroje
1.1 Diagramy a modely
1.1.1 Diagram tříd
1.1.2 Composite Structure Diagram
1.1.3 Diagram komponent
1.1.4 Diagram nasazení
1.1.5 Objektový diagram
1.1.6 Package diagram
1.1.7 Diagram aktivit
1.1.8 Use Case Diagram
1.1.9 State Machine Diagram
1.1.10 Sequence Diagram
1.1.11 Communication Diagram
1.1.12 Interaction Overview Diagram
1.1.13 Timing Diagram
1.1.14 Data Flow Diagram
Ano- Ne - N/A - poznámky
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
1.2 Podporované metodiky
1.2.1 metodika RUP
1.2.2 metodika EUP
1.2.3 metodika PDIT
1.2.4 metodika BSP
1.3 Podporované standardy
1.3.1 UML 2.0
1.3.2 BPEL4WS
1.3.3 BPMN
1.3.4 DTD
1.3.5 IDEF
1.3.6 RDBMS
1.4 Kontrola konzistence modelů v projektu
1.5 Možná úprava uživatelského rozhraní
1.6 Podporuje meta-Case?
1.7 Je schopný definice vlastního diagramu
1.8 Reverzní engineering pro používané jazyky
1.9 Přidání vlastních prvků
1.10 Verzování modelů
1.11 Sdílení modelů mezi uživateli
1.12 Rozlišení uživatelů, uživatelská práva
1.13 Podporované databázové jazyky
1.14 Reverz engineering z databáze (C++)
N/A
N/A
N/A
N/A
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
N/A
ANO
N/A
ANO
N/A
ANO
NE
NE
NE
SQL
ANO
2. Komunikace, rozhraní
2.1 Podpora komunikace s plánovanými aplikacemi
2.2 Podpora databázového nástroje
2.3 Exporty do proprietálních datových formátu –
XML, apod.
2.4 Vytváření reportu
2.5 Generování dokumentace
2.6 Importy z a exporty do progr. jazyku – Java
archiv (.jar), .NET (.exe, .dll), apod.
2.7 Export modelu do sekvence databázových
příkazu
Ano- Ne - N/A - poznámky
NE
ANO (MySQL, MS SQL, DB2, PostgreSQL)
ANO (UML a SQL do mnoha grafických
formátů)
NE
ANO
NE
3. Podpora
3.1 Školení uživatelů
3.2 Zákaznický servis
3.3 Podpora při problému – telefon, mail diskuze,
osobní komunikace
Ano- Ne - N/A - poznámky
NE
NE
pouze neformální diskuze mezi uživateli a
možnost kontaktovat tvůrce nástroje bez
záruky odpovědi
NE
NE
3.4 Pozáruční servis
3.4 Politika update a upgrade
4. Technické požadavky
ANO (SQL)
Ano- Ne - N/A - poznámky
4.1 Síťová správa
4.2 Zálohování repozitoře
4.3 Požadovaný operační systém
NE
NE
Windows, Linux - dostupná 32x i 64x bitová
verze, Apple OS X, Solaris
6. HODNOCENÍ
Vhodnost pro firmu
Malá
Střední
Velká
6.1 SLOVNÍ HODNOCENÍ
Silné stránky
je zdarma
nezávislost na platformě
podpora UML a SQL
SQL editor
výkonný program konkurující konkurenčním
produktům
podpora mnoha databází
Slabé stránky
neexistence dokumentace
žádná podpora
není česká lokalizace
neprobíhá další vývoj
Závěr
Cílem této práce bylo vytvořit ucelený seznam CASE nástrojů na tuzemském trhu, jejich popis,
historie, licence a cena za použití aktuálních informací ( 1. ½ 2011). Veškerá funkčnost nástrojů
byla shrnuta v přehledných tabulkách vycházející z diplomové práce na hodnocení CASE
nástrojů. V části hodnocení byly u každého nástroje prezentovány jeho výhody a nevýhody,
včetně doporučení pro použití v podnicích.
Informace byly čerpány z webových stránek, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.
Dále byly produkty testovány členy teamu, aby mohli lépe posoudit jejich použitelnost v praxi,
stejně jako vyzkoušet nabídku služeb, jež nabízí a přesvědčit se o jejich použitelnosti z pohledu
uživatele – uživatelské rozhraní.
Zdroje
Metodika
Bc. Petra Hradecká, Metodika pro výber a nasazení CASE nástroju.
Magic Draw












http://www.magicdraw.com/system_requirements
http://www.magicdraw.com/what_is
http://www.magicdraw.com/files/manuals/MagicDraw%20Teamwork%20UserGuide.pdf
http://www.magicdraw.com/files/manuals/MagicDraw%20OpenAPI%20UserGuide.pdf
http://www.magicdraw.com/files/manuals/MagicDraw%20UserManual.pdf
http://www.magicdraw.com/files/manuals/MagicDraw_technical.pdf
http://www.magicdraw.com/files/brochures/a4/MagicDraw_technical.pdf
http://www.magicdraw.com/files/brochures/a4/MagicDrawDataSheet.pdf
http://www.magicdraw.com/files/brochures/a4/MagicDrawExecutive.pdf
http://www.magicdraw.com/newandnoteworthy/magicdraw/17.0
https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navig&cmd_show_pricing_region=1&menu=pricing&N
MSESSID=500862dddcca3ff1a25b266a20d85c03
http://en.wikipedia.org/wiki/MagicDraw
Astah



https://astah.change-vision.com/
https://astah.change-vision.com/en/product/astah-uml.html
www.arakhne.org/astah/index.html
Ids Sheer















http://www.ids-scheer.com/cz/o_nas/34848.html
http://www.gartner.com/technology/mediaproducts/reprints/softwareag/volume2/article3/article3.html
http://www.technologica.com/pls/htmldb/TL_PORTAL.tl_portal_utils.download_doc?p_file_id=4
97
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Design_Platform/34490.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Express/161311.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Architect/34725.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Designer/34724.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Simulator/34480.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Publisher/34722.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Process_Governance/168215.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Defense_Solution/34719.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Inventory/136955.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Architect/34714.html
http://www.ids-scheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_ArchiMate_Modeler/32927.html
http://www.ids-scheer.com/set/3849/PR_09-07_cz.pdf
Toad


http://modeling.inside.quest.com/index.jspa
http://www.casestudio.com/csy/default.aspx
Select Architect









http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/index.html
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/Select-novinky-verze-7-info.htm
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/techniky.htm
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/uzivatelske-rozhrani.htm
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/Synchronizers/index.html
http://www.selectbs.com/analysis-and-design/select-architect
http://www.selectbs.com/images/stories/datasheets/ds_Select-Architect.pdf
http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/HW-SW-pozadavky.htm
http://panrepa.org/CASE/jaro2010/case_jaro2010.pdf
MS Visio








http://visio.mvps.org/History.htm
http://office.microsoft.com/cs-cz/visio-help/co-je-noveho-v-aplikaci-visio-2010HA010357065.aspx?CTT=5&origin=HA010370238
http://www.microsoft.com/cze/office2010/produkty/visio.aspx
http://www.microsoft.com/cze/office2010/orientacni-cenik.aspx
http://panrepa.org/CASE/jaro2010/case_jaro2010.pdf
http://panrepa.org/CASE/zima2009/case_zima2009.pdf
http://panrepa.org/CASE/jaro2009/case_jaro2009.pdf
http://visiotoolbox.com/2010/xps/visio-2010-edition-comparison-%28long-version%29-final.xps
DIA



http://live.gnome.org/Dia/News
http://en.wikipedia.org/wiki/Dia_%28software%29
http://dia-installer.de/
Craft Case




http://www.craftcase.com
http://www.grada.cz/prilohy_titul/CraftCASE_manual_11_CZ_115.pdf
http://e-fractal.cz/cs/Page/Development.aspx
http://panrepa.org/CASE/jaro2010/case_jaro2010.pdf
Power Designer

http://powerdesignerplus.com/powerdesigner-plus-blog/53-powerdesigner-15-firstimpressions.html

http://www.zive.cz/tiskove-zpravy/sybase-powerdesigner-15/sc-5-a-144020/default.aspx

http://www.powerdesigner.de/en/

http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc38093.1530/doc/html/
rad1241697797107.html

http://manuals.sybase.com/onlinebooks/grouppd/pdd1110e/xmug/@Generic__BookTextView/13762
Open systém architect

http://www.codebydesign.com/
Ibm Rational Modeler



http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r5m0/index.jsp
http://www01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/features/?S_TACT=&S_CMP=rnav
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Software_Modeler#History
 http://www-01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/
 https://www 112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D54LAL
 L,D54LILL,D54S7LL,D59VSLL,D59V7LL,D0BB9LL,D0BBLLL,D0BBJLL,D0BBGLL,D0BI0
 LL,D0BI1LL,D0BI2LL,&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=non
 e&S_CMP=none
 https://www 112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D0524LL
 ,D053QLL,D053ALL,D052XLL,D052NLL,D0BAYLL,D0BAJLL,D0BAHLL,D0BB2LL,D0BB
 SLL,D0BBNLL,D0BJNLL,D0BJPLL,D0BJQLL,&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&count
 ry=USA&S_TACT=none&S_CMP=none
 http://www 112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D54L4L
 L,D54L7LL,D54S9LL,D59W0LL,D59VZLL,D0BI3LL,D0BI4LL,D0BI5LL,&catalogLocale=en
 _US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=none&S_CMP=none
Agro UML






http://argouml.tigris.org/
http://www.softpedia.com/reviews/linux/ArgoUML-Review-93440.shtm
http://en.wikipedia.org/wiki/ArgoUML
http://www.abclinuxu.cz/software/programovani/ide/argouml
http://www.methodsandtools.com/tools/tools.php?argouml
http://en.wikipedia.org/wiki/ArgoUML
Enterprise Architect





www.sparxsystems.com.au/
www.enterprisearchitect.cz/
cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect
www.enterprise-architect.cz/
http://www.czsoft.cz/vyvojarske-nastroje/enterprise-architect-professional-edition
Altova Umodel




UModel Data Sheet [online]. Altova, c2011 [cit. 2011-3-17]. Dostupný z
WWW:http://www.altova.com/documents/UModeldatasheet.pdf
UModel Edition Comparison [online]. Altova, c2005-2011 [cit. 2011-3-17]. Dostupný z
WWW:http://www.altova.com/umodel/edition-comparison.html
Altova UModel 2010 Enterprise Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2011 [cit. 2011-317].Dostupný z
WWW:https://shop.altova.com/product.asp?catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=U
MODEL&product_id=U10E
Altova UModel 2010 Professional Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2011 [cit. 2011-317].Dostupný z
WWW:https://shop.altova.com/product.asp?catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=U
MODE&product_id=U10
Visual Paradigm





www.visual-paradigm.com/
www.visual-paradigm.com/download/vpuml.jsp?edition=ce
en.wikipedia.org/wiki/Visual_Paradigm_for_UML
www.htkpro.cz/visual-paradigm/
www.abclinuxu.cz/software/programovani/ide/visual-paradigm-suite
Oracle Designer
 wiki.oracle.com/page/Oracle+Designer
 http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/designer/overview/index.html
 http://download.oracle.com/docs/html/B10668_05/chap_designer.htm
 http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Designer

Podobné dokumenty

Přehled CASE na trhu

Přehled CASE na trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Licence a cena......................................................................................................................85 Uživatelské rozhraní.............................................

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný

Více

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Distributor, Lokalizace, HW nároky, Licence, Demoverze). Zajímali jsem se rovněž o historický vývoj dané aplikace. Nástroje by se dali rozdělit do 3 kategorií: Velké balíky:  Sybase PowerDesigner ...

Více

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Podpora ze strany výrobce .................................................................................................................. 15

Více

INSTALACE DB SERVERU FIREBIRD A PROVOZ SW ABRA G3 NA

INSTALACE DB SERVERU FIREBIRD A PROVOZ SW ABRA G3 NA Do SW ABRA není možné přihlásit dalšího uživatele.............................................................................. 17

Více

broadband na rozvodech kabelové televize

broadband na rozvodech kabelové televize Od první specifikace standartu DOCSIS 1.1 opět uběhnou dva roky než dojde na certifikaci. Během této doby dochází ke zvýšení nároků jak na propustnost směrem k zákazníkovi, ale hlavně směrem od zák...

Více

Inside Out Intermediate

Inside Out Intermediate W e v isite d so me e x o tic lo c atio ns. D o n't b e so imp atie nt! T h e p h o ne rings c o nstantly . W h at time d o e s y o u r fligh t arriv e ? W e v isite d so me e x o tic lo c atio ns....

Více