Měření V-A Charakteristik Diod

Transkript

Měření V-A Charakteristik Diod
Jméno:
STŘEDNÍ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
FRENŠTÁT p. R.
Podpis:
JAN JUREK
Název měření:
MĚŘENÍ V-A CHARAKTERISTIK DIOD
Třída: E3B
Skupina: 2
Číslo měření: 5
Zkoušené předměty:
D1 - usměrňovací dioda 1N5402 (3A/200V)
D2 - Schottkyho dioda SB560 (5A/60V)
D3 - Zenerova dioda BZX85 (18V)
Funkce při měření:
zapojovatel
Změřeno dne: 31.10.2006
Vyučující: ing. Vašut
Spoluměřící:
Huňař, Knapek
Schémata:
Poznámky učitele:
Známka:
Datum:
ÚKOL MĚŘENÍ:
1) Změřte propustnou charakteristiku diod 1N5402 a SB560.
2) Porovnejte naměřené hodnoty s katalogovou hodnotou zjistěnou na internetu (www.fairchildsemi.com)
3) Vytvořte z naměřených hodnot pro diody 1N5402 a SB560 propustnou část V-A charakteristiku na milimetrový
papír a pro diodu SB560 zvlášť ještě vytvořte v EXCELU charakteristiku s logaritmickou osou IF.
4) Změřte závěrnou charakteristiku Zenerovy diody a vytvořte z ní graf.
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
Z
R
A,µA
V
- zdroj METRIX AX 322 v.č. 93 48 5848 0077 C
- reostat 1A, 250 Ω v.č. 1167
- MDX-4660A DIGITAL MULTIMETER METEX v.č. MB00 00 2176 ± (0,05 % of rdg + 3 digits)
- multimetr METEX M-4640A v.č. AC300405 ± (0,05 % of rdg + 3 digits)
POSTUP MĚŘENÍ:
Usměrňovací diodu zapojíme podle schématu v propustném směru. Zapneme zdroj a nastavujeme na diodě
proud od diodou nejvyšší povolené meze do nuly a zapisujeme hodnoty napětí z multimetru do tabulky.
Ten samý postup použijeme i pro měření propustného směru Schottkyho diody.
Zenerovu diodu zapojíme podle schématu do zavěrného směru směru. Zapneme zdroj a nastavujeme na
diodě opět proud od její nejvyšší povolené meze do nuly a opět hodnoty zapíšeme do tabulky.
Z tabulek pro usměrňovací a Schottkyho diodu pak vytvoříme graf jejich propustných charakteristik a
v programu EXCEL vytvoříme zvlášť graf Schottkyho diody s logaritmickou osou IF.
Z tabulky pro napětí na Zenerově diodě také vytvoříme graf. Tentokrát graf zavěrné charakteristiky.
TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT:
Proud
IF [A]
a)
1N5402
UF1 [V]
b)
SB560
UF 2 [V]
2,58
2
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
0,002
0,001
0,841
0,813
0,774
0,754
0,732
0,714
0,689
0,663
0,638
0,610
0,581
0,571
0,452
0,415
0,357
0,323
0,291
0,275
0,258
0,236
0,221
0,205
0,179
0,163
Tabulka propustných charakteristik: a) 1N5402
b) SB560
V
UR [V]
17,96
17,93
17,9
17,84
17,8
17,77
17,74
17,71
17,66
17,65
17,6
α [d]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BZX85
k [µA/d]
100/100
IR [µA]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tabulka závěrné charakteristiky Zenerovy diody.
PŘÍKLAD VÝPOČTU:
I = k.α=
100
⋅ 90 = 90 µA
100
ZHODNOCENÍ:
Při měření nebylo kvůli maximální možné nastavitelné velikosti proudu zdroje možno na diodách nastavit
maximální nebo alespoň úzce se blížící hodnoty proudu. Z tohoto důvodu není možné porovnat přímo
hodnoty s katalogovými ale podle posloupnosti naměřené číselné řady se zdají být diody v pořádku.
TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT:
Tabulka hodnot propustných charakteristik usměrňovací a Schottkovy diody:
Proud
IF [A]
1N5402
UF1 [V]
SB560
UF 2 [V]
2.58
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001
0.841
0.813
0.774
0.754
0.732
0.714
0.689
0.663
0.638
0.61
0.581
0.571
0.452
0.415
0.357
0.323
0.291
0.275
0.258
0.236
0.221
0.205
0.179
0.163
Tabulka naměřených hodnot Zenerovy diody v závěrném směru:
V
UR [V]
17,96
17,93
17,9
17,84
17,8
17,77
17,74
17,71
17,66
17,65
17,6
α [d]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BZX85
K [µA/d]
100/100
IR [µA]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Graf Schottkyho Diody s Logaritmickou Osou Proudu
10
IF [A]
1
0.1
0.01
0.001
0
0.1
0.2
0.3
UF [V]
0.4
0.5
SB560

Podobné dokumenty

Měření Na Cívkách

Měření Na Cívkách Jméno: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRENŠTÁT p. R.

Více

14 - Mereni Na Senzorech Neelektrickych Velicin

14 - Mereni Na Senzorech Neelektrickych Velicin Jméno: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRENŠTÁT p. R.

Více

Lineární servopohony AG 8 - 24

Lineární servopohony AG 8 - 24 napájecí zdroje specifikované podle typu a poètu pøipojených servopohonù automatické elektronické jistièe podle

Více

Praxe - Čtyřcestný usměrňovač

Praxe - Čtyřcestný usměrňovač Já jsem si zvolil kondenzátor 4,7mF, jelikož mohlo dojít ke změně něktrého z ůdajů, popř. aby klesl činitel zvlnění(je SOUT v nepřímé ůměře k kapacitě). Určení činitele zvlnění: Dle vztahu a hodnot...

Více

Měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody

Měření voltampérové charakteristiky zenerovy diody zapojení pro malé odpory pro oba směry zapojení zenerovy diody. Toto zapojení použijeme, protože zenerova dioda má v propustném i pracovním směru po otevření velmi malý odpor. Kdybychom použili zap...

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody Odkaz na fast diode

Více

1.2 Stabilizátory

1.2 Stabilizátory napětím funguje na principu lavinového průrazu závěrně polarizovaného přechodu PN. Průrazné napětí závěrně polarizované diody závisí na měrném odporu materiálu, z něhož je dioda vyrobena. Charakter...

Více

Ročník 2001

Ročník 2001 Ročník 2001 Kód časopisu A B C D E F G H J K L M O Q R S T U V W X Y

Více

DIODY potenciálový val >>>>> prahového napětí U Žádná dioda

DIODY potenciálový val >>>>> prahového napětí U Žádná dioda jako součin střední hodnoty proudu protékajícího diodou a odhadnuté maximální hodnoty napětí v propustném směru, cca 1 V

Více

Zenerova (stabilizační) dioda - Encyklopedie fyziky

Zenerova (stabilizační) dioda - Encyklopedie fyziky umožňoval činnost diody v závěrném směru, tj. aby diodou zapojenou v závěrném směru procházel dostatečně velký proud. Hodnota tohoto proudu závisí na typu použité Zenerovy diody; typické hodnoty js...

Více