Balet HKH vyhlašuje VIII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky

Transkript

Balet HKH vyhlašuje VIII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky
Balet HKH vyhlašuje VIII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky
mladých tanečníků v klasickém a moderním tanci
Hradecká Odette 2014
Soutěž se uskuteční v sobotu 10. 5. 2014 v sále Filharmonie Hradec Králové
Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2014
•
Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské
soubory a jednotlivci.
•
Soutěžní kategorie
o
o
o
o
o
o
•
(datum narození od 11. 5. 2004)
(datum narození 11. 5. 2002 – 10. 5. 2004)
(datum narození 11. 5. 2000 – 10. 5. 2002)
(datum narození 11. 5. 1997 – 10. 5. 2000)
(datum narození 11. 5. 1995 – 10. 5. 1997)
(datum narození do 10. 5. 1995)
A – klasický balet – sóla
B – klasický balet – duety, tria, pas de quatre
C – skupiny 4 a více tanečníků
D – moderní tanec – 1 až 3 tanečníci
Podmínky soutěže
o
o
o
o
o
o
o
•
do 9 let
10 -11 let
12 -13 let
14 -16 let
17 – 18 let
od 19 let
Podkategorie
o
o
o
o
•
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
V. kategorie
VI. kategorie
Rozměry jeviště 10 x 10 m, baletizol
Délka soutěžního čísla nesmí přesahovat 3 minuty. Vedení soutěže může povolit výjimku
v podkategoriích A a B, pokud se jedná o původní choreografii z některého klasického baletu.
V kategoriích A a B a v sólech v kategorii D nemůže vystoupit stejný soutěžící ve více choreografiích
v jedné kategorii, a to ani pod hlavičkou více škol.
V kategorii C může vystoupit max. 60% stejných soutěžících ve více choreografiích v jedné kategorii.
Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících. V podkategorii C bude
podle možností pořadí čísel upraveno s ohledem na vystoupení stejných soutěžících ve více
choreografiích.
Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.
Pedagogové a rodiče mají vstup na soutěž zdarma.
Hodnocení
Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké provedení
(jevištní projev).
V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.
V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu dosažených bodů.
•
Startovné
o
o
o
Základní startovné 300,- Kč za každého přihlášeného soutěžícího bez ohledu na počet choreografií, ve
kterých vystoupí
+ 200,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategoriích A, B a D
+ 100,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v kategorii C
Startovné se hradí v hotovosti na místě před zahájením soutěže.
•
Termíny pro přihlášení
Závazné přihlášky je třeba zaslat do 11. 4. 2014 na adresu [email protected].
Termín pro předání hudby je 30. 4. 2014.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.baletnisouteze.cz

Podobné dokumenty

propozice - Baletni skola Jana Nemce

propozice - Baletni skola Jana Nemce žáků v místě konání soutěže. Hodnocení o Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké provedení (jevištní projev). o V každé kategorii bude v...

Více

grand prix dance olomouc 2016 - Baletní studio při Moravském

grand prix dance olomouc 2016 - Baletní studio při Moravském provedení (jevištní projev). V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Porota může udělit i zvláštní cenu. V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých ...

Více