březen - EnergyVet

Transkript

březen - EnergyVet
březen 2015
energyvet.cz
Jak je člověk odolný?
S živočišnou říší
se srovnávat nemůže
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Člověk je jeden z mála tvorů, který dokáže žít v každých
podmínkách. V poušti, na ledovci, pod sopkami, pod vodou
a dokonce ve vesmíru. Je to ale možné proto, že si vytváří své
umělé optimální podmínky. Neustále žije jakoby ve skafandru.
Chrání se před horkem, zimou, vodou i mrazivým vakuem.
Životní prostor současného člověka se zužuje na teplotu
od 18 do 28 °C a vlhkost vzduchu od 40 do 60 %. Trvalejší
vystavení podmínkám mimo tento rozsah mu většinou
způsobuje zdravotní problémy. Nesnese dlouhodobě intenzivní
sluneční záření, silný hluk, ionizující záření a mnoho dalšího.
Člověk je odolný, příkladem může být život na frontě za války,
v koncentračních táborech anebo po živelných pohromách.
Ale může se rovnat příslušníkům živočišné říše?
HOLÁ MYŠÁTKA ODOLNĚJŠÍ NEŽ DOSPĚLÝ ČLOVĚK
Malý tvoreček jako myš domácí dokáže nejen trvale žít
v mrazírnách při stálé teplotě -30 °C, ale dokonce v hnízdě
obrostlém silnou vrstvou námrazy můžete najít myší holátka,
která bez jakékoli srsti odolávají těmto krutým podmínkám,
které by dospělý člověk bez oblečení nepřežil ani půl hodiny.
Kočky díky své husté srsti nejsou prakticky vůbec citlivé
EMOCE V POHYBU
k působení chladu nebo horka. Pižmoň severní vlivem
dlouhé a suché srsti bez tuku odolává arktickým mrazům
a silným větrům o síle orkánu. Pocitová teplota se dostává
v těchto podmínkách pod 100 °C. Ale teplá zima s deštěm
znamená promočení srsti, ztrátu její izolace a úhyn na
následky prochlazení. Odolnost medvěda ledního je mnohem
univerzálnější. Dokáže si zaplavat v ledovém oceánu o teplotě
-2,5 °C po dobu i několika hodin. Za těchto podmínek člověk
ztrácí vědomí během dvou minut a umírá na podchlazení
do pěti minut. »
Člověk žije neustále
jakoby ve skafandru.
Chrání se před
horkem, zimou, vodou
i mrazivým vakuem.
02
» Vedle toho dokáže medvěd lední trvale žít v zoologické
zahradě v tropech. Někteří plži a drobní vodní členovci mohou
žít v aktivní zóně jaderného reaktoru. Drobné rybky v Údolí
smrti v USA trvale pobývají v horkých pramenech, ve kterých
by se člověk po několika hodinách uvařil módním procesem
pomalého vaření. A to se vypravují za potravou do vody horké
tak, že by člověka okamžitě opatřila puchýři, popáleninami
2. stupně. Na dně oceánů v blízkosti horkých pramenů, které
se nazývají bílé nebo černé (teplejší) kuřáky, žijí krevety trvale
v horké vodě. Vegetují tam i hlemýždi, kteří získávají železo
z horkých pramenů a stavějí si velice pevnou železnou ulitu.
Vezměme ale jen ptáky, přímé potomky dinosaurů. Dokážou
se vyrovnat s extrémními teplotami, rychlými změnami
tlaku (netrpí horskou nemocí, která může být pro člověka
i smrtelná), a to vše při nedostatku potravy po většinu roku.
ODOLNOST A NEVIDITELNOST
Pokud však hledáme skutečně špičkového přeborníka
v odolnosti, tak se musíme obrátit do mikrosvěta. Nejsou to
bakterie, jak by se dalo předpokládat, ale asi milimetr velký
EMOCE V POHYBU
(malý) tvoreček, kterého můžeme najít na každém kroku,
ale kterého jste pravděpodobně ještě nikdy neviděli. Je při tom
všude kolem nás. Jmenuje se želvuška. Dokáže žít prakticky
na všech myslitelných místech. Nejvíce ji najdete v mechu,
žije v horkých pramenech, v kráterech aktivních sopek,
v drtivých hloubkách oceánu, na vrcholu Mount Everestu,
v radioaktivním odpadu, uvnitř antarktického ledovce. Pokud
se podmínky k životu změní skutečně dramaticky, uvede se
do stáze, ve které je odolná i k působení vesmírného prostoru
o teplotě tekutého hélia, vzduchoprázdna a silné kosmické
radiace. Po návratu na zemský povrch začínají aktivně
vegetovat, ale dokonce se i množí. Jsou to opravdoví mistři
v přežití. Jsou natolik jedinečné, že si o nich povíme příště.
S ČÍM SE ZVÍŘATA VYROVNAJÍ
Ptáci: extrémní teploty, málo potravy, změny tlaku
Želvuška: radiace, teploty v aktivních sopkách i ledovcích
Pižmoň severní: dlouhodobě nízké teploty, vítr o síle orkánu
Medvěd lední: několikahodinový pobyt ve vodě o teplotě -2,5 °C
03
Kočka domácí: Od černé magie
až po domácího mazlíčka
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
KOČKA DOMÁCÍ (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná
forma poddruhu kočky divoké, kočky plavé. Na vznik současné
podoby kočky domácí mělo pravděpodobně vliv křížení
s divokou kočkou evropskou a také s asijskou kočkou stepní.
Přidávala se k člověku již v období před 12 000 lety, ale
spolehlivé doklady o její domestikaci pocházejí z období před
8000 lety z Kypru a oblasti Anatolie v Turecku. Člověk kočku
rozšířil na všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy. Na
mnoha místech pak tento průvodce člověka zpětně zdivočel.
Lidé kočku chovali vždy jako ochránce před drobnými
hlodavci. V Asii se chovala i pro maso a ve většině světa
byla využívána jako kožešinové zvíře. Dnes převažuje její
společenská úloha.
V historii lidstva měla kočka velice kontroverzní postavení.
Byla uctívána a sehrávala úlohu jako představitel
nejrůznějších božstev. V Egyptě se usmrcení kočky trestalo
dokonce smrtí a uhynulé kočky byly balzamovány. Měla se
prostě dobře. Až do středověku, do 13. století. S příchodem
inkvizice ji část populace ztotožňovala s ďáblem či jeho
přisluhovačem a kočky byly topeny, upalovány v koších,
POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA
mnohdy se svými chovatelkami nařčenými z čarodějnictví,
byly přibíjeny na vrata. Prostě humanismus à la středověk.
Od té doby se jejich postavení zlepšilo, ale musíme
podotknout, že ve většině světa středověk stále trvá. Dodnes
se považuje topení koťat za něco normálního i v našich
zemích. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme blíže ke středověku,
než si myslíme. Anebo ne? Podívejte se na video na konci
článku a posuďte sami.
Zpět ke kočce… Navzdory dlouhému období domestikace
se jednotlivá plemena koček příliš neliší. Ani ve velikosti
nepanují velké rozdíly. »
V Egyptě se usmrcení
kočky trestalo smrtí
a uhynulé kočky byly
balzamovány.
04
» Největší mainská mývalí kočka nemá oproti orientálním
kočkám ani zdaleka takový rozdíl ve velikosti či hmotnosti
jako bernský salašnický pes oproti čivavě.
CITLIVÉ SMYSLY
Kočka vystupuje jako dokonalý predátor. Všechny smysly jsou
velice citlivé, má ostré zuby s klešťovitým skusem (řezáky
proti sobě) přizpůsobené trhání a velice ostré zatažitelné
drápy přizpůsobené ke šplhání a chytání kořisti. Vypadá
lenivě, ale dokáže na krátkou vzdálenost běžet velice rychle
(do 48 km za hodinu). Chodí po špičkách prstů na měkkých
polštářcích. Při chůzi zatáhne drápy do kožních záhybů, proto
ji při pohybu téměř neslyšíme. Drápy si brousí obrušováním
o stromy, a když je nemá, tak o dřevěný a čalouněný nábytek.
Proto se chovatelům doporučuje pořídit v domácnosti chované
kočce vhodné škrabadlo.
plemeno typu sphynx. Srst dosahuje nejrůznějších délek
a podle toho kočky také línají. Dlouhosrsté ztrácejí srst po
celý rok, krátkosrsté pak na jaře. Nemusí být jen hebká, jsou
i drátosrsté kočky jako například americká drsnosrstá kočka.
Barvu srsti podmiňuje genetická výbava – kočky jsou černé,
červené, čokoládové a skořicové. Bílá srst vzniká jen, když
geny pro barvu chybí. Směsí všech uvedených odstínů vzniká
barva modrá, želvovinová, lila a plavá. Celkem se u koček
objevuje 235 barevných kombinací. »
Kůže porůstá hustě po celém těle. Holá místa se objevují
pouze na polštářcích tlapek, kolem struků, genitálií,
konečníku a na nose. Na jednom čtverečním centimetru
kůže má 20 000 chlupů. Pokud to ovšem není bezsrsté
POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA
05
» Silná svalovina zad a pákovitá stavba končetin umožňuje
rychlý výpad a mohutné skoky. Pro dlouhodobý výkon je však
toto uspořádání nevýhodné. Páteř dosahuje velké pružnosti,
což umožňuje prohnutí těla do 180 stupňů. Ohebnost
v kombinaci se silnou hřbetní svalovinou zaručuje kočce
dopadnutí na všechny čtyři nohy bez ohledu na to, jak pád
započal.
SVÍTÍCÍ OČI
Nejužívanějším smyslem kočky je zrak. Má oproti člověku
sice o něco menší zorné pole (205 oproti 220 stupňům), ale
vidí mnohem ostřeji. V šeru jí pomáhá vidět zrcadlová plocha
v oku – tapetum lucidum. Proto kočce v šeru charakteristicky
svítí oči zlatozeleným svitem. Na světle se zorničky stáhnou
do úzké kolmé štěrbiny. Některé barvy vidí, ale nejsou pro ni
důležité. Hlavním stimulem pro kočku představuje pohyb. Její
hlavní aktivita se odehrává za šera, kdy má ze všech našich
zvířat nejdokonaleji přizpůsobený zrak. Může využívat také
velmi vyvinutého sluchu, pomocí pohyblivých boltců dokáže
i sebemenší zdroj zvuku bezpečně lokalizovat. Vnímá zvuk
podobně jako člověk od 30 Hz, horní hranici má pak o dvě
POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA
Silná svalovina zad
a pákovitá stavba
končetin umožňuje
rychlý výpad a mohutné
skoky.
oktávy vyšší (45 kHz). Čich slouží k nalezení kořisti a ke
komunikaci s ostatními jedinci. Zajišťuje rovněž vnímání
feromonů říjící samice. Má dobře zachovaný Jacobsonův
orgán, který slouží k přesné prostorové lokalizaci pachu.
Chuť je těsně spojená s čichem, kočka nemůže vnímat
sladké. Nejhůře se kočce vyvinul hmat – je jím obdařen jazyk,
polštářky prstů a čenich. Nejdokonalejší hmatový orgán
představují hmatové vousy, které umožňují orientaci v úplné
tmě a vymezují kočce i velikost otvoru, kterým se dokáže
protáhnout. »
06
» Pokud jim vousky ostříháte, kočka bude ve tmě jako slepá
a může uvíznout v nějakém otvoru. Polštářky prstů dovedou
vnímat vibrace i nepatrné chvění, což vysvětluje schopnost
předvídat zemětřesení. Kočky mají rády teplo a bez problémů
snesou povrch rozehřátý i na 52 °C, člověku činí problém
teplota i o sedm stupňů nižší. Vzhledem k osrstění (pokud je
má) dokáže kočka odolávat působení horka i chladu.
Říje koček se lidově nazývá mrouskání. Říjící samice láká
kocoura naléhavým voláním, zaujímá pářící postoj. »
KOČKA V ČÍSLECH
3,5–7 kg: hmotnost samce
12–16 hodin denně: doba spánku
2,5–4,5 kg: hmotnost samice
Cyklus: polyestrické zvíře, s výjimkou zimy anebo horkého léta
každé tři týdny až měsíc
30 cm: výška v kohoutku
3–5 let: délka života pro volně žijící jedince, domácí většinou 14 let
s potenciálem 24 let (rekord 38 let)
80 cm: délka včetně ocasu
3–15 dny, průměrně týden: délka říje
38–39,5 °C: tělesná teplota
4–10: počet mláďat
20–30 dechů za minutu: dechová frekvence
3 měsíce: doba odstavu
110–130 tepů za minutu: srdeční frekvence
5. měsíc: výměna zubů
POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA
07
» Přední nohy má před sebou, hrudník na zemi, zdvižený ocas
a napnuté zadní končetiny. Samci si značkují teritorium
a o říjící samici svádějí hodně hlučné boje. Agresivita je
většinou rituální doprovázená hlasitými projevy, ale často
jsou boje opravdové doprovázené četnými zraněními na hlavě
a zejména uších. Samice se může spářit s více kocoury, i když
je již gravidní. Koťata mohou mít více tatínků a v děloze
mohou být plody různého stáří. Spáření trvá jen několik
sekund a končí násilným odstrčením kocoura, kterého
pak kočka i napadne. První příznak březosti představuje
ztmavnutí struků asi po dvou až třech týdnech od koitu.
Několik dní před porodem se výrazně zvětší mléčné žlázy,
uvolní se pánev a zduří vulva. Často se vyskytuje falešná
březost – pseudogravidita. V té době probíhají změny
v organismu jako při vývoji plodu, ale plod chybí. Po porodu
produkuje kočka mlezivo, které se mění na albuminové
mléko bez kaseinu a jenom s malým obsahem laktózy. Kojí
do tří měsíců. Pokud chováte koťata, která ztratila matku,
doporučujeme krmit specializovanou náhražkou anebo
neslazeným kondenzovaným mlékem zředěným vlažnou
vodou. Kravské mléko je nevhodné a může být i nebezpečné.
POZORUHODNÁ ZVÍŘATA SVĚTA
Kozí mléko je vhodnější. V pátém až sedmém týdnu probíhá
socializace koťat. V té době si vytvářejí vztahy s ostatními
kočkami, jinými zvířaty a také člověkem. Pokud se koťata v té
době nedostanou do kontaktu s člověkem, budou se lidem
vyhýbat po zbytek života. A to by byla věčná škoda.
Člověk pomáhá nejen ztraceným koťatům
08
Hovawart
s nedostatečnou
činností slinivky
TEXT: RED (NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ PANÍ DANY HERÁŇOVÉ), AUTENTICKÉ FOTO: DANA HERÁŇOVÁ
NÁSLEDUJÍCÍ KAZUISTIKA SE TÝKÁ HOVAWARTA
jménem Cassidy (Sidík) o stáří 8,5 roku a hmotnosti
37 kilogramů. Má skvělou povahu. Dobrácký, přítulný, hravý,
velmi vnímavý, přesně reagující na mnoho slov a vět, kterým
zjevně rozumí. Neustále je v kontaktu se všemi členy rodiny.
Na podzim se stav zkomplikoval příměsí krve ve stolici.
Po změně veterinárního lékaře bylo z rozboru trusu zjištěno
zhoršené trávení tuků. »
Od konce jara 2014 začal mít trávicí potíže, které se v průběhu
času stupňovaly. Zpočátku ráno odmítal potravu, granule
Eukanuba pro velká plemena a dokonce v poledne kuřecí
prsa s rýží, z břicha se ozývalo silné kručení s občasným
odchodem silně páchnoucích plynů. Při venčení se ihned
napásl trávy. Po pár minutách z něj vycházela stolice zprvu
normální konzistence i barvy, ale vzápětí následovaná
průjmem žlutého hlenu s příměsí trávy.
Od podzimu se přidaly i stopy krve. Obvykle nezvracel, ale
od počátku listopadu začal zvracet spasenou trávu. Zpočátku
se tyto příznaky objevovaly jedenkrát měsíčně a interval
se s postupem času zkrátil na týden. Bylo diagnostikováno
podráždění střeva a předepsána veterinární dieta Eukanuba
v třech denních dávkách. Plynatost okamžitě ustala.
KAZUISTIKA
Autentický záběr léčeného zvířete
(Sidík na výletě na Orlíku)
09
» V poradně Energyvet se majitelka dočetla, že tukové
boule jsou také známkou narušeného metabolismu tuků.
A skutečně Cassidy má na zádech tukovou bouličku, kterou
majitelka občas vymačkává. Parazitologické a krevní vyšetření
bylo bez patologického nálezu. Játra a ledviny byly též
v pořádku. Byla stanovena suspektní diagnóza – nedostatečná
činnost slinivky břišní. Doporučená dieta sestávala
z Eukanuba VD Dog Intestinal, opět ve třech dávkách. Deset
dní se obešlo bez příznaků, ale po této době se symptomy
opakovaly i se zvracením. Po další konzultaci s veterinární
lékařkou byl doporučen Pankreolan v dávce 30 tablet denně,
což při ceně 150 Kč za balení 60 tablet bylo pro majitelku
finančně neúnosné. Alternativní zkrmování hovězí slinivky
vzhledem k malému množství informací o dávkování také
nebylo optimální. Proto majitelka poprosila o radu v oblasti
preparátů Energyvet.
o oslabení metabolismu. A tento stav nejčastěji vzniká po
narušení mikrobiální rovnováhy střeva vlivem krmení
obsahujícím chemická aditiva, z nichž nejzávažnější jsou
konzervanty. Přirozená mikroflóra vymizí a je nahrazena
mnohem odolnějšími hnilobnými bakteriemi a plísněmi.
Jejich produkty jsou spolu s vodou vstřebávány a toxiny
(případně po detoxikaci v jaterní tkáni solemi) je negativně
ovlivňována aktivita enzymů. »
Vzhledem k nutnosti podávat Pankreolan anebo krmit
slinivku doživotně, což by bylo finančně naprosto nereálné,
bylo nutné stanovit příčinu oslabení slinivky a pokusit
se znovu obnovit její funkci. Nedostatek enzymů svědčí
KAZUISTIKA
10
» Metabolismus pomůže obnovit Regavet. Byl doporučen ve
zvýšené dávce šesti kapek dvakrát denně po dobu tří týdnů.
Na obnovu fyziologické mikrof lóry střeva byl nasazen
Probiovet v dávce dvě tobolky dvakrát denně opět tři týdny.
Následně byla chovatelce doporučena změna krmení za
granule bez chemických konzervantů anebo lépe za krmení
syrovým masem (barfování). Maso nemusí být zrovna
výběrové. Naopak maso s kostmi a šlachami představuje
pro zdraví šelmy mnohem vhodnější variantu než čistá
svalovina. Podávání Regavetu a Probiovetu se obešlo
v období před vánočními svátky i po nich (v období povinné
regenerační přestávky) bez jakýchkoli náznaků předchozích
příznaků.
za zdravého. Postačilo podávání Regavetu a Probiovetu jen tři
týdny i bez změny krmení. Pro trvalé upevnění zdravotního
stavu je však v těchto případech užitečné aplikaci opakovat
a změnit způsob krmení.
Absolvoval 40kilometrový výlet bez známek obtíží. Do konce
roku byl Sidík krmen dietními granulemi a od počátku roku
majitelka získala zdroj na syrové maso všemožných druhů
v obchodě specializovaném na Barf. Od 5. ledna Sidík přijímá
pouze toto krmení s velkým nadšením a chutí. Pro upevnění
celkového stavu byl Regavet i Probiovet podáván další tři
týdny. V současnosti nezbývá nic jiného, než Sidíka prohlásit
KAZUISTIKA
11
REGAVET & PROBIVET
REGAVET
upravuje postižený metabolismus / působí
proti akutním zánětům prakticky všech
orgánů a tkání / podporuje tvorbu hormonu,
enzymu, práci svaloviny i svaloviny srdce při
srdeční nedostatečnosti / obnovuje funkci
ledvin při jejich selhávání.
PROBIOVET
obnovuje přirozenou mikroflóru ve
střevech, tím snižuje toxickou zátěž
těla / posiluje imunitní systém, snižuje
riziko onkologických onemocnění střeva
/ je nedílnou součástí zvládání průjmů,
nechutenství a poruch trávení.
REGAVET S PROBIOVETEM
se dokonale doplňují při jakékoliv obnově
funkce těla závislé na metabolické aktivitě.
Vyzkoušejte omlazující a posilující účinek na
svém zvířecím mazlíčkovi.
K tomu vám nabízíme zvýhodněnou kombinaci Probiovet pro zvířecího
mazlíčka a Probiosan pro vás.
PROBIOVET A PROBIOSAN
Členská cena balíčku: 449 Kč, 20 bodů, ušetříte 79 Kč
Zákaznická cena balíčku: 583 Kč, ušetříte 103 Kč
Detaily o produktech včetně doporučeného dávkování přípravků
naleznete na webu.
Platnost akce: od 1. března do 31. března 2015 nebo do vyprodání zásob
Na programu jsou
obnova srsti
a příprava na početí
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
PO NEPŘÍLIŠ VYVEDENÉ ZIMĚ VŠE NAHRADIL ÚNOR.
A to je dobře, protože je větší pravděpodobnost, že jaro
začne včas a bez zbytečných návratů zimy. Jde ale pouze
o pravděpodobnost, proto musíme počítat se vším.
V každém případě začínají zvířata měnit srst. Nastupuje
období chlupů, které jsou snad všude. S tím nám žádné
preparáty nepomohou. Jedinou možnost představuje česat,
česat a vyčesávat. Proces můžeme urychlit podáváním
Gynevetu a Omegavetu, které přispívají k vypadávání
poškozené a odumřelé srsti. Jednotlivé přípravky můžeme
použít samostatně, ale nejlepšího efektu dosáhneme
současným podáváním.
Obrovským bonusem bude obnova pokryvu těla kvalitní
sametově lesklou srstí. Uplatníme také šampon Epivet, který
DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA V BŘEZNU
» Gynevet, Omegavet: pro snadnější obnovu srsti
» Regavet, Probiovet: podpora metabolických funkcí
» Etovet, Virovet: zvládání viróz
» Kingvet, Gynevet: příprava na páření
PRODUKTY MĚSÍCE
urychlí uvolnění staré srsti z kůže a odstraní přetrvávající
pach samice po říji, která v tomto období bývá nejčastější.
Není zrovna žádoucí venčit svoji fenečku v doprovodu
několika žádostivých psích donšajnů.
Nastupující jaro je ve znamení zeleně. Proto určitě
nezapomeneme na ošetření svého mazlíčka Regavetem
doprovázeným Probiovetem. Tato kúra obnoví metabolické
funkce těla, které během zimního období vždy doznají
újmy. Poruchy trávení se v tomto období objevují častěji
než v jiných obdobích roku. Také nahromaděné metabolity
kyselé povahy, jež se největší měrou podílejí na syndromu
jarní únavy, jsou touto regenerační dvojkou velmi snadno
zvládnutelné.
Cytovet působí okamžitě přímo na odstranění kyselého
prostředí. Ovšem bez hlavního preparátu, kterým je
Regavet, jsou účinky více méně dočasné. Určitě se uplatní
i Biomultivet, který zvýší účinnost Regavetu více než
o polovinu. Chladné noci a časté střídání teplot představují
zátěž imunitního systému. »
13
» Sluneční záření ještě nemá svoji dezinfekční schopnost na
potřebné úrovni a průměrné teploty kolem 10 °C otvírají
prostor virovým infekcím, které jsou ihned v počátcích
příznaků (nenadálá únava, změny obvyklého chování
a markantní symptom kýchání) snadno zvladatelné pomocí
Etovetu. Infekce chladnějšího období (průměrná teplota 4 °C)
lépe reagují na Virovet.
Nastává také období rozmnožování. Lze připravit plemenné
zvíře na bezproblémové početí, graviditu a následný porod.
Ale je nutné přípravu provést v dostatečném předstihu.
U samce je to jednoduché. Jak na tvorbu spermií, jejich
dozrávání, tak i na schopnost oplodnit samici použijeme
Kingvet. Ovlivnit počet spermií u samce je složitější.
Spermie samce se tvoří několik měsíců až půl roku podle
druhu zvířete. A množství nově vytvořených buněk
ovlivňuje Gynevet. Proto Gynevet podáváme samci již
půl roku před plánovaným připouštěním. Kingvet pak
následuje nejlépe ve dvou fázích. Za tři měsíce po Gynevetu
k podpoře dozrávání spermií a následně poslední měsíc před
plánovaným početím. »
PRODUKTY MĚSÍCE
Chladné noci a časté
střídání teplot
představují zátěž
imunitního systému.
Sluneční záření ještě
nemá svoji dezinfekční
schopnost na potřebné
úrovni a průměrné
teploty kolem 10 °C
otvírají prostor virovým
infekcím.
14
» U samice postupujeme přesně opačně. Nejprve je nutné
v předstihu korigovat případné nedostatky vejcovodů, dělohy,
děložního krčku. K tomu poslouží Kingvet, který posílí
svalovinu těchto tkání a orgánů a rovněž upraví potřebným
směrem kvalitu sliznic pohlavního systému. Nejlépe měsíc
před početím pak podáváme Gynevet na normalizaci
hormonálního systému, odstranění případného stresu a také
k větší přítulnosti samice a její ochotě k páření. Všechny
PRODUKTY MĚSÍCE
hlavní preparáty by měly být podávány před zabřeznutím.
V době březosti je zde teoretické nebezpečí ovlivnění vývoje
plodu (zatím nebylo nikdy potvrzeno), proto je v době březosti
možné podávat pouze pomocné preparáty. Za nejvhodnější
považujeme Skelevet, Fytovet, Biomultivet a Probiovet. Ty je
možné podávat bez obav každé gravidní samici. Jaro se nese
ve znamení mláďat, tak ať se batolí kolem nás.
15
Vězni pro ptáky
TEXT: RED, FOTO: ZOO BRNO
v rámci Programu zacházení s cílem rozvíjení sociálního
cítění a podpory snahy o nezištnou pomoc druhým.
Na košících pracovali čtyři odsouzení.
Nová hnízda budou využita pro účely odchovu ptáků
v Zoo Brno. Vedení zoologické zahrady očekává další
spolupráci s ostrovskou věznicí.
ZOO BRNO ZÍSKALA NA ZAČÁTKU ÚNORA NOVÉ
KOŠÍKY PRO HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ DÍKY NEOBVYKLÉ
SPOLUPRÁCI S VĚZNICÍ OSTROV.
Kurátor chovu ptáků, Petr Suvorov, převzal od pracovníků
oddělení výkonu trestu Věznice Ostrov sponzorský dar
vyrobený odsouzenými. Hnízda upletená z pediku vznikla
DĚNÍ V ZOO
16
Náhradní výživa
pro zvířecího kojence
TEXT: RED
INGREDIENCE:
» 800 ml plnotučného mléka
» 200 ml neslazeného
kondenzovaného mléka
» 1 kus vaječného žloutku
»1
kávová lžička másla
»3
kávové lžičky glukózy (Glukopur)
»2
ml sirupu Spofavit
Přidáme-li máslo nejprve do mléka, bude se velmi těžce
rozmíchávat. Štěňátka přikrmujeme tímto mlékem ohřátým
na 30 až 35 °C. Musíme upozornit, že nejde o plnohodnotnou
náhradu za mateřské mléko. Chybí mateřské protilátky,
které vytvářejí prvotní imunitu mláděte. Proto tento příkrm
používejte pouze v nejvyšší nouzi a je-li to možné, až od týdne
stáří.
Protože pro dospělé psy i kočky již máte dostatečné množství
receptů, které je možné střídat s tím, že vaši zvířecí svěřenci
budou mít pestřejší jídelníček než mnozí lidé, musíme
se podívat také na ty nejmenší. Jaro se nese ve znamení
rození a může se stát, že fence dojde mateřské mléko.
V tom případě nezbývá než náhradní výživa. Vyzkoušejte
následující recept.
Je dobré rozmíchat spolu nejprve ty nejhustější komponenty
(máslo, žloutek, kondenzované mléko) a teprve potom přidat
plnotučné mléko a zbývající součásti. Máslo by mělo mít
alespoň pokojovou teplotu anebo jej můžeme rozpustit, ale
nesmí být horké.
VAŘÍME ZVÍŘATŮM
17
Březnové svátky:
Slaví Madonna,
Whiskey i Romeo
TEXT: SDB
Možná doma chováte psíka nebo kočičku slavného jména.
Podívejte se do kalendáře, který připravuje server centrum.cz,
jestli byste zrovna v březnu neměli nakoupit dost pamlsků.
Den
v kalendáři
Slaví například kocouři jménem Whiskey. Z jména je patrné,
že se jedná o irskou, a nikoliv skotskou (whisky). Tak pozor na
faux-pas při pořízení láhve.
Den
v kalendáři
Den
v kalendáři
1. 3.
Perry
Whiskey
12. 3.
Babeta
Zita
23. 3.
Filip
Amálka
2. 3.
Missi
Eliáš
13. 3.
Roxy
Snoopy
24. 3.
Falco
Elis
3. 3.
Punťa
Mikeš
14. 3.
Bona
Angela
25. 3.
Baryk
Yoko
4. 3.
Akim
Tom
15. 3.
Rol
Felix
26. 3.
Cid
Bára
5. 3.
Sally
Alice
16. 3.
Besi
Charlota
27. 3.
Dino
Minda
6. 3.
Bea
Samson
17. 3.
Raf
Bublina
28. 3.
Asman
Miriam
7. 3.
Tedy
Inka
18. 3.
Dixi
Tina
29. 3.
Aram
Romeo
8. 3.
Sára
Bert
19. 3.
Ben
Caruso
30. 3.
Aram
Sigi
9. 3.
Aida
Lotynka
20. 3.
Oskar
Jerry
31. 3.
Bob
Sandy
10. 3.
Alík
Carmen
21. 3.
Nelly
Madonna
11. 3.
Sisi
Edmond
22. 3.
Abík
Majka
KALENDÁŘ
18
Poraďte se.
Čekají na vás
proškolení specialisté.
POTŘEBUJETE SE PORADIT s užitím produktů veterinární
řady Energyvet? Obraťte se na profesionály na kontaktních
místech v Čechách i na Moravě.
PORADNY V PRAZE
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák Majerčinová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Freyova 235/7, Praha 9
Objednávky konzultací na tel. 739 084 356
Klubu Energy – Alena Pávková
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Řeznická 6, Praha 1
Objednávky konzultací na tel. 224 934 642
PORADNA V OLOMOUCI
Veterinární poradna klubu Energy – Jana Indrychová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Energycentrum – Dolní náměstí 16, Olomouc
Objednávky konzultací přímo v Energycentru nebo na
tel. 777 225 517
PORADNA V PŘÍBRAMI
Veterinární poradna – MVDr. Jiří Korecký
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Žižkova 489, Příbram
nebo Bubovice 68, Březnice
Objednávky konzultací: 775 643 640
nebo [email protected]
RADY A PORADY
PORADNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Veterinární poradna – Petra Prokopcová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Apatyka – Česká 18,
České Budějovice
Objednávky konzultací přímo v Apatyce
nebo na tel. 777 245 573
PORADNA V ŘÍČANECH
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Osiková 226/3, Říčany
Objednávky konzultací: 605 780 690, 323 631 877
nebo [email protected]
PORADNA V NAPAJEDLECH
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Na kapli 1622, Napajedla
Objednávky konzultací: 723 446 021
nebo [email protected]
PORADNA V HRADCI KRÁLOVÉ
Veterinární poradna – MVDr. Milena Martincová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: ZooVET, Labská Louka 650, Hradec Králové
www.zoovet.cz
Objednávky konzultací: 732 512 181, 495 262 144
nebo [email protected]
E-mailová konzultace: [email protected]
19
» PORADNA VE VELVARECH
Veterinární poradna – MVDr. Ivan Soukup
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Pražská 58, Velvary
www.veterinavelvary.cz
Objednávky konzultací: 315 761 019
PORADNA V PRACHATICÍCH
Veterinární poradna – MVDr. Petr Hrabák
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Menšíkova 1156, Prachatice
www.mvdrhrabak.cz
Objednávky konzultací: 388 317 544
nebo [email protected]
PORADNA V TÁBOŘE A SEDLČANECH
Veterinární poradna – MVDr. Martin Pán
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Nám. Mikuláše z Husi 42/3, Tábor
Objednávky konzultací: 722 185 213 nebo [email protected]
Místo konzultace: Nádražní 95, Sedlčany
Objednávky konzultací: 722 658 031 nebo [email protected]
PORADNA V DOMAŽLICÍCH
Veterinární poradna – MVDr. Linda Hynčíková Birnerová
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: 28. října 296, Domažlice
www.L-VET.cz
Objednávky konzultací: 604 489 477
PORADNA VE STARÉM MĚSTĚ
Veterinární poradna – MVDr. Miroslava Svobodová
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: náměstí Hrdinů 14, Staré Město
Objednávky konzultací: 731 616 901
PORADNA V HOŘOVICÍCH
Veterinární poradna – MVDr. Michaela Gerychová
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Obránců míru 580/10, Hořovice
Objednávky konzultací: 602 350 669, 311 513 617
nebo [email protected]
PORADNA V TÁBOŘE
Veterinární poradna pro malá zvířata – MVDr. Lucie Míková
Konzultace: http://eshop.zivocich.com/veterinarni-poradna
PORADNA VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna – MVDr. Petra Domesová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Veterinární ošetřovna, Snozina 191,
Frýdlant nad Ostravicí
www.beskydvet.cz
Objednávky konzultací na tel. 776 792 394
PORADNA V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Veterinární poradna – MVDr. Martina Jůzová,
MVDr. Daniela Mustafa Ali
Termín konzultace: dle dohody
Místo konzultace: Na Kněžíně 36, Týnec nad Sázavou – Brodce
Objednávky konzultací: 733 703 518, 603 818 284
nebo [email protected]
RADY A PORADY
20
Modlitby byly vyslyšeny
Paní zdědí dvě samičky papouška, mají se k světu, ale neustále
opakují: „Nazdar! Jsme dvě coury. Nechcete se pobavit?“
A protože jí to hodně vadí, tak jde za knězem, zda by nepomohl.
Kněz se nejprve pohorší, ale vzápětí dostane nápad. Povídá paní:
„Mám doma dva vychované papoušky, samce. Naučil jsem je
modlit se, tak vám je na pár dní zapůjčím a třeba ti moji polepší
ty vaše.“ Tak se i stalo. Paní přinese papoušky domů a vypustí
je do klece k papoušicím. Okamžitě se ozve: „Nazdááár! Jsme
dvě coury. Nechcete se pobavit?“ Na to jeden papoušek odpoví:
„Kámo! Odlož růženec, naše motlitby byly vyslyšeny!“
BUĎTE V KONTAKTU
Energy Group, a. s.
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7,
Tel./Fax: + 420 283 853 853/854
[email protected],
www.energyvet.cz, www.eanimal.cz
CITÁT
Čím hlouběji prohlédneme utrpení,
tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.
– Jeho Svatost Dalajláma –
IKONY:
Ikona se stetoskopem označuje texty, které jsou určeny
především pro odbornou veřejnost.
Newsletter ANIMAL aktuálně vydává
společnost Energy Group, a. s.
Sta te se fanou
Texty: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D., Stanislav Břeň
Fotografie: Dreamstime (snímky bez popisků), archiv
Video: YouTube
DISTRIBUCE:
Elektronický měsíčník ANIMAL aktuálně si můžete objednat
na mailu [email protected]. Ke stažení zdarma je také na
Energyvet.cz nebo Publero.com.
y
Energyvet.CZ
KONTAKT
21

Podobné dokumenty

květen - EnergyVet

květen - EnergyVet specializovaná dieta, ale bez jakéhokoli efektu. Podávání antibiotik nevedlo k významnému zlepšení zdravotního stavu. Teprve podávání Pankreolanu vedlo k dramatickému zlepšení.

Více

jaro - EnergyVet

jaro - EnergyVet Vše se skládá dohromady, zásadní vliv má ale strava. Lidé jsou přesvědčeni, že granule představují nejlepší krmení, avšak už nečiní rozdíly. Nakoupí to, co je v akci pod heslem: Krmit takzvaně komp...

Více

červen - EnergyVet

červen - EnergyVet » Proto tímto měsícem nastává nejvhodnější doba pro uložení vápníku, fosforu, hořčíku, manganu a dalších stopových prvků do kostí na jejich využití organismem zvířete v době chladu podzimního a zi...

Více

únor - EnergyVet

únor - EnergyVet Brzy po ránu se surikaty před vchodem do nory sluní, protože v noci se teplota na poušti blíží nule. Teprve po zahřátí vycházejí na lov. Lovu a hledání potravy se věnuje

Více

Obrovský křižník světových moří Koně jsou antény na emoce

Obrovský křižník světových moří Koně jsou antény na emoce srovnaný. Kůň miluje vůdce, který za něj vše vyřeší, na kterého se mohou spolehnout. Dokážou vycítit, jestli takový jste. Lidé se hodně přetvařují, ale za deset minut poznáte, že mají spoustu bolís...

Více

Zpravodaj 1/2001 - Klub chovatelů hrubosrstých a

Zpravodaj 1/2001  - Klub chovatelů hrubosrstých a 80 ti letech si rád hodil flintič ku přes rameno a š el do polí. Když mu již chůze dělala potíž e, tak si sedl na lavič ku a vyprávěl mně o přírodě a o vš em, co k nípatří. Jemu vděč ím, ž e jsem m...

Více