Technical data

Komentáře

Transkript

Technical data
COBRA MK2
Tactical First Response Multi-Mission Mini UGV
Tactical first response
UGV for urban warfare
& homeland security
Improvised Explosive Device (IED) Neutralization
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)
Chemical / Radiological Detection
Increase Situational Awarnesess
Indoor & Outdoor Operations
www.eca-robotics.com
COBRA MK2
Tactical First Response Multi-Mission Mini UGV
General Characteristics
Operational Characteristics
Mobile Base
Inspection system
.
.
.
.
.
.
.
Battery
: 15 V li-ion
Endurance
: 2h 30 max
Max Speed
: 5 km/h
Size in mm
: 364 (L) x 392 (W) x 170 (H)
Platform Weight
: 6.1 kg
.
.
.
.
Front & back video camera & lighting system
Rearview camera system
Night vision capability
Microphone & speaker headset
Obstacle Clearance : 15 cm
Payload Capability
: 5 kg
Mission Modules
Control Station
. ISR module : 360° camera, marking mechanism
. EOD module : Disruptor support for: . ABL 3000 (L)
. 7” or 10” Touch screen controller
. Mini Joystick
. Low weight
: < 1.7Kg
. CBRN module : C/R sensors support, dosimeter
Working Range
. Radio
: up to 250 m
ECA ROBOTICS - fev 2012 - NAVARRO Imprimeur
. ABL 2000 (L)
. RE70 M3+
. Proparm 12.5
E C A
r e s e r v e s
t h e
r i g h t
t o
v a r y
t h e
s p e c i f i c a t i o n s
ECA ROBOTICS - Head Office, Project Management & Manufacturing Unit
262, rue des frères Lumière - Z.I. TOULON EST
83130 LA GARDE - France
Tel: +33 4 94 08 90 00 - Fax: +33 4 94 08 90 70
a n d
d e t a i l s
c o n t a i n e d
i n
t h i s
p u b l i c a t i o n
ECA ROBOTICS - Post Box
Rue des frères Lumière, ZI Toulon Est - BP 242
83078 Toulon Cedex 9 - France
web: www.eca-robotics.com - e.mail: [email protected]

Podobné dokumenty

katalogový list

katalogový list clinic oncology (ORKO). Both new buildings are linked to existing buildings which were partly renovated. On one hand the project includes construction works like a renovation and extension of the b...

Více

Termostat THC 02 projednotky HWD a TWE

Termostat THC 02 projednotky HWD a TWE V˘robce trvale zdokonaluje své produkty a vyhrazuje si proto právo kdykoli zmûnit jakékoli detaily t˘kající se produktu. Tato publikace je v‰eobecn˘m prÛvodcem instalací, pouÏitím a fiádnou údrÏbou ...

Více

VM ZINC PLUS

VM ZINC PLUS Pod Višňovkou 1661/31 140 00 Praha 4 - Krč

Více

zámkový panel vm zinc

zámkový panel vm zinc co do šíře rozteče, abychom vyhověli všem architektonickým požadavkům.

Více

Chemické jednotky Slovinska

Chemické jednotky Slovinska CBRN Def Bn. Od té doby se části dekontaminační roty 18. CBRN praporu zúčastnily téměř ve všech rotacích NRF. Obr. 3 Dekontaminace pomocí dekontaminačního kontejneru

Více

zde - Taktika 2015 - Univerzita obrany

zde - Taktika 2015 - Univerzita obrany MANAŽER, VELITEL, NEBO LEADER V OZBROJENÝCH SILÁCH? ............... p. 117 Břetislav ŠTĚPÁNEK a Pavel OTŘÍSAL PROJEKT VÝSTAVBY MEZINÁRODNÍ VOJENSKÉ ORGANIZACE JOINT CBRN DEFENCE CENTRE OF EXCELLENC...

Více