nery v průběhu letních měsíců reali

Transkript

nery v průběhu letních měsíců reali
● Dopravní podnik hlavního města
Prahy ve spolupráci se stavebními partnery v průběhu letních měsíců realizoval rozsáhlé rekonstrukce 4 pražských tramvajových tratí. K 1. září
2011 bylo opraveno celkem 4,5 km
tramvajových tratí. Celková hodnota
stavebních prací rekonstrukcí dosáhla
480 mil. Kč. Rekonstrukce tramvajové
trati Podolské nábřeží a tramvajové trati
Podbaba jsou spolufinancovány z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Rekonstrukce tramvajové
trati v Podbabě zahrnuje prodloužení
tramvajové trati ze stávající smyčky
Podbaba k místu plánované železniční
stanice Praha – Podbaba v délce téměř
400 m. Podrobnosti naleznete v zářijovém DP kontaktu.
_______________________________
● DPP ve čtvrtek 1. 9. 20011 představil
výboru
dopravy
ZHMP
projekt
uzavření metra turnikety. Základními
cíli projektu jsou omezení míry platební
nekázně
cestujících
a
zvýšení
bezpečnosti v metru. Navíc by se
uvolnily kapacity revizorů, kteří by mohli
zintenzivnit kontroly v povrchové
dopravě. Více se tématu budeme
věnovat v říjnovém DP kontaktu.
_______________________________
● V horní stanici petřínské lanovky v
srpnu DPP zahájil novou stálou výstavu o pražských lanovkách. V expozici si mohou nejen cestující, ale i návštěvníci Petřína prohlédnout řadu fotografií a zajímavých dokumentů z historie tří lanových drah, které zde jezdily.
Výstava také nezapomíná na letenskou
lanovku a tzv. pohyblivý chodník –
první pražský eskalátor. Některé
dokumenty jsou veřejnosti přístupné
zcela poprvé.
● Od 1. 9. 2011 je novým vedoucím
jednotky Informační technologie
DPP Josef Listík. Doposud pracoval
jako vedoucí IT na TSK hl. m. Prahy.
Kromě IT se zabýval dopravní telematikou a přenosem potřebných dat
směrem k veřejnosti, jako je například
obsazenost P+R parkovišť. V DPP se
zaměří na řízení odboru s podporou
externích dodavatelů.
_______________________________
● Dne 12. 9. 2011 v 10 hodin proběhne ve velkém sále Konferenčního
centra
ve
vnitrobloku
budovy
Sokolovská 217/42 volba dvou
nových členů dozorčí rady DPP z řad
zaměstnanců. Volba se uskuteční
prostřednictvím již zvolených volitelů
(Volební řád č. 1/2009 pro volbu nebo
odvolání členů dozorčí rady z řad
zaměstnanců DPP), kteří jsou voleni
podle předem stanoveného klíče 1:200,
tj. na každých 200 zaměstnanců
připadá jeden volitel. Kandidovat na
člena dozorčí rady mohl na základě
písemné přihlášky a vyplněného čestného prohlášení každý zaměstnanec
DPP, který je v době volby v pracovním
poměru k DPP nebo je zástupcem
nebo členem zástupce zaměstnanců
podle zvláštního právního předpisu.
Termín odevzdání přihlášek byl 29. 7.
2011. Přihlásilo se celkem 23 kandidátů, jejichž stručný profil byl
zveřejněn na intranetu DPP.
_______________________________
● DPP pořádá v sobotu 17. září 2011
Den otevřených dveří. Tentokrát bude
v rámci každoroční akce od 10 do 16
hodin otevřen veřejnosti areál depa a
dílen v pražské Hostivaři. Pro návštěvníky je připraven bohatý naučný i
doprovodný program. Na místo se mohou dopravit speciální linkou autobusu
z konečné metra Depo Hostivař.
9/2011 2. 9. 2011
● Dopravní podnik připravil v rámci
turné Kinobusu charitativní akci
Vzpomínka na vlak, který neodjel, při
které promítal oceněný dokumentární
film Nickyho rodina. Právě na 1. září
roku 1939 měl britský mladík Nicholas
Winton naplánován největší transport
židovských dětí do Anglie. Vypukla ale
2. světová válka. Transport už bohužel
neodjel a nepodařilo se zachránit na
250 lidských životů. V předchozích
transportech ale stihlo odjet více než
600 dětí. DPP ve spolupráci se
Židovským muzeem v Praze připravil
výstavku, kterou můžete do 25. září
2011 navštívit ve stanici metra Florenc.
Na fotografiích a dobových dokumentech si můžete připomenout Prahu
30. a 40. let 20. století z pohledu
židovských spoluobčanů.
_______________________________
● Před 75 lety, 29. srpna 1936, se
Praha stala prvním městem tehdejšího
Československa, které zavedlo do
svého systému městské hromadné
dopravy moderní trolejbus. První trať
vedla od střešovické vozovny přes
Ořechovku a Bořislavku ke kostelu sv.
Matěje. Během let 1947–55 byla postavena většina trolejbusové sítě a délka
trolejbusových linek dosáhla 67 km.
Další rozvoj trolejbusové dopravy byl
podmíněn výstavbou nových měníren,
na které ale nebyly k dispozici ani
stavební ani technické kapacity.
Výstavba tratí tak ustala doslova ze
dne na den. Na počátku šedesátých let
se v souvislosti s přípravou podpovrchového
dopravního
systému
přestalo do budoucna s trolejbusy
počítat. Poslední trolejbusy v Praze
dojezdily v roce 1972.

Podobné dokumenty

Úvod - Railvolution

Úvod - Railvolution První studie moderního období, které by odrážely pozdější průběhy tratí, byť v mírně pozměněné podobě, jsou až z první poloviny třicátých let. Po dlouhém hledání byla zvolena lokalita Střešovic a D...

Více

KINOBUS opět v BB Centru BB Centrum má nový CHODNÍK A

KINOBUS opět v BB Centru BB Centrum má nový CHODNÍK A zlepšovat a modernizovat areál tak, aby se Vám se zde líbilo. V poslední době jste si mohli povšimnout například nového přechodu přes komunikaci Michelská a chodníku v ulici Baarova. Věříme, že tyt...

Více

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013 Linka X 26 kopíruje linku tramvaje a jezdí pouze mezi stanicemi Dejvická – Divoká Šárka a zpět. Linka X 20 vás odveze z Dejvické pouze na Nádraží Veleslavín. Pokud chcete jet Podbabskou musíte využ...

Více

Nápojový lístek

Nápojový lístek Mošt vyrábí jako jediní v Čechách bez jakéhokoliv chemického ošetření, vlastně se jedná o jablečnou, neředěnou, nefiltrovanou a nepřislazenou šťávu. Jde o nápoj, který si v co nejvyšší míře uchováv...

Více

zpráva z výjezdního zasedání - Sdružení dopravních podniků ČR

zpráva z výjezdního zasedání - Sdružení dopravních podniků ČR Štrasburk má 450 tis. obyvatel, CTS je jediným dopravcem MHD na území města. Provozuje 4 tramvajové a 20 autobusových linek. Tramvajová doprava byla v Štarsburku zrušena v roce 1960, zhruba před 10...

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS…

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS… Řidič silničního vozidla má často během jízdy aktuálnější informace než disponent, což ho opravňuje ke změně plánované trasy. Pokud např. není zboží na zastávce ještě připraveno k naložení, ale bud...

Více