OPRAVA PÍSAŘSKÉ CHYBY

Transkript

OPRAVA PÍSAŘSKÉ CHYBY
OPRAVA PÍSAŘSKÉ CHYBY
v zápisu a usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 10.12.2012 od 17:30 hodin v obřadní síni radnice ve Starém Plzenci
V textu usnesení č. 18.05/2012 přijatému k bodu programu 8 c) „Záměr prodeje pozemků města za
Máchovou ulicí“ je špatně uvedeno parcelní číslo pozemku 379/3 namísto 378/3. Pozemek parc.
č. 379/3 v k. ú. Starý Plzenec neexistuje.
Správný text usnesení zastupitelstva města č. 18.05/2012 je následující:
schvaluje záměr města prodat části pozemků parc. č. 375/1, 375/32 a 378/3 v k. ú. Starý Plzenec
v lokalitě za Máchovou ulicí za účelem výstavby rodinných domků;
Za chybu se omlouváme.
Ing. Zdeněk Kugler v. r.
tajemník městského úřadu

Podobné dokumenty

Za krásnými melodiemi od severu k jihu

Za krásnými melodiemi od severu k jihu Město Starý Plzenec K-Centrum, městská knihovna a Kruh přátel hudby pořádá

Více

Anketa - zahradní kompostéry

Anketa - zahradní kompostéry odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v ...

Více

Nezkrácený článek Ing. Jiřího Chytila z čísla 2/2016 stahujte

Nezkrácený článek Ing. Jiřího Chytila z čísla 2/2016 stahujte V září 2013 začalo u Městského soudu v Praze hlavní líčení se mnou a dalšími úředníky MHMP. V  prosinci 2014 jsem byl pravomocně odsouzen Vrchním soudem v Praze k trestu odnětí svobody na  jeden a ...

Více