Pořízení domovních kompostérů pro

Transkript

Pořízení domovních kompostérů pro
Obec Vilémov, 407 80 Vilémov č.p. 172, IČO 00661769
___________________________________________________________________________
Dotazník k projektu „Pořízení domovních kompostérů pro obec Vilémov“
Vážení občané,
Obec Vilémov připravuje projekt na pořízení domácích kompostérů s využitím
dotačního příspěvku ze Státního fondu životního prostředí a Operačního programu
životního prostředí. V případě poskytnutí dotace budou kompostéry bezplatně předány
do domácností za účelem snížení produkce komunálního odpadu končícího v popelnicích
a následně na skládkách. V rámci projektu bude také pořízen štěpkovač, který si budete
moci dle potřeby zapůjčit.
Domácí kompostování je vhodným řešením pro předcházení vzniku bioodpadů –
biologicky rozložitelné zbytky se v tomto případě nedostávají do systému odpadového
hospodářství, ale jsou zpracovávány přímo v místě, kde se i následně využívají např. při
údržbě veřejné zeleně či zahrad.
Do kompostérů je možné uložit:
 odpad ze zahrady – např. posekaná tráva, opadané ovoce, drny, nadrcená dřevní
hmota.
 Bioodpad z domácností – např. zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové
sáčky, uvadlé květiny, rozdrcené vaječné skořápky, papírové kapesníčky, popel ze
dřeva, piliny.
Uvedené materiály je třeba míchat ve vhodném poměru.
Originální kompostér s dvojitým zámkem,
speciální provedení šikmého natočení prvků
půlkulatého tvaru – kompost nevypadává a
vzduch může proudit.
Dlouhou životnost zajišťuje tlaková impre gnace.
Smrk/borovice, tlakově impregnováno,
hhhhhhhhhhhhhhhh
robustní provedení kulatin o průměru 9 cm, kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
skládá se z 24 kulatin a 4 kuláčů. Výška
llllllllllllllllllllllllllll
kompostéru je 75 cm.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
k vyplnění na druhé straně

V případě zájmu o kompostér prosím vyplňte:
Jméno a příjmení:
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:
.......................................................................................................................................................
Telefon:
.......................................................................................................................................................
e-mail:
.
......................................................................................................................................................
Mám zájem o přidělení kompostéru o objemu (zakřížkujte požadovanou možnost a
požadovaný počet)
Označení
Rozměry (cm)
Objem (litr)
K 100
100 x 100
750
K 125
125 x 125
1 172
K 150
150 x 150
1 687
K 200
200 x 200
3 000
ks
Pro volbu správné
velikosti a počtu
kompostérů berte
v úvahu velikost
vašeho pozemku,
počet členů
v domácnosti a užitek
z kompostu na vaší
zahradě
Vyplněný dotazník, který je důležitým podkladem pro žádost, prosím, odevzdejte
na podatelně Obecního úřadu ve Vilémově nejpozději do 31. srpna 2016.
Elektronicky lze dotazník poslat na e- mail: [email protected]
Dotazník je také možné stáhnout elektronicky na stránkách obce: www.vilemov.cz
Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace.
Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku

Podobné dokumenty

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18 VILÉMOVSKÉ NOVINY, m sí ník zastupitelstva obce pro ob any obce Vilémov, okres D ín. ídí redak ní rada. Uzáv rka tohoto ísla 15. íjna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad. Adresa...

Více

Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18 VILÉMOVSKÉ NOVINY, m sí ník zastupitelstva obce pro ob any obce Vilémov, okres D ín. ídí redak ní rada. Uzáv rka tohoto ísla 15. b ezna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad. Adre...

Více

ARCODIVA UP 0135-2 131 Andrea Kalivodová

ARCODIVA UP 0135-2 131 Andrea Kalivodová působí zařazení Dvořákových Cigánských melodií. Vzhledem k to­ mu, v jakém kvantu nahrávek už existují, lze jen stěží přispět nějak nově k jejich interpretaci. Andrea Kalivodová se o to ani nesnaží...

Více

anketní lístek a formulář žádosti.

anketní lístek a formulář žádosti. Máte zájem o kompostér? Město Náměšť nad Oslavou uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na nákup domácích zahradních kompostérů z programu Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu město pro své občan...

Více

Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18 ZO schválilo, v souladu s usnesením . 117/2011, úhradu ve výši 14.939 K za vým nu radiátoru, vodovodních trubek a dve ních zárubní v rámci rekonstrukce rehabilita ní místnosti v objektu zdravotnick...

Více