Rozkládání odpadu

Komentáře

Transkript

Rozkládání odpadu
Ty a já
Rozkládání odpadu
A3
Klíčová aktivita:
Odhad doby rozkladu různých druhů odpadu
Cíle:
Žáci získají představu o rozložitelnosti odpadů, porovnávají různé druhy odpadů z hlediska
jejich rozložitelnosti.
Pomůcky:
Karty Rozkládání odpadu, různé druhy odpadu, lopatky
Klíčové pojmy:
Odpad, rozklad, rozkládání, tlení
Poznámka:
Tuto aktivitu je vhodné zařadit do metodiky MT3 Já a ty v přírodě, krok č. 3
Krok č. 1
Nejprve se žáky krátce diskutujte o jejich představách o rozkládání odpadu.
Co se děje s odpadkem, když ho zahrabeme?
►Rozkládá se neboli tlí.
Jak dlouho trvá, než se rozloží?
rozkladu závisí např. na teplotě, vlhkosti, či přístupu vzduchu. Obrovský význam mají tzv. rozkladači,
►Rychlost
organismy, které se odpadem živí nebo v něm žijí. Jsou to různé druhy bezobratlých živočichů, roztoči, mnohonožky,
brouci, chvostoskoci a mnoho bakterií.
Krok č. 2
Rozdělte žáky do skupin, do každé skupiny dejte sadu kartiček. Úkolem žáků je seřadit druhy odpadků podle rychlosti jejich
rozkladu a přiřadit ke každému správný časový údaj.
►Řešení:
Ohryzek od jablka
Papír
Slupka od banánu
Slupka od pomeranče
Vlněná ponožka
Krabice od nápoje bez hliníkové folie
Nedopalek cigarety s filtrem
16 dní
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku
7 let
15 let
Plechovka
Igelitový sáček
Plastový kelímek
Tetra-pack Sklo Pet lahev
Pěnový polystyren
15 let
25 let
70 let
100 let
Tisíce let
100 let
Desetitisíce let
Krok č. 3
Pokud máte prostor a čas, vybrané druhy odpadků zahrabejte pomocí lopatek do hloubky 20–30 cm. Místa označte tak,
abyste se k nim mohli po delším časovém intervalu vrátit.
www.evvoluce.cz
Ohryzek od jablka
16 dní
Papír
4 měsíce
Slupka od banánu
5 měsíců
Slupka od pomeranče
1 rok
Vlněná ponožka
1,5 roku
Krabice od nápoje bez hliníkové folie
7 let
Nedopalek cigarety s filtrem
15 let
Plechovka
15 let
Igelitový sáček
25 let
Plastový kelímek
70 let
Tetra-pack 100 let
Sklo Tisíce let
Pet lahev
100 let
Pěnový polystyren
Desetitisíce let

Podobné dokumenty

Biologie

Biologie Biologie Praktická cvičení z biologie - BiA1

Více

Article nr: 11980809 - ShipShape Promotions

Article nr: 11980809 - ShipShape Promotions Decorated product individual packaging: Decorated product multi packaging lever1: Qty deco product multi packaging level1: Decorated product multi packaging level2:

Více

Stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk.

Stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk. do okolí), naopak koncentrace škodlivých látek obsažených v organismech (DDT, pesticidy, těžké kovy, radioaktivní látky) se postupně zvyšuje směrem ke konzumentům 3. řádu - nauč se vysvětlit! Potra...

Více