leták web.cdr - Cesta životem bez bariér

Transkript

leták web.cdr - Cesta životem bez bariér
Pomoc dětem
s handicapem
Občanské sdružení Cesta životem bez
bariér
pomáhá dětem na invalidním vozíku.
Kutnohorská základní škola Jana Palacha
je již bezbariérová, nyní chceme pěti dětem
spostižením(Eliška,Nikolka, Marcelka, Matýsek,
Oldík) zajistit péči osobních asistentů. Díky
Vašemu pochopení to určitě dokážeme!
Co je osobní asistence?
Osobní asistence je název pro službu, která jakkoliv znevýhodněné osobě pomáhá začlenit se
maximální možnou měrou zpět do společnosti
a zůstat ve svém domácím prostředí. Osobní asistent podporuje dítě s handicapem při
všech činnostech, kde je odkázáno na pomoc
druhých. Osobní asistenti pracují s rodinou
dlouhodobě, nejedná se o jednorázovou nebo
krátkodobou asistenci.
Cíle služby
• zajistit dítěti rovné vzdělávací a
volnočasové příležitosti
• poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze
• podporovat dítě v rozvoji schopností a
dovedností na základě jeho individuálních
potřeb
• zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky
• umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném
prostředí
• zlepšit kvalitu života rodin dětí
s postižením
Dvojčata Eliška a Oldík se narodila předčasně. Celý
život budou odkázáni na pomoc druhých.
www.cestazivotembb.cz
Náš boj s osudem
Eliška a Olda se narodili předčasně ve 27. týdnu těhotenství. Dívka vážila 850 gramů a chlapec 1050. Ačkoliv se narodili v listopadu, teprve
ke konci února si je rodiče mohli vzít domů.
Dvojčata byla od začátku sledována na dětské
neurologii. Kolem jejich jednoho roku jim byla
diagnostikována dětská mozková obrna.
Kromě domácího cvičení, kdy k v ojtově metodě
a posilování přibylo cvičení podle bobatha,
dvojčata protahují nohy ve vertikalizačním
stojanu a také je posilují jízdou na speciální
tříkolce. Jednou týdně jezdí na plavání a na
hiporehabilitaci.
Děti pravidelně docházejí na ortopedické, neurologické a oční vyšetření. Oba už prodělali
několik operací a stím související nepříjemná
vyšetření. Ani jeden z nich zatím sám nechodí,
ale s pomocí chodítka to pomaličku začínají
zkoušet.
Eliška s osobní
asistentkou, která
ji bude doprovázet
po celou školní
docházku.
Děti musí denně provádět různá rehabilitační cvičení.
S asistentkami na tábor!
Co je dětská mozková
obrna?
Eliška už má za sebou první třídu a s pomocí
osobní asistentky ji zvládla velice dobře. Olda
loni navštěvoval s asistentkou mateřskou
školku. Odklad do školy dostal z důvodu
horší motoriky a špatného mluvení, proto také
dochází na speciální logopedii.
Dětská mozková obrna (DMO) označuje skupinu chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se
objevuje v několika prvních letech života.
Obě děti minulý rok absolvovaly příměstský
tábor s maminkou a letos poprvé jely samy
s asistentkami na integrační tábor, který
pořádalo naše občanské sdružení.
Obě děti, i přes svůj handicap, jsou velmi
společenské a optimistické. eliška ráda zpívá,
kreslí, hraje na fétničku a miluje koně. Olda
rád hází míčkem a sleduje jakékoli sportovní
přenosy.
Děkujeme!
V občanském sdružení máme několik dětí, kterým
musí rodiče doplácet na služby osobního asistenta. Pomozte, prosím, dětem s postižením,
aby se o sebe díky dopomoci osobního asistenta dokázaly lépe postarat. Děkujeme za
Vaši podporu!
Eliška může hrát na
fétnu, ale většina
ostatních předmětů
musí být ergonomicky upravena.
Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadného
držení trupu a končetin je porucha vývoje nebo
poškození motorických oblastí mozku.
DMO je choroba, která se nedá vyléčit. Pomocí
léčby většinou lze příznivě ovlivnit kvalitu života
dítěte. mnohé z těch, které byly včas a správně
léčeni, mohou vést téměř normální život.
většina nemocných dětí s DMO bez těžšího
mentálního postižení se může integrovat do
kolektivu svých vrstevníků, může navštěvovat
mateřskou školku i “normální” školu.
Váš dar umožní:
20 000 korun stojí osobní asistent pro obě
děti na rok
4 153 korun stojí dětský nástavec na WC
1 000 korun stojí osobní asistent na měsíc
737 korun stojí psací pták, pomůcka
usnadňující psaní
500 korun stojí speciálně vybavený školní
penál
316 korun stojí jídelní příbor
s ergonomickou rukojetí
300 korun stojí speciální protiskluzová
podložka
Na dary můžete získat úlevu na dani z příjmu.
č.ú.: 2500063840/2010
Paběnice 75, 286 01 Čáslav, e-mail: [email protected],
kontaktní osoba: mgr. Petra Hnátová, tel. 739 619 288.
Dvojčata dovádějí v bazénku se starším bráškou.
Eliška a Olda za sebou mají mnoho operací.