ENERGIE-OBCE-GEM 1 - Energy Centre České Budějovice

Transkript

ENERGIE-OBCE-GEM 1 - Energy Centre České Budějovice
ENERGIE-OBCE-GEM
Zpravodaj
6
červen 2014
Vážení představitelé měst a obcí Jihočeského
kraje,
Přehled akcí, které proběhly v rámci
projektu ENERGIE-OBCE-GEM roce 2014
Energy Centre České Budějovice Vás spolu
s Magistrátem města České Budějovice a
společností E.ON srdečně zvou na poslední akci
pořádanou v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM.
Jedná se o seminář na téma Dotace z programu
Nová zelená úsporám – jak být úspěšný při
podání žádosti, určený pro širokou i odbornou
veřejnost.
4. 2.
Seminář energetického poradenství
seminář pro širokou veřejnost i podnikatele ve
Slavonicích
3. 4.
Informační akce ÚEK Velešín
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany města Velešín
7. 4.
Informační akce ÚEK Černá v Pošumaví
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany obce Černá v Pošumaví
9. 4.
Informační akce ÚEK Trhové Sviny
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany města Trhové Sviny
10. 4.
Informační akce ÚEK Mokrý Lom
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany obce Mokrý Lom
14. 4.
Informační akce ÚEK Nové Hrady
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany města Trhové Sviny
17. 4.
Informační akce ÚEK Planá nad Lužnicí
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany města Planá nad Lužnicí
5. 5.
Informační akce ÚEK Adamov
informační akce ohledně územní energetické
koncepce s občany obce Adamov
3. 6.
Závěrečná konference EGEM
závěrečná konference pro města a obce,
uskutečněná pod záštitou hejtmana Jihočeského
kraje
13. 6.
Exkurze „Konkrétní příklady
nízkoenergetického stavění III“
exkurze do Horního Rakouska pro širokou veřejnost
Seminář se bude konat ve čtvrtek 26. 6. 2014 od
18:00 hod. v E.ON Poradenském centru v Českých
Budějovicích.
Ing. Karla Ferinová, specialista Státního fondu
životního prostředí, seznámí účastníky semináře
s podmínkami dotačního programu Nová zelená
úsporám a s náležitostmi, které jsou nezbytné pro
úspěšné podání žádosti a získání dotace. Zájemci
budou mít možnost seznámit se se vzorovými
projekty a s postupem při podání žádosti o dotaci
on-line. Součástí semináře bude i zodpovězení
konkrétních dotazů a individuální konzultace. Více
informací naleznete na www.eccb.cz.
.
Akce je bezplatná, občerstvení zajištěno.
Jeden vylosovaný účastník získá bezplatné
měření úniků tepla z budovy termovizní
kamerou.
26. 6. Seminář „Jak uspět se žádostí o dotaci
z programu Nová zelená úsporám?“
seminář pro širokou veřejnost v Českých
Budějovicích
Seminář energetického poradenství Slavonice
V úterý 4. 2. 2014 proběhl ve Spolkovém domě ve
Slavonicích seminář „Vytápění domů a bytů a solární zařízení pro ohřev teplé vody a přitápění
v rodinných
domech“.
Ústředním
tématem
semináře byly různé způsoby vytápění se
zaměřením na obnovitelné zdroje energie a
možnosti jejich využití dle lokálních podmínek,
v tomto případě se jednalo zejm. o tepelná čerpadla
a solární kolektory. Odborní poradci Energy Centre
České Budějovice poskytli přehled aktuálních cen
energií a nastínili možnosti jejich úspor. Účastníci
semináře získali od odborníků z oblasti
stavebnictví, vytápění a úspor energií praktické
rady a informace na téma stavby, rekonstrukce,
zateplení a tepelné ztráty budov. Na závěr byly
zodpovězeny individuální dotazy a zájemcům bylo
poskytnuto bezplatné odborné poradenství.
Informační akce ÚEK
Ve všech sedmi městech a obcích Jihočeského
kraje, pro které byly v rámci projektu ENERGIEOBCE-GEM zpracovány územní energetické
koncepce (ÚEK), proběhly v průběhu dubna a
května informační akce pro občany. Zpracovatel
ÚEK na nich přítomné informoval o významu ÚEK
pro energetické hospodaření a úspory energií ve
městech a obcích a seznámil je s obsahem
jednotlivých akčních plánů. Schůzek se zúčastnili
rovněž energetičtí poradci ECČB, kteří účastníkům
prezentovali konkrétní možnosti úspor energií
prostřednictvím změny způsobu vytápění či
využitím vhodných materiálů a technologií při
výstavbě a rekonstrukci budov.
Závěrečná konference EGEM České Budějovice
Dne 3. 6. 2014 proběhla v sále krajského
zastupitelstva Jihočeského kraje pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
závěrečná konference projektu ENERGIE-OBCEGEM s názvem „Úspory energie, obnovitelné zdroje
a trvale udržitelný rozvoj Jihočeský kraj – Horní
Rakousko“.
Účastníky konference uvítal zástupce Jihočeského
kraje, Ing. Průcha.
Jednatelka ECČB Mgr. Ivana Klobušníková v úvodu
konference představila program hornorakouské
vlády „Energeticky úsporná obec“, jehož aktivity se
staly inspirací pro přeshraniční projekt ENERGIEOBCE-GEM a zhodnotila celkový průběh tohoto
projektu, který po třech letech dospěl do závěrečné
fáze. Mezi hlavní výstupy projektu ENERGIEOBCE-GEM patřilo zpracování sedmi územních
energetických koncepcí. O jejich významu pro
města a obce na konferenci promluvil zástupce
zpracovatele, společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., Ing.
Daniel Bubenko. S konkrétními zkušenostmi se
zpracováním ÚEK přijel na konferenci představitel
jedné z jihočeských obcí, které se do projektu
zapojily, starosta města Planá nad Lužnicí Ing. Jiří
Šimánek. Se zkušenostmi dorazili na konferenci
rovněž představitelé hornorakouských měst a obcí,
zapojených do programu „Energeticky úsporná
obec“, Welsu, Eberstalzellu a Thalheimu. Po
prezentaci Hornorakouského svazu pro úspory
energií s titulem „Program Energeticky úsporná
obec v Horním Rakousku“ v podání Mag. Andrey
Kohut následovaly prezentace představitelů výše
zmiňovaných hornorakouských měst a obcí. Město
Wels, ve kterém každoročně probíhá Veletrh úspor
energií a mezinárodní konference Dny udržitelné
energie reprezentovali představitelé magistrátu pan
Peter Ströher a pan Wolfgang Heindl. Se svými
zkušenostmi
se
zapojením
do
projektu
hornorakouské vlády „Energeticky úsporná obec“
seznámil účastníky i starosta obce Eberstalzell pan
Gerhard Ehrengruber, na kterého navázal se svou
prezentací „Energeticky úsporná obec Thalheim bei
Wels“ starosta městyse pan Andreas Stockinger.
Exkurze do Horního Rakouska „Konkrétní
příklady nízkoenergetického stavění III“
V pátek 13. 6. 2014 proběhla (v rámci projektu
poslední) celodenní exkurze pro širokou veřejnost.
Směřovala do Horního Rakouska a jejím cílem byly
nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Účastníci
si měli možnost nejprve prohlédnout jak exteriér,
tak interiér zajímavě řešeného domu v obci
Kefermarkt, postaveného ve svahu a skýtajícího
neobyčejný pohled na okolní krajinu.
Polední přestávku strávili účastnící exkurze v obci
Pregarten. Nejen zde, ale po celou dobu trvání
exkurze měli zájemci možnost obracet se s dotazy
na přítomné poradce z ECČB.
Jednalo se o stavbu v nízkoenergetickém
standardu, s obytnou plochou 170 m². Dům byl
v roce 2010 postaven jako dřevostavba za použití
ekologických materiálů – tepelné izolace z celulózy
a ovčí vlny, hliněné omítky. Na jeho střeše je
umístěno 22 m² solárních kolektorů a fotovoltaické
panely. Mezi zajímavosti vnitřního vybavení patří
kuchyňský sporák na pelety, venkovní kolorit
vhodně dotváří přírodní bazén.
Třetím navštíveným objektem byl pasivní dům
s obytnou plochou 125 m², rovněž v Engerwitzdorfu. Majitelé i v tomto případě již od počátku
kladli důraz na propojení s přírodou. Dům obklopuje
biozahrada, do jejíž vegetace je zasahováno jen
minimálně. Spolu s dřevěnými prvky tvoří
harmonický celek, který dokázali ocenit zejména
příznivci přirozené vegetace.
Prosklené stěny domu zakrývají ve slunných dnech
venkovní rolety, dům je vybaven řízeným větráním
s rekuperací, doplněným tepelným čerpadlem
vzduch – vzduch. Doplňkovým zdrojem tepla jsou
kachlová kamna. Fotovoltaika na střeše slouží také
k dobíjení elektromobilu.
Dalším
bodem
programu
byla
návštěva
nízkoenergetického
rodinného
domu
v obci
Engerwitzdorf. Rozsáhlé prosklené plochy domu
s obytnou plochou 366 m² umožňují dostatečné
osvětlení vnitřních prostor až do pozdních
večerních hodin, přičemž předsunutá střecha
zároveň zabraňuje slunečním paprskům v
nežádoucím přehřívání. Dům z roku 2008 je
vytápěn dřevem, ale jeho majitelé počítají do
budoucna i s možností jiných způsobů vytápění. Ani
zde nechybí střešní solární kolektory, venkovní
jezírko a přírodní bazén.
Součástí všech realizovaných akcí byla distribuce
brožur a informačních materiálů, vydaných v rámci
projektu ENERGIE-OBCE-GEM.
Úspory energie pro města a
obce
Publikace by měla sloužit jako
pomůcka i jako inspirace pro
zástupce měst a obcí a pracovníky
městských a obecních úřadů, kteří
mají možnost rozhodovat o současném
i
budoucím
vývoji
energetických
potřeb
v obci.
Úspory energie do kapsy
Problematika zateplení budov,
staveb
v pasivním
a
nízkoenergetickém standardu, průkazy
energetické náročnosti budov,
vytápění, tepelná čerpadla a
rekuperace
jsou
nejčastějšími
dotazy, se kterými se na poradce
ECČB obrací široká veřejnost, pro
kterou jsou určeny Úspory energie
do kapsy.
Šetříme energii doma i ve škole
Na
dobrodružnou
cestu
za
úsporami energií, doprovázenou
řadou
informací
o
vzniku,
proměnách
a
konkrétních
možnostech úspor energií, se
mohou vydat žáci ZŠ.
„Vše“, co jste chtěli vědět
o úsporách energií
Z širokého tématu úspor energií
jsme se pokusili shrnout to
nejdůležitější do brožury určené
studentům SŠ a VŠ. Brožuru lze
přesto chápat pouze jako okénko
do problematiky, která si zaslouží
hlubší zájem a studium.
Všechny výše uvedené publikace jsou v plném
znění zdarma ke stažení na www.eccb.cz nebo
v tištěné podobě k vyzvednutí v kanceláři Energy
Centre České Budějovice v Českých Budějovicích.
Věříme, že aktivity realizované v rámci projektu
ENERGIE-OBCE-GEM jsou pevným základem pro
budoucí spolupráci nejen mezi Energy Centre
České Budějovice a jednotlivými městy a obcemi
Jihočeského kraje, ale i mezi hornorakouskými a
jihočeskými partnery. Vaše registrace k odběru
aktualit na internetových stránkách ECČB je i
nadále aktivní a v případě, že od nás informace o
plánovaných aktivitách nedostáváte, máte kdykoliv
možnost se k odběru aktualit na www.eccb.cz
zaregistrovat. Získáte tak přehled o akcích, které by
Vás mohly zajímat a o projektech, do kterých byste
se mohli zapojit.
Bezplatné a nezávislé poradenství v oblasti úspor
energií, výstavby a rekonstrukcí budov a platné
legislativy poskytuje ECČB nejen v rámci projektu
ENERGIE-OBCE-GEM. I nadále můžete využít
osobního poradenství v kanceláři ECČB nebo
položit dotaz telefonicky či písemně (viz formulář
internetového poradenství na www.eccb.cz). Výčet
bezplatných služeb, jakož i ceník služeb
zpoplatněných, naleznete na www.eccb.cz.

Podobné dokumenty