SZ 9.4.2016

Transkript

SZ 9.4.2016
SMÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov
.
ročník 16/číslo 795
9. dubna 2016
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
Dopoledne .
9,3o hodin
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy
Vede Petr Poldauf
Téma úkolu: „Začátek Ježíšovy služby“
společná píseň č. 299 „Mám v srdci plno radosti“
modlitba
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace
společná píseň č. 196 „Pro Ježíše nikdy neváháme
modlitba
10,3o – 10,45 hodin
Přestávka
10,45 hodin
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš
společná píseň č. 10 „Ze srdce hloubi“ (v sedě)
Sborová oznámení
společná píseň č. 272 „Otče v nebi“
modlitba
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
Příběh pro děti – Martina Hýbl
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor
Čtení z Bible – 1 Tesalon 4,1-8 – Ilona Hudová
tichá modlitba
Kázání z Božího slova – Josef Cepl
Téma: „Tvůj bratr Ábel“
chvíle ke ztišení – hudební přednes – Věra a Jan Kubíkovi
A. P. Borodin: Intermezzo
společná píseň č. 265 „Tam, kde v Páně jménu“
modlitba
závěrečná píseň č. 284 „Kéž nás vede"
tichá osobní modlitba
každou sobotu od 10:45 hodin živě s obrazem www.bohosluzbyonline.cz
Oznámení
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor
-Dnes bude z Písma sloužit br. Josef Cepl
-Příští sobotu 16.4. z Božího slova bude sloužit s. Soňa Sílová
-V sobotu za dva týdny 23.4. budeme slavit 20. výročí činnosti
Klubu Pathfinder oddílu Penguins v našem sboru.
Zamyšlením z písma bude sloužit br. Josef Dvořák.
Prosba o pomoc s přípravou pohoštěním k příležitosti
20. výročí KP Penguins spojeného s Agape
(více dále ve Zpravodaji nebo u S. Dolejše)
-Dnes 9.4. se uskuteční odpoledne DSŠ pro děti
(více informací u vedoucí DSŠ P. Bulejčíkové)
-Ve čtvrtek 14.4. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod
-Příští týden 16.4. jste zváni na setkání KD+ a K1
(více dále ve Zpravodaji)
-V neděli 17.4. jste zváni na výlet TOMů
“Lehkost motýlích křídel, Fata Morgana”
(více dále ve Zpravodaji nebo u předsedy R. Zelenky)
-V neděli 25.4. jste zváni na výlet pořádaný oddělením KD
(více dále ve Zpravodaji nebo u manželů Kapounkových)
-Sbírka z minulého týdne: sbor: Kč 6 929,-; misie: Kč 2 979,-;
FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; Adra: Kč 0,13. sobota: Kč 800,-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry,
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace.
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru.
Prosíme, vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny.
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel
V období 10.-16.4.2015 oslaví narozeniny:
Cepl Ondřej (10.4.); Stejskal Roman (10.4.); Sugay Sergii (10.4.);
Randýsek Vítězslav (11.4.); Balcarová Renata (11.4.); Kubíková Jana (12.4.);
Táborská Miloslava (13.4.); Trněný Radek (13.4.); Černá Marija (14.4.);
Kronychová Hana (15.4.);
všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let.
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl.
VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, …
SOBOTNÍ ŠKOLA - ÚVOD DO ČTVRTLETNÍHO TÉMATU
Milí učitelé a studenti sobotní školy,
připomínám, že příští sobotu - tedy 16. 4. - se sejdeme v 8:00 v učebně, abychom se
s bratrem Danielem Horničárem Ph.D., učitelem Teologického semináře, ponořili
hlouběji do Matoušova evangelia. Věřím, že toto setkání pomůže nejen učitelům s
přípravou, ale všem zájemcům poskytne lepší porozumění studovaného tématu.
Všichni jste srdečně zváni
Alena Heczková
vedoucí oddělení sobotní školy
Zpráva pro KD+
Všichni, kteří se chcete dozvědět něco zajímavého ze světa, udělejte si čas příští sobotu
tj. 16.4. od 14 hod. Pod vedením br. J. Kohúta procestujeme světem zajímavostí křížem,
krážem. Určitě se dobře pobavíme a po "výletu" budeme mít ještě čas na osobní sdílení.
Mája Drejnarová
Setkání KD
Milí bratři a sestry.
Zveme vás na setkání KD v neděli dne 25. 4. 2016. Pojďte s námi na jarní procházku
Vlašimským parkem. Děti si mohou vzít koloběžky. Ukončení procházky v místní
rodinné cukrárně. Sraz v 10 hod. u Vlašimského parku v neděli dne 25 4. 2016.
Informace u manželů Kapounkových. Pozvání je pro všechny členy sboru PrahaSmíchov.
Těšíme se na vás!
Petra a Jiří Kapounkovi
Milé sestry a bratři
Dne 23.4. (sobota) proběhne v našem sboru celodenní program k 20. výročí
založení našeho smíchovského oddílu KP Penguins. V rámci této akce je
plánováno též Agapé. Prosíme tímto nejen rodiče dětí z našeho oddílu, ale i další
ochotné sestry i bratry o pomoc s přípravou jakýchkoliv pochutin a dobrot pro
tuto příležitost. Odpovědnou osobou za organizaci Agape je br. Sam Dolejš.
Děkujeme - organizační tým
Milé ženy, sestry, přítelkyně,
rády bychom vás pozvaly na společné setkání žen v Praze na Smíchově, s pestrým
programem, který sjednocuje motiv odpočinku.
Dopoledne otevřeme téma duchovního odpočinku v kázání Lenky Lukáčové s názvem
„Travnaté nivy a bystré vody Ducha“. Odpoledne budeme mít možnost se sdílet, k čemuž
nám poslouží nejen připravená cukrárna. Odpolední program od 14:30 bude zaměřen
nejprve na duševní odpočinek – Markéta Jonczy si pro nás připravila přednášku
„Dopřejte své duši odpočinek“. A protože důležitý je odpočinek fyzický a aktivní, a to
nejen formou teorie, ale hlavně praxe, následovat budou workshopy, ze kterých jak
věříme, si jistě vyberete:
Umění exprese a relaxace (Eva Jendrulková), Relaxace v pohybu (Monika Navrátilová),
Židovské tance (Jana Kubínová), Scrapbooking (Jitka Michalcová) a Duchovní písně
(Michaela Kočnarová). Pro první dva jmenované workshopy doporučujeme si s sebou
vzít pohodlné oblečení, pro workshop Židovské tance se vám bude hodit obuv vhodná k
tanci a dlouhá sukně.
Podrobný program a plakátek s pozvánkou najdete v příloze a také na zeny.casd.cz.
Pokud byste si přály pro váš sbor zaslat barevný plakátek, rády vám ho na vyžádání
pošleme.
Těšíme se, že společně prožijeme příjemné chvíle při získávání nových informací a
dovedností a budeme mít příležitost se opět vidět a sdílet se.
Váš organizační tým: Jitka, Lenka, Soňa, Áďa, Marcelka a Alenka.
Ohlédnutí za uplynulými měsíci Archy pomoci Praha
Milé sestry a bratři,
v Arše pomoci Praha máme za sebou další měsíce, kdy jsme se
setkávali se seniory a osobami se zdravotním postižením, které
jsme doprovázeli a pomáhali jim při řešení jejich sociální situace. Ať už se jednalo o
pomoc při hledání vhodných sociálních služeb a zařízení, vyřizování potřebných dávek a
dalších věcí na úřadě nebo např. o doprovod a poskytnutí potřebných informací. Jsem
ráda, že jsme v těchto situacích mohli být se seniory. V řadě případů jsme jednali také
s jejich rodinnými příslušníky, kteří o ně pečují a potřebují pomoci zajistit potřebné věci
či se v nějaké oblasti péče lépe zorientovat apod.
Od začátku tohoto roku jsme řešili či konzultovali situaci týkající se 16 seniorů či osob se
zdravotním postižením. Pomoc se dostala k lidem z našeho sboru, ale i sboru PrahaStrašnice a Bethany. Vážíme si také možnosti poskytnout pomoc i lidem mimo naše
církevní společenství.
V souvislosti s pomocí seniorům a osobám se zdravotním postižením se na nás můžete
obrátit na tel.: 737 385 530 nebo e-mail: [email protected]. Další informace
najdete na: www.archapomoci.eu.
Jana Bláhová koordinátorka Archy pomoci Praha
Staňte se dobrovolníkem pro ty, které to potěší
Zveme vás ke společnému setkávání s našimi seniory i během týdne. Nabídněte kus
svého volného času a staňte se dobrovolníkem. Můžete např. společně zajít na
procházku, popovídat si, věnovat se určité činnosti a zpříjemnit tak našim seniorům
čas. Máte-li zájem o zapojení do dobrovolnictví v našem sboru, ozvěte se na tel. číslo:
737 385 530 nebo na e-mail: [email protected].
Jana Bláhová Archa pomoci Praha www.archapomoci.eu
Co nového na síti
Začaly přenosy bohoslužeb se znakovým jazykem
V sobotu 2. 4. uspořádalo České sdružení sborů církve adventistů již 3. regionální setkání
se zájemci o službu lidem s postižením. Tentokrát bylo v Praze, v modlitebně na
Smíchově. Setkání bylo určeno pro ty, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci
nebo se o tuto službu zajímají. Dopolední bohoslužba i odpolední program se zároveň
staly ukázkou služby pro lidi s postižením. Poprvé se i díky přenosovému týmu sboru
podařilo mít dopolední bohoslužbu on-line vysílanou s tlumočením do znakového jazyka.
Sobota 23. 4. bude v celosvětové církvi věnována lidem se speciálními potřebami.
Tlumočením sloužila Noema Čapková. Odpolední část programu byla zase poprvé
přepisována do titulků pro neslyšící. Účastníci tak mohli přímo sledovat práci těch, kteří
profesionálně slouží neslyšícím. V úvodu setkání vedoucí diakonie a sociální služby
církve v Čechách Daniel Hrdinka promluvil o duchovním rozměru služby, o
milosrdenství a jeho hranicích. Dále Josef Slowík, speciální pedagog a odborný garant
služby lidem s handicapem, uvedl posluchače do souvislostí a specifik služby těmto lidem
v církvi adventistů.
Jitka Morávková, sama se sluchovým postižením, představila svět neslyšících a zajímavé
a inspirativní aktivity realizované pro tyto lidi. Následně hovořil Daniel Hottmar,
duchovní, který sám potřebuje invalidní vozík. Svěžím a místy veselým způsobem
hovořil o tom, jak se žije lidem s fyzickým znevýhodněním v běžném životě i v církvi. V
závěrečné části byl prostor pro diskusi a hledání možností rozšiřování této služby i do
daného regionu.
Přítomní diakoni od Českého sdružení sborů obdrželi příručku pro práci s lidmi s
postižením s názvem Člověk s handicapem v křesťanském společenství, kterou napsal
Josef Slowík.
Začal internetový televizní seriál Projekt rodina
Křesťanská internetová televize HopeTV zahájila v pátek 8. 4.
nový publicistický seriál Projekt rodina. Cyklem krátkých
motivačních filmů a besed provázejí sociální pedagožka a
vztahová poradkyně Milena Mikulková a internetový pastor
Jindřich Černohorský. První díl s názvem “Erb muže” má
podtitul Vědí muži, co od nich ženy očekávají? Projekt rodina
reaguje na fakt, že šťastných manželství není statisticky v České
republice mnoho. Každé druhé se rozvádí a o těch, co spolu
zůstávají, nejde vždy říci, že jsou spokojení.
Co je to chození a jaké má fáze? Jak si vybrat toho pravého, tu pravou? Jak se zachovat,
když do vztahu nepříjemně zasahuje tchyně nebo kamarádi? Co dělat, když partner nebo
partnerka jsou stále fixováni na rodiče? Co prožíváme při rozvodu a jak jím projít s co
nejmenší újmou? A co děti? Jak ony vnímají naše neshody? Tyto otázky a mnoho dalších
si položili autoři seriálu, v němž postupně zveřejní na internetu šestnáct tématických dílů
pokrývajících oblast od zamilovanosti a “chození” až po rozvod a porozvodovou
komunikaci.
“Nechceme radit, každá situace je jiná. Rádi si vyslechneme příběhy diváků, a proto
dáváme všem zájemcům možnost vyjádřit se k jednotlivým dílům,” říká moderátor cyklu
Jindřich Černohorský. K dispozici je i komunikaci s odborníkem po internetu. Kontaktní
e-mail je [email protected], webové stránky jsou www.projektrodina.cz.
Trenčín hostí konferenciu o rodine a odvahe
V Zborovom dome cirkvi adventistov v Trenčíne, na Hornom Šianci 17, sa koná
3. konferencia o rodine “Odvaha ku zmene”. O víkende 1. až 4. 4. tu prednášal vzťahový
poradca Mojmír Voráč o tom, ako prebudiť svoju vnútornú silu a zmeniť svoj život,
stereotypy v manželstve a ako to spraviť, aby zmena skutočne fungovala a bola úspešná.
Nasledujúci víkend 8. až 10. 4. tu vždy od 17 hodín vystúpi sociálna pedagožka a lektorka
Milena Mikulková (na snímke), v piatok na tému “Odvaha k životu”, v sobotu “Odvaha
k láske” a v nedeľu “Odvaha k rodičovstvu”.
Pozvánka na akci
Turistický Oddíl Malvazinky TOM
Výlet TOMu 17. 4. 2016
“Lehkost motýlích křídel, Fata Morgana”
Sraz: Stanice busu č. 102 - Staré Bohnice
Metro C - Kobylisy - Bus: č. 102 - 9:18; 9:58
Čas: 10:10 hod.
Trasa:
Po modré TZ kolem kostela sv. Petr a Pavel, zámeku Bohnice, kaple sv. Lazar k odbočce
k vyhlídce kolem studánky a pramene Bohnická dále Bohnickým údolím k rozcestníku
V Zámcích a dále po červené TZ k rozcestníku Podhoří opustit červenou TZ a pokračovat
do ulice Pod Hrachovkou kolem výběhu žiraf do ulice Trojská, kolem parkovište pro ZTP
k pokladně pod skleníkem Fata Morgana
Od 5.4.-8.5. je ve skleníku Fata Morgana výstava motýlů (otvírací doba 9-18 hod)
vstupné: skleník FM + venkovní expozice (1 den)
dospělí - 150 Kč, senioři - 75 Kč, senioři nad 70 let - 20 Kč.
Držitelé platné Opencard 5% sleva
Délka trasy cca 6,1 km + procházka v Botanické zahradě
Stoupání: 91 m
Klesání: 103 m
Na setkání se těší Jarda Bartoš a Radek Zelenka
Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu
v nákladu 100 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění.
Za tiskové chyby se omlouváme. Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz

Podobné dokumenty

SZ 31.1.2015

SZ 31.1.2015 sbor: Kč 5 966,-; misie Kč: 2 692,-; FSP: Kč 600,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 50,-; Adra: Kč 50,-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, kteří jsou nemocni nebo prožívají různ...

Více