Domaine tchèque

Komentáře

Transkript

Domaine tchèque
Cosmogonia : alegorické reprezentace "všeho", Vladimír Papoušek, Petr A. Bílek. - Praha : Akropolis, 2011. - 1 vol. (224 p.) :
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - Resumé en anglais. - Bibliogr. p. 208-213. Index.
ISBN 978-80-8748161-5 (rel.). - ISBN 80-8748161-5 (rel.). - EAN 9788087481615 Nebyli jsme svatí : vzpomínky příslušníka československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii na válečná léta
1939-1945, Blahoslav Zavadil ; [k vydání připravili Jan Břečka a Jiří Mikulka]. - 2., dopl. a rozš. vyd. - Brno : Barrister &
Principal, impr. 2012. - 1 vol. (175 p.-[32] p. de pl. h.t.) : ill., portr., fac-sim., cartes, couv. ill. ; 21 cm. - Index.
ISBN 978-80-8747460-0 (rel.). - ISBN 80-8747460-0 (rel.)
Nové povídky, Zdeněk Svěrák. - Praha : Fragment, cop. 2011. - 1 vol. (118 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 978-80-2531233-9 (rel.). - ISBN 80-2531233-X (rel.)
Německo-české reflexe na pozadí jazyka, literatury a didaktiky, Naděžda Heinrichová, Jana Ondráková, Thomas A. Fritz
(eds.). - Červený Kostelec : P. Mervart, 2011. - 1 vol. (167 p.) : couv. ill. ; 20 cm. - Résumé en anglais. - Bibliogr. p. [147]159.
Index.
ISBN 978-80-8737897-7 (rel.). - ISBN 80-8737897-0 (rel.)
Jazyky reprezentace, Veronika Veberová, Petr A. Bílek, Vladimir Papoušek, David Skalický (eds.). - Praha : Akropolis, 2012. - 1
vol. (306 p.) : ill., portr., fac-sim., cartes ; 21 cm. - Résumé en anglais. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-8748167-7 (rel.). - ISBN 80-8748167-4
Obraz člověka v literatuře, editor Jan Wiendl. Obraz člověka v jazyce / editorky Irena Vaňková & Jasňa Pacovská. - Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy / Ústav českého jazyka a teorie komunikace,
2010. - 1 vol. (135, 184 p.) : ill. ; 21 cm. - (Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque ; 8). - Texte en tchèque et
en polonais. - Les deux textes se présentent tête-bêche. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-7308324-3. - ISBN 80-7308324-8
Knihy o poezii : Holan-Toman, Přemysl Blažíček ; [uspořádal, k vydání připravil a komentářem opatřil Michael Špirit]. - Praha :
Triáda, 2011. - 1 vol. (471 p.) ; 20 cm. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-8725639-8
Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech : zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti
Konstantina Biebla, [k vydání připravili David Voda a Milan Blahynka]. - Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2011. - 1 vol.
(224 p.) : ill., fac-sim. ; 21 cm. - (Knihovna Listů, Záznamy ; sv. 8). - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-8727410-1
Velký slovník rýmů, Václav Cvrček, Ludmila Cvrčková Porkertová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého
národního korpusu, 2011. - 1 vol. (451 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-7422095-1 (rel.). - ISBN 80-7422095-8
Na písčitých půdách : české spisovatelky na přelomu 19. a 20. Století, Dobrava Moldanová. - Praha : Agentura Pankrác, 2011. 1 vol. (119 p.) ; 21 cm. - Résumé en anglais. - Bibliogr. p. 109-115. Index.
ISBN 978-80-8678117-4
Sám v davu s Máchou, Pavel Vašák. - Praha : Karolinum, 2011. - 1 vol. (165 p.) : ill., fac-sim. ; 21 cm. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-2461915-6
Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914-1992, Jan Rychlík. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů :
Vyšehrad, 2012. - 1 vol. (677 p.) : ill., cartes ; 25 cm. - Résumés en anglais. - Bibliogr. p. 625-644. Index.
ISBN 978-80-7429133-3 (Vyšehrad). - ISBN 978-80-8721159-5 (Ústav pro studium totalitních režimů)
Střemhlavý let v kleci : hovory s Bohumilem Hrabalem a jiné texty, Josef Král. - Liberec : King, 2011. - 1 vol. (349-[XV] p.) :
ill. en coul. ; 21 cm. - (Demokratický samizdat ; sv. 1).
ISBN 978-80-9007894-9
Vznik Velké Moravy : Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Dušan Třeštík. - Praha : Lidové noviny, 2010. 1 vol. (384 p.) : ill., cartes ; 21 cm. - (Česká historie ; sv. 8). - Bibliogr. p. 325-360. Index.
ISBN 978-80-7422049-4
Život a dílo Jeronýma Pražského : zpráva o výzkumu, František Šmahel. - Praha : Argo, 2010. - 1 vol. (390 p.-[32] p. de pl.) :
ill. ; 21 cm. - (Edice Každodenní život ; svazek 45). - Bibliogr. p. 342-374. Index.
ISBN 978-80-2570269-7
Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák, David Kovařík a kolektiv. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura, 2010. - 1 vol. (534 p.-[40] p.
de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, portr., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Země a kultura ve střední Evropě ; Sv. 15). Textes en tchèque, en slovaque et en allemand. Résumé en allemand. - Bibliogr. p. [37].
ISBN 978-80-86488-70-7 (rel.)
České země a moderní dějiny Evropy : studie k dějinám 19. a 20. Století, Petr Prokš a kolektiv. - Praha : Historický ústav,
2010. - 1 vol. (358 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea ; sv. 23). - Textes en
tchèque et en slovaque. Préface et résumé en anglais. - Bibliogr. p. 16-33 et 327-344. Index.
ISBN 978-80-7286-165-1 (rel.)
České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia
konaného ve dnech 27.-28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti
pro vědy a umění, k vydání připravili: Milena Secká, Jiří Křestʼan, Jan Kahuda. - Praha : Národní archiv, 2007. - 1 vol. (225 p.) :
ill. ; 21 cm. - Résumé en anglais. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-8671250-5
Pískoviště, Miroslav Fišmeister. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2007. - 1 vol. (139 p.) : ill. ; 21 cm. - (Edice současné české
poezie ; sv. 42).
ISBN 978-80-8681844-3
Británie-můj osud : ze vzpomínek a korespondence,Bohuslava Bradbrooková. - Praha : Arsci, 2011. - 1 vol. (350 p.) : ill.,
portr., fac-sim. ; 20 cm. - (Korespondence ; sv. 3). - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-7420013-7
Jiří Mucha, Jolana Šopovová. - Praha : Jolana Šopovová, 2011. - 1 vol. (325 p.) : ill., portr., fac-sim. ; 22 cm.
ISBN 978-80-9048760-4
Básně. I, Verše z let 1943-1981, František Listopad. - Praha : Dauphin, 2011. - 1 vol. (378 p.) ; 20 cm. - (Sebrané spisy ; sv. 1).
ISBN 978-80-7272393-5
Korespondence. 2, I tento list považujte za neúplny : dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi, Jakub Deml. - Praha :
Dauphin, 2011. - 1 vol. (467 p.) : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 460-465.
ISBN 978-80-7272-249-5 (br.)
Kritické dílo Čapkovské generace, Martin Tichý. - V Opavě : Slezská univerzita, 2009. - 1 vol. (218 p.) ; 25 cm. - Notes
bibliogr. Index.
ISBN 978-80-7248561-1
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína : bibliografie, Iva Málková, Daniel Řehák. - Brno : Host ; Ostrava : Ostravská univerzita v
Ostravě, Filozofická fakulta, 2009. - 1 vol. (333 p.) ; 21 cm. - Index. - Contenu : 1, Literární tvorba Františka Hrubína ; 2, O
Františku Hrubínovi a jeho díle ; 3, Bibliografie tvorby Františka Hrubína v novinách a časopisech od počátku publikační činnosti
až do smrti (1929-1971).
ISBN 978-80-7368740-3 (Ostravská univerzita v Ostravě). - ISBN 978-80-7294-372-2 (Host)
Význam a subjektivita v lyrice : kognitivní struktury v lyrické představě, Pavel Jiráček. - Brno : Host, 2008. - 1 vol. (380 p.) ;
21 cm. - (Studium ; sv. 27). - Bibliogr. p. 372-377. Index.
ISBN 978-80-7294295-4
Molomor, Vladimír Vlasatý. - Brno : Host, 2006. - 1 vol. (86 p.) ; 18 cm. - (Edice poesie Host ; sv. 82).
ISBN 978-80-7294197-1
Jos. Váchala Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B., aneb, Theorie wampyrismu, Josef Váchal ; [koncepce vydání,
ediční příprava a doprovodné komentáře Petr Hruška]. - [Praha] : Gallery, 2012. - 1 vol. (403 p.) : ill. en coul., fac-sim. ; 24 cm. Notes bibliogr..
ISBN 978-80-8699085-9
Dnes a pozítří : rozhovory pěti přeživších, Patrik Ouředník. - Brno : Větrné mlýny, 2012.
ISBN 978-80-7443032-9
Václav Havel : duchovní portrét v rámu české kultury 20. Století, Martin C. Putna. - Dotisk 2. vydání. - Praha : Knihovna
Václava Havla, 2012. - 1 vol. (383 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Edice Knihovny Václava Havla ; 3). - Résumé en anglais. - Notes
bibliogr. Index.
ISBN 978-80-87490-08-2 (rel.). - ISBN 80-8749008-8 (rel.)
Staré a nové světy : tři české romantické novely, edičně připravili, komentářem, poznámkami a vysvětlivkami opatřili Petra
Hesová, Jakub Říha, Václav Vaněk. - Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011. - 1 vol. (285 p.) ; 22 cm. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-8705367-6
Současný český industriál : podoby soudobé průmyslové architektury = Contemporary Czech industrial : images
contemporary industrial architecture [texty Dan Merta... [et al.]]. - Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2011. - 1 vol. (173 p.) :
ill., photos, plans ; 22 cm.
ISBN 978-80-9044843-8
Cestami kulhavého Jákoba : deníky z let 1982-1985, Milan Balabán. - Praha : Torst, 2011. - 1 vol. (196 p.) : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-80-7215417-3
Erben parodický : humor a satira (nejen) podle Kytice, editoři, Radim Kopáč a Josef Schwarz. - Praha ; Litomyšl : Paseka,
2011. - 1 vol. (363 p.) : ill., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 350-[352] Index.
ISBN 978-80-7432-130-6
Život na hraně, Jiří Pechar. - Praha : Torst, 2009. - 1 vol. (229 p.) : ill. ; 20 cm.
ISBN 80-7215-377-3. - ISBN 978-80-7215-377-0
Deset pražských bytů rodiny Masarykovy, Josef Tichý. - Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2006. - 1 vol. (194 p.) : ill., cartes ; 21
cm. - Bibliogr. p. 179-180. Index.
ISBN 80-8614220-5. - ISBN 978-80-8614220-3
Dopisy Robertovi, Franz Kafka. Život ve stínu smrti, Josef Čermák. - 1 vol. (272 p.) ; 21 cm. - Notes bibliogr..
ISBN 978-80-2042629-1
Tvoje slza, můj déšť : přítomnost Arnošta Lustiga : dialogy, Eva Lustigová. - Praha : Mladá fronta, 2012. - 1 vol. (182 p.) : ill.,
portr. ; 19 cm + 1 DVD.
ISBN 978-80-2042634-5
Nejen jazykem českým : studie o vícejazyčnosti v literatuře, Petr Mareš. - Praha : Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy,
2012. - 1 vol. (181 p.) ; 19 cm. - (Mnemosyne ; sv. 6). - Résumé en anglais.
ISBN 978-80-7308-394-6 (br.). - ISBN 80-7308394-9 (br.)
Slovník samozřejmých slov, Josef Štogr. - Praha : Cherm, 2011. - 1 vol. (195 p.) ; 21 cm. - Index.
ISBN 978-80-8637047-7
Uvízlé věty : eseje o slovech a lidech, Karel Hvížďala. - Praha : Mladá fronta, 2011. - 1 vol. (263 p.) : ill. ; 21 cm. - Index.
ISBN 978-80-2042506-5. - ISBN 80-2042506-3
Schweik it easy, Josef Moník. - Praha : Argo, 2011. - 1 vol. (209 p.) ; 21 cm.
ISBN 978-80-2570517-9
Medové kuželky, Petr Král. - Praha : Pulchra, 2011. - 1 vol. (138 p.) ; 30 cm.
ISBN 978-80-8737728-4
Cesty s Bohumilem Hrabalem, Tomáš Mazal. - Praha : Academia, 2011. - 1 vol. (216 p.) : ill., cartes ; 21 cm. - (Průvodce). Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-2001924-0
Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky : dětství a mládí v Praze padesátých let, Jaboud. - Praha : Zdeněk
Bauer, 2011. - 1 vol. (103 p.) : ill., portr., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 978-80-904272-4-2. - ISBN 80-9042724-3
Vábení slov, Pavel Holeka. - Praha : Arbor vitae, 2012. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-80-7467006-0
Návraty : k české literatuře od K.J. Erbena po Ladislava Fukse, Jaroslava Janáčková. - Praha : Akropolis, 2012. - 1 vol.
(279 p.) ; 21 cm. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-8748190-5
Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti : jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. Století, Magdaléna Jacková. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. - 1 vol. (286 p.) : fac-sim. ; 19 cm. - (Trivium ; sv. 3). - Résumé en anglais. Bibliogr. p. 267-274. Index.
ISBN 978-80-7308360-1
Hory v ruksaku ; Střep kopretiny : (dvě sbírky příběhů a črt), Jindřich Zogata. - Tišnov : Sursum, 2011. - 1 vol. (276 p.) ;
22 cm.
ISBN 978-80-7323229-0
Mezi Prahou a Vídní : česká a vídeňská literární moderna na konci 19. Století, Lucie Kostrbová. - Praha : Academia, 2011. 1 vol. (490 p.) : ill. ; 21 cm. - (Historie). - Résumé en anglais. - Bibliogr. p. 440-476. Index.
ISBN 978-80-2001966-0
Chvála schoulení : eseje z poetiky pomíjivosti, Daniela Hodrová. - Praha : Malvern, 2011. - 1 vol. (424 p.) ; 19 cm. - (Literární
věda). - Résumé en anglais. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-8670291-9
Rakovina, Jan Těsnohlídek ml.. - Krucemburk : JT's, 2011. - 1 vol. (48 p.) ; 22 cm.
ISBN 978-80-9050221-5
Jaroslav Seifert : laskavě neústupný pěvec : po stopách básníka očima jeho blízkých, František Cinger. - První vydání. - Praha
: BVD, 2011. - 1 vol. (269 p., 23) : ill. ; 22 cm. - Bibliogr. p. 261-266.
ISBN 978-80-87090-38-1 (rel.)
Toulavé house : život Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka, Radko Pytlík. - Praha : XYZ, 2012. - 1 vol.
(395-VIII p.) : ill., portr., fac-sim. ; 22 cm.
ISBN 978-80-7388688-2
Směju se a sténam : korespondence básníků Vladimíra Holana a Stanislava Zedníčka, [Vladimír Holan a Stanislav
Zedníček] ; ed. Miloš Doležal... [et al.]. - Praha : Pulchra, 2012. - 1 vol. (430 p.) : ill., photos ; 20 cm. - (Edice Hovory ; svazek 4).
ISBN 978-80-8737745-1
Bílá vrána, Andrzej Stasiuk ; přeložila Martina Bořilová. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012. - 1 vol. (342 p.) : ill. ; 18 cm.
ISBN 978-80-7432-249-5
Řeč o řeči, Marie Čechová ; Akademie věd ČR, Středisko společných činností. - Praha : Academia, 2012. - 1 vol. (311 p.) : ill. ; 21
cm. - (Lingvistika ; 3). - Résumé en anglais. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-2002069-7 (br.). - EAN 9788020020697
Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře, Tereza Riedlbauchová. - Červený Kostelec : P. Mervart, 2010. - 1 vol. (342 p.[4] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., fac-sim. ; 20 cm. - (Edice tahů ; sv. 6). - Résumé en anglais. - Notes bibliogr. Bibliogr. p.
[287]-304. Index.
ISBN 978-80-8737859-5 (br.). - ISBN 80-8737859-8 (br.)
Dějiny českého jazyka, Miroslav Komárek ; editor Ondřej Bláha. - Brno : Host, 2012. - 1 vol. (276 p.) : ill. ; 23 cm. - Index.
ISBN 978-80-7294-591-7
Čeština tisíciletá : zrod slovanského jazykového prostředí uprostřed Evropy, Jiří Marvan. - 3e édition retravaillée (2e en
tchèque). - [Ústí nad Labem] : Univerzita J. E. Purkyně ; [Praha] : LEDA, 2012. - 1 vol. (410 p.) : ill., cartes ; 22 cm. - Résumé en
anglais. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-80-7414-48-6 (erroné) (Univerzita J. E. Purkyně). - ISBN 978-80-7335-298-1 (LEDA)
Žalmy z Petfieldu : Egon Hostovský : příběh spisovatele dvacátého století, Vladimír Papoušek ; [překlad anglických textů
Ladislav Nagy]. - Praha : Akropolis, 2012. - 1 vol. (229 p.) : ill., portr., fac-sim. ; 21 cm. - Résumé en anglais. - Notes bibliogr.
Index.
ISBN 978-80-8748191-2
Adiós, Španělsko, Lenka Reinerová ; [z německého rukopisu přeložila Olga Walló] ; [ukázky z deníku Theodora Balka vybrala,
přeložila a komentářem opatřila Viera Glosikova]. - Praha : Labyrint, 2012. - 1 vol. (112 p.) : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-80-87260-25-8
Jídelna Šalom a jiné židovské povídky z dnešní Prahy, Vlasta Rut Sidonová. - Praha : BVD, 2012. - 1 vol. (103 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-80-8709051-0
Rok perel, Zuzana Brabcová. - Brno : Druhé město, 2012. - 1 vol. (254 p.) ; 20 cm.
ISBN 978-80-7227-323-2
Herci, Václav Holanec. - Praha : Knižní klub, 2012. - 1 vol. (360 p.) ; 21 cm.
ISBN 978-80-2423621-6
Praga Piccola : román podle zápisků Bertolda Neumana, Miloš Urban. - Praha : Argo, 2012. - 1 vol. (435 p.) : ill. ; 17 cm.
ISBN 978-80-2570737-1
Mráz přichází z Hradu, Michal Viewegh. - Brno : Druhé město, 2012. - 1 vol. (338 p.) ; 21 cm.
ISBN 978-80-7227324-9
Zrození mýtu : dva životy husitské epochy, Robert Novotný, Petr Šámal a kol. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. - 1 vol.
(499 p.) : ill., cartes ; 25 cm. - (Historická paměť, Velká řada ; svazek 22). - Résumé en anglais. - Notes bibliogr. Index.ISBN 97880-7432-099-6 (rel.). - ISBN 80-7432099-5 (rel.)
Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie, Alexandr Stich ; [uspořádal, doslov a ediční komentář napsal a rejstřík
sestavil Michal Charypar]. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011. - 1 vol. (291 p.) ; 21 cm. - (Edice Varianty ; sv. 3). Bibliogr. p. [269]-284. Index.
ISBN 978-80-8577881-6
Sedm přemyslovských kultů = Seven Přemyslid cults, Petr Kubín. - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická
fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga, 2011. - 1 vol. (372 p.) : ill., portr. ; 25 cm. - (Opera Facultatis
theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium ; vol. 12). - Résumé en anglais. - Notes bibliogr.
Index.
ISBN 978-80-8725819-4

Podobné dokumenty

Acquisitions tchèques Histoire et critique littéraires

Acquisitions tchèques Histoire et critique littéraires ISBN 978-80-8577871-7 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.). - ISBN 978-808748100-4 (Filip Tomáš - Akropolis) Česká poezie v postmoderní situaci [Texte imprimé] / Karel Piorecký. - Praha :...

Více

BIBLIOGRAPHIE PUBLIÉES (Tereza Riedlbauchová) ÉTUDES 1

BIBLIOGRAPHIE PUBLIÉES (Tereza Riedlbauchová) ÉTUDES 1 1) Vysoká zemská školní rado! (Korespondence Josefa Floriana s úřady) in: Souvislosti, 43, 2000, s 44–67. 2) Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček, sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců (re...

Více

Životopis - Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Životopis - Ústav jazyků a komunikace neslyšících SLOVÁK, T. (eds) Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3. – 4. 10. 2012. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedago...

Více

62/2012 - Psí víno

62/2012 - Psí víno psí víno prosinec 2012 / PV 62

Více

diagnóza - Klub Za starou Prahu

diagnóza - Klub Za starou Prahu dostatečně prostorných domů již nepotřebovali. V  době, kdy se schylovalo ke konci epochy Koňského trhu v  jeho původní funkci tržiště, tedy přibližně v polovině 19. století, bylo náměstí zastavěno...

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jazykovědné sdružení

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jazykovědné sdružení účastníků: 76, WWW: http://www.mladi-lingviste.tode.cz/student-a-veda/, Pobočka:

Více