V pondělí 2. listopadu 2009 jsme pro děti prvního stupně

Transkript

V pondělí 2. listopadu 2009 jsme pro děti prvního stupně
61/2009
V pondělí 2. listopadu 2009 jsme pro děti prvního stupně zorganizovali projektový den
Halloween. Tento projekt jsme uspořádali v rámci multikulturní výchovy, kterou jsme zařadili
do RVP (Rámcově-vzdělávací program) naší školy.
Při úvodním strašidelném shromáždění v přízemí školy Duch Prd (pan učitel Jiří
Hadaš) přivítal všechna přítomná strašidla, čarodějnice, piráty, kostlivce a jiná monstra a
společně s nimi zahájil školní Halloween. Duch Duchňáček (paní učitelka Jana Černá) děti
seznámil s historií tohoto svátku, zaměřil se na keltské zvyky a také na to, jak tento svátek
slaví děti v anglicky mluvících zemích. Morticia (paní učitelka Dáša Pražáková) všechny
přítomné vyzkoušela ze zpěvu. Společně jsme si připomněli píseň z roku 2008 a naučili se
novou písničku "Five Little Pumpkins". Po společném shromáždění se všichni odebrali do
svých tříd, kde během celého dne vypracovávali halloweenské pracovní listy, vyráběli si
halloweenské ozdoby a vzájemně se strašili. Pracovní listy si každý žák zařadí do osobního
portfolia.
Chválím všechny děti, které přišly ve strašidelných kostýmech a tím ještě více
umocnily skvělou náladu a atmosféru ve škole a ve svých třídách.
Na fotografii je třída 2.B a třídní učitel Jiří Hadaš.
Uherské Hradiště, 9.11.2009
Vypracoval: Jiří Hadaš