Součástka Typ / hodnota Množství C1, C2, C3, C4

Transkript

Součástka Typ / hodnota Množství C1, C2, C3, C4
Součástka
C1, C2, C3, C4
C5, C7, C8
C6
C9
L1
L2
R1, R2, R10
R3, R4, R9, R11, R15
R5, R7, R12
R6
R8
R13
R14
D1
D2
D3, D4
D5
D6
IC1
IC2
NTC1
T1, T2, T6
T3
T4, T5
Typ / hodnota
Množství
4700uF/25V
100nF
10nF
22uF
20uH
4,5uH
1k5
22k
330
10
1M
10k
5k1
Zener 5V6 / 0,5W
MBR20100CT
1N4148
LED zelená
Zener 15V / 0,5W
NE555N
TL431
K164NK010
BC337-40
IRF640N
BC327-40
4
3
1
1
1
1
3
5
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2

Podobné dokumenty

Phantom pro electret

Phantom pro electret TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Více

Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace

Malý stabilizovaný zdroj pro nízkopříkonové aplikace máme/seženeme je vhodné jej nahradit tantalovým kondenzátorem. Pak stačí i menší kapacita (15uF). C4 (pokud v zapojení je) = elektrolytický kondenzátor cca 5-25uF dimenzovaný na výstupní napětí + r...

Více

Obvodová řešení snižujícího měniče

Obvodová řešení snižujícího měniče ni e. Naší snahou bude použít co nejb žn jší sou ástky a vyhnout se drahým speciálním obvod m. Budeme r znými zp soby realizovat stabilizovaný zdroj 5V, který se používá pro logické obvody TTL, neb...

Více

elektronické regulace

elektronické regulace NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV

Více

(120419-moduly 006 až 010)

(120419-moduly 006 až 010) Rozhraní S88(N) patří k těm jednodušším a nejčastěji používaným.

Více

adjustable precision shunt regulators

adjustable precision shunt regulators The TL431 and TL431A are 3-terminal adjustable shunt regulators with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be s...

Více

Příručka

Příručka TYP 12.8.02 MC78L 13.8.02 MC78L 13.8.02 MA78 15.8.02 MA78 16.8.02 MA78 16.8.02 TL431 18.8.02 TL431 19.8.02 MA78 19.8.02 MA78

Více