Název komise: Komise pro výchovu a vzdělávání Zástupce: Ing

Transkript

Název komise: Komise pro výchovu a vzdělávání Zástupce: Ing
Název komise: Komise pro výchovu a vzdělávání
Zástupce: Ing Miloslav Hlaváček
Hlavní projednávané oblasti: Problémy středních škol, zápisy změn do rejstříku škol, platy
a odměny ředitelů a zástupců, studované obory na školách, počty studentů v jednotlivých oborech,
perspektivy školství v JMK, podpora nadaných studentů v JMK,
realizace Programu podpory nadaných studentů v JMK, poskytnutí dotací
z dotačního programu, řešena otázka zabezpečení škol a otázka pilotního ověřování nových
přijímacích zkoušek na školách, vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace, podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, stanovení nižšího
počtu dětí v rodinných skupinách, odlišná organizace školního roku 2014/2015 SŠ zřizovaných
Jihomoravským krajem, povolení výjimek z nejnižšího počtu žáků ve třídě.
Problémy NNO: problémy NNO jsou v komisi řešeny vždy v souvislosti s dalším
problémem, jako jsou např. dotace apod. V komisi není žádných problémů, které by nějakým
způsobem komplikovaly jednání o NNO.
Osobní postřehy: v komisi mám jako stálý host velmi dobré postavení, skoro na závěr každého
jednání informuji o akcích Sdružení a to idosti podrobně a o výsledcích talentovaných studentů na
celostátních a mezinárodních soutěžích. Velmi často jsem komisí zvolen jako ověřovatel zápisu
z jednání. Členové komise se v rámci možností snaží o podporu práce s talentovanými
středoškoláky.