Zhodnocení práce v komisi. Název komise: KRJMK pro výchovu a

Transkript

Zhodnocení práce v komisi. Název komise: KRJMK pro výchovu a
Zhodnocení práce v komisi.
Název komise: KRJMK pro výchovu a vzdělávání
Ing.Miloslav Hlaváček
Projednávané oblasti se týkají výhradně školství a to :
- Vyhlášení
konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací vykonávajících činnost
škol a organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
- Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje v oblasti školství na
zajištění služeb školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2014
- Zvýšení tarifního platu časovým postupem a stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných Jihomoravským krajem
- Návrh termínů zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje
- Výsledky konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje v oblasti školství
- Odvolání z pracovního místa ředitele/ky
- Realizace usnesení ke sloučení příspěvkových organizací
- Jmenování chybějících členů školských rad při školách zřizovaných Jihomoravským krajem
- Souhlas k podání žádosti o přidělení finančních prostředků příspěvkové organizaci
- Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských
zařízení
- Povolení pokračování v základním vzdělávání žákům se zdravotním postižením do 26 let věku
- Termíny zkoušek na závěr kurzu k získání vzdělání
- Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
- Různé, diskuze
Problémy NNO jsou řešeny zejména v souvislosti se schvalováním dotací a podáváním informací z NNO
Naše zastoupení v komisi je bráno s veškerou vážností, velmi často v různém informuji o práci s
talentovanými středoškoláky a o dosahovaných úspěších, které talentovaní studenti z Jihomoravského kraje
na řadě národních i mezinárodních soutěžích dosahují. Vždy je uvedeno v různém v zápise zjednání.
Dosti často jako stálý host provádím ověřování zápisu.
Miloslav Hlaváček

Podobné dokumenty