Elektronická komunikace

Komentáře

Transkript

Elektronická komunikace
Gymnázium
Krom íž
Elektronická komunikace
Excel
1
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
OBSAH
OBSAH.............................................................................................2
ZÁKLADNÍ DRUHY..........................................................................3
ICQ ...................................................................................................4
FORMY POUŽÍVÁNÍ ........................................................................................... 4
PROST EDÍKOMUNIKÁTORU ............................................................................. 5
POSÍLÁNÍ ZPRÁV .............................................................................................. 7
OSOBNÍ INFORMACE ........................................................................................ 7
Excel
2
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
ZÁKLADNÍ DRUHY
Elektronická pošta
•
•
Poštovní klient
Webové rozhraní
Elektronická konference
Chat
Internetové komunikátory
•
•
•
•
NetMeeting
WindowsMessenger
ICQ
Miranda
IP-telefonie
•
Excel
Skype
3
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
ICQ
Formy používání
P ihlášení
Prost edí komunikátoru
Posílání zpráv
Osobní nastavení
FORMY POUŽÍVÁNÍ
Program ICQ je možné provozovat v n kolika režimech. Varianty se liší svými možnostmi.
•
•
Úplná instalace
Lite-verze
Úplná instalace umož
uje:
P ihlášení do systému, práci s kontakty, posílání zpráv, zm nit osobní nastavení, zm na hesla uživatele,
posílání e-mailu,posílání sms (pokud toto podporuje operátor), p enos soubor , provoz ICQ-chatu,
Lite-verze umož
uje:
P ihlášení do systému, práci s kontakty, posílání zpráv, zm nit osobní nastavení,
Provoz se zahajuje na adrese: go.icq.com
P ihlášení do systému:
•
•
Excel
ICQ- íslo
Heslo
4
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
Tato verze oproti plnohodnotnému programu umí jen n kolik základních inností, ale na druhé stran
v po íta i nemusí být nic nainstalováno navíc, sta í jen mít funk ní p ipojení k internetu a internetový
prohlíže musí podporovat Java aplety
PROST
EDÍKOMUNIKÁTORU
P ehled skupin
P ehled kontakt
Status kontaktu
Vyhledávání kontakt
Vyhledávání dle
ICQ- ísla
Vyhledávání dle
osobních údaj
Excel
5
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
Výsledek
vyhledávání
Za azení do
p ehledu kontakt
(kontakt-listu)
Informace o
vyhledaném kontaktu
Použitím kontextuálního menu se zobrazí lokální nabídky:
uživatel
skupiny
kontaktu
Excel
6
SIPVZ-modul-P0
Gymnázium
Krom íž
POSÍLÁNÍ ZPRÁV
Posílání zpráv se provádí p es lokální nabídku nebo dvojklikem na ikonce p ed jménem kontaktu. Objeví se
následující okno:
Oknu dialogu
Zápis zprávy,
možno využít
emotikony
Informace
o uživateli
Odeslat
:-)
:-(
;-)
OSOBNÍ INFORMACE
Excel
7
SIPVZ-modul-P0

Podobné dokumenty

Plagiátorství - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná

Plagiátorství - Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná Citování je základní součástí vysokoškolských i vědeckých prací Citováním použitých zdrojů dodržujeme autorskou etiku a autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.) Při citování odkazujeme čtenáře na dal...

Více

Jak hledat informace

Jak hledat informace pseudo-booleovskými operátory jsou znaménka + a -, která mají stejnou funkci jako AND a NOT. Tato znaménka podporuje např. Google. • AND (logický součin) – výsledek vyhledávání (záznam) musí obsah...

Více

Jak hledat informace

Jak hledat informace operátory, nebo také pseudo-booleovskými operátory jsou znaménka + a -, která mají stejnou funkci jako AND a NOT. Tato znaménka podporuje např. Google. AND (logický součin) – výsledek vyhledávání (...

Více

distanční fyzikální laboratoře

distanční fyzikální laboratoře ISES je sice hodně flexibilní, ale někdy se mohou vyskytnout aplikace na sestavu vlastní jednoúčelovou měřící a vyhodnocovací aparatury. A to pokud možno pouze softwareovými prostředky. Problém řeš...

Více

COMTREND VR-3031EU TECHNICKÉ PARAMETRY

COMTREND VR-3031EU TECHNICKÉ PARAMETRY Ve shodě s protokoly vzdálené správy TR-069/TR-098/TR-111 remote, SNMP, Telnet, internetová správa, záloha a obnovení konfigurace Upgrade software pře servery HTTP / TFTP / FTP

Více

Pokyny pre prvé použitie

Pokyny pre prvé použitie V režimu fotografie, toto tlačítko přepíná nastavení rovnováhy světlosti pro prostředí venku a uvnitř. Tato funkce se používá proto, aby bílé objekty byly bílé i na fotografii. V zobrazovacím režim...

Více

Geografická prostorová data a informace

Geografická prostorová data a informace geografickou, topografickou a kartografickou terminologii

Více

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME Tato funkce zvyšuje nebo snižuje jas barev. Pomocí této funkce lze zvýraznit detaily v tmavých místech fotografie nebo videoklipu nebo upravit přeexponovanou fotografii.

Více